Župnija v dokumentu plenarnega zbora

Zvrst: 

 

 

ŽUPNIJA  V DOKUMENTU  PLENARNEGA ZBORA

 

 

Marsikdo bi se znašel  v neprijetnem položaju, če bi mu kar na lepo postavili vprašanje – kaj je to župnija – župnijsko občestvo, k čemu sem poklican v župniji, zakaj so potrebne neke meje za župnijsko življenje; čeprav bi se današnji človek rad rešil vsake povezanosti, odgovornosti – vedno je poudarek na »svobodi«.

Že kar lepo število let obhajamo župnijski dan, k ima namen nas vse bolj povezati med seboj, z vsem župnijskim življenjem, z raznimi skupinami, ki delujejo v župniji in so za župnijsko življenje potrebne, če ne že kar nujne /pevci, ministranti, razni prostovoljci v cerkvi in izven cerkve, kateheti…/Kako to sprejemam, da smo vsi odgovorni za skupnost v kateri živimo.

Uvajanje v krščanstvo je postopen proces /KKC/. Poteka ko pot k veri v krščanskem občestvu. Pot k veri na vseh stopnjah želi pripeljati do zrele krščanske osebnosti, ki v zakramentu obhaja  Gospodove skrivnosti in za Kristusa pričuje v vsakdanjem življenju. Uvajanje v krščanstvo  upošteva postopno rast vere, načrtuje primerne korake, ki vodijo k njej. Upošteva ne le človekov razum ampak tudi njegovo celotno izkustvo. Njegovi nosilci niso le škof in duhovniki, ampak tudi družine, verska občestva in drugi usposobljeni laiki. Priprava na zakramente naj vzpostavi tesnejše stike  med družinami in pastoralnimi delavci. Predvsem pa naj ustvari ugodno ozračje za nadaljnje vključevanje  staršev v pastoralno življenje v župniji.

Obhajanju zakramentov krščanskega uvajanja sledi doba poglabljanja v skrivnosti prijetih zakramentov. Občestvo z novimi kristjani še dalje premišljuje evangelij, se udeležuje evharistije in opravlja dela ljubezni. Po katehumenatu v skupini je potrebno novokrščencem posvetiti dovolj pozornosti pri njihovem vključevanju v domačo župnijo. Z njimi je potrebno ohranjati stik, s pomočjo obiskov na domu, pisem, srečanj, posebnih priložnosti za spoved in s poglabljanjem katehetskih poudarkov. Še zlasti je na ravni župnije primerna vključitev v mala občestva župnije.

Vsaka župnija naj v okviru ŽPS ustanovi Župnijsko Karitas, katere sestavni deli so Župnijska Karitas in vse druge karitativne skupine in ustanove, ki delujejo na njenem področju. Župnija bo preko svojih karitativnih skupin in ustanov pomagala reševati stiske ljudi ne samo na gmotnem področju, pač pa tudi z organiziranimi oblikami ozaveščanja, izobraževanja, svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve.

V vsaki župniji naj bo v okviru ŽPS ustrezno telo za pospeševanje družinske pastorale in za ustrezne medžupnijske povezave na tem področju. Sodelavci za družinsko pastoralo naj bodo praktični kristjani, osebno povezani s Cerkvijo in pripravljeni delati z drugimi po pastoralnem načrtu Cerkve.

Življenje mladih v župniji – Cerkvi. »Na splošno se ugotavlja, da so prve žrtve duhovne in kulturne krize, ki prizadeva mladi svet, mladi rodovi. Prav tako je tudi res, da ima prizadevanje za boljšo družbo v njih največ upanja« /SPK 181/ Zato naj mladina poleg družine  postane prednostna pastoralna skrb Cerkve na Slovenskem. Če se bo povečalo število usposobljenih oseb, ki bodo delale na področju mladinske pastorale, če bomo vlagali v kakovost programov in ustrezno infrastrukturo, bo to dolgoročno pomenilo tudi prenovo zakonske in družinske pastorale, liturgije, dobrodelnosti ipd.

Na župniji nedvomno tudi v prihodnje ostaja osrednja skrb za versko življenje v vseh razsežnostih oznanjevanje, bogoslužje in karitativna dejavnost. Sodobna vizija župnije je župnija skupnosti občestev, ki združuje in povezuje vse pobude v enoto. Župnija je prostor kjer ta občestva živijo in delujejo v skupni duhovni blagor, hkrati pa ji prinašajo svežega duha . Vsa ta občestva – bralci, ministranti, kateheti, različna gibanja, podružnice, posebna gibanja – vsa gibanja naj bi bila odgovorna za podobo celotne župnije.

Župnijski dan 2016

V torek smo zopet imeli pripravljalni sestanek za župnijski dan, da bo vse dobro pripravljeno za letošnje srečanje, ki bo že 27 po vrsti. Ugotovili smo lahko, da priprave nemoteno potekajo. Vesli smo bili, da so odzivi pozitivni in že mnogi načrtujejo dobitke za letošnji srečelov. Ves program župnijskega dneva se bo odvijal pod geslom »VERA ŽIVI Z DOBRIMI DELI!«  S svojimi darovi boste pomagali pri opremljanju veroučnih prostorov, pri nakupu sv. pisem za učence, ki se pripravljajo na birmo, za obnovo zvonika. Vsem darovalcem hvala. Darove – dobitke pa prosimo, da jih čimprej prinesete v župnišče, da jih oštevilčimo in pripravimo za srečelov. Tudi glavni dobitek je lepo darilo za vsako družino, ki ga bo prejela.

Ponovno prosimo vse, ki igrate na kakšne instrument /harmoniko, flavto, violino, trobento, rog… da se prijavite župniku ali Matevžu Strgar za vaš osebni nastop na župnijskem dnevu. To je odlična promocija in odskočna deska za naprej v življenju. Vsi inštrumetalisti boste imeli srečanje v ponedeljek po šmarnicah. To je okrog 19.3o ure. Potreben bo dogovor za sodelovanje. Nastopil bo tudi pevski zbor – GORENJSKI OKTET – ki nam bo prepeval naše narodne slovenske pesmi. Skavti in še nekateri drugi pa pripravljajo tudi veliko zanimivih družabnih iger. Vas pa prosimo za veselo sodelovanje. Tudi otroci bodo lahko uživali ob otroških igrah, sladoledu, pijači. Vse jedi bodo dobro pripravljene in posebno tiste, ki nam gredo vedno v slast. Ta dan naj dimniki in pečice in naše pridne gospodinje počivajo in se udeležimo skupnega druženja in veselja.

 

Srečanje ŽK

Jutri zvečer po šmarnicah bo srečanje za člane ŽK. Pred člani je pomembno delo – priprava dneva za bolne brate in sestre v naši župniji, ki bo v mesecu juniju. Prav tako bomo prisluhnili tudi pripravam na letošnje romanje ŽK – kam, kdaj in kako. Za vse to so potrebna tudi vaša mnenja in sodelovanje, zato vas pričakujemo na pogovoru, da bomo izbrali tisto, kar bo najbolje za vse člane in tudi za druge simpatizerje ŽK. Srečanje bo v zakristiji.

 

Spričevala

Učenci veroučne šole Škofljica bodo prejeli spričevala v nedeljo po drugi maši. Tako boste lahko sodelovali pri procesiji in se potem tudi udeležili lepega srečelova. Otroci imajo po navadi tudi veliko sreče pri izbiri lepi dobitkov. Tisti, ki niso vrnili spričevala, ga ne morejo dobiti, bodo morali počakati.

Zapovedan praznik

V četrtek praznujemo Sv. Rešnje Telo in Kri, edino cerkveno zapovedani praznik v letu, ki je na delavnik in ga država nič ne upošteva, torej je ta dan pouk v šolah in delo v tovarnah. Kljub temu je vsak kristjan dolžan ta dan poskrbeti , da bo pri maši (če le ne gre za nepremostljivo oviro in izven službe ali šole ne bo opravljal težkih ali zasluškarskih del. Držimo se tega, čeprav je morda skušnjava, da bi delali kljub temu ali ostali doma, zelo velika. Sveti maši ta dan bosta ob 9 uri in ob 19.oo uri.

 

Procesija

V nedeljo po maši ob 9 uri bo procesija sv. RT in vse, ki pri njej dejavno sodelujejo, prosimo, da se na to primerno pripravijo.

 

Skavtske obljube /28.5. 2016 ob 17 uri

Z navdušenjem in veseljem mladi stopajo na pot skavtskega življenja, pa tudi starejši jih leto dni pripravljajo na obljube. Skavt pri svoji obljubi  veliko obljubi – tako, da se marsikaj spremni v njegovem nadaljnjem življenju. Vse to tudi pripomore k njegovi osebni rasti – v ljubezni do Boga, v ljubezni do domovine in v ljubezni do bližnjega. Spomnimo se jih tudi pri svojih molitvah, da bodo to kar obljubijo tudi odgovorno živeli.

 

Prazni Marije Pomagaj 24.5.

Na večer pred praznikom so nas že pred leti prosili naši rojaki po svetu, da bi se združili v molitvi pred Marijo Pomagaj in v skupni molitvi prosili za očetna izročila naših dedov in babic. Ta večer postavimo tudi svečko na okno v znamenje, da se pridružujemo tej pobudi.

 

Godovi in mašni nameni 23.5. – 29.5. 2016

pon.  Socerb……..za + Antonija Janežič, 7 dan, ob 19 uri

tor.   Marija P……za + Janez, Frančiška Tominc, ob 19 uri

sr.     Urban………za + Milan Centa, obl. ob 19 uri

čet    Sv. RT……..ob 9 uri za žive in mrtve farane

                              ob 19 uri za + Karel, Marija Lani

pet.   Alojzij……..za + Marija, Jernej Boh, ob 19 uri

sob.  Just…….za + starše Ana, Jože Brodnik in Jožeta, ob 19h

ned.  9 ned. med l…ob 7 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 9 uri za + Janez Samec

Vabljeni k šmarnicam, pripravimo se na obisk  Marije!!