Hvaležnost

Zvrst: 

 

H V A L E Ž N O S T

 

 

Hvaležnost je kot magnet, ki pritegne večjo srečo, življenje polnosti in bolj zadovoljive medčloveške odnose. Vsak dan pusti, da se tvoje srce npolni z ljubeznijo. Hvaležnost ustvarja vedno nove razloge, da se boš lahko čutil hvaležnega.

Vsem sodelavcem 25 župnijskega dneva se zahvaljujem za sodelovanje in prav tako sem hvaležen vsem, ki ste darovali za srečelov in vsem, ki ste svoj dar nakazali tudi na župnijski žiro raćun.

Darovali so: Murn Emiljana, Štrus Marko, Karmen Vidmar - Kraberga, Pavla Skubic, Antonija PetričLeopold Omahen, Babnik Marija, družina Nose, Gostilna Petkovšek - Blatnik Janez, Zagorc Ivanka, Ana Ferbežar, Pekarna Pečjak, Alojzij Goršič, Peter Repar, Franc Kraškovic, Antonija Zaman, Mikulčič – Etling, Zgonec Martina, Pangerc Jožefa, Rigler Stanka, Golobič Martin z družino, Fickovi, Zupančič Srečko, Potokar Janez, Brezinščak Albina, Marija Tomažič, Pirnat – Strgar, Gruden Heli, Matija Marolt, Rigler Marija in Jakob, Jurkovič Jože in Gregor, Repar Peter in Marija, Repar Joži, Skubic Joža, Cigale Angelca, Lavka

Fani, Lavka Srša Dani, Pepca Glad, Marucelj Jožefa, Hiti Ana, Skubic Minka, družina Mušič, Tončka Kastelic – Klanec, Goršič Janez z družino, Škufca Alenka in Ciril, Golobič Franc, Kovačič Viktor, Mile Hafner, Živanovič Ljubo in Ksenija Živanovič, družina Boštjančič Sonje, Toni Tomaž, Toni Ana, Smoletovi iz Gor. Blata, Gradišar Milena, Franc Trtnik z družino, družina Švigelj, Zalar Anica in Aleš, Gorišek Karli, Jurkovič Franc, Blatnik Nadja, Skubic Ivanka, Modic Zdenka, družina Škrabec, družina Valentinčič – Pečnik, Trtnik Ana in Anton, Struktura d.o.o. Šranga 34,8216 Mirna Peč. Kovačič Simona, Anžič Jože, Brglez Slavko z družino, Gracar Olga, Franc Hirbar – Reber, Mizarstvo Strgar Neznani darovalec – pred vrati, družina Perovšek, družina Štajner, družina Jeršin, Menard Franc, družina Bitenc, Martinovi iz Lanišča, Simona Bratina, Marija Kraškovic, Silvo in Nada Marinčič, Barbara Štepec, Škarja Janez, Jakše – Jaktshlic Katarina, Kraljič Angela, družina Bekš, Treven Mojca, Cimerman Alojz, Brodnik Vinko, Leopold Marinčič, Marjan Čučnik, Iskra Andrej z družino,TGM – prvozništvo Podržaj, avtoelektrika Franc Skubic, Furlan – proizvodnja štedilnikov, Tesarstvo Mehlin, Plastkart Stare Klavdija, Buh Anica – Klanec, Valdo – Gumnišče 9, Metod Podržaj,  Tesarstvo in krovstvo Žalac, Lani Anton – Gumnišče32, Struktura – gradbeništvo,  Elektroinstalaterstvo Anžič Franc, Prosotovljno gasilsko društvo Škofljica, škofeljski glasbeni skupini  Gaunarji, mladim harmonikašem...

Začni s seznamom ljubezni. Že danes. Ko vidiš, slišiš ali izkusiš kaj, kar privabi solze hvaležnosti v tvoje oči – to zapiši. Čez čas boš opazil vzorec, ki se ponavlja. To ti bo pomagalo uvideti, kaj te zares gane in spodbudi, da živiš življenje, ki nekaj velja. Svet te potrebuje in življenje ti je hvaležno. Poveličuj svoje vredne prispevke in darove, svojo ustvarjalnost in energijo, svoje besede in namige. Vzemi si trenutek za hvaležnost lastne vrednost, ki jo imaš že sedaj.

Priprva na krst

Krst je izraz božje ljubezni do človeka posameznika in skupnosti. Nam vernim je krst velik božji dar. S svojim življenjem nas je Jezus po krstu poklical v božje življenje. Tega se ne da povedati samio z enim stavkom, tako kot mati ne more svoje ljubezni do otroka razložiti samo z enim dejanjem. Človek je s krstom pritegnjen v življenje Boga, njegovega kraljevanja, ljubezni in resnice. Tudi od krščenca in staršev  se pričakuje, da otroka vzgajajo v duhu božjih zapovedi in da krščenec hodi po poti za Kristusom. Priprava na krst bo v torek po večerni maši, ob 20.30. samo krščevanje pa bo v nedeljo 6.7. ob 10 uri. Starši vabljeni na pripravo.

 

Patrocinij sv. Cirila in Metoda  /5.7./

Ciril – metodijska ideja je  sprava med vzhodom inzahodom. Ciril in Metod sta bila zagovornika tiste krščanske ljubezni, ki je na začetku krščanstva prenovila vzhod in zahod. Bila sta oznanjevalca edinosti, ljubezni, miru in sprave. Te ljubezni, miru in sprave potrebuje tudi naš slovenski narod. V tem jo moramo častiti in posnemati in ju prositi za to edinost in ljubezen v narodu. Ker je to za župniojo praznični dan bo maša zvečer ob 19 uri. K maši ob praznovanju verni farani lepo vabljeni.

 

Prvi petek

Obiskal bom bolne brate in sestre na domovih. Kristus nam daje življenje in nas krepi za preizkušnje. Prijavite bolne brate in sestre za obisk duhovnika.

 

Otroci v stiski

Akcija je vsako leto namenjena otrokom in družinam, ki si le s težavo nabavijo učbenike ali pa potrebne zvezke za šolo. V to prostovoljno akcijo se je vključila tudi naša šola in v ta nemen darovala kar lepo število zvezkov za potrebnih 12.000 otrok. Šoli se zahvaljujemo za dar, ki bo mnoge družine razveselil, otrokom pa polepšal in olajšal trenutke učenja. Še vedno pa imamo tudi sami priložnost, da pomagamo družinam v stiski. Vsem darovalcem hvala.

 

Oratorij v letu 2014

Vsem željnim oratorija in iger bo v naši župniji v mesecu avgustu, od 17. – 24.

Prijavnice dobite na pultu v avli. Pogoji so tudi zapisani  v prijavnici.

Molitvena sreda

Najprej se zahvaljujem vsem molivcem, ki ste si odtrgali nekaj svojega spanca in se pridružili  molivcem v noči adoracije. Lepo je potekala molitev in tudi lepo število je bilo prisotnih. Želimo si lepe domovine in dobrih duhovnih pastirjev.  V sredo bomo prosili za to, da bi nam bil šport vedno priložnost  za bratstvo in osebno rast, delo laikov naj podpira sv. Duh, da bi bili odprti za navdihe sv. Duha. Molitev ob 20 uri.

 

Nedelja Slovencev po svetu /6.7./

Mnogi naši bratje so šli po svetu za kruho in tudi zaradi  politike pred desetletji. Čeprav so mnogi živeli veliko bolje in si zgradili močna tla, pa je domotožje le ostalo. Naša naloga je da jim pomagamo – morda s pismom, z molitvijo z povabilom v domovino, z telefonskim klicem, z elektronsko pošto... Naši bratje in sestre so. Čutijo, kje so doma.

 

Karitas romanje 16.8. 2014

Tokrat smo se odločili za melce drugačno romanje. Odhod bo ob 13.3o . Zapeljali se bomo proti Moravčam, si ogledali ta zanimivi predel naše domovine, nikakor ne moremo mimo limbarske gore, kjer bo tudi sv. maša in čudovit razgled po naši lepi domovini, nato grad Tuštajn, katerega lastniki so danes Pirnat. Ohranjena je notranja oprema, lončene peči, stare listine...zvečer pa si bomo ogledali še veselo komedijo – Veselica v dolini tihi – na Sudencu ob 21 uri. Celotna cena romanja še ni dokončna, bo okrog 35€ . Prevoz, ogledi, večerja in komedija. Prijavite se v župnijski pisarni ali pa tajnici ŽK.

 

Mašni nameni in godovi +30.6. – 6.7. 2014

pon. Oton.................za + Ana Mavsar, obl. ob 20 uri

tor.   Aron................za + Milan Lamovšek, ob 20 uri

sr.   Evgenija...........Stane Kastelic, ob 7.3o zj.

čet.   Tomaž..............za + Stane Gruden,Klanec Gum. ob 19 uri

pet.  Urh...................poljska za Zalog, ob 20 uri

sob.  Ciril in Metod..ob 19 uri za vso župnijo – praznik

ned.   14 ned..........ob 8 uri za žive in mrtve farane

                              ob 10 uri za + Jožef Zupančič, obl.