Človek potrebuje večnost

Zvrst: 

 

 

 

ČLOVEK   POTREBUJE   VEČNOST

 

V skupnem hrepenenju po nebesih se lahko prepoznamo vsi, ki romamo, potujemo, vsi, ki smo slabotni in grešni, vsi, ki čutimo domotožje po Gospodovem obličju in si prizadevamo, da bi hodili z njim v večji iskrenosti in resničnosti. Če se bomo vsi vživeli v notranji svet človeka, »krščanskega romarja«, ki budno pričakuje Gospoda bomo mnogo lažje in z večjim veseljem  izpolnili skupno nalogo, da se v hoji za Jezusom spreobračamo.

Obudimo v sebi domotožje po nebesih in v zaupanju v pomoč svetih. Svetniki so naši najdražji bratje in sestre, ki bedijo nad našo potjo vere. Oni za nas molijo, da bi mogli živeti v duhu evangelija, popolnem zaupanju v skrivnost Jezusove smrti na križu in vstajenja. Verujemo, da  nam Jezus želi pomagati, da bi postali podobni njemu, Sinu večnega Očeta.

Človek potrebuje večnost. Vsako drugačno, le tostransko upanje, ostane prekratko. Tisti, ki so ljudem odvzeli oni svet, jim niso mogli podariti tega sveta, ampak so ga samo opustošili; če so ljudem ubili vero v večnost, v posmrtnost, so jim v bistvu  izpraznili in izvotlili tudi to življenje. Šele vera v vstalega Kristusa, v Boga, ki daje življenje onkraj smrti, napolnjuje sedanjost z vsebino in s smislom.

Spomnimo se jih v molitvi,  pri sv. maši in pri dobrih delih, v postu…

 

 

++ starše Strmole

+ Marjan Vršič

++ Oberstarjeve

++ družine Golob

++ Kovačič

+ Janez Samec

+ Jože Dolinšek

+ Marija Okoren

+ Ančka Švigelj

+ Anton Švigelj

++ starše Samec

+ Janez Zagorc

+ Marija Lani

+ Karel Lani

+ Ivana Golobič

++ Golobič

++ Erjavec

+ Jože Kočar

++ vaščane Gumnišča

+ Jože Hrovat

++ Ivan in Rozalija Strle

++ starše – Kamni Vrh

+ Milka Gracar

+ Vilko Gracar

++ Matekelj

++ Gracar

+ Antonija in Vincencij Štrubelj

++ Štrubelj

++ Perčič

++ Strgar

++ Bolta

++ Jože, Franc, Marija, Jerca Anžič

++ Keber Ana, Franc, Jože, Jožko

++ Pajk Jože

+ Perovšek Neža, Janez

+ Jože Skubic

++ Stare – Marinček

+ Vinko, Neža Perovšek

+ Veber Peter

++ starše Švalj

+ Alojz Valentinčič – Klanec

++ starše Gruden in brata, sestri, Klanec

+ Angela, Franc Erjavec

+ Ladislav Pečnik

+ Krivec Anton

+ Krivec Rozalija

+ Marucelj Janez

+ Marucelj Frančiška

+ Mari Novak – Kanada

++ Gregorjeve

++ Mišmaševe

++ Poličarjeve

++ Herman

++ Medved

++ prijatelje

++ sorodnike

+ Hilda Kraškovic

+ Silva Česnik

+ Franc Hribar

+ Frančiška Hribar

+ Anton Hribar

+ Marija Hribar

++ starše Grm in brata

++ Rotove

++ Stegenšek

+ Roman Mikulčič

+ Renato Etling

++ Kladnik

++ Mikulčič

++ starše Trtnik

++ Zupančič

+ Ivan Zupančič

++ Zupančič

+ Silva Česnik

Se nadaljuje prihodnjič!

 

Odpustki

Za grehe, ki so glede na krivdo že odpuščeni, je mogoče dobiti odpuščanje časnih kazni. To se imenuje odpustek, ki ga vernikom posreduje Cerkev kot oskrbnica odrešenja. Odpustki oproščajo časne kazni v celoti ali delno. Verniki jih morejo kot prošnjo vedno nakloniti tudi rajnim. Sami pa so sposobni prejeti odpustek le /če so v stanju milosti vsaj ob koncu predpisanih del./.

Delni odpustek prejme kristjan, ki pobožno uporablja kak blagoslovljen nabožni predmet; ki v ponižnem zaupanju pri dolžnostnem delu  ali v težavah vsaj v duhu dvigne duha k Bogu in doda kak pobožen zdihljaj, ki se v duhu pokore  radovoljno odpove dovoljeni reči, ki jo ima rad.

Popolni odpustek je mogoče prejeti le enkrat na dan. Opraviti je potrebno predpisano delo in izpolniti pogoje /spoved, obhajilo in molitev po papeževem namenu/. Zahteva se izključitev vsake nenavezanosti ma katerikoli tudi mali greh, sicer je odpustek le delen. Za molitev po papeževem namenu molimo npr. Očenaš. Pomagajmo našim bratom in sestram na poti v večno domovino.

 

Zaključek oktobrske pobožnosti

Kako lepa je molitev rožnega venca. Vsa molitev umirja, dviguje našega duha, nas povezuje v medsebojnem bratstvu in odgovornosti za druge, prosimo za vse kar potrebujemo in tudi prejemamo kar potrebujemo za naše življenje, tudi za večno življenje. O tej lepoti nam prepevajo tudi naše cerkvene ljudske pesmi. Nekaj tega smo lahko užili mi vsi, ki smo se ta mesec zbirali k molitvi rožnega venca.. Ob tem pa ne mislimo samo nase temveč tudi na Kristusovo življenje, na Marijino pot, ki jo je prehodila z Njim, na naše prijatelje, za mir na svetu, za ljubezen po naših družinah, za otroke, ki so na poti odraščanja. Vsak dan novo veselje, nove preizkušnje novi načrti s strani Boga do nas in z naše strani do Boga. Ta medsebojna zamenjava se nikoli ne konča. Kaj pa če jo mi sami pretrgamo?

Vesel sem bil v oktobru vsakega veroučenca in tudi staršev, ki ste jih pripeljali. To je veliko delo in skušate posredovati otrokom doto, ki jo njim ne more nihče vzeti, če te ga ne bodo želeli sami. Pričevali ste za vero in božjo ljubezen.

 

Prvi petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih.

 

Romanje v Međugorje – 3.11. – 5.11.2017

Zberete se pred cerkvijo ob 5.3o. Seboj ne pozabite vzeti osebnega dokumenta, primernega oblačila in popotne torbe. Vsem želim blagoslova. Molimo drug za drugega

 

Cerkev v novembru čistijo iz Lanišča – dogovor je najboljša pomoč.

 

Na praznik bomo molili ob 17.15, vabljeni, ali pa molite doma!!!

 

Bralci beril vršite svoje poslanstvo – berila, prošnje , stavek ….

Prijava za krst – krščevanje

Krst je zakrament s katerim novorojenega vključimo v skupnost Cerkve, ki je Kristusova ustanova. Otrok s tem postane deležen velikih božjih darov – vere, upanja in ljubezni,  Zaživi svobodno življenje, je božji otrok in ima tudi pravico do večnega življenja pri Bogu. Zato vabim starše, da priglasijo otroke za krst in da se bomo skupaj pripravili na to veliko dejanje za starše in predvsem za otroka in za vso župnijsko skupnost. Krst in sprejem v Cerkev nista samo neko zasebno dejanje. To je dejanje vse Cerkve. Prijavite do torka 31.10. 2017, ko bo zvečer ob 19 uri tudi priprava na krščevanje, krščevanje pa bo v nedeljo 5.11. med drugo sveto mašo.

 

Zahvala za misijone

Ko smo odprti za pomoč našim misijonarjem po daljnih deželah, s tem je tudi naše srce pripravljeno pomagati tem, ki so v naši bližini. Ne potrebujejo morda materialnih pomoči pa potrebujejo naše veselo besedo, besedo rešenja, pričevanje zmage nad zlom. Zavedati se moramo, da je vsak kristjan tudi glasnik Jezusa v svojem okolju na domačem dvorišču. Za vse darove in za pričevanje gre zahvala.

 

Zahvala darovalcem

Boga slavijo tudi rože. Ob pogledu na lep aranžma nas misel vodi tudi k neskončni lepoti k Bogu. Bog se nam ne razodeva samo v molitvi, maši, trpljenju temveč tudi v vsakdanji lepoti cvetja. Za cvetje so darovali: Joža Repar, Julka Mavec, Peter Tomažič, neimenovana, Blatnik Slavka, Ivan Brezinščak, Tončka Zaman, družina Bratkovič in Janez Skubic. Naj ožarja lepota vsak dan našega življenja. Hvala.

 

Godovi in mašni nameni 30.10 – 5.11. 2017

pon. Marcel…………za ++ Marolt, ob 18 uri

tor.   Volbenk……….za + Angela Erjavec, obl.ob 7.30 zj.

Sr. Vsi sveti……..ob 9 uri za žive in mrtve farane

                              ob 14 uri za ++ priporočene v molitev

                              ob 17.15 molitev v kapeli

čet. spomin rajnih  8 uri za ++ priporočene v molitev Lanišče

                  ob 9 uri za duše v vicah na Gumnišču

                  ob 18 uri po namenu sv. očeta v žup. Cerkvi

pet. Viktorin……..za + Antonija Šerjak, 30 dan, ob 18 uri

sob. Karel………..za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                               Za + Anton Zupančič, obl. ob 18 uri

Ned. zahvalna……ob 8 uri za žive in mrtve faran

                               ob 10 uri za + Edvard Krampelj, obl.