Družina - družina - družina

Zvrst: 

 

 

 

 

 

Družina – družina – družina

 

Veliko se danes piše in govori o družini. Vse to pa seveda z razlogom. Družina je osnovna celica Cerkve in družbe. Vsi se strinjamo, da je velikokrat družina v težkem položaju – zaradi /gmotnih dobrin, zaradi nerazumevanja skupnosti po večjem številu otrok, zaradi feminizacije družbe, zaradi duševnih pritiskov in stisk posameznika, zaradi delovnega časa, ki ga postavljajo delodajalci, velikokrat pa tudi  mnogo mladih gleda na zakon predvsem z telesnega vidika, kar pa skupnemu življenju prinaša veliko težav in nerazumevanja…/.

To leto obhajamo leto družine. Večkrat se bomo ustavili ob papeževi okrožnici Radost ljubezni. Škofje so skupaj z svetim očetom veliko razpravljali  o družinskih in zakonskih vprašanjih. Cerkev je posvetila tem vprašanjem kar dve sinodi škofov. Sinoda pa je dala tudi usmeritve in sklepe za prihodnje pastoralno leto. Okrožnica nam govori predvsem o lepoti in bogastvu družinskega in zakonskega življenja. Vsi smo poklicani k ljubezni  in to je tudi poslanstvo vsake družine. Družina naj bi bila simfonija ljubezni. S to okrožnico bodo najprej seznanjeni člani ŽPS, izdelali tudi napotke in sklepe, ki naj bi bili aktualni  glede priprave in vzgoje mladine na zakon, kako pomagati na poti do srečnega zakona in pomagati tudi preizkušenim in razpadlim zakonom.

S strani države se postavlja vprašanje – komu izročiti otroke ob smrti staršev?

Kdo bo o tem odločal? Kdo naj bi o tem odločal? Država ali….?

Starši – birmanci – botri

 

Pomen odnosa do birmancev

Birmanca  spoznavajo drugi in tudi sam druge prepoznava. To se dogaja v medsebojnih odnosih. Mladostniki imajo veliko potrebo po odnosih in tudi globokih, saj se ob drugih odkrivajo tudi samega sebe in svojo notranjost. Niso zadovoljni s hladnimi odnosi. Zato je do mladih potreben pozitiven odnos, pa tudi mladih do staršev in do botrov. Tu je potrebno, da sodelujejo tudi vse ustanove, da se otroci razvijajo v plemenite osebnosti. Znani vzgojitelj mladine je zapisal: »Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, ampak naj tudi vedo, da so ljubljeni. To pomeni mladega sprejeti takšnega kakršen je, v njegovi situaciji. Mladi želijo biti skupaj vendar potrebujejo nekoga – vzgojitelja, da je med njimi.

Vzgojitelj mora najprej poučevati s svojo bitjo, s svojim ravnanjem in nato z besedami.. Potreben je precejšen napor, da se mladostniku približamo, da začuti, da mu želimo dobro, da prihajamo k njemu zaradi njegovega dobrega. Mladostniki potrebujejo močne osebnosti, ne gre pa tu za prevlado, ne želijo biti obvladani.

Tudi na verskem področju je to potrebno upoštevati. Tu moramo biti z njimi v veri in predvsem z našimi dobrimi zgledi, da delamo to kar govorimo. Videti morajo pozitiven vzor in ga bodo tudi sami skušali prevzeti. Veliki vzgojitelj Janez Bosko pravi: »Delajte to, kar imajo radi mladi in mladi bodo imeli radi vas.«

Ko da vzgojitelj svoje talente v dobro mladih naj bo miren, je pa tudi tu meja. Noben človek  ne more odgovoriti na vse potreb a mladostnikov. Mladi morajo tudi začutiti stisko. Ko rešujejo svoj problem in ga rešijo se bodo počutili bolj močne. Lažje gre v življenje z optimizmom. Zgodba o izgubljenem sinu je tipična zgodba mladostnika, ki se je soočil z svetom in prišel nazaj. Mladi pridejo v fazo, ko bi najraje vse odvrgli – versko, družbeno, brez odgovornosti, brez postavljenih ciljev. V odraščanju je z mladimi težko delati. Lahko so tui trenutki za mladostnika zelo dobri, dragoceni in potrebni, bo ob skupini razčiščeval svoja vprašanja in probleme. Kristus tudi danes nudi mladostniku mnoga poti, ki jih lahko izbira za svoje duhovno življenje in ravnanje, nudi mu alternative in ideale. Tako bo lahko tudi osmislil svoje  bivanje. »Jezus naj za vse postane oseba, za katero je vredno zastaviti svoje življenje, »Janez Pavel II.

NCNG – Alojzija Zakrajšek

Kristjani vemo, da je treba moliti za rajne. Ko kdo umrje, ko še umira, molimo z njim ali zanj. Po smrti se v nas porodi želja, da bi za rajnega storili še kaj dobrega. Res je to težko takoj po smrti, vendar je v zavesti še vedno – molitveni večeri, osmina, 30dan, obletnica, praznik vernih duš dan in druga dobra dela. Ob smrti naše sestre Alojzije so darovali za svete maše in za dobre namene: brat Srečko z družino, Alojzij Cimerman z družino, Brezinščakovi – Lisičje, Peter Repar z družino, Tomažič Peter z ženo Marijo, Franc Skubic z družino, Pavla Skubic z družino, Franci Skubic z družino in družina Potokar. Molitev in dobra dela nas povežejo z rajnimi. Ko bo rajna dosegla svoj končni cilj bo tudi za nas prosila pri Bogu. Pogreb je tudi poživitev vere v resnico, da smo vsi eno samo občestvo svetih.

 

1 januar svetovni dan miru

Vsi hrepenimo po miru; številni ga iz dneva v dan tudi z drobnimi dejanji krepijo. Mnogi trpijo in se potrpežljivo trudijo, da bi ga uresničili. V letu 2017 si z molitvijo in dejanji prizadevajmo, da bi iz svojega srca, svojih besed in dejanj izgnali nasilje ter oblikovali  nenasilno skupnost, ki skrbi za skupni dom. »Nič ni nemogoče, če se z molitvijo zatečemo k Bogu. Vsi smo lahko kovači miru.«

 

Oddane maše

Vsem vernikom prav gotovo ni znano, da so nekateri duhovniki brez mašnih namenov in tudi darov. Zato nas škofje večkrat naprošajo naj tisti duhovniki, ki imajo mašnih intencij veliko posredujejo tistim, ki jih nimajo. Prav gotovo se s tem, če je maša darovana drugod ne zmanjša vrednost maše, prav tako pa tisti, katerih maše so bile darovane drugje, lahko pridejo v ta namen v domačo župnijo k sv. daritvi. Bog je bogat v svojem obdarovanju in za Boga ni časa. Vesel pa je naše povezanosti, ko smo združeni v molitvi. Tokrat bodo te maše opravljene drugod: 3 za + Hildo Kraškovic, 2 za ++ priporočene v molitev, 2 za + Ljudmilo Tekavec, za + Anton Bartol, za + Ivan Debevec, 2 za + Ivanka Golobič, za + Jožefa Hočevar, za + Ivanka Volkar, v čast sv. Ani za rečen porod, v dober namen, za + Ivana Skubic, za + Marija Okoren. Vsem, ki ste darovali za sv. maše se vam iskreno zahvaljujem in naj vam božja dobrota kroji vaše življenje.

 

Gospodovo razglašenje – Sv. Trije kralji 6.1.2017

Na predvečer praznika bomo še tretjič obhajali sv. večer in blagoslovili svoje domove in prosili za božjo pomoč. Koledniki, ki ste jih sprejeli te dni so opravili svoje delo in napravili veliko dobrega za svoje vrstnike. Zvečer na praznik bo tudi sv. maša pri kateri bodo sodelovali koledniki. Vse otroke pa prosim naj prinesejo svoje hranilnike na ta večer pred oltar – darove ste zbirali v adventnem času. Vsem, ki vas skrbi in se trudite za oznanjevanje božje blagovesti gre prisrčna zahvala.

 

Prva sreda v mesecu – molitvena

Da bi se vsi kristjani trudili z molitvijo obnoviti cerkveno skupnost in bi z skupnimi močmi odgovarjali na izzive sveta. Bog spremlja naša prizadevanja – ob 18.3oh.

Verski tisk

Ves mesec januar je posvečen verskemu tisku. Mnogi nas bodo nagovarjali , da ostanemo zvesti verskemu tisku in tudi pridobimo nove naročnike, nove bralce. Vsaka krščanska družina bi lahko imela vsaj en verski časopis. Seveda bomo naročeni na tisti časopis, ki nam bo prinesel največ koristi – smo starejši, mlajši, bolniki…Vse to je dobro za posameznika. Marsikakšno dobro novico lahko posredujemo tudi naprej. Različne misli nas bogatijo.

 

Koncert ob 40 letnici zbora sv. Cirila in Metoda

Kdor je bil na koncertu, smo zares doživeli lep božični večer, lepa pesem nas je bogatila in naša ušesa so slišala rajske melodije. Napolnjeni smo se vračali na svoje domove in sliši se – lepo je bilo, čudovito, večkrat naj bo tako. Hvala vsem, ki sodelujete pri pevskih zborih, zborovodjem, organistom, kitaristom in pevcem. Zahvala gre tudi vsem, ki so tudi vse tako lepo pripravili  po koncertu – gospodinjam, vinotočem, aranžerjem…Naj bo to tudi povabilo mladim in vsem v župniji, da se pridružite zboru – pesem zdravi pevca in poslušalca.

 

Voščilo 2017

Leto je pred nami. Imamo veliko želja in načrtov. Vseh ne bomo mogli uresničiti. Veliko in mnogo zmoremo z božjo pomočjo in milostjo. Naj bo vse vaše in naše življenje prežeto z božjo pomočjo – na področju delovanja, zdravja in veselja. Bog daj blagoslov.

 

Godovi in mašni nameni  2.1. – 8.1. 2017

pon. Bazilij………….za ++ priporočene v molitev, ob 7.3ozj.

tor.   Jezusovo ime…..doma ne bo sv. maše

sr.     Angela…………doma ne bo sv. maše

čet.    Milena………....za + Ivanka Golobič, gum. ob 19 uri

pet.   STK…………….ob 9 uri za + Roman Mikulčič, obl.

                                     ob 18 uri za + Jožefa Hočevar

sob.  Rajko…………..ob 7.3o za duh in red. poklice

                                    ob 18 uri za ++ Stolnik

ned. Jez. Krst……….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za + Ivanka Volkar

 

Krščanski koledarji so še na zalogi v kiosku. Cena samo 2€.

 

Zahvala za biro – vsem se lepo zahvaljujem za vso pomoč – duhovno, za razne nasvete, za materialne dobrine. Bog povrni!

V nedeljo boste svoj dar namenili za dušnega pastirja. Hvala.