Betlehem

Zvrst: 

 

 

B E T L E H E M

 

Mestece Betlehem je zgrajeno na 777 m nad morske višine, na dveh gričkih, ki se spuščata proti dolini v terasah, zasajenih z vinsko trto in oljkami. Zahodni grič je višji in na njem počiva svetopisemsko mesto; vzhodni je nižji, toda širši. Tu stoji bazilika Jezusovega rojstva skupaj z več samostani. Betlehem predstavlja prehod med zeleno pokrajino in nerodovitno puščavo. Mestni prebivalci zelo skrbno obdelujejo svoja polja in branijo svojo omiko pred puščavskim uničevanjem.

Betlehem – Juda – Betlehem ali Davidovo mesto Judejski Betlehem, poimenovan Betlehem – Efrata, se pojavi v sv. Pismu najprej kot Beth – Lahamu /hiša boga/ Lahamu, ki je bil  babilonsko božanstvo in so ga častili tudi tamkajšnji Kananejci /pozneje si ga po hebrejsko malce prilagodijo v Betlehem, kar pomeni hiša kruha. Z nadevkom »Efrata« so ga razločevali od drugega Betlehema, ki stoji 12km daleč od Nazareta v Zabulonovem rodu.

Omenjajo ga že v zgodovini očakov. Rahela je umrla pri porodu Jakobovega sina Benjamina; pokopali so jo ob poti , ki vodi v Betlehem (1Mojz  35,16-20).

V 14 stoletju ga omenjajo tudi EL- AMARNSKA PISMA.

Pozneje spoznamo  v Rutini knjigi Davidovega prednika Booza iz Betlehema, ki se je poročil z Moabko Ruto, počaščena sta z vpisom  v Jezusov rodovnik / Mt 1,5/.

V Betlehem pride Samuel, da bi Jesejevega sina Davida /1010 – 970/

Mazilil za kralja po božjem srcu (1Sam16, 1-13). David je na betlehemskih holmih sestavil najlepše pesmi – molit, ki jih je prepeval ob spremljavi harfe in jih še danes moli Cerkev, kot bogoslužne molitve.

Okrog 750 pred Kristusom  ga najdemo tudi v napovedih preroka Miheja: »A ti, Betlehem-Efrata, čeprav si najmanjši med Judovimi tisočnijami, se mi bo vendar iz tebe rodil tisti, ki bo vladal nad Izraelom (Mih 5,1).

Po Izaijevi  (v preroško službo poklican 740) napovedi pa  »bo mladika pognala iz Jesejeve korenike in bo stala kot prapor pred ljudstvi in njo (mladiko= Mesija Jezusa) bodo iskali poganski narodi« (Iz 11, 1.10).

V polnosti časov se je nato v  Betlehemu rodil iz Davidovega rodu Jezus Kristus, o katerem poroča sveti Luka – evangelist in z nekaj besedami tudi evangelist Matej.

Mest9o se je teku 16 stoletja skrčilo na zapuščeno vasico.

V Betlehemu je zgrajena veličastna bazilika, ki jo je zgradil Konstantin Veliki v čast Kristusovega rojstva.. Trenutno si delijo pravico lastništva tri skupnosti: katoliška, pravoslavna in armenska.

Betlehem je prišel od leta 1917 do 1948 v last  pod britanski mandat nato do leta 1967 je spadal k Jordaniji, ko so ga osvojili  Izraelci.

Betlehemski prebivalci se tudi danes ukvarjajo s poljedelstvom in pastirstvom kot v nekdanjih časih. Pod vplivom frančiškanov pa se ukvarjajo tudi z obrtništvom. O mestnih kristjanih beremo v  delih starih pisateljev, da se ločijo od kristjanov drugih krajev in da so globoko v svojih dušah ohranjali  velik dar  božjega Otroka. Po besedah svetega Jeronima je v Jezusovi mali vasici vse ostalo v starodavni enostavnosti.

»Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta naj se popiše ves svet. Cesar je dal ukaz naj se vsi popišejo na njegovem ozemlju«. Odrešenje ni zamisel zunaj  časa in prostora je zgodovina z natanko določenimi dogodki. Podanike so prešteli zato, da bi od njih pobirali davke. »Tudi Jožef je šel iz Galileje«. Oba ubogata zakone te zgodovine. Ravno v poslušnosti  muham oblastnega cesarja se uresniči Božji načrt. Človekov cilj je doseči Boga. Ker pa je to nemogoče, je Bog v svoji ljubezni poskrbel za to , da je sam prišel k človeku. Tu je skrito največje presenečenje, veselje za Boga in človeka. To je skrivnost ljubezni Boga, ki se ničesar ne boji, da pride k človeku.

NCNG + Eva Zakrajšek

Bog nas vabi in kliče v občestvo velike družine božjih otrok, v kraljestvo večne družine poveličanih božjih otrok. Ob smrti so darovali: Ančka, Zdenka, Anica Pirnat- sodelavke v domu Škofljica. Bog vidi dobra dela. Hvala.

 

Božično voščilo slovenskih škofov 2017

Dragi bratje in sestre in vsi ljudje dobre volje. Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj ta želja v teh božičnih praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo to vodilo vsakega človeka tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen božič želimo vsem bolnim in trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, pa tudi tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni  z nami. Naj nas vse združuje prizadevanje, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«.                                                                         Vaši škofje

 

Voščilo župnika

Pastirji na jaarskih poljanah so živeli umirjeno, skromno in tudi brez ugleda v takratni družbi. Misel na prihod Odrešenika jih je vznemirjala. To si niti pomisliti niso upali, da bi se kaj takšnega lahko zgodilo v njihovi bližini.

Želim vam in vašim bližnjim, še posebno v teh božičnih dneh  ob jaslicah, da bi vas razveseljevalo  sporočilo in vera preprostih pastirjev: »Jezus se je rodil in nas odrešil!«

 

Sveti večer – naj bo poln svetosti. Med molitvijo pokropite in pokadite vaše domove. Prosite Jezusa naj se ponovno rodi v vaših srcih, vaših domovih in medsebojnih odnosih. Naj bo v vas takšno hrepenenje kot je bilo v betlehemskih pastirjih, ki so v svoji preprostosti  obiskali novorojenega Jezusa v hlevu. Vaša molitev bo lepa, če bo prišla iz srca. Bogu se lahko zahvalite in ga prosite  s svojimi besedami. V veliko pomoč bo Sveto pismo in molitvenika Vrata k Bogu in Kristjan moli. Vse te knjige imate, saj so jih otroci prejeli pri zakramentih uvajanja. Pa tudi zapojte, saj na tako lep večer pesem kar sama privre iz srca.

 

Na BOŽIČ se potrudimo, da nam bo Gospod zares blizu. Lepo sodelovanje v cerkvi, prijaznost doma in molitev drug za drugega je

pripravljanje mesta za Gospoda. Ta praznik je zapovedan. Ljudje so za božič radi prišli dvakrat k sv. maši, k  polnočni in še k eni na sam božični dan. Navajajmo na to tudi svoje otroke. Na večer pred praznikom bo maša ob 20 uri za otroke, starejše in bolne. Med mašo bo tudi božičnica, ki jo pripravljajo veroučenci naše veroučne šole. Uvedla bo nas v skrivnost Kristusovega prihoda  na svet, k odprtosti za Kristusovo sporočilo.

 

God sv. Štefana,

diakona in mučenca, Boga bomo prosili naj nam da moč in razsvetljenje, da bomo zanj iskreno in neustrašeno pričevali. Ta dan praznujemo tudi dan samostojnosti v naši domovini. Zato smo se v veliki večini sami odločili. Veselimo se svoje domovine in izobesimo zastave. Pri maši bomo blagoslovili tudi sol za ljudi in živali. Maša ob 8 in ob 10 uri.

 

Verouka med Božičem in praznikom Gospodovega razglašenje v učilnici ne bo. Prihajate k sv. maši.

 

EX eksodus TV

Pred dnevi sem prijel povabilo televizije Exodus s prošnjo za pomoč, za botrstvo. To je edina tv, ki se trudi za »katoliški program«. Brez vaše pomoči ne more sodelovati. Več o tem preberite na listu.

 

Godovi in mašni nameni 25.12. – 31.12. 2017

pon. Božič……..00.00 za žive in mrtve farane

                            8.oo za zdravje v čast MB

                            10.oo za ++ priporočene v molitev

Tor. Štefan……..8.oo za + Leopold Marinčič

                            10.oo za + Alojzij Tomažič, obl.

Sr.   Janez……….za + Janez Marinček , obl. ob 18 uri

Čet.  Nedol.ot….za + Anton Hosta, ob 18 uri

                            za + Ivanka  Golobič, ob 19 uri na Gum.

Pet.  Tomaž……za + Marija Hribar, ob 18 uri

Sob.  Janez…….za + Anton Korevec, ob 18 uri.

Ned.  sveta druž..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            Ob 10 uri za + Antonija Šerjak

 

TKA – pripravimo se v sredo 27.12. ob 9 uri. Obiskali vas bodo v četrtek in petek in vam prinesli blagoslov.

 

Verski tisk naročite in plačate v župnijski pisarni. Vabljeni!