Življenje je

Zvrst: 

Ž I V L J E N J E    J E . . . .

 

Mater Terezijo že poznamo. Vemo, veliko je storila za najbolj uboge ljudi. Za bolnike z aidsom je leta 1986 v New Yorku ustanovila dom, ki se imenuje Dar ljubezni. V sprejemnici visi plakat, ki povzema njen pogled na življenje. Življenje je lepo in zanimivo.

 

Življenje je možnost, izkoristi jo.

Življenje je lepo, občuduj ga.

Življenje je užitek, okušaj ga.

Življenje so sanje, uresniči jih.

Življenje je izziv, sprejmi ga.

Življenje je dolžnost, izpolni jo.

Življenje je igra sodeluj v njej.

Življenje je dragoceno, skrbi zanj

Življenje je bogastvo, ohranjaj ga.

Življenje je ljubezen, uživaj jo

Življenje je uganka, reši jo.

Življenje je obljuba, izpolni jo.

Življenje je boj, sprejmi ga.

Življenje je dragoceno, ne uničuj ga.

 

Za izgubo imam vse v primeri z vzvišenostjo

spoznanjaKristusa Jezusa mojega Gospoda.

 

Jezus Kristus je glavna osebnost Svetega Pisma. Knjiga sv. Pisma je zbirka 72 knjig /stara in nova zaveza/.

O Jezusu govorijo tudi svetni viri. Omenjata ga slavna rimska zgodovinarja tistega časa Tacit v Letopisih ( okrog leta 115/17/ in Svetonij v Življenjepisu cesarja Klavdija /120leta/. Omenja ga tudi cesarski namestnik Plinij Mlajši v Pismih /111 – 113/. Omenja pa ga tudi judovski zgodovinar Jožef Flavij v Judovskih starožitnostih /93-94/. Ti spisi govorijo o Jezusu kot zgodovinski osebnosti, omenjajo tudi čudeže, nauk, učence, smrt in govorice o njegovem vstajenju.

Iz prvega stoletja pričajo o Njem tudi arheološke najdbe. Vse to priča tudi za verodostojnost krščanskih poročil v evangeliju, Apostolskih delih in drugih novozaveznih spisih.

Ali so evngeliji zanesljiva priča o Jezusu. Strokovnjaki že skozi vsa stoletja skrbno preizkujejo resničnost in gotovost božje besede. Nobena knjiga ni tako vsestransko preiskana kakor sv. Pismo. Vse to pa so najprej učenci in prvi kristjani oznanjali Judeji, Grkom in Rimljanom. Marko je bil prvi ki je napisal svoj evangelij – trideset let po Jezusovi smrti. A vse to so si prej čestokrat te zgodbe in resnične dogoke podajali iz ust do ust. V tem času so še mnoge priče Jezusa – žive. Če bi bilo kaj takega zapisanega, kar bi ne bilo res, bi hitro marsikdo povzdignil svoj glas. Če že ne njegovi privrženci pa vsaj njegovi nasprotniki. Tako poročanje bi zavrnili s tem pa tudi evangelij. Na različnih krajih so oznanjali isto vsebino, isto o Jezusu.. To je tudi dokaz da so vsebino verno zapisali, nikakor pa si niso ozmislili nekaj svojega, drugačnega od Jezusovega nauka in njegovega odrešenjskega delovanja. Ujemajo se tudi poročila vseh štirih evangelistov. Vsi poročajo enako, čeprav so bili na različnih krajih in pisali ob različnih letih. Pisali pa so različnim poslušalcem – Judom, poganom...Sedanji papež nas v apostolski spodbudi  Veselje evangelija vabi, da vsak dan spoznavamo Kristusa.

NCNG   - Ovene roža svetli križ ostane , na svetu mine vse ostane duša, otroci mnogokrat molite zame, ko grob preraste že zelena rauša. /Meško/

+ Ivan Maršič – Alojzij Goršič z družino

+ Vida Pevec – Nada Cimerman z družino, Janežičevi, Vinko Brodnik z družino, Alojzij Goršič z družino, Ana Iskra, Hotko

+Jožefa Rupnik – Hčerka Jelka z možem Ivanom, Alojzij Goršič z družino, Hermanovi, Viktor Kovačič z družino, Lado Kovačič z družino, Poje Marija, Sodelavci Karitas, Marija Kraškovic z družino, Metod podržaj z družino, Primož Štajnar, Joško in Karmen Fabijan z družinama, družina Cimerman in Hilda Kraškovic z družino.

Vsem, ki se spomnite rajnih v molitvi in vsem darovalcem gre zahvala. Dobri Bog vidi vaša dobra dela in jih piše v knjigo življenja.

 

Čiščenje in krašenje cerkve 2013

Krašenje oltarja je pomembno dejanje zaradi same daritve. V členu 306 URM je zapisano – na oltarju je lahko /evangeljska knjiga do evangelija, mašna knjiga, kelih s pateno, ciborij, če je potrebno, ter korporal in rutica./ Cvetje in sveče niso omenjene med »potrebnimi stvarmi«, a niso izrecno prepovedane. To dvoje ne sme vernike motiti pri obhajanju daritve – verniki morajo videti na oltar, kaj se tam dogaja. V naju so cerkev čistile razne skupine. V juniju so prevzeli delo iz Gorenjega Blata - Hrovat Jože, Hrovat Rozi, Okoren Jože in Klančnik Meri, Hrovat Jože, Rozi, Branko, Helena, Sara, Bedenčič Meta, Neža, Blaž, Miklič Janja, Stojanovič Katarina, Kus Marija, Korošak Silvo, Kolenc Maja, Peter, Klara, Božič Mateja, Branko, Marija Samec, Mateja, Sara Mole, Anka Rokavec, Tancek Klavdija- Drenik, Smole, Boben in Okoren Marija so darovali za rože, Kanduč Cvetka, Debevec Darja, Tancek Magda in Tancek Klavdija. Hvala vsem delavcem. /se nadaljuje/.

 

Darovalci – hvala vsem ob današnji nabirki za vzgojo cerkvenih sodelavcev. Bog plačaj.

 

Starši – prijavite otroke za krst, ki bo prvo nedeljo v marcu.

Šolske počitnice – te dni imajo otroci zimske počitnice. Naj se veliko gibljejo na zraku, naj bodo na prostem. Tudi računalniki in TV ekrani naj imajo v tem tednu počitnice. Stopite radi k prijateljem in prijateljicam in se pogovarjajte in igrajte. Želim lepe počitnice.

 

Seja ŽPS – v četrtek 20.2.

Zopet se bomo srečali in pogovorili o osebni, skupni, župnijski molitvi. Kako prisotna je v nas želja po molitvi. Vse več in večkrat najdemo razne izgovore, da postavimo molitev na stranski tir. Tokrat prosim dva, da se pripravita na srečanje 6 in sedmega izziva. Tako naprošam člana Primož Golobiča in Silva Marinčič.

 

Tednik Družina – beri, Ženska je enaka moškemu!? str.15; Vredno premisleka str. 14; Nič se ne zgodi naključno str. 19.

 

Srečanje za starše birmancev bo v pon. 3. marca ob 18uri. Tema – Za srečo naših otrok – Gržan.

 

Godovi in mašni nameni 17.2. – 23.2. 2014

pon. Silvin...............za + Alojzij Kastelic 7 dan,ob 18 uri

tor.   Frančišek..........za + Jožefa Rupnik, 7 dan, ob 18 ur

sr.    Konrad..............za + Andrej in Franc Stopar, ob 7.3o

čet.   Jacinta..............za + Franc Talijan, obl. ob 18 uri

                                   za mir v družini, ob 19 uri na Gum.

pet.  Peter.................za ++ družina Potokar, ob 18 uri

sob. Marjeta.............za + Viktor Držanič, ob 18 uri

ned. 7 ned. med let....ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za + Angela Kastelic – Zalog

Mladi vabljeni na Kureššček v četrtek 20.2. od 17 do 21 ure. Več o tem preberite na oglasni deski. Vabljeni.