Češčenje sv. Rešnjega Telesa 15.10.2016

Zvrst: 

ČEŠČENJE   SV. REŠNJEGA TELESA  - 15.10. 2016

 

 

»Tisti dan sta ostala pri Njem. Pri njem sta našla dom, bivališče, razumevanje, ljubezen.«

 

Spored češčenja:

8.oo – 9.oo Gumnišče, Zalog, Drenik, Gorenje Blato, Glinek

9.oo  - sv. maša

10.oo – 11.oo Klanec, Primičeva, Kočevska, Lanovo

11.oo – 11.3o prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred

11.3o – 12.oo šesti, sedmi, osmi in deveti razred

12.oo – 14.oo ure se češčenje prekine

14.oo – 15.oo celoten del župnije od križišča, kapelice proti Ljubljani – Mijavčeva, Gratova, Albrehtova, Hribi, Ravenska in še druga stran če progo.

15.oo – 16.ooCelotna soseska Lanišče, Dole, Reber, Lanišče, Novo Lanišče, Lisičje

16.oo – 17.oo skupine v župniji – člani ŽPS, ključarji, pevci, Karitas, skavti, ministranti, zakonska skupina, biblična skupina, bralci…

17.oo – litanije Srca Jezusovega, blagoslov z Najsvetejšim in sv. maša

 

Gradimo skupnost, gradimo medsebojno povezanost. Med češčenjem boste lahko opravili tudi sv. spoved.