Mešani pevski zbor

Dirigent, vzemi v roke taktirko,
Stopi pred stvarstvo, Bogu zapoj.
Najlepšo vodiš zborovsko zbirko,
Vse vesolje bo pelo s teboj!
(M. Maroša)

Smo mešani cerkveni pevski zbor sv. Cirila in Metoda. S svojim petjem skušamo polepšati nedeljsko bogoslužje. Naš pevski repertoar je skozi leta postal kar zajeten, zato se redno udeležujemo revije dekanijskih pevskih zborov.

Pevski zbor je začel delovati sočasno z ustanovitvijo župnije leta 1976. Do leta 1994 je zbor vodila Silva Česnik, ki je znala pevcem približati pomen cerkvene pesmi in potrebo po ohranjanju slovenskih narodnih pesmi. Po njenem odhodu iz župnije je njeno mesto prevzela Karmen Tomažič.

Tedenska srečanja na pevskih vajah so med nami spletla prave prijateljske vezi. Nekaj sedanjih pevcev poje že ves čas, nekateri pa so že odšli po plačilo v nebeško kraljestvo.
Starejši pevci vedo veliko povedati o prvih letih delovanja zbora, ko so še prepevali v laniški in gumniški cerkvi, radi pa se tudi spominjajo pevskih vaj v starem župnišču, božičnice, duhovnih vaj...

Petje pa ne ostaja zaprto v cerkvenih prostorih. V zadnjih nekaj letih se vključujemo tudi v občinsko življenje. Naša pesem zazveni ob različnih proslavah in drugih prireditvah.

Ves čas pa ostaja naše temeljno vodilo nespremenjeno: ker smo cerkveni pevci, pojemo predvsem in najprej Bogu v čast in slavo.

Pripravila Helena Tomšič