Družina - življenjska skupnost dveh oseb

Zvrst: 

 

 

Družina -  življenjska skupnost dveh oseb?

 

Spremeniti želijo definicijo zakonske zveze iz »življenjske skupnosti moškega in ženske«, spremeniti  v »življenjsko skupnost dveh oseb.«  V primeru, da bo predlog v začetku marca 2015 v Državnem zboru  sprejet, bodo poleg  simbolnega razvrednotenja zakonske zveze moža in žene sledile številne posledice, ki se dotikajo življenja Cerkve in vernikov kot so:

-          sprememba učnih vsebin v javno veljavnih programih;

-          predstavljanje in promoviranje istospolnih praks ter spremembe spola v vrtcih in šolah

-          diskriminacija (izguba zaposlitve) vseh, ki se ne bodo strinjali z ideološko redefinicijo zakonske zveze (npr. matičarjev, sodnikov, učiteljev itd.);

-          možnost posvojitve otrok in umetne oploditve tudi za istospolne pare;

-          omejevanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem;

-          ukinitev financiranja katoliških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki ne bodo sledili sporni državni ideologiji;

-          diskriminacija družinskih, verskih  in humanitarnih organizacij na javnih razpisih, če se pri svojem delu  ne bodo izrečno posvečale istospolnim  skupnostim.

O omenjenem predlogu sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so z zaskrbljenostjo razpravljali tudi slovenski škofje, ki vsem dejavnostim v koristi

Zakonske zveze in družine, izražajo vso svojo podporo. Prosimo vas, da se tem prizadevanjem z naslednjim dejavnostmi pridružite tudi v vaši župniji!!

 

Vernike povabite na shod »Dan ljubezni«

Shod bo v Ljubljani  pred Državnim zborom 3.3. ob 16.3o. V oznanilih posredujte naslednje vabilo in prošnjo: Koalicija »Za otroke gre« vabi na shod »Dan ljubezni«, ki bo v torek  3.3. 2015 ob 16.3o v Ljubljani pred Državnim zborom. V prijetnem sproščenem vzdušju z glasbeno-kulturnim programom bomo pričevali o lepoti in pomenu materinske in očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev, ter se zavzeli za srečno otroštvo  naših otrok. Lepo vabljene družine, stari starši, botri, narodne noše… Za naše otroke gre! Po shodu bo v Uršulinski cerkvi ob 18.3o sv. maša. Več informacij na 24kul.si .

Če je le mogoče organizirajte prevoz /avtobus ali osebnimi vozili/ tako omogočite prevoz osebam, ki nimajo svojega prevoza.

 

V župniji poiščite štiri kontaktne osebe, ki bodo pomagale pri organizaciji dejavnosti v podporo družini (pomoč pri zbiranju podpisov, obveščanju, drugih dejavnosti…) in izmed njih določite vodjo akcije zbiranja podpisov, ki bo v stalnem stiku z organizatorji  zbiranja podpisov.

 

Prosimo vas za pomoč pri zbiranju podpisov (8.3.2015) za pobudo za razpis referenduma na podlagi katere se bo lahko začelo zbiranje 40.000 podpisov na upravnih enotah.

 

Zbiranje podpisov v primeru sprejema sprememb Zakona o zakonski in družinskih razmerjih bo po vseh župnijah potekalo predvidoma 8. marca 2015 po vsaki sveti maši. Vsa nadaljnja navodila glede zbiranja podpisov in gradiva vam bomo posredovali naknadno. Pri zbiranju podpisov  bo potrebna  pomoč kontaktnih oseb iz vaše župnije, zato je zelo pomembno, da nam posredujete podatke, da jim bomo lahko nudili ustrezno pomoč in podporo

 

Vnaprej se vam zahvaljujem za vso podporo na področju zavzemanja za vrednote družbenega nauka Cerkve ter vas lepo pozdravljam.

                                                                         p. Tadej Strehovec

                                               Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

 

Povzeto po pismu Komisije Pravičnost in mir pri SŠK z dne 20.2. 2015

 

+ NCNG  - Jože Anžič

Človek je samo posojen svetu. Zato nikdar ne more svetu popolnoma pripadati. V sebi namreč nosi hrepenenje po večnosti. Delovni teden ima svoj polni smisel samo v pričakovanju nedelje večnosti. Kdor bi zanemarjal svoje zemeljske stvarnosti bi ogrožal tudi svojo večnost. Ob smrti dobrega in vztrajnega delavca in prijatelja ste darovali za svete maše in potrebe cerkve: Žena Marija, hči Mojca z družino, hči Simona z družino, brat France z družino, sestra Marija z družino, nečakinja Andreja z družino, nečakinja Nataša z družino, Repar Pavel z družino, Zupančič Stanka z družino, Malnarjevi, Tišlerjeva družina, družina Marić, Franc Trtnik z družino, Martinovi iz Lanišča, družina Perovšek iz Šmarske, družina Kovačič iz Glinka, Peter Tomažič z družino, družina Babšek iz Lavrice, družina Martinec iz Ceste ob Barju, Ančka in Andrej Pirnat, družina Seibert, Helena Gruden, družina Bitenc, Anton Zalar z družino, družina Gregorič iz Glinka, Janko Javornik z družino, družina Kraškovic iz Klanca, družina Štrukelj – Bedenčič, Marjan in Vera Pajk z družino, družina Gale in Zakrajšek, Marija in Jože Košak – Šentvid pri Stični, Mehlinovi, Peter Repar z družino, Gregor Bedenčič z družino, Trtnik Anton z družino, Gruden Fani z družino, Janislav Strgar z družino, Strgar in Ana Pirnat,  Bojan in Davorina Pirnat – Hrepelje, Družina Henigman iz Gumnišča, Goršič Alojzij z družino, Andrej Iskra z družino, Jeršinovi, Sivčevi iz Lavrice, Metod Podržaj z družino, Franc Skubic z družino, Ciril Zupančič z družino, Alojz Zupančič z družino, Robert Zupančič z družino, Jože Hrovat z družino, Pavel Cigale z družino, Edo Anžič z družino, Hribarjev iz Reber, Andolšek Cirila iz Velikih Poljan, družina Kovačič iz Velike Ločnika, Marko Burger z družino iz Blatne Brezovice, družina Fortuna iz Lavrice, Anton Zakrajšek  z družino, Metod Keršmanc z družino, pevci zbora sv. Cirila in Metoda iz Škofljice, Mežnarjev iz Šmarja Sap, Košemajevi, Ana Jevnikar z družino iz Vrha, Neža Andolšek z družino iz Podpoljan, Jože Erjavec z družino iz Višnje gore in Tone Erjavec iz Višnje gore. Vsem, ki ste darovali za maše in za potrebe cerkve naj božja dobrota ožari vaše življenje. Bog povrni!

 

Mladi, prijavite se na strani  pridi.com. ; www.pridi.si . Vsak dan boš prejel pošto s posnetkom – pomagal ti bo utrjevati partnerski odnos in odnos do sv. Pisma. Prejel boš 3 minutni posnetek – s teboj deli razmišljanje o Jezusu  - katoliški pričevalec. Zelo priporočam mladim na poti iskanja.

 

Pastoralna konferenca 3.3. ob 9 uri

V sredo bomo imeli duhovniki naše dekanije /grosupeljske/  pastoralno konferenco. Srečali se bomo najprej pri skupni sv. maši ob 9 uri, zato tudi vas dragi župljani vabim k skupni sv. maši. Po maši bomo govorili o pastoralnem delu po naših župnijah, največ časa pa bomo posvetili vprašanju: So naše župnije res živa občestva Cerkve. – kje se to kaže, kako povezovati župnije, kaj so ŽPS v okviru župnije…Pridite molimo!

 

V ponedeljek se začne reden verouk za vse veroučence!

Škofjeloški pasijon 2015

Dovolimo, da božja zgodba vstopi v nas. Po šestih letih bodo zopet uprizorili škofjeloški pasijon. To je zgodba od ljudi in za ljudi. To je mojstrovina »državnega pomena. Zapisna je tudi v register kulturnega pomena. Za Škofjo Loko in okolico pomeni veliko pozitivnega sodelovanja, saj je čez tisoč sodelavcev. Razplet zgodbe je znan – saj gledalca popelje od raja do križa na Kalvariji – odvija se zgodba trpljenja in odrešenja. Ob tem vsak doživlja tudi svojo krhkost in nemoč našega življenja. Predstave so od 21.3.  ob 20 uri  - 12.4. 2015 ob 16.uri. Predstave so v soboto in v nedeljo in na velikonočni ponedeljek. Upam, da se bo vas dovolj prijavilo za cvetno soboto za en avtobus – to je 28.3. ob 20 uri. Takoj se prijavite v župnišču, zaradi prostora .

 

Križev pot v Ivančni gorici  8.3. 2015

Vsako leto v postnem času poromamo v kakšno župnijo k molitvi križevega pota. Tokrat smo se odločili, da bomo šli v župnijo Ivančna gorica, kjer je cerkev posvečena sv. Jožefu delavcu, kjer je križev pot naslikal slikar Perko in kjer gradijo tudi novo pokopališče. Vse to bomo lahko spoznali, saj nam bo na razpolago g. Jurij Zadnik, župnik. Če bo dovolj prijav za avtobus, gremo z avtobusom. Drugače pa z osebnimi avtomobili. Prijavite se do srede zvečer.  

 

Godovi in mašni nameni  2.3. – 8.3. 2015

pon. Neža………….za + Amalija Zupančič, ob 18 uri

tor.   Marin………...po namenu, ob 18 uri

            za + Marija Garbas, 30 dan na Gum. Ob 19 uri

sr.    Kazimir ……...ob 9 uri za žive in ++ duhovnike

                                 ob 18 uri za + Anton, ++ starše Lunder

čet.  Olivija………...za + Jožef Skubic st. ob 18 uri

                                  za + Franc, Francka Bedenčič, Gum, 19h

pet.  Nika…………..za ++ Benčina, ob 18 uri

sob.  Felicita……….za duhovne poklice ob 7.3o zj.

                                  za + Ivanka Keršmanc, obl. ob 18 uri

ned. 3 postn…………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za prostovoljne sodelavce v Cerkvi