Iščite Gospoda

Zvrst: 

 

 

 

IŠČITE   GOSPODA

 

Te besede bomo slišali v nedeljo pri sv. maši. Zapisal jih je prerok Izaija. Si vzamemo čas, da bomo iskali Gospoda – imamo čas, smo preveč obremenjeni, je zame že prepozno, da bi razmišljal o Bogu. Vsak čas je pravi, da ga iščemo, danes je čas, da se oklenemo Boga, jutri ga morda ne bo več.

Tudi skavti in bralci božje besede so vključeni v  skupnost, ki ji pravimo Cerkev .Morda bo kdo pomislil, kako skavti ali niso to samo organizacija mladih, ki se ukvarja z mladimi. Do sedaj imajo skavti še vedno v svojem nazivu, da so katoliški skavti, ki želijo živeti duha katolištva, delati po božji volji in na svet gledati z očmi vere. Svet je božje stvarstvo in vse ima svoj končni cilj v Bogu.

Francoski dominikanec p. Foristier, ki je kot asistent francoskih skavtov dostikrat prišel v stik z ustanoviteljem skavtizma z Baden Pavlom, da je bil, čeprav je bil protestant globoko veren. Govoril je o Bogu z velikim poudarkom in je neizprosno obsojal moderne zmote. Tudi angleški kardinal Bourne je leta 1929 na Jamboree dejal: Mene je Pavel veliko krat spraševal za svet. Z njim sem razpravljal in zagotavljal mi je , da bodo skavte vedno učili naj poslušajo glas svoje vesti in častijo Boga, kakor najbolje znajo. Vsak naj časti Boga v svoji veri. Predvsem bodo katoličani imeli  svobodo , da bodo častili Boga, kakor jih uči katoliška vera. Ni dovolj samo vera pravi B. P. Potrebno je življenje po njej. Mlad človek se mora zavedati, da mu je Bog blizu

pri vsakem njegovem dejanju, zato naj se k njemu obrača pri vseh  dejanjih. Zato naj bo v skavtskih ustih tudi hvala in prošnja odpuščanja. V skavtskem življenju je veliko prilike za povezanost z Bogom – zjutraj, ko ga prebuja sonce, večerni zahod in ko zvečer na taboru opazuje zvezde, ki žare iz vesolja, misli na božjo veličino in vsemogočnost . Vse skavtsko življenje je en sam razgovor z Bogom. Kako lahko skavti iščejo Boga in če ga bodo iskali ga bodo tudi našli. Vsaka skupina skavtov ima veliko priložnost da odkriva božjo ljubezen. Kakšna možnost se ponuja mladim.

Starejši skavti boste vedno s svojim delovanjem kazali pot mlademu rodu. Sodelujete pri oblikovanju mladega roda v medsebojni bratski pomoči v korist posameznika , skupnosti, župnije in naroda. To bo sijajno pričevanje katoliških skavtov, ki so ponosni na svojo vero in katerih življenje navdihuje služba Bogu in bližnjemu.

Mašo lahko delimo v več delov. Lahko pa govorimo o maši tudi kot o dveh enakih delih – besedno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Pri besednem bogoslužju sodelujejo laiki z branjem, petjem, v drugem pa skupaj z duhovnikom sodarujejo sv. daritev. V prvem delu se oznanja odrešenje. Tu se srečujemo z odrešenjsko zgodovino. Bralci nam posredujejo božjo besedo, ki je zapisani v knjigi življenja. Odpira se nam zaklad sv. Pisma.

Že od 4 stoletja dalje se je ustalila navada, da so pri maši brali svetopisemska besedila brali na ambonu. Ambon je izbran zato, da vsi vidijo in poslušajo bralca.

Za to službo naj se izberejo laiki za branje beril Svetega pisma, ki bodo zmogli opravljati to službo, da bodo verniki slišali besedo  in jo v srcu sprejeli. Bralec ima pri maši svojo lastno službo, čeprav so pri maši tudi posvečeni služabniki /bere ali poje psalm, bere prošnje za vse potrebe in tudi mašne speve – ob začetku, ob darovanju in ob obhajilu. Vse to pa zahteva, da je bralec blizu oltarje ne pa v zakristiji ali kje drugje v cerkvi.

Priprava obsega štiri vidike /daljna/

a/trud za slovenski jezik, b/ da razume odlomke sv. Pisma, c/pozna zgradbo maše, č/pozna zakonitosti nastopa.

Oboje nudi mlademu človeku in tudi starejšim veliko dobrega, koristnega za življenje. Odkrivanje sveta, odkrivanje sv. Pisma, odkrivati kaj je pomembno za življenje, nastopanje in služenje. Za vse to imajo mladi veliko priložnosti. Uporabite svoje sposobnosti.

Slomškova nedelja

Slomšek v svoji pridigi o vzgoji otrok  pravi: »Vzgoja otrok je najplemenitejše delo, ki ga malokdo obvladuje, čeprav gre le za dve opravili: skrbno varovati otroke in jih pridno učiti vsega dobrega prepoznati. Bog nam daj starše, kot sta bila Marija in Jožef, da bomo lahko imeti tako ljubeznive otroke, kot je bilo dete Jezus. Poslušajte! Kdo je videl  jeseni bogato vinsko trto in ni bil vesel v srcu? Močan kol stoji okoli njega pa se ovija mati trta in komaj drži žlahtno grozdje. Lepa podoba krščanske družine. Oče je kakor čvrst kol sredi svoje družine, njega pa se držijo mati in otroci – tako bo blagoslovljen sveti zakon. Da bo grozdje lepo zorelo se mora vinograd skrbno čuvati.

Znana je misel bl. Antona Martina Slomška: »Kdor premoženje izgubi, veliko izgubi. Kdor poštenje izgubi, še več izgubi. Kdor pa vero izgubi, vse izgubi, ker njemu ugasne luč sredi temne noči!«

 

Srečanje za člane Karitas

Člani to bo redno srečanje, ki bo v ponedeljek 25. septembra po večerni maši. Srečanje bo v zakristiji. Na sporedu je sedem točk. So zanimivosti, ob katerih morate tudi vi podati svoje mišljenje. Skupno delo prinese tudi večji sad. Združimo svoje moči za skupno dobro.

 

Cena veroučnih učbenikov v letu 2017/18

Za prvi razred – 10€, za drugi razred 10€, tretji razred 10€, za četrti razred 13€, za peti razred 13€, za šesti razred 13€, sedmi in osmi razred 3€, deveti razred 13€ in liturgični zvezek za vse razrede enako in samolepilne etikete 2.5o€. Mavrica za leto 2017/18, cena 37€ za zadnjo triado – Najst, cena šest številk na leto 23,40€.

 

Vabilo za vpis na orglarsko šolo v Ljubljani

Naprošamo vas, da v svoji župniji spodbudite glasbene sodelavce, tudi tiste, ki so morda že aktivni, pa bi želeli svoje znanje izpopolniti, da se prijavijo na naslov – Orglarska šola, Poljanska 4 Ljubljana /Teološka fakulteta/ ali pa na e – pošto Orglarska.sola.lj@rkc.si. Interesenti lepo vabljeni . Sprejmite ta lep izziv.

 

Skupaj živeti Marijin klic

Ob stoletnici bo srečanje za vse Slovence v stiški opatiji v soboto 14. oktobra. Udeležili se ga bodo tudi gostje iz Hrvaške, rojaki iz zamejstva in poseben delegat iz Fatime. Geslo srečanja je: Skupaj živeti Marijin klic. Škof Lipovšek vabi vse verne z veliko prijaznostjo na praznovanje in spodbuja duhovnike naj se s svojimi vernimi pridružijo slovesnosti. Po domačih župnijah bomo imeli v ta namen tudi tridnevnico. Za vse, ki se bodo tega srečanja udeležili bo duhovno bogato, nepozabno doživetje.

 

Maše v mesecu oktobru

V oktobru bodo v naši župnijski cerkvi maše ob 18 uri . Na podružnici v Lanišču in na Gumnišču pa ob 19 uri. Maša je središče našega dela in središče našega verskega življenja. Radi se udeležimo svete maše, dokler imamo zato priložnost.

Mesec oktober – mesec rožnega venca

Kakor je mesec maj posvečen Mariji in šmarnicam, tako je tudi oktober, posvečen Mariji in rožnemu vencu. Molitev rožnega venca ni za »tiste, ki nimajo kaj delati« ali pa za tiste »ki imajo kakšno veliko prošnjo, temveč za vse, mlade /Marija prosi otroke naj molijo vsak dan rožni venec/ naj ga molijo tudi zakonci za zdravje družin in mir v svetu, naj ga molijo tudi starejši, ki ustvarja tolažbo in prinaša upanje. To je molitev blagoslova, molitev ljubezni do Boga in človeka. Naj bo ta molitev namenjena tudi uspehu našega misijona, v prihodnjem letu. Zato vabim vse skupine – vse starosti k molitvi – ob nedeljah naj bi molili zakonci /mož in žena/ med tednom pred mašo pa starši z otroci  - v pon. 5 razred; v je zjutraj maša vodi župnik; v sredo 6 razred z starši, v četrtek sedmi razred z starši, v petek osmi razred z starši in v soboto 9 razred z starši. Drug drugemu pomagajmo na poti molitve. Molitev krepi človek in ga umirja.

 

Darovi za semenišče – nabirka bo prihodnjo nedeljo.

 

Priprava na zakon – 16.-20.10 ob 19.3o Krekov trg 1Lj.

 

Podobe fatimske matere božje  - dobite v kiosku z napisom Skupaj živeti Marijin klic, ki je tudi primerno darilo ob praznovanju  - zelo primerno tudi za moderna stanovanja. Naše stene naj ne bodo prazne, naj jih krasijo božje podobe, ki nam dvigujejo duha vere in ljubezni. Zelo priporočam.

 

Godovi in mašni nameni 25.9. – 1. 10. 2017

pon. Sergij………..za + Janez, Pepca Žitnik ob 19 uri

tor.   Damijan……..za + Ernest Fabijan, ob 7.30 zj.

sr.   Vincencij……...za + Karel, Ivanka Skubic, ob 19 uri

čet.  Venčeslav……za + Ivanka Volkar, ob 19 uri

                                 za + Janez Korošak, Gum, ob 20 uri

pet.  Mihael………..za + Franc Hribar, obl. ob 19 uri

sob.  Hieronim…….za + Anton Hosta, ob 19 uri

ned.  26 ned. ………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Marija Okoren

 

Zahvala – vsem, ki ste darovali svoj čas za lepoto božje hiše gre zahvala. Bog vidi vaša dobra dela in vam bo povrnil. V mesecu oktobru se vam bodo pridružili sodelavci iz Blata in Drenika. Dogovor veliko pripomore k delu.

V nedeljo nas bodo obiskali iz Vincencijeve družbe s koledarji.