Delovanje župnije

Zvrst: 

 

 

 

 

DELOVANJE   ŽUPNIJE

 

Za nami je štirideset let delovanja župnije. Ustanovljena je bila 7.11. 1976. Med nami je bil tedaj dobri in pogumni škof Stanislav Lenič, ki je v veliki vnemi za dobro božjega ljudstva navduševal vene poslušalce v cerkvi sv. Uršule v Lanišču. Poslušalcem je skušal približati  in podati odgovor zakaj je potrebna župnija v nekem kraju in kaj vse dobrega prinaša občestvu.

Škofove misli bi lahko povzeli v nauku Jezusa Kristusa – da bi se zveličali in prišli do spoznanja resnice. Na prvem mestu je v župniji – oznanjati ljubezen Boga, ki človeka ne samo rešuje, temveč ga vodi v novo božje življenje. Zato je Jezus tudi ustanovil Cerkev, ki nadaljuje delo skozi vse čase – pa naj bodo ti časi naklonjeni Cerkvi ali pa polni nasprotovanj. Vsega tega je že Cerkev vajena v svoji dolgi zgodovini. Naloga vse Cerkve je danes prav ista kako je bila v času njenega ustanovitelja- oznanjati veselo novico. Ta naloga pa danes ni nikakor naložena samo duhovnikom temveč tudi vsem krščenim, saj smo vsi krščeni deležni celo trojne službe – učiteljske, duhovniške in pastirske. Kakšno bogastvo, odgovornost in kakšna moč je v tem.  To delo in ta apostolat mora gojiti vsak  krščen član. Samo če se nekoliko zamislimo – bomo lahko hitro odkrili  kako široka so področja vsakega vernika v župniji. Žal smo še vedno nekoliko staromodni v Cerkvi to je pa župnikovo delo, če pa to ne pa vsaj tistih, ki so večkrat pri maši. Današnja Cerkev daje zares veliko možnosti prostovoljstvu –poučevanju verouka, delitev obhajila, vodenje molitev…/    posamezniku ali pa tudi različnim skupinam v župniji  /skavti, duhovne skupine, zakonske skupine…/. Da bi znali pri sebi in pri drugih odkrivati bogate talente, ki nam jih Bog daje v dobro župnije in vsega našega občestva. Bog nas v svoji dobroti želi obdarovati.

  Starši – birma – konflikti

 

 

V dobi odraščanja so konflikti sestavni del   vzgoje v družini. Starši in otroci so v tem času vsak na svoji preizkušnji. Starši, da bodo mirno reagirali , otroci, da jih bodo skušali razumeti in odkrivati kaj in kako jim želijo starši pomagati in pokazati na dobro. Kako zahtevna je ta naloga vidimo tudi pri Jožefu in Mariji, ki sta se srečala z otrokom. Mnogi starši ali starejši v tem času ne razumejo otrokovih besed in dogaja se da tudi otroci težko sprejmejo misli svojih staršev. Marija in Jožef sta resno vzela otrokov odgovor in mu nista nasprotovala. Zlasti Marija je vse, kar se je zgodilo, premišljevala v svojem srcu /Lk 2,51b/. Kako mi postopamo v takih trenutkih? Kako se pogovorimo z otrokom? Kaj mu svetujemo? Ali tudi mi nosimo v srcu njihove besede in ugovore?

Njuna mirna in neagresivna , a zavzeta in skrbne  reakcija je Jezusu omogočila, da se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima bil pokoren…Pri njem je bila ta pokornost navzoča do tridesetega leta, ko je sam nastopil svoje poslanstvo in začel na poseben način uresničevati božjo voljo. Marija je rasla tudi v veri, zorela je v hoji skozi temo – kakšna je sinova pot in kaj je njej storiti. Tudi vsakemu posamezniku je Bog začrtal svojo pot. Tudi starši ne morejo otroku vsiljevati svoje poti ali svojih načrtov. V tem času je Jezus napredoval v modrosti, rasti, in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Postajal je starejši, odkrival svet s svojimi očmi in rastel tudi v milosti božji. Odkrival je vedno močneje kaj Bog Oče pričakuje od njega.. Jezus se ukoreninja tudi v konkretno zgodovino, v prostor in čas, v dobe človeškega življenja, kar vse prispeva k njegovemu znanju in ga oblikuje. Tako jasno pokaže, da je Jezus mislil in se učil po človeško.

Ko sta dobro odkrila, kaj je njegovo poslanstvo – tudi vizija odrešenja, ki sta jo v svoji senzibilnosti slutila in bila zanjo odprta, sta se tudi povezala z njegovim poslanstvom. Rast je bila osebno povezana z njegovim poslanstvom. Tudi naloga staršev je da se povežejo z mladim in jim pomagajo uresničevati načrt, ki ga ima Bog z njihovim otrokom.

Sveta družina nas navdihuje po medsebojnem spoštovanju ter brezpogojnem zaupanju. Ta pripoved nam danes sporoča, da nam bo otrok , če ga bomo spoštovali in mu pomagali – ponovno zaupal, sicer ne več kot otrok, marveč kot »zrel in kritičen sopotnik«, ki si želi nasvetov, ne prenese pa  ukazovanja. Otroka moramo pozitivno vrednotiti.

NCNG  - Jožica Finc

Človek je od svojega spočetja večen; smrt je le eno poglavje  človekove osebne zgodovine, ne pa konec. Zato naše brate in sestre spremljamo onkraj groba.

Ob smrti sestre Jožice so darovali za svete maše in za potrebe cerkve: Helena Gruden, Nada in Silvo Marinčič, Malnarjevi, Ivanka Zagorc in Brodnikovi.

Vsem, ki ste ji pomagali na poti življenja in vsem darovalcem gre zahvala. Bog vidi vašo darežljivost in ljubezen in bo bogato poplačal.

 

25. Teden za življenje 2.-9. oktober 2016

V tem tednu bi pri mladih radi spodbudili zaupanje v življenje. V tem upanju zremo tudi v našo domovino in njenih 25 let, da bi v moči tvoje ljubezni, ki vse ustvarja in preustvarja, zares bili »deležni živih«

Program tedna – v nedeljo Brezje ob 15.oo; sreda Maribor ob 19.oo, Ljubljana ob 19.3o; v soboto Ilirska Bistrica ob 20.oo. Več si preberita na www.gibanjezazivljenje.si . Prisluhnite tudi radiju Ognjišče.

 

Molitev v mesecu oktobru

Kdor hoče biti v svojem odnosu do Boga pošten, kmalu spozna, da ni molitev izraz notranjosti, ki se poraja sam od sebe, marveč tudi služba, ki jo je treba opravljati zvesto in pokorno; to celo v prvi vrsti. Molitev moramo torej hoteti in se v njej vaditi.

K molitvi spada primerno zadržanje, znanje, zbranost in se med molitvijo obvladuješ. Potrebno je izbrati tudi potrebne in primerne obrazce, besedila in da se učiš premišljevanja ali pa molitev rožnega venca. Na splošno človek nerad moli. Ne izgovarjajmo se na vse mogoče in nemogoče načine. Resnica ne zveni lepo, razodeva vso človeško bedo, je pa boljše izhodišče za napredovanje kot so prikrivanja. Če naj ostane človek duševno zdrav, potrebuje molitev. Radi se udeležimo molitve rožnega venca v oktobru.

 

Molitev na prvo sredo 5.10. ob 18.3o

Cerkev visoko ceni delo novinarjev, kadar govorijo resnico in prinašajo ljudem vrednote. Novinarji naj bi bili glasniki pričakovanj in zahtev ljudi. Tega pa je na naši TV vse premalo. Potrebna je naravnanost na dobro in lepo. Pri nas pa je vse preveč negativnih stvari. Da bi veselo oznanjali Jezusa Kristusa. Da bi ostali zvesti v dejavni povezanosti z misijonarji, ki jih podpiramo. Molili bomo tudi za naše dobrotnike, ki prihajajo iz St. Gallna in za vse potrebe naše župnije.

Zahvala za darove -  mesecu septembru obhajamo kvaterno nedeljo, ki je posvečena molitvi in dobrim delom za semenišča. S svojimi darovi in molitvijo vedno znova izražate svojo skrb za duhovne in redovne poklice. Za vse to se vam v imenu škofov zahvaljujem in na vas kličem božji blagoslov.

 

Biblična skupina – 6.10.

Sv. Pismo nas vedno znova nagovarja za naše vsakdanje življenje. Ob skrbnem branju in premišljevanju z drugimi odkrivamo lepoto življenja in tudi veliko odgovornost za to življenje, ki nam je podarjeno. Bog pa nam po svojem pismu pošilja vzpodbude in načrte za delo. Pridružite se nam.

 

Praznovanje 40 let župnije in 30 let cerkve

Že nekaj časa se pripravljamo na te obletnice. Mnogi danes ne gledajo na korenine temveč samo v prihodnost. Če drevo nima korenin tudi rasti ne more. Prav to je pomembno tudi za vsak dom in vsako župnijo.  Želimo se spomniti veliki del, ki ste jih že mnogi osebno doživeli in jih prinašate v današnji čas, mlademu rodu. Za to praznovanje nas bodo obiskali tudi naši dobrotniki iz St. Gallna. Sprejeli jih bomo v četrtek na Brniku. Popoldne se bomo zadržali na občini in v župniji, zvečer pa nam bo spregovoril prvi župnik g. dr. Peter Kvaternik. Ob 18 uri bo skupna maša, h kateri vabim vse naše župljane. V petek si bomo ogledali Postojnsko jamo, Predjamski grad in cerkev na Barju. Zvečer bo maša in nastop dveh zborov. V soboto si bomo ogledali Ljubljano – arhitekta Plečnika. Nedelja bo posvečena slovesnemu praznovanju obletnic, ki ga bo vodil nadškof Anton Stres. Popoldne pa smo namenjeni v Stično. Vsi lepo vabljeni, da se nam pridružite v teh dneh – pri mašah in srečanjih. 

 

Godovi in mašni nameni 3.10 – 9.10. 2016

pon. Kandida………..za + Jožica Finc, 7 dan ob 18 uri

tor.  Franc………za + Anton  in Antonija Gruden, ob 19 uri

sr.    Marija……….za + Milka Nered, obl. ob 18 uri

čet.   Bruno……….za + Ana Špolar, obl. ob 18 uri

pet.   RMB……..za + Franc Perovšek, Doberšek, Perovšek 18h

sob.  Tajda………za ++ Repar iz Lanišča, ob 18 uri

ned.   žegn………..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                      ob 10 uri za žive in mrtve dobrotnike naše cerkve

 

Gospodinje naprošam za pecivo, vse bo bolj praznično in veselo. Upam, da nam bodo tudi pevci zapeli kakšno narodno zunaj cerkve, pa še kakšen glasbenik se bo izkazal.