Hvaležnost

Zvrst: 

 

 

Hvaležnost

 

 

Te dni smo obhajali praznične dneve, se veselili dela človeških in božjih rok. V letih od začetka gradnje cerkve do danes smo doživeli moč božje ljubezni in moč človeških rok.

Gospod nadškof nas je najprej spomnil naj gre naša zahvala Bogu. Zaradi »Njega« smo tu postavili cerkev ali zaradi nas. Bog hoče, da se mi srečujemo z Njim kar nam je v srečo, v smisel življenja, v blagoslov in večno srečo v Bogu.

Zahvalo moramo posredovati tudi vsem, ki so gradili božje svetišče. Z velikim trudom, skrbmi, potrpežljivostjo in hrepenenjem se je zidalo božje svetišče. Želeli so in hočemo tudi mi v tem hramu dvigovati svoje roke Bogu na čast in v prošnjo vsega božjega ljudstva. Z nami so se veselili tudi naši dobrotniki iz Švice in tudi drugi iz naših slovenskih krajev. Cerkev je kraj kjer smo pred Bogom vsi enaki in vsi bratje in sestre.

Mnogi ste pri tej slovesnosti sodelovali – pevci s koncertom in z bogatim petjem ob sami slovesnosti. Koliko lepih misli nam povedo že sama besedila pesmi, pa tudi različne melodije, ki dvigajo naša srca k nebeškemu Očetu. Srčno zapeta pesem  izraža našega duha in ljubezen do Boga.

V letu usmiljenja ste nekateri z veseljem sprejeli popotnike – naše dobrotnike na svoje domove. S tem ste jim pokazali tudi hvaležnost za vse dobro kar so storili dobrega za našo župnijo. S to svojo potezo pa kličete nase in na našo župnijo božji blagoslov.

Najboljša vzgoja – skupna molitev

 

Najboljša vzgoja otrok je skupna družinska molitev. Ob začetku priprave na birmo v družinsko molitev vključujemo prošnjo, ki se navezuje na odraščanje. Tako postane odraščanje naša tema pogovora –ov. Tako dobijo mladostniki  sporočilo, da se starši zavedamo njihovih sprememb, o njih razmišljamo in jih upoštevamo. Ta komunikacija spreminja starše in otroke. Tudi stari starši še vedno lahko pomagajo mlademu rodu z molitvijo in pogovorom. /To je angelska služba – otroka spremljajo kakor nas spremljajo angeli.

V naših družinah gre v prvi vrsti za moč zgleda molitve, za naše otroke. S tem otrokom zagotavljamo  mirno in uspešno prihodnost, pa tudi nas molitev razbremenjuje občutkov strahu. Svoje otroke ne zaupamo praznemu okolju temveč Bogu, kar bodo gotovo čutili tudi naši birmanci. Molitev je polet srca naravnan k nebesom.

Pri pripravi na birmo je potrebno, da se starši zavemo moči molitve za svoje birmance. Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem spodbuja naj se v proces birme čimbolj vključi vsa birmančeva družina. Vse to vpliva tudi na odnos  dojemanja Boga v otroku. V birmi prosimo sv. Duha, da bi seme v njih našlo rodovitna tla – namreč v birmancih. Tudi v nas naj deluje sv. Duh.

K molitvi bomo dodali še knjigo sv. Pisma. Ta knjiga nas duhovno hrani in daje mnoge odgovore na življenjska vprašanja, če o njih razmišljamo. To je knjiga po kateri nam govori Bog. Bog se nam v sv. Pismu tudi razodeva in kaže na cilj, ki ga ima s človekom – človeštvom /odrešenjska zgodovina/. Koliko likov na posreduje sv. Pismo – pozitivnih in so tudi negativni, pokaže nam jih sv. Pismo, da taki ne bi bili, da to ni prava pot. V takih primerih mnogi doživijo zlom, padec, katastrofo, izločitev iz božjega dela življenja.

P4ri sv. Pismu ne gre samo za kakšno zgodbico temveč vedno je potrebna tudi želja po sporočilu  in spoznanje sporočila. Spoznavati sveto pismo je tudi spoznavati svojo notranjost, samega sebe in druge.

Sv, Pismo je tudi knjiga relacij in odnosov. Liki v sv. Pismu niso popolni. Sv. Pismo pozna mnoge poražence in  grešnike. Od njih se zahteva pogumno soočanje z življenjem in tudi z lastnimi grehi. Sv. Pismo razodeva tudi božjo ljubezen – usmiljenje. To ne pomenim, da sv. Pismo zagovarja greh. Bog kliče k sebi vsakega grešnika.

 

»Samo, če smo usmiljeni kakor Oče, smo misijonarji«

Misijonska nedelja

Ob tem letošnjem geslu /90/ misijonske nedelje se v misijonskem središču Slovenije živo zavedamo, da ste na misijonskih poljanah Slovenije vi vsi goreči misijonarji, saj na toliko načinov razodevate in uresničujete usmiljenje nebeškega Očeta, da presega meje raja pod Alpami, ter da vaš zgled, vaša molitev in vaša dobra dela segajo do skrajnih mej sveta, na vsa obrobja, kamor nas vse pošilja sv. Oče. Tudi vi ste luč svojim ovčicam in tistim v misijonih. Zato se vam iskreno zahvaljujemo za vso požrtvovalnost. Bog naj vam povrne z bogatim blagoslovom pri vašem delu. Maša bo na misijonsko nedeljo ob 8 uri v župnijski cerkvi in ob 10 uri v Lanišču, kjer bomo obhajali žegnanjsko nedeljo. »Pojdi tja in bodi moja luč« – so besede ki jih je izrekla mati Terezija.

 

Srečanje ŽPS

Pogovarjali se bomo o temi za mesec oktober, ki nam prinaša izzive sodobnih družin – danes je vedno manj poročenih, zakaj se mladi ne poročajo, kako lahko poročeni pričujejo za potrebo skupnega življenja, kako mladim pokazati, da je zakon rast v osebnosti in izpolnitev življenja….To so vprašanja, ki bi se jih morali verni starši večkrat postavljat sebi in svojim otrokom pa tudi raznim državnim institucijam – šolam, socialnim ustanovam in celo samim državnim uradom, ki kreirajo družinsko politiko. Upam, da tudi člani ŽPS čutite kako so ta vprašanja pomembna v današnjem času in ne smemo samo skomigniti z rameni, kaj pa moremo mi spremeniti. Preberite strani 14-18 Naše poslanstvo 48. Spored za sejo boste prejeli po e pošti.

 

Novembrska pisma

Vsak dan se poslavljamo  od prijateljev, najbližjih, sosedov, znancev, dobrotnikov. V trenutkih slovesa smo obljubili ali pa sami pri sebi sklenili, da bomo delali drugače, da bomo delali dobro, da bomo do pokojnih usmiljeni, da jim bomo izkazovali spoštovanje in skrbeli za grob in tudi v molitvi in pri maši se jih bomo spominjali. Morda se je naš odnos do naših rajnih spremenil, smo nanje pozabili, tudi v molitvi se jih ne spominjamo tudi k maši v ta namen ne gremo več. Rajni potrebujejo naše molitve in priprošnje pri Bogu. Gotovo je, če bomo mi prosili za njih pri Bogu, bodo tudi oni, prosili za nas, ko bodo v veselju in sreči pri Bogu. Svoj dar boste namenili za rajne – za duše v vicah. Pisma dobite v avli na pultu. V pismu boste zapisali imena svojih dragih, da se jih spominjamo pri sv. daritvi.

Krstna nedelja

Sveti krst ni le nek obred, da je pač neko praznovanje bolj slovesno, ni le stara navada, ki je pač nikakor ne smemo opustiti, ni le prilika, da se srečamo s sorodniki…sveti krst je začetek nečesa velikega, je živo srečanje otroka in vseh nas z Bogom, je novo rojstvo našega otroka za Boga, je kakor bi posadil sadiko za mogočno drevo, ki ne bo nikoli ovenelo…Prijavite starši otroke, krščevanje bo 6.11. ob 10 uri.

 

Mladinska srečanje

Tudi letos vabim mlade na srečanja. Prvo srečanje bo v petek 21.10. 2016 ob 20 uri v mladinski sobi. Mladi opogumite se za povezavo in za srečanja. To je koristno in dobro. Mladostnik potrebuje srečanja.

 

Sestanek Karitas

Bo v ponedeljek po večerni maši v zakristiji. Pogovor bo potekal  - potrebno je praznovati, kako praznovati ob 25 letnici doma na Gumnišču in Karitas. Sodelavci vabljeni.

 

Sv. Uršula – žegnanjska nedelja.

Veliko legend se je napletlo okrog življenja sv. Uršule. Bistvo tega pa je  zvestoba nebeškemu ženinu in krščanskemu prepričanju. To jo dela kot pravo svetnico in zgled katoliškim dekletom našega časa. Vabljeni k maši v petek ob 18 uri in v nedeljo ob 10 uri, v Lanišče.

 

Godovi in mašni nameni 17.10. – 23.10. 2016

pon. Ignac……za + Poje Drago, st. obl. ob 18 uri

tor.   Luka……za + Ivanka Golobič, Gum, ob 19 uri

sr.  Pavel……..ob 15.3o po namenu Ane Skol - dom

                          za + Vida Zaletelj, obl. ob 18 uri

čet.  Irena…….za + Hilda Kraškovic, ob 18 uri

pet.  Uršula……za sosesko Lanišče, ob 18 uri

sob.  JanPavel…za + Jožef Anžič, ob 18 uri

ned. misio……..ob 8 uri za žive in mrtve farane

       ob 10 uri v čast sv. Uršuli za sosesko v Lanišču

 

Srečanje za starše birmancev bo v sredo po večerni maši ob 18.3o v dvorani. Kako pomagati mladim na poti vere. Kdo se zavzema za to? Je to naša naloga?