Katehetska skupina

Župnija je najpomembnejši kraj, v katerem se oblikuje in izraža krščanska skupnost. Župnija naj bo tudi bratska in prijazna družinska skupnost, kjer se kristjani zavedamo, da smo božje ljudstvo. Župnija je redno okolje, v katerem se ljudje rojevajo in rastejo v veri. V župniji sprejemamo pouk, vzgojo in življenjske izkušnje.
Gotovo je, da je prvi cilj kateheze vzpostaviti stik med posameznikom in Jezusom Kristusom ter z Cerkvijo, ki je Jezusova ustanova. Vsi, ki vzgajamo otroke se moramo truditi, da bo ta povezanost čim globlja in hkrati domača. Kateheza je namenjena zorenju v veri, da bolje spoznamo Jezusa, ki se je za nas daroval na križu, da bolje spoznamo njegovo veselo oznanilo in ga posredujemo naprej.
Z vstopom otroka v osnovno šolo ste verni starši vabljeni, da svojega otroka vpišete v veroučno šolo. Kateheza otrok se odvija v župnišču za vsak razred enkrat tedensko po 45 minut. Večkrat je to v času, ko so otroci precej utrujeni že od dopoldanskega pouka. Mnogi pa imajo še po verouku še izvenšolske dejavnosti. Čas za katehezo je zelo omejen. Upam na boljše čase v naši družbi tudi za veroučne ure.
Število učencev po razredih je zelo veliko, kar zahteva od veroučencev in katehetov veliko razumevanja in potrpežljivosti. Veroučno leto pričnemo s septembrom in ga končamo sredi meseca junija. Otrokom želimo posredovati izkušnje verskega življenja in prav tako znanje vere. Seveda je poudarek na izkušnji vere.
Trenutno trije kateheti poučujemo 220 otrok . Zelo želim, da bi nam pri tej nalogi pomagali novi sodelavci s teološko pastoralno izobrazbo.
Sem spada tudi priprava na prejem zakramenta sv. birme. Imamo 5 birmanskih skupin in sodelavcev, ki mladim pomagajo odkrivati lepoto Jezusovega nauka. Priprava na birmo traja leto in pol.
To pomembno delo in vzgojo moramo vsi skupaj podpirati z blagoslovom molitve.

Pripravil župnik Jože Tominc