Gorčično zrno zraste v drevo

Zvrst: 

 

 

GORČIČNO  ZRNO  ZRASTE V DREVO

 

 

Peter Kvaternik nastopi službo kaplana v Šmarju – Sap, kjer so verniki Škofljice izražali željo po novi župniji na ŽPS. /1975 – 1980/

Prvič se sestane gradbeni odbor 12.11. 1980 in je štel 22 članov. Na vsaki seji je bila udeležba zelo velika do pridobitve gradbenega dovoljenja. Do posvetitve je imel gradbeni odbor 38 sej.

Zgodil se je tudi zbor krajanov in to 5.12. 1980, kar je za tisti čas nekaj nezaslišanega, v okviru cerkve.

Za dostopno cesto do nove cerkve so odpeljali 12.000 kubičnih metrov zemlje – to je bilo prostovoljno delo v domači režiji.

Gospod nadškof  že s tresočo roko v bolnici  podpiše akt za ustanovitev nove župnije 4.11. 1976 in škof Lenič jo slovesno razglasi tri dni pozneje v cerkvi sv. Uršule v Lanišču.

Gradbeno podjetje Grosuplje podpiše pogodbo 31.10. 198 za gradnjo cerkve na Škofljici.

Ob lepem spomladanskem dnevu  21.4. 1985 blagoslovi temeljni kamen za novo cerkev.

Namensko smo začeli zbirati sredstva 29.6. 1981. Imeli smo milost, da se je za gradnjo zavzela župnija St. Gallen v Švici, za kar jim bomo vedno hvaležni, pa tudi bratom in sestram v Kanadi.

Cerkev sv. Cirila in Metoda je bila posvečena 12.10. 1986 v mednarodnem letu miru, tudi tedaj so v Assisiju molili za mir  voditelji velikih verskih skupnosti sveta, kakor letos.

Kje črpamo moč in oporo – starši – birmanci

 

Vzgoja ni enostavno poslanstvo. Marija in Jožef sta to storila v moči vere v Boga. Tudi krščanski starši in vzgojitelji imamo na voljo kar nekaj možnosti, da si pomagamo pri vzgoji otrok, ki so nam zaupani. Moramo iskati pomoč in oporo. Pri vzgoji nam lahko najbolj pomagajo – molitev, branje sv. Pisma – božje besede ter obhajanje in prejemanje zakramentov, še posebej sv. obhajila. K vsemu temu smo vsi, ki pomagamo mladim na poti povabljeni.

Preko molitve imamo božansko sposobnost, da lahko komuniciramo s samim Bogom in tako postajamo podobni našemu Učitelju Jezusu Kristusu. Molitev je dvigovanje našega srca v sfere božjega. Molitev tudi umirja srce in utrjuje zvestobo. Sveti Duh nas uči moliti, častiti Boga, prositi in se zahvaljevati. V molitev vstopamo s celim svojim telesom, s kretnjami, držo in vse to ima nalogo, da odpre človeka za odrešenjsko delovanje. To nas postavlja v pravo duhovno razpoloženje.

Dom, družina, zakon so najbolj naravni prostori molitve. Generacija sedanjih družin je pred izzivalno nalogo, kako otrokom v veselju in ljubezni posredovati osnovno krščansko izkustvo, ki je molitev. Temelj molitve je zakonska molitev, ki je zasidrana v zakramentu zakona, razširja pa se v družinsko molitev, ta pa ni le dolžnost, ampak izraz vitalnosti našega krščanskega življenja. Molitev povezuje zakonce in otroke z Bogom in med seboj in je najboljši pokazatelj krščanskega življenja.

Vendar vprašanje, kakšna naj bo družinska molitev, ni preprosto. Upravičeno se lahko vprašamo kako uvajati otroke in odrasle v pogovor z Bogom, kako ustvarjati v družinah okoliščine za molitev? Molimo lahko znane molitev, kot so O Gospa moja, Sveti angel, O Jezus blagoslovi me…ob raznih krajih, različnih časih in priložnostih, ne le v cerkvi, na poti, v avtobusu, avtomobili, vlaku…

Še vedno pa ima v Cerkvi posebno mesto molitev, ki nas jo je naučil sam božji Sin – Oče naš. Te besed prihajajo od Jezusa samega. Ko je Jezus naučil svoje učence to molitev je ob koncu rekel: »Prosite in boste prejeli. Vsak lahko k Bogu usmeri svojo molitev, le nikar ne pozabimo na to, ki ostane temeljna na Oče naš. Gospodova molitev je povzetek celega evangelija. Naša naloga je , da v molitvi Bogu izkažemo hvaležnost in da slišimo njegov glas za svoje življenje in ravnano  po njegovi volji.

Slomškovo bralno priznanje

Že blaženi Anton Martin Slomšek ja zapisal: »Je v mladih letih setev, bo v starih dobra žetev.« Vsebin, ki vabijo k razmisleku, spodbujajo setev dobrega in dvigajo pogled k bogati žetvi, v košu knjig za Slomškov bralno priznanje (SBP) gotovo ne manjka, zato bo gornja misel geslo bralnega leta, v katerega vstopamo. V njem želimo nagovoriti bralce vseh starostnih obdobij. Informacije in o poteku prijavi za SBP najdete na sku@rkc.si. Želimo si, da bi se letos tej akciji pridružili tudi tisti, ki ste odkorakali v odrasli svet. Vse to je lepa priložnost da se v župniji zbirajo ob dobri knjigi in se povezujejo generacije. Zaključna prireditev bo 6. maj 2017 na Ponikvi.

 

Ponudba koledarjev

Za to si poglejte v avli na stenčasu  ponudbo tednika Družine. Je zares velika izbira. Naročite lahko tudi po e pošti narocila@druzina.si.

 

Sakralna glasba – abonma

V tej sezoni bodo v uršulinski cerkvi v Ljubljani nastopili odlični pevski sestavi in ponudili glasbo od duhovno bogatega gregorjanskega korala do z večjim izrazom prežete glasbe sodobnih skladateljev. V avli na pultu si lahko vzamete vabilo za koncerte.

 

Ritem srca – dogodek za mlade

Radio Ognjišče vabi na festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem Ritem srca, ki bo v četrtek 13. oktobra, ob 19.3o v športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano. Cena vstopnice je 5€, dobite jih na Radiu Ognjišče, v prodajalnah založbe Ognjišče, Slomškove knjigarne in eno uro pred festivalom. Mladi. Pridite in slavite Boga s pesmijo in svojo prisotnostjo. 13. oktobra ob 19.3o v Šentvidu na Ritmu srca.

 

Starši – krščevanje

V novembru bo še zadnje letošnje krščevanje, zato vabim vse starše, da prijavite otroke za krst in se tudi smi pripravljate na to pomembno dejanje otrokovega življenja. Nikakor ne bi bilo prav, ko bi verni starši odlašali s krstom svojega otroka. Za otroka je to velik dar in tudi velika milost. Živi v veri v večno življenje, v Kristusovi ljubezni. Če imate družinsko knjižico jo prinesite seboj.

Zunanji red pri molitvi

V prvi vrsti gre za časovni red. Le ta sloni na ritmu svetlobe. Dan se obnavlja z jutrom in konča z večerom. Vmes leži delo, rast, napor. Vse to dobi svoj izraz v jutranji in večerni molitvi. Šest dni je namenjenih molitvi, sedmi dan pa počitku. Tudi Bog je sedmi dan počival. Temu počitku pa se je pridružuje še druga skrivnost Kristusovo vstajenje. Posvečujmo svoje delovne dneve z molitvijo. Naj bo naše delo blagoslovljeno.

 

Dan celodnevnega češčenja 15.10. 2016

Za nas bo to v soboto. Zjutraj ob 8 uri bomo pričeli in končali ob 17 uri. V tem času so razporejene ure za češčenje sv. Rešnjega Telesa za vse dele naše župnije. Cerkev in svet zelo potrebujeta evharistično češčenje. V tem zakramentu ljubezni nas Jezus pričakuje. Ne varčujmo s časom, ko hodimo na srečevanje z njim v adoraciji, v kontemplaciji, polni vere in pripravljenosti na zadoščevanje za velike grehe in prestopke sveta. Naj se naša adoracija nikdar ne neha. »Molim te ponižno skriti Bog nebes…«

 

Godovi in mašni nameni 10. 10. – 16.10. 2016

pon. Danilo….za + Ivana Skubic, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Bruno….za + Franc Gruden, Klanec, Gu19h

sr.    Maks……za + Miran in ++ Gradišar, ob 18 uri

čet.  Koloman..za + Jelka Lavrič, obl. ob 18 uri

pet.  Kalist……za + Jožica Finc, 30 dan, ob 18h

sob.  Terezija….ob 9h za ++ Lukač

                       ob 17 uri  za + Marija Okoren, 30dan

ned.  29 nml…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                         ob 10 uri za + Franc Hribar, obl.

 

Naročniki vzemite si Misijonska obzorja. Prav tako pa priporočam tudi list Prijatelj veliko zanimivosti o romanjih in romarskih poteh sedanjega časa.