Govorijo tudi številke

Zvrst: 

 

GOVORIJO   TUDI    ŠTEVILKE

 

Tudi statistični podatki nam kažejo na rast ali padec življenja. Ti podatki nam večkrat kažejo na trende, kam se star obrača in nas te številke vzradostijo ali pa tudi žalostijo, pa tudi postavljajo nova vprašanja za prihodnost. Vse to se dogaja tudi na verskem področju, čeprav vse to ni tako izmerljivo kot delo v gospodarstvu ali porast denarja v banki.

Ob rojstvu je veliko otrok tudi krščenih. To je lepa prilika, da se vsak kristjan zamisli v svoj krst, ko je bil vcepljen v Jezusa Kristusa. Ob tem se bomo morali vprašati: kakšen kristjan sem, kaj je v meni sv. krst? Kaj bo krst za otroka, ki ga nesem h krstu? To leto so prijeli krst:

Špolar Matjaž, Kraškovic Ambrož, Strgar Lucija, Kavčič Nik, Kavčič Eva, Žulovec Berdon Nara, Višnjić Škrabec Čarna, Jerebic Lucija Terezija, Hafner Nejc, Marucelj Tilen in Šilc Eva. Krščeni drugod: Dolinšek Ožbej, Ogrizek Nastasia, Blatnik Jaka, Delač Mark in Štrubelj Loti. S krstom se šele začne pot k večnemu cilju.

Doba  našega življenja je kratka. To je izrekel že naš pesnik Prešeren. V mrliški njigi so zapisani sledeči rajni za leto 2013: Javornik Josipina, Korošec Vojko, Pislević Marija, Štepec Ivan, Seibert Alojzij, Šinkovec Joško, Samecv Marija, Toni Majda, Dolinšek Ladislav, Skubic Marija, Ščavničar Janez, Gruden Franc, Kraškovic Franc in Kovačič Amalija.

Razodevaš se mi v sv. Pismu.

 

Neko dekle, ki je pozneje postala redovnica je zapisala o svojih duhovnih vajah: »Prve duhovne vaje so mi odprle oči za sv. Pismo.Začela sem ga prebirati in iskati smernice za življenje. Spoznala sem odločnost evangelija, pa tudi starozaveznih prerokov. Ta odločnost se mi zdi neizčrpen vir moči, ki veje iz svete knjige. Moč, ki ti daje poguma, da v življenju poskušaš vedno misliti na to, da te Bog ljubi. Ljubi tako zelo, da je poslal svojega Sina, da bi tebe, mene, nas vse odrešil. Stara zaveza pa mi zagotavlja, da pri Bogu ni časovnosti in da njegova ljubezen traja večno« /BO 90,3-4,63/.

Z naravno lučjo svojega razuma ga iz stvarstva lahko z gotovostjo spoznamo. Ne moremo pa na ta način o Bogu veliko odkriti. Bog sam nam mora razodeti, kakšen je, če hoče, da ga bolje spoznamo in vzljubimo.

Newman je to človekovo potrebo po božjem razodetju takole izrazil: »Veš, da Bog je, veš pa tudi , da malo veš o njem, o njegovi volji, o svojih dolžnostih, o svoji prihodnosti. Razodetje bi bilo od vsega podarjenega najbolj  blagodejno...

Težko je verjeti da nam razodetje ni bilo dano; ravnanje človeštva je to vedno dokazovalo. Ne moremo si kaj, da ga ne bi pričakovali iz rok Vseusmiljenega, naj se čuti še tako nevrednega. Seveda ga ni mogoče zahtevati, a Bog ga naklanja in vžiga upanje vanj.

Newman tudi razglaša kkao pomembno je, da je človek sprejemljiv za božje razodetje. Predstavljajmo si sedaj dva različna človeka, ki ju je ravnokar doletela vest, da je prišlo oznanilo iz nevidnega sveta. Kako se bosta odzvala. Jasno, na tistega, ki ga je iskal in se ga nadejal bo to oznanilo čudovito delovalo. V globini ga bo presunilo in očaralo. Vsekakor bo začel temeljito preiskovati, kaj sporočilo prinaša in storil vse, da bo to odkril. Tisiti, ki ni pripravljen, ga to sploh ne bo ganilo. Ga ne zanima. Ne bo si vzel truda. Sedel bo doma. Niti toliko mu ni mar, da bi vstal in pogledal.

Kristjani sprejemamo, da sv. Pismo ni navadna knjiga, kakor so druge verske knjige.  V zadvah vere in morale je nezmotno zanesljiva knjiga.

Srečanje zakonske skupine 13.1. ob 20 uri

Vedno znova se zakonca trudita za zvestobo in spoštovanje. Dan za dnem iščeta drug drugega in si izkazujeta majhne pozornosti. Tako se tudi drug drugemu razdajata in ljubita, rasteta v zvestobi in ljubezni. Vsak par je nekaj svojega, nakaj kar drugi  ne morejo ali pa je tudi vsak par nekaj edinstvenega. Ta raznolikost pa tudi bogati življenje, zahteva pa tudi neprestano budnost za spreobračanje. Vabljeni tudi novi pari v skupnost ali tudi za novo zakonsko skupino. Iščimo in se ne ustavljajmo ob odgovoru – mi pa to ne potrebujemo, kaj bi hodil, zakaj pa je to potrebno?

 

Voditelji birmanskih skupin

Vabim vas na srečanje, ki bo v torek ob 19.3o. Dogovorili se bomo tudi za srečanje – sodelovanje birmancev pri maši, molitvi... Pomembno bo, da boš tudi ti prisoten.

 

Srečanje za starše birmancev

Skupaj se začeti učiti, živeti in verovati začenjajo tam, kjer se starejši in mladi začnejo zavedati, da niso še popolni ljudje in kristjani. Ob tem ne smemo gledati samo na zunanje dogodke /krst, birma, poklic, poroka, rojevanje otrok/ ti dogodki imajo tudi neko notranje jedro. Če se ukvarjamo le s tem zunanjim okvirom, potem bo večkrat nastopila težava. Če bodo odrasli na to jedro polagali več važnosti potem bodo tudi mladim bolj življensko razložili ter jim izročili svojo zgodbo vere. Tudi mladi bodo drugače doživljali odrasle in sprejemali njihovo pričevanj.  Vabljeni na srečanje, ki bo v sredo 15.1. 2014 ob 18 uri.

 

Zahvala za biro

Vsem se zahvaljujem za izkazano pomoč, ki ste mi jo izkazali v rezličnih priložnostih in z različnimi dobrotami. Hvala za vaše razumevanje in doboroto do duhovnikov in dušnega pastirja. Bog deli iz svojih rok in z ljubeznijo vrača vsem. Bog plačaj!

 

Slike  domačih jaslic, ki ste jih postavili letos, prinesite jih, želimo napraviti razstavo. Ideja porodi idejo in veselo sporočilo bogati tudi prijatelje in znance.

Priprava na zakon – 13.1. – 17.1. ob 17 uri Krekov trg 1 Ljubljana. Prijavite se  234 26 64.

 

Čiščenje cerkve v letu 2014

Januar –Ravenska pot, Dolenjska cesta; februar –Mijavčeva, Gratova, Puciharjeva, Tonijeva; marec – Hribi, Ob pošti, Albrehtova, Finčeva, Zakrajškova;

april- Klanec; maj – Zalog, Glinek; junij - Gumnišče; julij- Blato, Drenik; avgust – Lanišče, september- Reber, Dole, Šmarska, Pleše; oktober –Šmarska, Rabska, Laniška, Ul.16 maja, Ul. Kastelic in Bučarjeva, november – Šmarska, Kočevska, Primičeva, december – Žaharska, Ahlinova, Habičeva, Petriča.

 

Molitev za edinost kristjanov 18.1. – 25. 1. 2014

»Marj je Kristus razdeljen?« Kako živo zveni ta njegov klic. Naš odgovor se glasi: Ne, Krstus ni razdeljen, razdeljeni pa smo mi kristjani, in to je pohujšaje sveta. Zato prispevajmo vsaj kamenček v čudovit mozaik edinosti, ki jo skrivnostno gradi in sestavlja Bog. Vabljeni k maši v teh dneh edinosti.

 

Godovi in mašni nameni 13.1. – 19.1. 2014

pon. Hilarij...............za + Škrabec Angela, Naža, obl. ob 18 uri

tor.   Oton..................za + Angela Godec, obl. ob 18 uri

sr.    Mihej.................za + Avgust Dragar, ob 7.3o zj.

čet.   Honorat............za + Franc Gruden, Klanec, Gum. ob 19h

pet.  Anton................za ++ starše Boben in Iskra, ob 18 uri

sob.  Marjeta..............za + Vili Gracar, obl. ob 18 uri

ned.   2 ned. med let....ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                    ob 10 uri za + Peter Veber, obl.

 

Moški zbor  - Samorastniki /19.1. 0b 10 uri/

Moški zbor je iz župnije Žalna. Prepeval bo med drugo mašo in nekaj božičnih pesmi po maši. Pridi!