Župnijska karitas

Župnijska karitas deluje v okviru župnije Škofljica in je sestavni del Škofijske karitas Ljubljana. Ustanovljena je bila 1. decembra 1991 in nadaljuje delo Komisije za diakonijo ustanovljene v okviru ŽPS, ki je karitativno delo opravljala že vse od leta 1978 dalje. Za ŽK odgovarja župnik Jože Tominc, v župnikovem imenu pa jo vodi tajnica Marija Kraškovic s pomočjo 7-članskega ožjega odbora. ŽK šteje 32 članov, od katerih je polovica redno delujočih, preostali pa se vključujejo občasno.
V župnijski pisarni Karitas Škofljica, Šmarska cesta 25, smo na voljo za informacije, pomoč in pogovor v času dežurstva, vsak petek pol ure pred večerno mašo. V nujnih primerih pa lahko pokličete župnika na telefon 01/366 63 36 ali tajnico na 01/366 36 64.

Cilj ŽK:
Uresničujemo krščansko vizijo - civilizacijo ljubezni. To je svet, kjer prevladujejo pravica, mir, resnica in solidarnost, kjer je dostojanstvo človeka ustvarjenega po božji podobi na prvem mestu, kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje, nestrpnost in revščina razvrednotenega človeka, kjer se zemeljske dobrine delijo med vse, kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom, kjer vsi ljudje, posebno najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego polnosti njihove človečnosti kot dela skupnosti.

Kaj delamo:
- Odkrivamo pomoči potrebne preko članov ŽK, preko ostalih župljanov in v sodelovanju s predstavniki občine, patronažne službe, osnovne šole in vrtca.
- Nudimo materialno, denarno in duhovno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.
- V postnem in adventnem času obiskujemo in obdarujemo ostarele, bolne in invalide po domovih v župniji, naše župljane v domovih za starejše občane, stanovalce Centra Dolfke Boštjančič in mamice z otroci v Materinskem domu Pelikan na Gumnišču .
- Organiziramo letno srečanje ostarelih, bolnih in invalidov v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda na Škofljici. Po mašnem bogoslužju jim pripravimo krajši kulturni program in pogostitev v župnijski dvorani. Z darilom in voščilom se spomnimo najstarejših, ki v tekočem letu praznujejo okroglo obletnico.
- Za kvalitetno izvrševanje karitativnih dejavnosti kot so: nega na domu, komunikacijski treningi, supervizija ipd. se člani ŽK udeležujemo izobraževalnih tečajev, ki jih organiziramo s pomočjo Škofijske karitas Ljubljana,
- V postnem času člani ŽK Kristusovo zapoved ljubezni utrjujemo na duhodnih obnovah.
- Ob občinskem prazniku sodelujemo z razstavo lastnih izdelkov in organiziramo predavanje v občinski kulturni dvorani za vse občane.

                      

 

Kako financiramo našo dejavnost:

- z zbiranjem darovanih sredstev, ki jih dobimo za izdelke narejene v župnijskih karitativnih delavnicah,
- z darovanjem denarnih prispevkov v župnijski cerkvi,
- z dotacijo Občine Škofljica.

Prispevke zbiramo na transakcijskem računu številka: 90672-0000318512 pri Poštni banki Slovenije. (Župnijska karitas Škofljica, Šmarska cesta 25, 1291 Škofljica)

Kako lahko pomagamo:
- Najpomembneje je, da si vsak posameznik v svojem življenju prizadeva uresničevati "zapoved ljubezni". V življenju odkrivajmo dobro, h kateremu smo poklicani, in si prizadevajmo to uresničevati. TU in ZDAJ.
- Kdor hoče z nami sodelovati in izvrševati svoj krščanski poklic, je vabljen, da se nam pridruži.
- Pomagate lahko tudi tako, da gmotno podprete našo dejavnost ali pa se nam pridružite pri izvedbi posameznih projektov.

Pripravila Marija Kraškovic, foto: Anton Mušič

Povezave:
Škofijska karitas Ljubljana
Slovenska karitas
Materinski dom Škofljica