Šepeče na dnu srca

Zvrst: 

 

 

 

                     ŠEPEČE    NA   DNU   SRCA

 

 

Ivan Cankar je zapisal: »Kako je mogoče, da bi paradiža ne bilo, če pa duša koprni po njem?  Kako je mogoče, da ne bi bilo Boga, če se človek od prve do poslednje misli vojskuje z Njim. Resnično in glasno mora nekje živeti vse tisto, kar nerazumljivo šepeče na dnu srca, kar siloma orosi  oči ob samotni uri, kar kliče dušo k vam, v nebeške zvezde! Vse je; in se bo nekoč veličastno razodelo.«

 

Spomnimo se naših bratov in sester pri daritvi sv. maše in v molitvi:

 

 

 

 

+ Gruden Franc, Klanec

+ Gruden Helena, Alojz

+ Gruden Lojze

+ Alojzij Vršič

++ družina Strmole

+ Janez, Ana Menard

++ Gregorjeve

+ Marija Novak /Kanada/

++ Poličarjeve

+ Alojza Kovačič

+ Pavla Adamlje

+ Hilda Kraškovic

++ sorodnike in prijatelje

++ Herman in Medved

+ Janez Zagorc

+ Marija Lani

+ Karel Lani

+ Lavka Jože

++ Lavka

++ starše Skubic, rimska

+ Janez Zakrajšek

++ starše, brata in sestri

Zakrajšek

++ starše in brata Janežič

+ Tomaž Novak

++ starše Pirnat

+ Jožef Glad

++ družina Glad

++ družina Rožič

+ Petra Konda

+ Pepca Cujnik

+ Karel Cvet

+ + Gričar

+ Milka Gracar

+ Vilko Gracar

++ Matekelj

++ Gracar

++ starše Vrečar

+ brata Vrečar

+ Kocijan Frančiška

+ Ciril Smole

+ + starše Bedenčič

++ Smoletove

++ sorodnike

++ starše Papež

+ Alojzija, Viktorijo Papež

+ Jožef Hrovat

++starše Strle

+ Skubic Marija, Janez – GB

++ Goršič

++ Verbič

+ Ana Marinčič

++ Ramovševe

++ Marinčičeve

+ Zofija in Nace Zupančič

++Jožef, Franc, Marija, Jerca

Anžič

+ Ana, Franc, Jože Keber

+ Neža, Janez, Jože Perovšek

+ Jožef Pajk

+ Cvetka Petrani

++ starše Koritnik

+ Franc Bedenčič

++ družina Bedenčič

++ družina Kastelic

++ tete Minka, Angela

++ družina Kozlevčar

++ prijatelje

++ dobrotnike

+ Jože Kočar

++ Golobič

++ Erjavec

++ Lah Anica

+ Vencelj Milena

+ vaščane Gumnišča

+ Bogomir Pirečnik

+ brat in ++ starše Serajnik

+ Zdenka Serajnik

++ Štajnar

++ Cigale

+ Silva Meden

+ Anica Cigale

+ Alojzij Valentinčič

++ starše Gruden – Klanec

++ brata Franc, Alojzij

++ Angela, Franc Erjavec

+ Ladislav Pečnik

+ Antonija, Vinko Štrubelj

+ Ivan Strgar

++ Štrubelj

++ Perčič

++ Bolta

+ Peter Veber

++ starše Švalj

+ Jože , Marija Skubic

+ Jože Skubic, ml.

+ Alojz Strežek

+ Alojz Strežek ml.

+ Janez Strežek

++ Žnidaršič

++ Mavec

++ Kraškovic

++ Mazi

+ Jožef, Frančiška Buh

+ Karel, Alojzija Jurjevec

/se nadaljuje prihodnjič/.

 

Dan Vseh vernih rajnih – 2.11. 2015

Praznik vernih duš dan pa je bil na splošno uveden že v letu 1006. Ob prazniku z veliko vnemo in skrbjo očistimo grobove, prinesemo cvetje, prinesemo svečke. Poskrbimo tudi za grobišča in morišča pobitih in pomorjenih med drugo in po drugi svetovni vojni. To je na ravni človeškega, humanega, na ravni vere pa bomo za naše rajne radi tudi molili, darovali za svete maše, pomagali tudi potrebnim, se veselili uspehov drugih, tolažili bolnike in jih obiskovali, izvrševali duhovna in telesna dela usmiljenja. Vsak duhovnik lahko ta dan trikrat mašuje – po lastnem namenu, po namenu za vse verne rajne in po namenu sv. očeta, vendar mora biti daritev darovana ob različnih časih.

Cerkev naklanja tudi ta dan in v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek. Za to pa so potrebni tudi trije pogoji  - spoved, obhajilo, molimo izpoved vere in molimo po namenu sv. očeta. Ta dan pridemo k maši in molimo za vse verne duše v vicah. Pri nas bodo maše ob 8 , 9 in ob 18 uri.

 

Priprava na krst

Krat je prehod iz sužnosti greha k svobodi božjih otrok. Nadnaravna moč nas usposablja, da premagujemo zlo. Edina stvar, ki nas ločuje od Boga je zlo, mržnja, sovraštvo, kajti Bog je moč ljubezni. Tudi izpoved vere, nam prinaša pogled v življenje Boga in naše notranjosti, kajti to je neskončno več kakor vse zemeljsko. Starši vabljeni k skupni pripravi na krst, ki bo v torek ob 19 uri.

 

Pomoč beguncem

Slovenska Karitas je zaprosila tudi našo župnijsko Karitas za pomoč.

Begunci, ki so na poti si želijo in da bi ohranili zdravje zimskih oblačil. To so tople /kape, volneni šali, razne tople bunde in plašči, toplo spodnje perilo, volnene rokavice, srajce z dolgimi rokavi, volnene nogavice, močni in trpežni čevlji…/. Vse to boste lahko v sredo ali v četrtek prinesli na našo župnijsko Karitas. Vse naj bo uporabno, ne raztrgano ali umazano, lahko pa je zašito, da bomo lahko izročili Slovenski Karitas. Pričetek bo ob 8 uri in zaključek ob 18 uri. Vsem se za izkazano pomoč zahvaljujemo. Bog vidi vaša dobra dela.

 

Marijanski koledar – dobite ga v kiosku za 2€. Priporočam!

Molitev  - prva sreda

Že več let vztrajamo vsako prvo sredo v polurni molitvi. To je blagoslov za nas in za tiste za katere molimo. Dvojno dobro. .Molitev pa je kar večkrat omenjena tudi v telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Kako prav je da se spomnimo naših trpečih bratov in sester. Tokrat bomo molili za sledeče namene – da bi bili odprti za pogovor tudi z drugače mislečimi, da bi pastirji Cerkve z globoko ljubeznijo spremljali svoje brate in sestre, da bi se v svojih molitvah radi obračali po pomoč k svetnikom, za begunce, da bi našli dom in mir svojemu srcu, za vse, ki jim Bog ne pomeni kaj dosti. Vabljeni ob 18.3o – po maši.

 

Mladi vabljeni  v Valencijo  in Krakov

V Španijo – Valencijo bo potekalo od 2.12 – 3.1. 2016, namenjeno od 16 do 35 let. To mlade pritegne v skupnost in bratstvo življenja z Bogom. Pridejo iz vse Evrope. Mladi bodo letos obiskali še dve veliki mesti Marseille in Genova. Cena 155€ in še 55€solidarnostni prispevek ob prihodu v Španijo. Zadnji rok prijave je 27.11. 2015. Mladi praznujte novo leto na nekoliko drugačen način. Več o tem na www.drustvo-skam.si/esm. Lahko se prijavite tudi za poletno srečanje  v Krakovu na Poljskem, ki bo potekalo 20.7. – 31.7.2016. To je svetovni dan mladih. Cena romanja je 319€. Prijavit se morate do 18.1. 2016. Več o tem na spela@drustvo-skam.si ali po telefonu 426-84-77. Mladi lepo vabljeni na srečanja.

 

Člani ŽPS vabljeni

Vabimo vas na jesensko srečanje članov ŽPS. Na srečanju se nam bo pridružil g. nadškof Zore. Srečanje bo potekalo od 9.oo- 13.oo. Proučevali bomo mesto družine v naših župnijah. Seboj prinesite Družina na poti k izviru in pisalo. Prosim člane če mi sporočite svojo udeležbo do  3.11. Ob 13.oo uri je skupno kosilo.

 

Godovi in mašni nameni  2.11. -  8.11. 2015

pon. Verne duše…..za ++ priporočene v molitev, Lan. ob 8 uri

                                za duše v vicah , na Gum. ob 9 uri

                                 po namenu sv. Očeta, ob 18 uri Škofljica

tor.   Viktorin………za + Janez Murkovič, ob 7.3o zj.

sr.    Karel………….za ++ Pregelj, ob 18 uri

čet.   Zaharija………za + Ivan, Angela Lipovec, ob 18 uri

pet.   Lenart………..za + Edvard Krampel, obl. ob 18 uri

sob.   Vincenc…….poročna za  Bernardo in Roka, ob 17.3o

ned.   zahvalna …..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za + Janez Samec, obl.