Iz oči v oči z Jezusom

Zvrst: 

IZ  OČI V  OČI  Z   JEZUSOM

 

Ko so pojedli  je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon Janezov sin ali me ljubiš bolj kot tile.« Rekel mu je: »Ti vešda te imam rad.« Osredotočil se je na medsebojni odnos. Jezus se je kar trikrat obrnil na Petra. Peter je le spoznal svojo nemoč, zato Jezusu ob koncu pravi: »Da, Gospod, ti veš da te ljubim. Potem Jezus Petru zaupa veliko poslanstvo, v roke naj vzame krmilo Cerkve.

Te dni bomo praznovali praznik sv. Rešnjega Telesa in krvi. Stali bomo pred Najsvetejšim. Jezus me gleda »iz oči v oči« jaz in on morava postati »eno samo srce«.

Jezus postavi trojno vprašanje. Vprašanja se nanašajo na najpomembnejša vprašanja, na tisto kar šteje, na ljubezen. Jezus sprašuje tudi mene in tebe. Kaj mu bom, boš odgovoril?

Peter bo moral voditi čredo. To je veliko breme. Veliko zaupanje tistemu, ki je veliko omahoval. Toda, kadar nam Bog veliko naloži nas obdari z zaupanjem in nas obdari s svojo pomočjo.

Sliši besede: »Hodi za menoj!« . To pomeni izpolniti voljo Jezusa. Sedaj to razume povsem na nov način. Sprejeti tudi smrt, kar Peter doživi ob koncu življenja.. Koliko pa se jaz in ti trudiva hoditi za Jezusom?

OTROŠKI PEVSKI ZBOR DOMINIK SAVIO – SE PREDSTAVI

 

Otroški pevski zbor Dominik Savio je radoživ zborček, poln veselih in razposajenih deklet. Dobivamo se enkrat na teden, ob petkih,  ob 17.00 uri in skupaj preživimo celo uro.

Na začetku se vedno upojemo in pri tem  zborovodkinji pomagajo tako mlajše kot starejše pevke. Sledijo ponavljanja, veliko smeha, zabave, včasih pa tudi jeze, ki pa je posledica šole in ne porednosti. Naše pevske urice se običajno zaključijo s posladkom, ki ga priskrbi zborovodkinja. Če pa ima katera kakršnokoli vprašanje, lahko ostane po vajah in izve vse, kar jo zanima.

Kljub temu, da smo v zboru sama dekleta, nas je vseeno kar lepo število. Če že ne hodijo na vaje, pa pridejo pet k  sveti maši. Pokrivamo prvo in drugo sveto mašo v mesecu ob 10.00 uri, če pa je potrebno, kdaj vskočimo tudi  kak drug termin.

Pevke z velikim veseljem prihajajo pet k sveti maši in na pevske vaje, kar daje zanos, tako njim, kot zborovodkinji. Kljub temu, da nas je veliko, ki z radostjo prepevamo , pa vabimo tudi nove pevke in pevce, da se nam pridružijo, da bomo skupaj slavili Boga.

 

Pripravila: Maruša Železnik, zborovodkinja

Večerne  maše bodo od prvega junija naprej v župnijski cerkvi ob 20 uri na podružnicah pa ob 19 uri. Tak red maš bo vse do 15 avgusta. Boste najbrž lažje prišli k maši ali pa se udeležili kakšnega srečanja. V poletnem času, ko so dopustniški dnevi in ni šole se bomo gotovo lažje udeležili sv. daritve. Lepo vabljeni dragi verniki.

Komisija za prireditve ima srečanje v ponedeljek ob 20.3o po maši.

Biblična skupina – z veseljem se srečujemo ob prvih torkih v mesecu. Kot prvo nalogo smo si zadali, da pregledamo in skošamo odkriti bogastvo Markovega evangelija, ki je najkraši in najbolj razumljiv ljudem sedanjega časa. A pri vsem tem opažamo, kako je bogat, neizmerna je božja beseda, kar nam želi preodčiti Marko po Jezusovi besedi za naše življenje. To ni čas, ko spoznavamo  sv. Pismo, kot knjigo dogodkov ali življenje tedanjega časa, namen našega srečanja je v prvi vrsti kaj nam želi spregovoriti naš Odrešnik Jezus Kristus za naše življenje. Odkrivati to v evangeliju – to je pomembno, saj so bili tudi evangeliji zato napisani. Srečanje je še zadnje v tem pastoralnem letu. Naslednje srečanje bo v mesecu septembru. Vabljeni v torek ob 20.3o.

Molitvena skupina – prva sreda ob 19.3o – Eno desetko bomo namenili priseljencem in beguncem, da bi jih spoštovali v dežalah kamorkoli pridejo. Po drugi svetovni vajni so mnogi morali bežati tudi iz naše domovine, ker je komunizem zavzel tak strahotem odnos do tistih, kateri niso kimali v njihov prid. Mnogi so morali bežati, še nekaj desetletij po vojni in se mnogi niso več vrnili. Ustvarili so si nov dom v tujini.  Drugi namen je po namenu papeža Frančiška, ki je mlade poklical naj se posvetijo poti na katero jih kliče Bog. Bog ima za vsakega človeka poseben načrt. Tega je potrebno spoznavati in odkrivati. Nekateri so poklicani v samsko življenje, v duhovniško ali redovniško življenje, nekateri pa v družinsko skupnost. Vse te izbire pa nas tudi določajo za dokončno izbiro. Mnogim se to zdi nesmiselno. Vse jim je začasno in relativno. Vredno je Bogu reči – da. V tem je veselje in sreča. Še zadnji namen pa je , da bi mladi v naši domovini dosegli potrebno izobrazbo in zaposlitev, ter se nekateri odločili tudi za duhovni poklic. Vabljeni k molitvi molivci in z molitvijo izprosimo božjega blagoslova.

Praznik sv. Rešnjega Telesa

Čeprav bo za mnoge naše vernike četrtek delovni dan, vendar je ta dan po cerkvenih določilih zapovedan praznik in se bomo tudi z veseljem udeležili sv. daritve, ki je znamenje naše povezanosti z Kristusom in Cerkvijo. Ta praznični dan želi v nas utrditi vero v Rešnje telo in kri. Bog je sredi med nami in biva pod podobo kruha in vina. Jezusa sprejemamo kot daritev – se za nas daruje Očetu, Jezus je za nas hrana za večno življenje, Jezus je navzoč med nami – za vse nas je to tudi velika odgovornost. Ta dan vabljeni k maši, ki bo dopoldne ob 9 uri in zvečer ob 19 uri.

Procesija sv. Rešnjega Telesa

Pri nas procesije ni na sam praznik temveč v nedeljo. Drugo nedeljo bo maša ob 9 uri in po njej procesija. Prosim vse, ki se zavzemate za lepo procesijo, da tudi sedaj pomagate po svojih močeh. Procesija gre po znani poti. Potrebno je pripraviti tri kapelice ob poti. Prvo pripravi soseska Lanišče, drugo Gumnišče in pred cerkvijo Škofljica. Lahko pomagate tudi drugi – mladi, starejši, učimo mladi rod, da pripravi tudi verske stvari. Zelo se morajo potruditi tudi nosilci bander, pridite mladi fantje, pevci, ministranti. Lepa navada je da ob procesiji sv. Rešnjega Telesa otroci posipajo cvetje. Spomnite jih na ta lepi običaj.

 

Prvi petek – obiskal bom bolne brate in seestre.

 

26 Župnijski dan – V soncu ali dežju pod skupno streho. Načrt, ki smo ga snovali več let smo sedaj uresničili. Postavili smo streho s podjetjem Schwarzman iz Polhovega Gradca. Veliko dogovorov in idej je bilo posredovanih in uresničili smo tudi želje, da ne bomo vedno trepetali ali bo dež ali bo huda vročina. Pred obojim bomo obvarovani. Sam prostor nam bo tudi v pomoč ob oratoriju, ob raznih nastopih – dramskih, pevskih, ob raznih praznovanjih…Prireditveni prostor bomo na začetku tudi blagoslovili.

Vse prav lepo vabim na župnijski dan. To je srečanje prijateljev, znancev župljanov, lepa priložnost za družabno srečanje in spoznavanje in medsebojno povezovanje. Slišali bomo posamezne odseke zgodovine našega kraja, pela bo pevka Tiana, ansambel Štrukelj, mlade pevke maldinskega in otroškega zbora. Doma ne bo potrebno prižigati štedilnikov, ker smo poskrbeli tudi za hrano. Otroci bodo imeli različna igrala. Otroci bodo prijeli spričevala.

 

Godovi in mašni nameni  1.6. – 7.6. 2015

pon. Justin…………za + Marija Peteh, ob 20 uri

tor.   Erazem……….za + Antonija Murkovič, ob 7.3ozj.

sr.    Karel….++ starše Ana, Jože, brata Jožeta Brodnik, ob 20h

čet.   SRT………….ob 9 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 19 uri za + Janez Skubic, 30 dan,

pet.   Igor…………..za + Anton, Ivan – Faconov, ob 20h

sob.   Norbert………za + Anton Pirnat, obl. ob 20h

ned.   10 ned. m. let..ob 7 za žive in mrtve farane

                                  ob 9 uri za + Jenz Samec, obl.

Čiščenje cerkve – meseca junija – Zalog in Glinek. Hvala.