Današnji izziv

Zvrst: 

 

 

 

 

DANAŠNJI    IZZIV

 

 

ZA  DANAŠNJI  IZZIV  SI PRIPRAVITE DVA LISTA PAPIRJA

NA PRVEGA NEKAJ MINUT ZAPISUJTE

POZITIVNE LASTNOSTI ZAKONCA.

POTEM NA DRUGI LIST PAPIRJA ZAPIŠITE ŠE NEGATIVNE.

OBA  LISTA POLOŽITE NA SKRVNO MESTO.

Z VSAKIM

BOSTE NAREDILI NEKAJ DRUGEGA.

KASNEJE TISTEGA DNE S PRVEGA SEZNAMA

IZBERITE ENO LASTNOST ZAKONCA

IN SE MU ZANJO ZAHVALITE.

 

 

Po opravljenem izzivu si zastavite  naslednja vprašanja:

 

Kateri seznam je bilo vam lažje sestaviti?

Kaj vam to pove o vaših mislih?

Za katero lastnost ste se zahvalili zakoncu?

 

/Obhajamo leto družine/

 

 

Ali me župnija  potrebuje?  /III/

 

 

V teh letih, ko se pripravljajo na birmo, dekleta in fantje odraščajo. Niso več otroci, dečki in deklice temveč so v puberteti, ki pa spreminja njihov odnos do sveta v katerem živijo.

Družina v tem času postaja »pretesna za mladega fanta ali dekle. Tako si fant in dekle iščeta družbo izven svojega domačega kroga. Fant se veliko več druži s fanti iz vasi ali mesta in dekle z dekleti iz kraja. Tudi pogovori so zelo različni v teh skupinah. Fantje si le želijo meriti svoje moči, pa ne samo fizičnih moči temveč tudi moči strojev, dela, moči uma, besed raznih dejan s katerimi bi se izkazali, da so vredni zaupanja. Tudi na njega morajo računati in upoštevati. Če do tega pride se fant dobro vključi v skupino in skupina postaja – prijateljska skupina in si veliko pomaga pri rasti v odraslost pa tudi vključevanje mladega človeka v družbeno dogajanje. Tega potrebuje mladi fant, da se ne zapira vase, v svoj krog in ne postaja »samotni jezdec«.

V tej dobi je velikega pomena druženje, povezovanje, iskanje prijateljev, sodelavcev in tudi »tekmovalcev« za svoje življenje.

Zato je tudi omejevanje druženja v tem času nepotrebno, seveda če ne gre na škodo usposabljanja za šolo, za razumno delo, za sodelovanje v domačem okolju. Vse to se rešuje v dogovoru z vzgojitelji, starši, tudi z duhovnimi voditelji. Nikakor tu ne smemo izključiti tudi duhovne komponente, povezanosti s Cerkvijo ali z delom v Cerkvi. Če imajo starši dober stik s svojo župnijo, z župnijo bivanja in tudi sami sodelujejo v cerkvenem občestvu na tak ali drugačen način potem tudi mladi fant ali dekle ne bosta glede delovanja v cerkvenem občestvu imela posebnih težav. Zelo pomembno je da to delo znamo tudi mi starejši centi, gledati kot na vrednoto v katerega se vsi vključujemo za dobro posameznika in celotne župnije. /pevski zbor, pritrkovanje, skupna molitev za duhovno rast župnije, čiščenje cerkve in okolice, sodelovanje pri prireditvah…koliko lepih priložnosti je za sodelovanje za uvajanje v življenje odraslosti v skupnosti. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da vse tega brušenja, iskanja, odkrivanja življenja otrok ne more dobiti v polnosti v svoji družini. Velikokrat tudi okolje te verske gotovosti ne ponuja. Zunanje okolje je veri v današnjem času nenaklonjeno. Če pa hočemo, da bo rastel tudi v veri potem mu moramo nuditi tudi okolje, ki mu bo v pomoč. Ne pa ga izolirat!

Zahvala

Lepi mesec maj je mimo. Mariji smo večkrat zapeli pesem »Spet kliče nas venčani maj. Pesmi so vrele iz otroških grl in tudi iz kitar, ki so jih uporabljali pri sv. maši. Bilo je živo sodelovanje. Kako bi bilo lepo, da bi se tem pevcem pridružilo tudi večje število otrok. Starši vas že sedaj prosimo, da v večjem številu otrokom omogočite obisk in sodelovanje pri bogoslužju. To ni samo v mesecu maju. Tudi devetdnevnica v adventu je velika priložnost, v oktobru ob rožnem vencu, v postu ob križevem potu ali pa vsaj eno nedeljo v mesecu, da bo naša maša postala bolj živa in da bo v nas več duha, da je vsak izmed nas pritegnjen v to čudovito skrivnost  s pesmijo in nastopanjem . Šele potem bomo tudi začuli, da je maša daritev, da v to damo tudi del samega sebe. Hvala Matevžu, Niki, Luciji, Hani, Petri, pa bralcem beril….

 

Spomini in podobe

Da bomo lažje ohranili lepe spomine na prvo sv. obhajilo in birmo nam bodo pomagale tudi fotografije teh slovesnosti. Starši jih boste rad večkrat pogledali, kako hitro odraščajo otroci in kako so se v teh letih spremenili, mladim pa bodo v spodbudo pri verskem življenju saj se bodo spomnili tudi obljub, ki so jih dali ob prejema sv. obhajila in tudi ob prihodu sv. Duha v njihovo življenje. Darovi sv. Duha so v korist vsej skupnosti v kateri živijo mladi kristjani. Vse to je velika dota tudi za poznejše življenje, ko pridejo tudi dnevi oblakov in vetra.

Lep spomin je tudi na sošolce in sošolke, ki smo skupaj ustvarjali krog prijateljstva in skupnosti. Drug drugemu smo pomagali odraščati. Pridite po slike v župnijsko pisarno. Mladi birmanci in prvoobhajanci pa vabljeni k sv. daritvi ob nedeljah in v tednu. Jezus vas vsak dan pričakuje.

 

Vodnik po duhovnih vajah

Tednik Družina že več leta izdaja vodnik po duhovnih vajah. V tej prilogi, ki je bila priložena družini pretekli teden boste lahko našli čudovite izbire za poglobite svojega duhovnega in verskega življenja. V teh srečanjih za otroke, mlade in starejše lahko vsak dobi čudovite izbire za svoje priložnosti. Vse leto se odvijajo po različnih krajih Slovenije in tudi vodijo različni duhovni voditelji skupin.. Premagajmo strah. Morda, če sami gremo težko povabimo še koga poleg. Ko se bomo enkrat udeležili takega srečanja se bomo vedno znova radi odzvali. Preglejmo izziv in se odločimo.

Družina nam ponuja še eno dobro stvar – Vstopite v svet dobrih knjig – v tej prilogi pa boste našli polno naslovov, ki vam bodo zares dobro izpolnila čas počitka ali pa tedenskega dopusta. Velika škoda bi bila, da bi vsaj delček tega ne odkrivali. To je tudi literatura za današnji čas – zopet za vse stanove ali starosti.

 

Komisija za prireditve ima srečanje v torek ob 20 uri!

 

11 festival družin – Visoko pri Poljanah – 2.-4.6. 2017. Poglejte si!!

 

V tem tednu bo spovedovanje otrok pred koncem šolskega leta.

Čarna mavrica – sobota 10.6.

To je dogodek za veroučence, katehete in starše ob koncu veroučnega leta. Program se bo odvijal na Rakovniku pri Ljubljani od 9.oo do 15.30. Delavnice, igra Gregorja Čušina, finale MKI, ki vodi Jere Sešek in »vesela sveta maša«. Lepo vabljeni.

 

»TI  SI  MOJE  VESELJE«

V tem geslu se bo odvijalo letošnje župnijsko praznovanje ob župnijskem dnevu. Teče 75 leto od smrti Alojzija Grozdeta, ki si je izbral za svoje življenjsko geslo – Ti si si sonce mojega življenja. Ker pa želimo iz darov, ki jih bomo zbrali na župnijskem dnevu primakniti za podobo blaženega Alojzija Grozdeta smo si izbrali  tako geslo. Mladim so danes potrebni vzori in zgledi kot je bil Grozde. Ne človek agresivne akcije, temveč človek brez vsakega nasilja. Grozde spada med največje mlade Slovence, da je prav njegova drža smerodavna in vsebinsko največ vredna. Take naj bi posnemala tudi današnja mladina. Zato si želimo tudi  v župniji bolj živo spoznati njegovo daritev življenja za druge. Vabljeni na župnijski dan 18.6. po drugi maši.

 

Čiščenje cerkve meseca junija

Vsak mesec se prostovoljno odzovete k čiščenju cerkve. Seveda se od časa do časa slišijo tudi kakšne pripombe. Je pa to dober način vsak se lahko pridruži čiščenju in nihče ni izključen. Smo družina, ki si radi drug drugemu pomagamo, pa cerkev je tudi naš skupni dom. Tu se vsaj ob raznih priložnostih zbiramo vsi (ob krstu, sv. obhajilu, birmi, poroki, ob raznih drugih svečanostih, ponosni smo na naš dom saj v sredi med nami prebiva sam Bog, ki nam vsem pošilja toplo sonce in tudi potreben dež).Tudi mladi rod naj bo vključen v sodelovanje, ohranjajo stik s Cerkvijo in tudi odgovornost za vse kar so prijeli v Cerkvi. V tem mesecu čistijo cerkev – Hribi, Ob pošti, Albrehtova, Finčeva, Mijavčeva in Ul. bratov Zakraješek.

 

Godovi in mašni nameni 5.6. – 11.6. 2017

pon. MC………….za + Terezija Novak, ob 20 uri

tor.   Gilbert………za ++ starše Trtnik in sestra Ivanka, ob 7.3o

sr.    Robert………za + Franc Talijan, ob 20 uri

čet.   Medar………poljska maša – Gum. ob 19 uri

                               za + Ana Špolar, ob 20 uri

pet.   Primož……..za + Ivan Debevec, ob 20 uri

sob.   Bogumil…..za + Primož Grlica, ob 20 uri

ned.   Sv. Trojica..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za sosesko Gumnišče ob žegnanju

V sredo ob 19.3o vabljeni k mesečni molitvi  - za mir na svetu