Družina dala s Pipom

Zvrst: 

DRUŽINA  -   DELA   Z  PIPOM

 

Družina je osnovna celica Cerkve. Zdravje osebe, človeške in krščanske skupnosti je globoko povezano z uspevanjem zakonske in družinske skupnosti. V krščasmki družini, ki je skupnost milosti in molitve in šola krščanskih  in človeških kreposti, zlasti ljubezni, otroci  prejmejo prvo oznanilo vere in drugih kreposti.V družini se postavlja temelj za poznejše življenje. Prav starši morajo odgovarjati na izziv otrok. Otroci iščejo pota, odgovore, se želijo poučiti, želijo, da so starši z njimi pri vseh stvareh /pri nalogi, pri kurjenju peči, pri peki kruha, na traktorju in tako tudi pri molitvi, maši, pri spovedi, ob grobu.../. Če tega otrok ne doživi doma, se težko znajde v svetu. Tudi kar se tiče družinskega življenja. Javno mnenje ponuja vzorce, ki so nasprotni krščanskemu pojmovanju zakona in družine.

Družina si izbere eno izmed naslednjih izzivov:

a/redna molitev, zjutraj, zvečer – gojiti družinsko bogoslužje

b/brati sv. Pismo za otroke – skupaj z otroci iti na romanje

c/praznik naj bo zahvala Bogu – dom blagosloviti

č/sobe naj krasijo sv. podobe – to je dom kristjana

d/verna družina naj ima vsaj  verski tisk, literaturo

e/družina naj se udeležuje verskih predavanj – kaj si bomo izbrali!!

Našel te bom, če bo kdo molil zame

 

Na prvem mestu je molitev staršev. Sv. Avguštin pripoveduje, kako se je v njem začela vera in molitev ob molitvi drugih:
»Naleteli smo na ljudi, Gospod, ki so molili k tebi in od njih smo se učili spoznavati te, kolikor smo mogli in slutili , da si velik, ki nas lahko slišiš in nam pomagaš, tudi če se ne prikazuješ našim čutom. In tako sem začel že kot deček moliti k tebi.«

Preprost pristaniški delavec iz Dublina Matt Talbot (+1925) je bil šestnajst let strastno vdan pijači in takrat je pozabil na Boga in vero. Njegova mati Elizabeta je podobno kakor mati sv. Avguština – Monika vztrajno zanj molila in ga z ljubeznivo potrpežljivostjo prenašala.

Nekega dne se je Matt odločil, da ne bo več pil. Odšel je v cerkev, se po dolgih letih spet spovedal in naredil obljubo za tri mesece, da ne bo pokusil alkohola. Prve tedne je zelo trpel. Da ga alkohol ne bi zvabil, ni maral seboj nositi nobenega denarja. Po treh mesecih je svojo obljubo podaljšal za eno leto, nato pa za vse življenje.

Tej obljubi o popolni zdržnosti od alkohola je ostal zvest vse življenje. Pred odhodom na delo je vsak dan šel k jutranji maši in k obhajilu. Opravljal je dolge večerne molitve, spal na trdem ležišču, se postil in popolnoma odpovedal tudi kajenju, ki je bilo njegova druga strast.

Veliko vrednost ima tudi molitev drugih ljudi.

Novinar je vprašal mater Terezijo iz Kalkute, kaj misli o bogastvu, ki je last Vatikana in Cerkve. Mati Terezija je novinarju rekla: »Gospod, vi pa niste srečni. Nekaj vas teži, niste mirni. Morali bi verovati.«

»Kako pa naj postanem veren?« je vprašal novinar.

»Molite!«

»Ne znam moliti.«

»Potem bom pa jaz za vas molila, vi pa poskusite podariti soljudem svoj nasmeh. Nasmeh je kakor dotik. V naša življenje prinaša delček božje resničnosti.«

=PREDEN ČLOVEK IŠČE BOGA, BOG IŠČE ČLOVEKA=

Zahvala dobrotnikom in sodelavcem

Po nekaj letih smo le uspeli kapelico Marijnega brezmadežnega srca obnoviti. Ko gremo mimo ali se peljemo z avtom nam zasveti v prijetni blagi barvi in nase pritegne pogled. Tudi sam kip Marijnega brezmadežnega srca nas razveseli, saj je podoba naše dobre nebeške matere, ki svojih otrok nikoli ne zapusti. Z svojo dobrotno roko kaže na srce, ki pa je znamenje dobrote, ljubezni in življenja. Znamenje naj nam bo v upanje božje ljubezni, obenem pa tudi v duhovno vzpodbudo za našo vero.

Za to lepo znamenje in božjo ljubezen, ki se razodeva tudi po tem kraju so z velikim veseljem pomagali: Dolinškovi – elektrika, postrežba; Podržaj Metod in sin Rok – pesek in dostava, Šivec Jože – peskanje vrat in gatrov, Tomažič Peter st.  – pijača; Peter Repar z malico; Novak Sandi z reklamno barvo iz podjetja Veber, Skubic Janez vino in piškoti; Javornik Janko z večjo količino vode in piva; Rajko Zupančič je obnovil napis na ploščici; Hosta Vinko  - savski prod; gospa Nađ Dragica - velika pozornost do delavcev z pivom in sladoledom; Škufca Anton, Jožica in Darko podstavek za Marijin kip... Kapelico sta lepo poslikala Peter Tomažič in Jože Duša, tlak je položil Mile Hafner, kleparska dela pa je opravil Petrič Marko iz Šmarja Sap, kip Marijnega Brezmadežnega srca je obnovil Franci Kavčič iz Šentjošta – restavrator.

Osnovno delo in skrb sta prevzela Alojzij Goršič in Franc Menard. Sodelovala sta od začetka – ko so potekali še pogovori – kako bomo reševali kapelico, ker so jo »zaasfaltirali«, do postavitve podobe nazaj na določeno mesto. Vsem, ki ste pomagali in nosili lepo željo, da nam to znamenje še naprej oznanja veliko božjo ljubezen se zahvaljujem. Še nikdar ni bilo slišati, da bi ti Mati Marija koga zapustila, ko se je k tebi zatekel. Bog plačaj vsem!

 

Priprava na krst

Vse starše lepo vabim na pripravo, ki bo v torek po večerni maši. Srečali se bomo ob 18.3o v župnijski pisarni. Z pripravo želim, da bomo globlje razumeli pomen krsta in notranje in zunanje lažje pri krstu sodelovali. V ta namen tudi molimo za starše in novokrščence.

Zaključek oktobrske pobožnosti

Čeprav se nas je zbiralo manjše število k molitvi rožnega venca je bil čas zelo koristno uporabljen in izkoriščen. Vsem, ki ste se kdaj udeležili molitve gre zahvala. Vesel je človek pohvale vendar bo to delo nagrajeno še iz božjih rok. Bog je velik plačnik. Z molitvijo pred mašo bomo nadaljevali tudi v mesecu novembru, ko bomo molili za naše rajne brate in sestre. Molimo za naše dobrotnike, ki so nam storili res veliko dobrega. Molitev je lep izraz hvaležnosti in povezanosti z umrlimi.

Molitev je gibalo našega verskega življenja. Starši skupaj z otroci molite doma večerno molitev. Zaključek bo v četrtek ob 18 uri z sv. mašo.

Vsi sveti

Cerkev je pred dnevom vseh vernih rajnih postavila praznik vseh živih- dan vseh svetnikov. Na ta dan se veselimo vseh tistih, ki so že prispeli na cilj. Z njimi se veselimo. Ti so zapisani v koledarju kot sveti ali pa jih tudi ni. So tudi taki, ki niso delali »izrednih« stvari, pa tudi ne samo duhovniki in ne samo starejši. To so tisti na katerih se je že tu na zemlji pokazalo Božje delo ljubezni. To so možje in žene, ki so »obordili sad«, kot mladike na trti. K temu smo tudi mi povabljeni. Maša bo dopoldne ob 9 uri – peta in popoldne ob 14 uri. Po maši bomo šli na pokopališče Trate in bomo skupaj molili za rajne. Ob 17.15 se bomo zbrali k večerni molitvi.

 

Godovi in mašni nameni 28.10. – 3.11. 2013

pon.  Simon in Juda..............za ++ Menard – Drenik, ob 18 uri

tor.    Mihael..........................za + Angela Erjavec, obl. ob 18 uri

sr.      Marcel..........................za + Lado Dolinšek, ob 7.3o zj.

čet.   Volbenk.........................za + Bernard Bradač, obl. ob 18 uri

                                               za + Zofija Zuapnčič, ob 19 na Gum.

pet.   Vsi sveti........................ob 9 uri za žive in mrtve farane

                                               ob 14 uri za ++ priporočene v molitev

sob.  Verni rajni....................ob 8 uri za ++ priporočene v molitev, Lanišče

                                                ob 9 uri  po namenu sv. Očeta na Gum.

                                               ob 18 uri za duše v vicah, v farni cerkvi

ned.  zahvalna ned................ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                               ob 10 uri  za ++ Trontelj

 

Spomin vernih rajnih

Po slovesnem prazniku nas Cerkev že postavlja na realna tla. V našem življenju je prisotna tudi sestra smrt, kakor jo imenuje sv. Frančišek. Človek je ustvarjen kot minljivo bitje za ta svet. To je pot po kateri pridemo do večne sreče. To večno srečo gradimo na tem svetu. Ta dan imamo priložnost, da se zase in nam drage brate in sestre večkrat udeležimo sv. maše. Vabljeni tudi otroci, ta dan nimajo šole!!

 

Krompirjeve počitnice – otroci imajo ta teden jesenske počitnice. Ta čas pa naj tudi modro uporabijo za šport, razvedrilo in tudi delo ali učenja. K temu vabim posebno letošnje pripravnike na sv. birmo, naj se potrudijo bogatiti svoje versko znanje. Lahko se učijo vpršanja iz prve knjige – lanskega leta. Želim lepe uspehe in trenutke.

 

Cerkev čistijo – Žagarska, Ahlinova, Habičeva, Ul. J. Petriča – dogovorite se!

Člani ŽPS gremo 3.11. ob 15 uri v Višnjo goro na srečanje!