Živimo s Cerkvijo

Zvrst: 

 

 

 

Živimo   z   Cerkvijo

 

Na koncu naslova bi lahko postavil vprašaj ali pa tudi klicaj. Oboje bi bilo prav. Na to vprašanje in klicaj pa daje vsak sam svoj odgovor z življenjem. Do samostojnosti otrokom pomagajo starši, nato pa naj bi se mladi sami odločili za odgovor.

Mnogi  ali pa velika večina je še vedno krščenih. Odločili so se da bodo živeli krščansko. To so za otroke napravili starši. Lahko se vprašamo zakaj so to storili?  Edini in pravilni odgovor je ta, ker je vera, ki jo Cerkev oznanja največja vrednota. Vera nas vodi k smiselnemu in odgovornemu življenju. Ciljnost tega življenja ni in ne more biti samo ta svet, temveč je človek ustvarjen za veliko več. Na to nas opozarja sam Jezus Kristus in tudi največji cerkveni učitelj, ki pravi nemirno je moje srce, dokler ne počije v tebi Gospod.

Biti povezan z Cerkvijo , biti njen član, biti deležen velikih skrivnosti Kristusovega odrešenja, je za verujočega zaklad iz katerega sprejema za vsak dan  - za veselje, za odpuščanje, za preizkušnje, za trenutke bolezni in tudi ko prestopa pot časnosti, ni sam.

Jezusova ustanova, ki ji pravimo tudi Cerkev, pa nam pomaga še z mnogimi darovi, ki jih je Kristus podaril svoji nevesti Cerkvi. Krst je bil že omenjen. Imamo pa poleg še drugih šest zakramentov, h katerim je kristjan povabljen, ko je dovolj zrel v veri in ko je nanje pripravljen.

Pri podeljevanju zakramentov je zelo pomembno, kako jih prejemnik prejema /je za to odgovoren, je zrel za prejem zakramenta ali pa je to navada, tak običaj, , ker je v Cerkvi lepa poroka, ne moremo ga kar tako pokopati, ne bo ti nič škodilo, zdaj hodi, po birmi pa lahko nehaš/.

V takih primerih bi se najprej morali vprašati ali je ta oseba, pa naj bo katerikoli zakrament sploh vredno prejela. Ker mora biti tudi za prejem zakramenta pravilna pripravljenost. Tudi posameznik mora biti

pravilno usmerjen v sam zakrament. Kaj starši želijo ob krstu svojega otroka, da bo »res krščansko živel, da bo živel v povezanosti z Bogom?« Zakaj ga potem ne vpišejo k verouku? Zakaj ne hodijo z njim k sveti maši, zakaj ne molijo z otrokom doma. Otrok je velikokrat kar se tiče duhovnega življenja ali življenja s Cerkvijo popolnoma prepuščen samemu sebi ali pa starši od zadaj delujejo z neko prisilo.

In birma? Več let se mlad kristjan pripravlja na birmo. V čem je ta priprava? Res, da župniki izvajamo vse mogoče priprave – po animatorjih, za starše, za botre, pa celo za vso župnijo, pa so ob vsem tem birmanci največkrat prepuščeni sami sebi. V domačem krogu ni pravega zanimanja in podpore. Starši se udeležujejo srečanj ali pa tudi ne, vsaka stvar je takoj dober izgovor, pripravniki na birmo pridejo ali pa ne pridejo k nedeljski sveti maši, tudi starši jim ne pomagajo s svojo udeležbo pri sv, maši, pogovora ni o birmi in svetih rečeh mnogi se celo razburijo, če jih opozorimo na to, da bi bilo prav, da se udeležijo sv. maše. Želel bi, da bi se mladi z veseljem pripravljali na prejem zakramenta birme, ker pa jim je vse versko , božje, tako rekoč vse kar je povezano s Cerkvijo tako nekam oddaljeno, doživljajo tudi pripravo kot nekaj oddaljenega, nepotrebnega, bolj prisiljeno kot radovoljno.  Zaradi teh stvari pa se potem nimamo kaj čuditi, da po birmi mnogi naredijo korak, ki pravega vernega človeka žalosti in tudi skrbi. Oddaljijo se od Cerkve v letih, ki bi jo najbolj potrebovali. Mnogi starši in botri si ob teh dejstvih   ne postavljajo nobenih vprašanj pa tudi z mladim fantom in dekletom se o teh stvareh ne pogovarjajo. Kakšen pomen imajo še botri, kaj je botru dovoljeno da birmanca opozori na nepravilnosti. Je boter pri birmancu res samo še  tisti, ki da birmancu »darilo«. Kakšna pa je duhovna povezanost med botrom in birmancem. Kdaj vidi birmanec svojega botra, da izpolnjuje verske predpise, ga vidi pri maši, ali drug za drugega molita. Ko se bodo začele spreminjati te stvari bomo tudi sami vedeli birmance pri maši. Naloge niso majhne. Živimo z Cerkvijo.

Kako naročiti krščanski pogreb?

Ob smrti rajnega se oglasimo v župnijskem uradu, kjer je imel rajni stalno bivališče  /Pijava Gorica – na Igu, Lavrica na župniji Ljubljana Rudnik, Drenik – župnija Škofljica. Priporočamo, da se najprej zglasite pri župniku in se z njim dogovorite tudi za uro pogreba. Če imate potem pogreb na pokopališču izven svoje župnije pa se v dogovoru z župnikom dogovorite za pokop župnikom župnije pokopališča. Seboj prinesite kakšen dokument zaradi vpisa v mrliško knjigo - /osebno  izkaznico, podobico o podelitvi zakramentov, ali pa mrliški list…/Oglasite se lahko ob vsakem času.

 

Versko pastoralna šola 2017/2018

V šolo se lahko vpišejo vsi, ki so končali srednjo šolo. Ta šola je dobrodošla za vse, ki želite poglobiti svoje versko znanje, ki želite narediti nekaj za svojo versko izobrazbo, želite poglobiti svoje znanje sv. Pisma, vodite birmanske ali podobne skupine, ste član ŽPS, želite pomagati pri pastoralnem delu v župniji, se želite usposobiti  za katehetsko delo…Željni študija in novih spoznanj se obrnite na email: tatjana.car@rkc.si

 

Marija Kraljica miru na Kureščku

Ob stoletnici petega prikazovanja sv. matere božje  v Fatimi , bo pobožnost s sveto mašo  v sredo 13 septembra 2017 ob 11 uri. Vljudno vabljeni.

 

Stična mladih 2017

Vsi mladi naše župnije lepo vabljeni na srečanje v Stično, ki bo v soboto 16. septembra od 9 do 18 ure. Vodil bo mašo škof dr. Peter Štumpf. Vsak udeleženec plača vstopnino 5E . S tem bomo krili del stroškov drugi del pa bomo namenili  za Materinski dom – Pelikan. Ves dan bo tudi lepa priložnost za sveto spoved. Iz Ljubljane bo odpeljal poseben vlak do Ivančne gorice. Povratno karto bo mogoče kupiti na vlaku. Na vlaku boste lahko poravnali tudi vstopnino. Več informacij za odhod vlaka je na www.skam.si ali unfo@skam.si . Povežite se mladi!!

 

Evropsko srečanje mladih v Baslu  - Švica

Srečanje bo potekalo od 28 decembra do 1.1. 2018. Cena romanja je 114€. Srečanje je povezano s spoznavanjem mladih vseh evropskih držav. Bivanje je pri družinah. Romanje je velika priložnost za poživitev osebne vere in kako živeti vero v vsakdanjem življenju. Mladi s korajžo stopite na pot. Več poglejte tudi na info@skam.si.

Ob vstopu v veroučno šolo predlagamo

Za rast v veri je otrokom v veliko spodbudo tudi Mavrica, ki bo otroke vsak mesec bogatila z dragocenimi vsebinami, starši a boste ob naročilu prejeli knjigo 5 jezikov  ljubezni otrok. Starši boste našli mnoge nasvete. Starši naročite otrokom to revijo pri katehetu ali pa po pošti.

Zelo pomembna skupina so tudi najstniki, ki so Mavrico prerasli, zato je njim namenjena revija #NJST, ki izide 6 krat na leto. Poleg bodo prijeli darilo roman Vango. Zelo priporočam višjim razredom osemletke.

 

Vpis v veroučno šolo 2017/18

Kar nekaj otrok je še, ki jih starši niste vpisali. Pričakujemo, da boste otroke čimprej v pisali. Odnos do Boga in do vsega na svetu je zelo pomemben za vsakega posameznika in tudi za vsako skupnost. Dragi starši vabimo vas k vpisu otroka.

 

Katehetska nedelja 10.9. 2017

Pastoralno leto pred nami želi posebej izpostaviti prenos vere iz generacije v generacijo. Prvi prenašalci vere so vedno starši. Zato bo potrebno veliko skrb posvetiti staršem in preko njih se bomo posvečali tudi otrokom. Res, da so starši zelo zaposleni, a še vedno ne moremo njihove vloge preložiti na nekoga drugega. Vabljeni k sv. maši ob 10 uri.

 

Mladinska srečanja bodo ob petkih ob 20 uri. Pridi!!

 

Pevske vaje za dekliški zbor bodo v petek ob 18.3o!

 

Godovi in mašni nameni 11.9. – 17.9. 2017

pon. Prot……..za + Branko Tomažič, ob 19 uri

tor.   Mar. ime..ob 8 uri za ++ Repar iz Lanišča v Lan.

sr.   Janez…….za + Marija  Skubic, obl. ob 19 uri

čet.  PSK…….za + Kaja Bučar, 30 dan, ob 19 uri

                        za + Ivanka Golobič, ob 20 uri Gum

pet. ŽMB…….za + Hilda Kraškovic, ob 19 uri

sob. Kornelij…za + Irena Orel in Josip Ninčevič, ob 19 uri

ned.  24 ned. ..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                        ob 10 uri za + Jelka Hribar – Miklič