Daljna priprava na zakon

Zvrst: 

 

 

DALJNA   PRIPRAVA  NA    ZAKON

 

Mladim je potrebno vlivati pogum in kritičen odnos, da bodo znali plavati  tudi proti toku javnega mnenja, ki jim pogosto ponuja toliko najrazličnejših mamljivih ponudb brez odgovornosti in misli na drugega.. Pri vzgoji otrok in mladine ne smemo opustiti vzgoje za odpoved, molitve in zakramentalnega življenja. Že v času srednje šole  je potrebno  načrtno oblikovanje mladih, da spoznajo pot poklicanosti v zakonski ali samski stan. Dobro sredstvo za vzgojo mladih tudi zunaj cerkvenega prostora so različni programi izbranih vsebin na to temo. Zavedati se je potrebno, da so človekova poklicanost, ljubezen in čistost Božji dar, ki ga moramo izprositi s ponižno in zaupno molitvijo. Sredstva družbenega obveščanja velikokrat zbujajo nebrzdano čutnost in navajajo k razkroju moralnosti. Zato je treba širiti zdravo javno mnenje, ki ima tudi pogum za jasen prostest.

Letos si bili pri nas oklicani pari: Andrej Šimc in Tjaša Remškar, Marko Zajc in Suzana Mišmaš, Ciril Podržaj in Katarina Papič, Miha Zgonec in Špela Žargi, Maksimiljan Batagelj in Erna Jurca, Jože Buh in Brina Hribar, Maks Gregorič in Barbara Grum, Jurjavčič Miroslav in Mijoč Sonja. Vsem parom želimo ljubezni in božjega blagoslova.

Mala občestva v župniji

 

Župnija je skupnost bratov in sester, ki ji predseduje župnik. Župnija je sestavljena marsikje iz manjših sosesk , ki imajo tudi podružno cerkev. V sami župniji pa so po drugem vatikanskem koncilu zaživele mnoge nove skupine z različnimi nalogami in tudi poslanstvom. Teh malih občestev je v Cerkvi veliko in delujejo na različne načine. Ne samo pri nas temveč tudi v svetu.

Smisel vseh malih občestev je naprej  krščansko življenje; medsebojna pomoč, za večjo zvestobo Kristusu in njegovi Cerkvi. Iz tega napora prihaja potem tudi služenje župniji, skupnosti v kateri živijo. V te skupine naj bi ne vključevali ljudi samo zaradi zunanjega vedenja, če v njem ni pripravljenosti živeti po veri /v biblično skupino, v liturgično skupino, v molitveno skupino.../. Zato naj imajo mala občestva ali skupine kot prvo dolžnost, kot prvo nalogo – versko spopolnjevanje, molitveno življenje, stalno duhovno oblikovanje in po njih tudi vsega okolja.

Če te zavesti ni pri voditeljih skupin  se mala občestva kajkmalu izrodijo v zaprte skupine, klape. Lahko se člani lepo razumejo, so pa večkrat nedostopni do drugih in lahko pride tudi do tega, da so nasprotni župnijskemu delu. Ob tem si moramo biti vsi na jasnem, če hočemo res uveljaviti božjo in ne svoje volje.

Male skupine morajo biti čimbolj samoupravne in ne župnikov izvršilni organ, ki bi delal le po ukazu in željah in načrtih župnika. Če bi moral biti duhovnik pri vsaki skupini, je to preveč naporno, delo bi motilo in tudi obremenjujoče za člane in župnika. Duhovnik pa mora biti vedno dobrodošel pri skupini in vodstvo mu o delu poroča za usklajevanje najrazličnejših skupin v župniji. To ni duhovnikova sitnost, nezaupanje ali nadzor ampak nujno uklajevanje dela. Vedno je potrebno, da se medseboj iskreno pogovarjamo in iščemo dobre rešitve.

Najvažnješa skupina v župniji je župnijski pastoralni svet. Župnijski svet mora biti misleča glava in ljubeče srce. Vsak član župnijske skupnosti naj bi bil pripravljen sodelovati po moči svojih talentov. V tem letu se nam bodo predstavili sodelavci naših malih občestev.

LETNI OBČNI ZBOR  - KARITAS

Veliko delo opravlja Karitas. Mnogim pomaga z pomočjo vas dragi farani, s pomočjo večjih dobrotnikov v naši župniji in s pomočjo Slovenske Karitas, ne oziraje se na prepričanje ali vero. Kako poteka vse delo nas seznanjajo vsako leto na občnem zboru.  Seznanjajo nas s  svojim delom in tudi z vizijo v prihodnost. Še vedno bodo med nami pomoči potrebni – družine, posamezniki, bolni, onemogli, starejši...Vedno so nekateri preizkušeni. Tudi Jezusova beseda ni drugačna saj pravi: »Uboge imate vedno med seboj, mene pa nimate vedno.« /Jn 12,8/. Vabljeni ne samo člani Karitasa temveč tudi drugi verni, ki se zanimate za prostovoljno delo. Občni zbor bo v nedeljo 1.2. 2015 ob 9 uri v pevski sobi.

 

Nedelja sv. Pisma

Cerkev, naša spremljevalka na poti našega življenja nam želi približati božjo knjigo sv. Pisma. V njej je beseda Boga in božjega Sina Jezusa Kristusa.  Sv. Pismo nam cerkev posreduje na več načinov – branje božje besede v cerkvi, ob delitvi zakramnetov in zakramnetalov, ob različnih življenjskih dogodkih, otrokom pri verouku, navaja nas na osebno branje sv. Pisma, ustanvljajo se biblične skupine. Vsega tega pa ne dela zato – za lepo poslušanje zgodb, pripovedi ali dogodkov zapisanih v tej knjigi. Vse to dela, da slišimo božji poziv, povabilo: »Spreobrnite se, približalo se je božje kraljestvo. Božji sin je prišel med nas. Da bi znali, hoteli sprejeti božjo besedo – zato nam je nedelja priložnost za novo pot. Vabljeni k poslušaju božje besede med 9 in 10 uro in dobordošli popoldne na Viču v Antonovem domu ob 15 uri.

 

Dan odprtih vrat – klasična gimnazija Šentvid

Bo v soboto 31.1. od 8 ure dalje. Namenjen je širšemu krogu obiskovalcev. Pride lahko vsak, ki ga zanima življenje na gimnaziji. Lahko pripeljete svojo skupino. Obiskovalci so navzoči pri uri pouka, poleg tega pa se lahko sesznanite tudi z mnogimi pošolskimi dejavnostmi /pevski zbori, ekskurzije, likovna šola, dramska skupina, poletna šola itd. Lepo vabljeni na ogled osnovne šole in gimnazije. Informativna dneva za učence bosta  13 in 14 februarja ob 9 in 15 uri. Dodatne informacije prejmete tudi na telefon 58 22 210 Maja Turšič. Vabljeni po informacije!

 

Molitev za izbor članov ŽPS

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: pojdite tudi vi v moj vinograd; daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic slovenske sinode. To te prosimo  po priprošnji Device Marije, blaženega Slomška , Grozdeta in drinskih mučenk.

Starši birmancev – srečanje

Starši, vabim vas na srečanje, ki ga bo vodil g. Karel Gržan. Rad nam bo spregovoril o bogastvu družinskega življenja, o odnosu med generacijami, o tem kako mladim odkrivati pot življenja. Ta čas je tudi velika priložnost, da se družine, zakonci ali posamezniki ponovno poglabljajo v veri in v hoji za Kristusom. Srečanje bo v ponedeljek 26.1. ob 18 uri v zakristiji. Pomagajmo si drug drugemu na poti!

 

Maša za veroučence 6 razreda

Tako kot prihajajo v leta odraščanja, zorenja, rasti, se morajo mladi in skupaj z njimi truditi in veseliti tudi starši. Tudi na versekm področju razvoj ne sme zastati. Potrebno je otroku pomagati pri odkrivanju verskih skrivnosti glede maše, ki mu je dokaj nerazumljiva- to so v prvi vrsti starši z svojim zglednim življenjem pa tudi drugi vzgojitelji. Nikakor ne smemo tega prepustiti »saj se bo samo uredilo«. Zato vabim veroučence 6 razreda k skupni maši , ki bo v sredo ob 18 uri. Pridite tudi starši.

 

Godovi in mašni nameni 26.1. – 1.2. 2015

pon. Tit..................za ++ Podlogar, ob 18 uri

tor. Angela.............za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj

sr.   Tomaž.............za ++ starše Trtnik, sestra Ivanka, ob 18 uri

čet.   Valerij............za + Franc, Veronika  Markič, ob 18 uri

                                 za + Antonija Murkovič, 7 dan Gum, 19h

pet.  Peter................za ++ iz dr. Zupančič, Potokar, ob 18 uri

sob.  Janez..............za + Ivan Štepec, obl. ob 18 uri

ned.  4 ned. m. l......ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Marija Hribar

 

Tednik Družina – ta teden še lahko plačate po stari ceni 93.5o€. Družina je namenjena tudi mladim!

 

Jaslice – v tem tednu pospravimo, kazale so nam veliko skrivnost naše vere – učlovečenje. Vse stvari postavimo na določeno mesto za prihodnje leto. Hvala.

Čiščenje cerkve v februarju – Ravenska in Dolenjska cesta.

Tečaj za zakon Stična – poglej na zunanji oglasni deski.