Ministranti - strežniki

V župniji deluje skupina fantov, ki jim pravimo ministranti in spadajo v sam vrh bogoslužnih sodelavcev. Beseda prihaja iz latinskega jezika in pomeni biti v službi, skupaj sodelovati; tisti, ki streže, strežnik, streže duhovniku pri maši.

Ministrantje niso samo dečki od 8 do 15 leta, ampak lahko vsak, ki si je izbral, da bo na tak poseben način služil Bogu, nadaljuje to služenje v poznejših letih. Lahko se pridružijo tudi starejši in tisti, ki so na ta način že delali v Cerkvi.

Cilji ministrantske vzgoje in službe:
- postati dober človek in zrel kristjan,
- truditi se za poštenost, delavnost, odgovornost,
- gojiti čut za vrednote,
- biti mlad v vseh oblikah,
- biti srečen, iskati novo in boljše.

Naša skupna srečanja so ob sobotah ob 10.00 (ne vsako soboto). Začenjamo jih vedno s kratko molitvijo, nadaljujemo s pogovorom o temi tistega srečanja, sledi praktični del in ob koncu si vzamemo nekaj časa za skupno veselje in igro.

 

Tudi med letom ne mirujemo - srečujemo se pri nogometu, gremo v kino, nabiramo mah za jaslice, raznašamo velikonočni ogenj.

Pridi in poglej - vabi te Jezus!

Pripravil župnik Jože Tominc