Za življenje smo rojeni, ne za smrt

Zvrst: 

ZA  ŽIVLJENJE  SMO ROJENI  NE  ZA SMRT

 

Ti dnevi okrog dneva Vseh svetih nas usmerjajo v razmišljanje o vprašanju našega zemeljskega bivanja in tudi posmrtnega bivanja. Noben ne more mimo teh vprašanj. Vsak sam se prej ali slej sreča v svojem življenju z temi vprašanji. K temu nas vodi tudi naša notranjost pred katero ne moremo ubežati in nas spremlja na potih našega življenja. Ob tem naj nam pomagajo misli francoskega misleca Blaise Pascal:

-Lažje je prenesti msrt brez misli nanjo, kakor prenašati misel na smrt, kadar nam le ta ne grozi.

- Ker ljudje niso mogli iznajti zdravila zoper smrt, bedo in nevednost, so se domislili, da bodo srečenejši, če na vse to ne bodo mislili.

- Da nam strast ne bo škodila, ravnajmo, kakor da je pred nami le še teden dni življenja.

- Bojmo se le nenadne smrti; zato spovedniki prebivajo pri velikaših.

Spominjajjmo se naših staršev, bratov, sester, prijateljev, znancev, dobortnikov....

 

 

+ Lavka Jože   

++ starše Lavka in brata

++ starše Skubic – rimska

++ Mari Novak – Kanada

++ Hočevar – Primča vas

++ Kovačič – Primskovo

+  Alojzij Kovačič

+  Pavla Adamlje

+ Silva Česnik

+ Francka – gospodinja

++ sorodnike in prijatelje

++ Nžič Franc, Marija, Jerca

+ Erjavec Jože, Ana

+ Erjavec Franc, Marija, Primož

+ Andoljšek Alojz

+ Kovačič Alojz

+ Jevnikar Pepca

++ za duše v vicah

+ Janez Skubic

+ Antonija Skubic

+ Franc Hribar

+ Marija Hribar

++ starše Boltežar

++ družina Strmole

+ Alojzij Vršič

++ iz družine Bratkovič

++ iz družine Fištrove – Hrovat

+ Anton Gorišek

++ starše Hiti

+ sestro in brata

++ Goriškove

++ Ferbežar

++ starše Trtnik

+ Ignacij, Marija, Alojzij st. Goršič

++ starše in brate Škrjanc

++ starše in brata Škufca – Hinje

++ starše  Strle – Ivan, Roza

++ družina Hrovat – Kamni vrh

++ stare starše Okoren

+ Antonija Gale

++ Gale

++ Kramar

+ Franc Hribar

+ Marija Hribar

+ Anton Hribar

+ Frančiška Hribar

++ starše in brata Grm

++ Mazi

++ Kraškovic

++ Žnidaršič

++ Mavec

+ Anton Zaman

+ + družina Rorman

 ++ duše v vicah

+ Ana Marinčič

+ Zofija Zupančič

++ Marinčič

++ Ramovš

++ vse pokojne sorodnike

++ Grudnove

+ Julijano Bizjak

++ Černetove in Igorja

++ Jerebove

+ Levstik Marko

+ Levstik Metoda

++ starše Marija, Jožef Gruden

++ starše Groznik

++ Jerebove

++ Černetove, Žgajnar Igorja

+ Metoda in Perka Gruden

++ Anžič Franc, Marija, Jerca

+ Keber Ana, Franc, Jože

+ Perovšek Neža, Janez

+ Pajk Jože

+ Alojzij Goršič

++ Verbič

+ Kraljič Marija, Anton

++ starše in teto Okoren

+ Franc Gruden Klanec

++ iz družine Podlogar

+  Anton Šerjak

+ Janez Nepomuk

++ Hosta

++ Benčina

+ Marija in Jože Gruden

+ Alojzij Tome

+ Ivanka Vukotič

+ Stane Gruden

++ starše, sestra, brat Gorišek

++ Gruden

++ Rotove

++ Stegenšek

++ Kotar

++ Martinc

++ Globokarž

++ Oven

++ Purkart

++ De Toni

+ Tomaž Novak

++ starše Pirnat

++ starše Trtnik

++ starše Zupančič

+ brata Zupančič

+ Silva Česnik

za vse ++ iz družine Zupančič

za vse ++ pozabljene

++ starše Koritnik

+ očeta Franc Bedenčič

++ družina Kastelic

++ teta Angela in Minka

++ prijatelje in dobrotnike

++ starše Buh

+ Franci Perovšek

++ starše Perovške

++ starše Doberšek

+ Lipovec Ivan, Angela

+ Zalar Anton, Slavka

+ Godec Angelca

+ Švigelj Terezija in Alojzij

+ Hribar Franc, Marija

+ Tanko Anica

+ Mlinarič Franc, Frančiška

+ Jože Skubic

++ starše Marinček

+ Perovšek Neža, Vinko

++ Steletove

+ Špela Žlebnik

+ Miha Papler

+ Jožef Križman

++ družine Mehle in Koželj

++ družina Šeme

++ družina Kogovšek

++ starše Trtnik

++ starše in brata Zajc

++ Ficko

++ starše in brata Gruden

++ stare starše in teto Gruden – Gumnišče

++ Uršula, Metoda, Perka Gruden

++ Šeme

+ Franc Gruden – Klanec

++ Gruden Helena, Alojz, Lojze

+ Gruden Franc

+ + Janežič Jože, Ana - Magdalenska gora

++ Sattier Ljudmila – Mestre

+ Flajnik Vilma – Logatec

+ Bedenčič Franc, Frančiška

+ Amalija, Franc Strah

++ Štajnar

+ Alojzij Kastelic

+ Milka Gracar

+ Vili Gracar

++ Matekelj

++ Gracar

+ Veber Peter

++ starše Švalj

++ Kraškovic

++ Podlogar

++ Žnidaršič

++ Bavdek

++ Bedenčič

++ Podlogar

+ Anton Tekavec

+ Milka Nered

+ Janez Nered

+ brata Janeza Nered

++ starše Škufca – Ratje

+ brata Franc Škufca

+ sestra Zalka

+ nečaka Janeza

+ Erjavec Jože in Ana

+ Krivec Anton, Rozalija

+ Franca in starše Švigelj

+ Marija in Albina Hlebš

+ Perne Ivana

++ starše Kastelic

++ Pešec

+ Jožica Fabijan

V prihodnji številki se nadaljuje.

 

Srečamje ŽPS v dekaniji

Člani ŽPS lepo vabljeni danes popoldne v Višnjo goro. Spregovorila nam bosta voditelja pastoralne službe v ljubljanski nadškofiji g. Dolinšek in gg. Beroncelj. Lahko bomo postavili tudi vprašanja, ki nam bodo pomagala reševati stvari pastoralnega dela in načrta 2014/15. Odhod izpred cerlve bo ob 14.3o. Potrudi se in pridi na srečanje.

 

Kapelica Marijnega brezmadežnega srca

Je obnovljena. Hvala vsem sodelujočim. Nekatere sem imenoval že v prejšnem glasu – predvsem delavce in tiste, ki so pomagali s hrano in pijačo, pa tudi z dobro voljo. Upam, da smo sedaj vsi veseli, ne toliko samo za to, da je delo opravljeno ampak, da ima Marija v tem delu župnije »lepo mesto – lepo kapelico, kamor tudi mi radi pridemo, pomolimo, se nanjo ozremo, se večkrat spomnimo nanjo, se odkrijemo...Mati Marija nas varuje, nas ljubi in nas vabi v svojo bližino... V ta namen so doslej darovali – za popravilo božjega znamenja: Ivan in Ivanka Turk iz Združenih držav Amerike, Marolt Alojz in Anica, Franc Skubic, Janez Skubic, podjetje Weber iz Grosuplja. Vsem imenovanim se v imenu laniške soseske lepo zahvaljujem. Naj vam Marija izprosi božje milosti.

 

Dve pomembni knjigi – g. Gostečnika in gg. Kovačičeve

Nekateri ste že kupili obe knjigi. Ker pa sta obe ne samo dobri celo potrebni za vsako hišo ju še enkrat pripioročam v nakup. Seveda bo Gostečniokova predvsem dobrodošla za mlade družine – kako danes ravnati v vzgoji, kako gledati na sina in na hčer, ki se trgata od družine – odlično napisana tudi za poznejši pogovor. Zgodovinsko zanimiva pa je tudi knjiga gg. Nataše, ki opisuje podružnično cerkev sv. Uršule – naše korenine, naše začetke. Lahko smo ponosni na to kar imamo. Obe knjigi lahko kupite v našem kiosku.

 

Bogoslovca na praksi – Meglič in Prinčič

V petek proti večeru bosta prišla na delovno prakso v našo župnijo Primož in Jernej. Želita spoznati delo na župniji in se tako pripraviti na svoje poslanstvo. Želimo jim veliko novih spoznanj.

 

Godovi in mašni mameni  4.11. – 10.11. 2013

pon. Karel......................za + Edvard Krampelj, obl. ob 18 uri

tor.   Zaharija.................za + Franc Gruden, 30 dan, ob 18 uri

sr.    Lenart.....................za ++ priporočene v molitev, ob 19 uri v Lan.

čet.   Vincenc..................za + Frančiška in Anton Rotar, ob 18 uri

                                         za ++ Gale na Gum. ob 19 uri

pet.   Bogomir.................za + Franc Kraškovic, 30 dan, ob 18 uri

sob.  Ursin.......................za + Ana Marinčič, obl. ob 18 uri

ned.  32 ned. med letom...ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                          ob 10 uri za + Janez Samec, obl.

 

Marijanske koledarje že dobite v kiosku po lanski ceni. Priporočam krščanski koledar