Birma - pečat sv. Duha

Zvrst: 

 

 

BIRMA   - PEČAT   SV.  DUHA

 

Zakrament birme tiste, ki so krščeni »popolneje zveže s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo sv. Duha in jim tako nalaga strožje dolžnosti, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in dejanjem razširjajo in branijo vero (KKC 1285) »Vernikom je torej treba razlagati, da je prejem tega zakramenta potreben za dopolnitev krstne milosti (KKC 1285).

Tako so zapisali sodelavci plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem za prihodnja leta. Zakrament krsta se dopolnjuje v birmi, v rasti krščanskega življenja, v sprejemanju pravic in odgovornosti za posameznika in tudi celotno skupnost. Biti Kristusova priča ne pomeni samo oznanjati veselo oznanilo temveč tudi  s svojimi dejanji pričati za Kristusa pred drugimi, tudi pred javnostjo, ki je danes večkrat nasprotna ali pa zelo mlačna do vsega kar je povezano z vero.

»Priprava na birmo mora imeti pred očmi to, da privede kristjana k globljemu zedinjenju s Kristusom, k bolj živi zaupnosti s svetim Duhom, z njegovim delovanjem, njegovimi darovi in njegovimi klici, da bo mogel bolje prevzemati nase apostolske odgovornosti krščanskega življenja. Pri tem si bo birmanska kateheza prizadevala prebuditi čut

pripadnosti Cerkvi  Jezusa Kristusa tako v njem župnijsko-občestvenem kakor v vesoljni razsežnosti. Ta zadnja nosi posebno odgovornost pri pripravi birmancev (KKC 1309) V cerkvenih občestvih in v družbi si je potrebno prizadevati za preseganje pomanjkljive predstave o birmi, ki ta zakrament zožuje na pogoj za cerkveno poroko, na birmanska darila, na samo slavje birme, na predpisano veroučno znanje ipd.

Cilj birmanske pastorale je, da pripravnikom na birmo na osebni ravni omogoči ustrezno rast k duhovni, verski in socialni zrelosti, da bi tako poglobili osebni odnos do troedinega Boga. Na občestveni ravni mladi poglabljajo  čut pripadnosti Cerkvi, zlasti v domači župniji z vključevanjem  v različne skupine pred birmo in po njej (npr. strežniki, bralci, pevci, pritrkovalci…). V proces verskega zorenja, naj se čimbolj vključi vsa birmančeva družina in njegovo širše okolje. Na ta način se vzpodbuja h komunikaciji v družini in molitvi.

Pobirmanska pastorala  daje prednost tistim vsebinam in metodam s katerimi lahko nadaljujemo življenjsko izkušnjo birmanih in utrjujemo krščansko življenje. Gre za vprašanje, ki jih mladi nosijo v sebi in nanje iščejo odgovore. To so vprašanja o smislu življenja, o Bogu, veri, Cerkvi, ljubezni, socialni pravičnosti, družbenih zadevah upravljanju za skupno dobro. Vera je za mlade smiselna, če osvetljuje in kolikor osvetljuje vsa ta in podobna vprašanja. V času po birmi je še vedno aktualno vprašanje poklicanosti vsakega posebej za ustrezen poklic, za delovanje v občestvu, za izbiro življenjskega partnerja ali izbiro duhovnega poklica (C 33).

Župnija mora odgovoriti na naslednje vprašanje: kako naj župnija ponudi birmancem ustrezno mesto v samem občestvu in kako naj jim da konkretne naloge, kako ohraniti birmansko skupino ali kako birmance vključiti v druge skupine v okviru župnije, kako naj vsi pastoralni delavci, zlasti še birmanski animatorji pastoralno spremljajo birmance v času po birmi, kako birmance usposobiti za soočenje z izzivi nekrščanske miselnosti, ki prevladuje tudi med odraslimi kristjani.

Iz vsega tega nam je lahko razbrati, kako pomembno je da birmanec tudi po birmi ostane povezan s Cerkvijo, z njenim življenjem. To želim.

NCNG  + Pavla Travičič

Rajni odhajajo v očetov dom, kjer ni več žalosti, trpljenja in bolećin. Z njimi želimo biti povezani tudi mi, ki ostajamo na zemlji, v tem življenju. Smo pa povezani z našimi rajnimi – po molitvi, po dobrih delih, po maši, po ljubezni do njih in do drugih…Ob smrti naše sestre Pavle so darovali za potrebe cerkve in svete maše:

Poje Marija – Ravenska dolina 1, Poje Drago z družino, Malnarjevi in Metod, Erna in Rok Podržaj. Vsem se iskreno zahvaljujem v imenu družine Travičič in v imenu župnije.

 

Nedelja Dobrega pastirja

Četrto velikonočno nedeljo imenujemo nedeljo dobrega Pastirja. Ob tej nedelji še bolj čutimo kakšne velike darove nam je dal Oče v svojem Sinu, ki se nam približa pod podobo pastirja. To je podoba, ki je vseskozi  spremljala vero Izraelskega ljudstva, saj se spominjamo preroka Ezekijela , ko pravi, da bo Gospod sam njihov pastir, ali pa psalmista, ki poje »Gospod je moj Pastir nič mi ne manjka. V Janezovem evangeliju smo slišali, kako se je Jezus sam predstavil kot dobri pastir. Njegovo srce hrepeni le po tem, da bo »ena čreda en pastir.« /Jn 10,16/. Vabljeni k molitvi za nove duhovne in redovne poklice.

 

Priprava na birmo – sv. spoved

Katekizem katoliške Cerkve v 1309 členu našteva pogoje za vreden prejem zakramenta sv. birme. Med drugimi pogoji navaja tudi, da kandidat, ki želi pristopiti k sv. birmi mora bit v stanju milosti. To pomeni naj bi pred prejemom zakramenta sv. birme opravil tudi sv. spoved. Seveda pa to ni naročeno samo birmancu temveč tudi vsem, ki ga spremljajo na poti vere – to so družina, /starši/, botri, prijatelji in verni bratje in sestre župnije. Vsi se z njim veselimo in ga tudi v tem podpiramo in dajemo zgled.

To bo lepa priložnost za prejem zakramenta božjega usmiljenja. Iščemo pot vrnitve v objem božje ljubezni. Bog nas vabi po svojem sinu, hčeri v svojo bližino, da zopet zaživimo kot božji otroci – v sproščenosti in veselju. Vsak v svojem življenju išče rešitve. Lepo vabljeni birmanci, starši birmancev in prvoobhajancev, botri, družinski člani in drugi. Spovedoval bo g. pater Alojzij Markelj. Za birmance se bo spovedovanje pričelo ob 18 uri. Za druge pa ob 18.3o.

 

Priprava na krst bo v torek po večerni maši, ob 19.45 Vabljeni.

 

Prosim za pomoč – napravite venec za Marijin kip, cerkev v mesecu maju čistijo iz Klanca,  žene in dekleta prosim za pecivo za gasilce, pa tudi prostovoljce za delitev peciva in vina, cerkev za birmo čistijo v sredo ob 16 uri.  Dobordošli!

Slovesni praznik birme – sv. Duha

Za popolno pot krščanstva se je odločilo 16 mladih. Pred škofom in župnijskim občestvom želijo to svojo odločitev potrditi s tem, da bodo prejeli darove sv. Duha in da bodo tako nadaljevali pot krščanstva in pričevanja za Kristusa. Ti darovi pa niso dani samo njim temveč za vso skupnost, za vse naše župnijsko občestvo. Tako so storili tudi apostoli po binkoštnem dnevu. Veselo vest so ponesli na vse strani neba. Gospod nadškof bo prišel v našo sredo v petek 1. maja ob 10 uri. Vabljeni k slovesnosti.

 

Sv. Florjan – zavetnik gasilcev /3.5. ob 10h/

Najprej gasilcem izražamo hvaležnost za dela, ki so jih opravili za dobro nas občanov /prostovoljno/ seveda pa tudi za njihovo stalno pripravljenost, če pride kaj nepredvidenega /nesreča/. Njihove besede prehajajo v dejanja – »govorijo« z rokami. V nedeljo 3. maja ob 10h bodo v naši župnijski cerkvi  gostje z vse naše občine. Vabljeni k maši in praznovanju zavetnika gasilcev.

 

Mesec majnik

Te dni bomo začeli tudi 5 mesec v letu – majnik. Kot verni bratje in sestre ga posvečamo naši nebeški materi Mariji z šmarnicami. Vse to nam v naše življenje prinaša neko živost, lepoto, nežnost...K šmarnicam vabljeni vsi, posebej pa vabim vse veroučence – birmance, prvoobhajance in druge. Šmarnice bodo vedno ob 19 uri, na Gumnišču ob 20 uri. Po maši naj bi se animatorji oratorija igrali z otroci.

 

Godovi in mašni nameni 27.4. – 3.5. 2015

pon. Cita………….za + Marija Peteh, ob 19 uri

tor.   Peter………...za + Janez Rugelj, 7 dan, ob 19 uri

sr.    Katarina……..za + Bogomir Pirečnik, ob 19 uri

čet.   Pij …………..za + Jožefa Mehlin , ++ Mehlin, ob 19 uri

pet.   Jožef…………za birmance, botre in starše

                                 za ++ starše Vrečar, ob 10h

sob.   Atanazij……...za + Stane Gruden, Šm. ob 19h

ned.   5 vel.ned…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za ++ Tomažič in Repar Marijo