Pri Marti in Mariji

Zvrst: 

OBISK  PRI  MARTI   IN   MARIJI

 

Jezus pride v Betanijo, kjer sta živeli ženi Marta in Marija. Jezus se ustavi pri njih v hiši. Prišel je gost in Marta se je čutila dolžna, da na vso moč postreže gostu. Ni se dala motiti gostu in celo sestro zatoži pri gostu, da se nič ne trudi in da je njena skrb vse drugje. Želela je biti zelo uslužna a Jezus je ne pohvali zaradi tega, ker pozablja na tisto bistveno – Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, a le eno je potrebno.

Marta je zaposlena z vsem, kar je treba storiti, z lepim in sodobnim vedenjem. Ve za dolžnosti in se tega tudi močno drži. Vse to pa jo tudi močno zaposluje tako, da ni več časa za Gospoda. Drža njene sestre pa v njej vzbuja celo nezadovoljstvo, ki je prežeto z zavistjo.

Marija pa ravna zelo drugače. Marija nič ne dela, nič ne govori. Marija nekako pozabi nase in se usmeri na gosta in se njemu posveti. Zatopljena je vanj in njega posluša. Njena edina dejavnost je poslušanje Učitelja. Namesto da bi stregla in ustregla Gospodu, je preprosto vesela, da sedi ob njem in posluša  njegov glas. Ni več služabnica, temveč nevesta. To kar Bog ljubi, je človekovo veselje nad njim, ne pa, da ga človek  duši s tem, ko mu skuša ugajati.

Prav vse to se lahko nanaša tudi na adventni čas, ki je pred nami. Najbrž si bomo dali veliko opraviti s pripravo, tisto kar pa bo bistveno bo šlo mimo nas. Kateri lik si bomo izbrali za letošnji adventni čas – Marija ali Marta.

Vera je tvoj dar

»Nihče ne more prti k meni,

če ga nepritegne Oče, ki me je poslal. /Jn 6,44/

Vera je najprej in predvsem božji dar, dar sv. Duha človeku. Sv. Duh nagiblje srce in ga s pomagajočo milostjo obrača k Bogu. Tisti, ki že imajo globoko vero, se večinoma zavedajo božjega daru. Kdor se za svojo vero še bori, pomen božje milosti za vero težje razume. Velikokrat se izkaže, da samio naravni razlogi za vero ne zadostujejo:

»Zakaj jaz verujem? Zakaj moj brat, ki je imel iste starše, enako vzgojo, iste brate in sestre, isto naravno okolje, veruje manj trdno kot jaz? Zakaj ne veruje moj sošolec, s katerim sva skupaj prebila leta in leta, imela podobne interese, isti prostor za razvedrilo? Zakaj ne veruje prijatelj iz vajeniških let? On, ki me je vedno očaral z svojo plemenitostjo, razumnostjo, možatostjo, pred katerim sem zardeval, ko sem videl kako podlih misli in nagibov sem bil zmožen v položaju, v katerem je on pokazal vso lepoto in izoblikovanost svojega značaja. Zakaj on ne veruje, jaz negodnik pa imam to srečo?...

Gotovo vere ne bo mogoče pogojevati samo z dobro vzgojo, dobrim okoljem, dobrim.... Vera je veliko več in ni odvisna samo od teh preprostih pogojev, ki jih more vzpostaviti in zagotoviti sam človek. Vere tudi ne morejo vliti v človeka razlogi, ki bi jih bilo mogoče samo razumsko razložiti. Razlogi, ki so bili zame dokazi in potrditev vveri, so bili drugim brez pomena...

Ne vzgoja ne zgled staršev, ne prijatelji, ne verouk, ne kake druge okoliščine mi ne bi mogli dati vere, če me ne bi Bog sam poklical... Vero sprejemam v življenju, kot božji dar, podobno kakor oko svetlobo... Vera je meni kot dar, katerega nisem sam zaslužil, dar ob katerem se bom vedno čutil dolžnika.

Danes tega daru ne bi mogel več zavreči, postal je bistveni del mojega življenja, brez njega bi moje življenje  zgubilo svoj smisel, ne bi bilo več življenje, ampak životarjenje.

Noben človek ne bi mogel v krščanskem pomenu besede veroati, če tega daru ne bi prejel od Boga. To je rekel – Blaž Pascal – francoski mislec.

Namenitev dela dohodnine – ljudem v stiski

Pojasnila – Dohodnina je davek na vaše letne prihodke. Določen del dohdnine plačate že med letom, za določen del ste upravičeni do olajšav, razliko pa dobite izkazano na odločbi za odmero dohodnine. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančbe obremenitve ali stroška. Z namenitvijo dela dohodnine samo določite, da se majhen del /0,5%/vam odmerjenega davka (ki vam ga država v vsakem primeru vzame namesto v državni proračun raje nameni izbrani dobrodelni organizaciji. O tem boste še več slišali pri bogoslužju ob koncu oznanil.

 

Nekdo moli zate

Skupnost Emanuel je začela v septembru s posebno dejavnostjo v Cerkvi – odprli smo telefonsko linijo (031 – 533 – 133) na katero lahko pokličete, da z njim in zanj molimo. Molitev poteka pred Najsvetejšim. Vsak mesec pa se daruje tudi sv. maša za prijete namene.

 

Darovi maš

V duhovnih delih umiljenja in tudi v telesnih delih umiljenja imamo naročilo  - mrliče pokopavati in za žive in mrtve Boga prositi. Obe prošnji so povezane tudi z daritvijo sv. maše. Rajnim in živim namenjamo tudi čudoviti dar sv. maše. Molitev ni namenjena samo tistim, ki jo moli temveč tudi širšemu krogu.

Za svete maše so darovali sorodniki in dobrotniki, daroval pa jih bo duhovnik dr. Karel Gržan – za + Janez Blatnik x 2, za + Avgust Draga x 3, za + Rozalija Strle, za + Mimi Samec x2, za + Majda Toni x 2, za + Lado Dolinšek x 2 in za ++ priporočene v molitev x 2.

Vsem darovalcem se za darove  sv. maš lepo zahvaljujem. S tem, ko se jih spominjamo in se udeležimo sv. maše je tudi naša drža znamenje, da smo jih imeli radi in se jim za njihovo ljubezen in držo zahavljujemo.

 

Vabljeni na misijon v Stično, Višnjo goro, Šentvid in Ivančno gorico, ki bo od 29.11. – 8.12. Več o tem si poglejte na župnije in naši oglasni deski v avli. Veliko stvari imajo tudi skupnih. Dobrodošli povsod!

Sestanek za starše prvoobhajancev

Svojo vero moramo vedno znova poglabljati in jo krepiti posebno mladi starši, ki preko svoje vere izročajo ta dar tudi mlademu rodu. Vsak čas je pomemben, pomebna so naša dejanja, pomebna je naša molitev, sodelovanje pri bogoslužju....Kaj bomo izročili deklicam in dečkom, ko bodo pristopili k zakramnetu evharistije – prvega sv. obhajila. Vabljeni v sredo ob 18 uri v zakristijo.

 

Obišče nas sv. Miklavž – četrtek 5.12. 2013

Vsako leto se veselimo sv. Miklavža – ker je dober, ker premaguje zlo, ker se bori proti slabemu, ker pomaga v stiski... Da bi ga vsi doživeli. Obiskal bo naše kraje: Gumniški vrh ob 15.3o, Gorenje Blato 16.oo, Gumnišče 16.3o, Glinek 16.45, Zalog 17.oo, Klanec 17.1o, pri Mehlinu 17,25, Reber /pod avtocesto/ 17.45, Lanišče 18.oo, Šmarska cesta 18.1o, Mijavčeva 18.25, Albrehtova /na vrhu/ 18.4o, Ravenska 18.55, Pod Strahom ni srečanja zaradi nevarnosti prometa, Ob čistilni napravi 19.2o, dom Barje 19.3o in na Ahlinovi 19.45 /pri Rotovih/. Vsem želim lep Miklavžev večer. Vabljeni na skupno srečanje, ki je za vse!

 

Srečanje za starejše bo v ponedeljek zvečer po sveti maši. Vabljeni.

V torek je srečanje bibilične skupine. Pridite tudi drugi. Ob 20 uri.

V sredo zvečer vabljeni k molitvi ob 19.3o. Molitev je blagoslov!

Bolnike bom obiskal pred božičem, ne na prvi petek v decembru!

 

Godovi in mašni nameni  2.12. – 8.12. 2013

pon. Božena....................za + Cecilija Pincolič, ob 18 uri

tor.   Frančišek...............za ++ starše Trtnik, ob 18 uri

sr.    Barbara...................za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj.

čet.   Sava........................za ++ Golobič, na Gum. ob 19 uri

pet.   Miklavž...................za + Marija in Jožef Gruden, obl. ob 18 uri

sob.   Ambrož..................ob 7.3o za duhovne poklice

                                         ob 18 uri za + Vida Zaletelj, obl.

ned.  BSDM.....................ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                          ob 10 uri za + Rozalija Strle