Iščem Gospoda

Zvrst: 

 

IŠČEM    GOSPODA

 

Abgar, kralj Edesse (na ozemlju današnje Turčije), ki je živel od leta 9 do 45, je slišal govoriti o čudežih, ki jih je izvršil Jezus. Rad bi videl vsaj njegovo sliko, če ga v živo ne more videti. Tako je odposlal nekega slikarja Ananija, ki mu je naročil, naj nariše Jezusov obraz, naj v podobi predstavi njegovo božansko obličje.

Slikar je odpotoval in prišel do Jezusa. Takoj se je videlo, da je slikarjeva naloga nemogoča: iz Gospodovega obličja sta odsevali tolikšna milost in takšna svetloba, da je bilo nemogoče, da bi ga naslikal.

Ko je Jezus videl Ananijevo težavo, je prevzel pobudo: vzel je laneno platno, ga približal obrazu in na njem pustil odtis svojega obraza.

Ta kos platna je izročil slikarju, da ga je lahko nesel kralju v Adessi in tako izpolnil njegov ukaz. Po neki drugi pripovedi je  Abgar, kralj Edesse, zbolel za gobavostjo, in ko je zrl v to podobo, ki mu jo je prinesel apostol Juda Tadej, je čudežno ozdravel.

Ta Jezusova podoba je od tedaj naprej doživela različne pripetljaje. Abgarjev naslednik je bil pogan, zato je škof iz Adesse podobo zazidal in zraven prižgal svečo. V 4 st.  je škof Evlalijo na podlagi videnja našel to platno in ob njem je po dveh stoletjih še vedno gorela sveča. Še več našli so zidak, na katerem je bil vtisnjen Jezusov obraz.

Tako platno kakor zidak z vtisnjenim obrazom so v 9 stoletju odnesli v Konstantinopel, vendar se je oboje izgubilo. Preden pa se je izgubilo so naredile kopije /ikone/ Gre za podobe, ki se imenujejo

»AHEROPITA«, kar v grščini pomeni »NI JIH NASLKALA ČLOVEŠKA ROKA« (podobno kot Veronikin prst in turinski prt). Platno,  na katero je bilo  na čudežen način  odtisnjeno Jezusovo obličje, je dobilo ime  MADILION – po pravoslavni tradiciji je to podoba na podlagi katere so narisali ikone.

Ste razumeli? Iščite Gospodovo obličje, kot sta to storila Abgar in njegov slikar Ananija. Kmalu boste spoznali odlično stvar: NE MOREŠ RAZKRITI GOSPODOVEGA OBLIČJA DRUGAČE, KOT DA GA ON RAZODENE V TEBI V VSEM SVOJEM SIJAJU. Da, kot na platnu, ki so ga poimenovali 'mandilion', tako želi Gospod me d češčenjem  Najsvetejšega vtisniti v vas, v vaše srce svoje obličje, v vas želi vtisniti svojo podobo.

 

Molitev:                 »Tvoje obličje iščem Gospod«

Tvoje obličje iščem Gospod.

Pokaži mi svoj obraz.

Vzemi me na samoten kraj,

pelji me s seboj

in razjasni nad menoj svoje obličje.

Daj, da te bom srečal

                                                   in te resnično spoznal.

Naj te ne poznam samo iz pripovedovanja drugih,

naj te ne poznam samo po delčkih,

 naj se ne slepim, da te že poznam,

temveč nakloni mi milost,

da te bom resnično spoznal,

da bo moje spoznanje pristno

in da te nikoli ne neham spoznavati in odkrivati.

Kolikokrat se slepim, da te poznam,

kolikokrat mislim,

da sem prišel do spoznanja,

pa opazim, da si mi še nepoznan, tujec.

Tvoje obličje iščem Gospod.

Pokaži mi svoj obraz.

Vtisni mi ga v srce;

naj bo moje srce tisto platno,

Na katerem je vtisnjeno tvoje obličje.

 

 

To obličje bodo v svojem življenju upodabljali tudi letošnji prvoobhajanci in ti so:

Canarela Leonora, Cuder Rok, Fleten Bine, Gabrijel Bine, Jakše Domen, Janežič Nina, Kastelic Katarina, Kavčič Ana, Kolenc Klara, Kovačič Ajda, Kovačič Anže, Modic Hana, More Luka, Pečjak Živa, Pfeifer Filip, Stare Luka, Škarja Maja, Štajner Gašper, Štrukelj Nejc, Tomažič Matija, Žižmund Bruno, Žižmund Arne.  Imejte vedno božjo podobo v svojem srcu.

NCNG – SILVA  RUS

Edina luč, ki nam sveti v skrivnost vsake smrti, je luč vere. Ta luč nam daje upanje, da bo pravični  našel pokoj, četudi prezgodaj umrje. Ob smrti sestre Silve so darovali : družina Krevs in družina Brodnik. Bog plačaj za maše in za darove za cerkev.

 

Stoletnica pred vrati

Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov. Nanjo nas je opozoril  med drugim tudi zaslužni papež Benedikt XVI, ko je ob obisku Fatime v maju 2010 izjavil: »Naj sedem let, ki nas loči od stoletnice prikazovanj naše Gospe, pomaga do zmage njenega brezmadežnega Srca. Prisotnost fatimskih sporočil  je potrdil nadaljnji tok zgodovine. Marijin klic k pokori in molitvi rožnega venca je vedno znova aktualen. Mnogi romajo k Mariji v Fatimo in tam molijo. Fatimsko svetišče pa kip, Marije Romarice pošilja tudi po svetu. Slovenijo je obiskal leta 1979 in 2008.

Škofje nas vabijo, da se po vzoru naših prednikov na ta obisk pripravimo s prvosobotno pobožnostjo in z zavzeto molitvijo rožnega venca. Molimo v ta namen za naš slovenski narod.

 

Šmarnice v letu 2016

Šmarnice imajo naslov – Marija – okno upanja, v letu obiska milostnega kipa Device Marije iz Fatime v Sloveniji in  v pripravi na 100 letnico fatimskih dogodkov. Te šmarnice bomo brali v župnijski cerkvi vsak večer ob 19 uri. Podobne šmarnice bodo letos tudi za otroke, ki sta jih spisala Urška Smerkolj in Peter Žakelj. Tudi otrokom želimo pomagati, da se izročijo Materi božji. Te šmarnice se bodo brale na podružnici na Gumnišču.

Vabljeni k šmarnicam, pa tudi doma molite v ta namen.

 

Prošnji dnevi

V Sloveniji obhajamo  prošnje dneve vse tri dni pred Vnebohodom, čeprav marsikje ni več nekdanjih procesij, ki so vodili k posameznim podružnicam. Namesto tega imamo še vedno litanije vseh svetnikov, skupne prošnje in molitev za blagoslov našega dela in naših polj. Pri tem ne mislimo samo na kmečka dela temveč na vsa opravila, ki jih človek opravlja, za odvrnitev naravnih katastrof in drugih stisk.

Sedanji čas ne daje nič manj razlogov, da bi se ne udeležili maše in molitev, saj imamo velike težave z naravo, ni dela, nekateri pa nočejo delati, tudi ni nič manj naravnih katastrof. Prosimo Gospoda za božji blagoslov našega dela. Zberemo se pri maši in pri šmarnicah – v ponedeljek, torek in sredo – vse obenem.

 

V petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih.

 

Zakonci jubilanti boste imeli srečanje v nedeljo 15. maja. Lepo vabljeni.

 

V soboto 7. maja lepo vabljeni starši prvoobhajancev k čiščenju cerkve.

V četrtek je srečanje biblične skupine ob 20.15. Pridite v zakristijo.

Spoved za prvoobhajance in njihove starše

V četrtek ob 18 uri bo hkrati z spovedovanjem prvoobhajancev  tudi priložnost za spoved vseh njihovih staršev in drugih družinskih članov. Duhovnik bo za njih na voljo v spovednici v cerkvi. Starši potrudite se, da daste otroku svetal zgled vere in potrebe po kruhu življenja. Tako boste tudi sami vredno pripravljeni na vreden prejem sv. obhajala.. Lahko pa prejmete samo blagoslov za svoje življenje.. Spovednik bo prisoten tudi med sv. mašo.

 

V ponedeljek ni veroučnih ur , so pa šmarnice!

 

Dekanijski duhovniki

V sredo dopoldne se bomo zbrali v naši župniji k mesečnemu srečanju in iskanju novih rešitev za pastoralno delo. Ob 9 uri bomo imeli skupno sv. mašo in po maši se bomo pogovarjali o tekočih stvareh verskega življenja. Podprite nas s svojo molitvijo pri maši. S svojo udeležbo boste tudi potrdili tudi naše delo za božje kraljestvo.

 

God sv. Florjana

Sveti Florjan dobiva na svoji veljavi. Za zaščitnika in priprošnjika so si ga izbrali gasilci, ki radi pomagajo in priskočijo na pomoč, kadar je najbolj potrebno – ob ognju, povodnji potresih, snegu, žledolomu… Zahvaljujemo se vam za vsa dela in pomoč, ki jo izkazujete pomoči potrebnim. Naj vas varuje pri vašem delu sv. Florjan.

 

Zvečer pred mašoob 18.3o bomo molili, kakor ob prvih sredah

 

Godovi in mašni nameni 2.5. – 8.5. 2016

pon. Atanazij………poljska za vas Lanišče, ob 18 uri

                                  za + Marija, Anton Drobnič, obl. ob 19 h

tor.   Filip…………..poljska za sosesko Gumnišče, ob 18 h

                                  za + + Režek, ob 19 uri

sr.    Florjan………. poljska za Škofljico, ob 19 uri

čet. Vnebohod……..ob 9 uri za + Antonija Gale, obl.

                                  ob 19 uri za + Marija Gruden, obl.

pet.  Dominik………za ++ Podlogar, ob 19 uri

sob.  Flavija………..za nove duh. in red. poklice, ob 19 uri

ned.  7 vel. ned…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                         ob 10 uri za + Reisp, Kastelic in prvoobhajance

 

V nedeljo bo nabirka za SZD – Vsem hvala za vsak dar.