Ključarji

Obljubljam, da bom vestno opravljal dolžnosti cerkvenega ključarja. Po svojih močeh bom skrbel, da premoženje cerkve ne bo trpelo škode in da se bo vestno upravljalo."
(obljuba vsakega ključarja pred nastopom službe)

Vsaka župnijska ali podružnična cerkev ima vsaj dva ključarja. Tako ima naša župnija skupaj 7 ključarjev.

Ključar v sodelovanju z župnikom in Župnijskim pastoralnim svetom:
- skrbi za svojo cerkev,
- obvešča župnika o gospodarskem stanju, morebitni nastali škodi in potrebah svoje cerkve,
- ter sodeluje pri obnovah, popravilih in vzdrževanju cerkve in pripadajočih objektov.

Ključarje na predlog župnika oziroma ŽPS za dobo 5 let imenuje škofija. Njihova služba je častna.