Izbira

Zvrst: 

 

I Z B I R A

 

Izbiri sta naslednji, in sicer: »Vstopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih hodi po nje. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo. (Mt 7,13 – 14). Izbira je svobodna a ne brez posledic

 

Spomnimo se naših bratov in sester pri daritvi sv. maše in v molitev:

 

 

++ Franc in starše Švigelj

+ Ivana Perne

++Albina in Marija Hlebš

+ ata Janez Nered

+ mamo Milka Nered

+ brata Janez Nered

++ starše Škufca – Ratje

+ brata in sestro Škufca – Rat.

+  Silva Česnik

+ Miro Perme

+ Darijan Smrdel

+ Ana Špolar

+ Franc, Frančiška Bedenčič

Gorenje Blato

++ Erjavec

++ Golobič

++ Oven

++ Potokar

+ Roman Mikulčič

++ Kladnik

++ Mikulčič

+ Renato Etling

++ starše Trtnik

++ starše in brata Zupančič

++ Zupančič

+ Silva Česnik

+ Ivanka Potokar

++ pokojne farane

++ starše Jakopin

+ Katarina Jakopin

+ Bizjak Julijana

+ Gruden Marija in Jože

++ Černetove in Igorja

+ Marko in Metoda Levstik

++ starše in sestro Trtnik

++ starše in brata Zajc

++ starše Gruden

++ starše Groznik

++ Jerebove

+ Gruden Metod in Perka

+ Bozja Stanislav , Antonija

+ Špolar Ana

+ Švigelj Alojzij

+ Švigelj Terezija

+Tanko Anica

+ Hribar Franc

+ Hribar Marija

+ Mlinarič Frančiška

+ Mlinarič Franc

++ starše in brata Gruden Prim.

++ stare starše in teto Gruden

+ Uršula Gruden

+ Metod in Perka Gruden

+ Janez Samec

++ starše Samec

+ Jožef Dolinšek

+ Anton in Ančka Švigelj

+ Antonija Gale

++ Gale

++ Kramar

++ Bratkovič

++ starše, brate in sestre Fištrovi

+ Rudolf Štajnar

+ Rudi Štajnar

+ Angela Štajnar

++ Jeršinovi

+ Vera Potokar

+ Majda Toni

+ Matija Musar

+ Anton Krivec

+ Rozalija Krivec

+ Janez Marucelj

+ Frančiška Marucelj

+ Anton Zaman

++ družina Rorman

za vse pokojne

++ iz družine Selšek

++ rodbina Krnel – Pivka

++ starše in teto Okoren

++ starše in brata Rus

+ teto Tina Turk

+ Anton, Marija Kraljič

++ starše in teto Okoren

++ brate in sestre Podlogar –

Smrjene

+ Franc Gruden – Klanec

+ Kraškovic Hilda

+ Marija in Jože Gruden

+ Alojzij Tome

+ Ivanka Vukotič

+ Bedič Agneš

+ Bedič Koloman

+ Zupanc Helena

+ Zupanc Anton

++ starše Ferbežar

++ starše Trtnik

+ sestra Ivanka Potokar

++ starše in brate Palčar

++ Cimerman

+ Franc Taljan

+ Štefan Talijan

+ Marija Taljan

+ Franc Horvat

+ Vida Horvat

+ Štefan Horvat

+ Katarina Horvat

+ Danila Vešligaj

+ Jolanka Medic

++ Hosta

++ Benčina

++ Franc , Marija, Francka in

Anton Hribar

++ starše in brata Grm

++ starše in brata Gruden

++ starše, brata in sestre Tomšič

+ Metoda, Perko Gruden

+ Silva Česnik

+ Petra Miiler

+ Jožica Perčič

++ sorodnike Štrubelj

+ Frančiška Erce

+ Franca Kepic

+ Cilka Kern

+ Jože in Ana Erjavec

+ Jože Anžič

+ Amalija Zupančič

+ Anton Hrastar

+ Janez Zajc

+ Jakob in Ivanka Keršmanc

+ Jožefa Urbar

+ Jožef Anžič

++ Anžič Marija, Franc, Jerca

++ Erjavec Franc, Marija Primož

+ Alojz Kovačič

+ Erjavec Jože in Ana

+ Andoljšek Alojz

++ Intihar

++ Bavdek

++ Kosednar

+ Jože Skubic

++ starše Marinček

++ stare starše Perovšek

++ žrtve prometnih nesreč

+ Jožef Križman

++ iz družine Mehle

++ iz družine Koželj

++ iz družine Križman

++ starše in brate Škrjanc

++ Ignac, Marija Alojzij Goršič

++ starše in brate Škufca – Hinje

+ Ana in Anton Kastelic

+ Alojzij Goršič

++ Tjaša

++ Boben

++ Iskra

++ Pincolič

++ Marolt

++ Erjavec

++ Zupančič

+ Francka Tekavec

+ Tone Gorišek

++ starše Hiti

+ sestra Tončka

+ brat Ivan

++ Goriškovi

+ Hilda Kraškovic

++ Dragar

++ Košnik

++ sošolce

++ župnijske sodelavce

++ dobrotnike naše cerkve

+ Janko Oblak

++ Oberstar

+ Ana, Mici Tominc

Za vse žrtve II svetovne vojne

 

 

 

Zahvala gospoda nadškofa ob zahvalni nedelji

Nadškof se najprej zahvaljuje svojim sodelavcem na uradu in po župnijah in tudi dobrotnikom Cerkve in duhovnikov in vsem, ki v te namene tudi molijo. Zahvala gre tudi bolnim bratom in sestram, ki darujejo svoje trpljenje za odreševanje sveta. Naša Cerkev ima zelo veliko dobrotnikov in sodelavcev, ki živijo in delajo iz ljubezni do Boga in do svojih bratov in sester. Želim se zahvaliti tudi vsem staršem, ki skrbijo za oznanjevanje evangelija in prenos svoje vere naslednjim rodovom. Prav v družini se srečamo z jedrom Cerkve, v kateri je navzoč Gospod. Hvala gre tudi vsem vernim, ki se trudijo da bi z vrednotami svojega življenja izpričevali vero in živeli po Božji volji v javnem življenju.

Hvala za mnoge sodelavce in delo, ki ga opravljate za božje ljudstvo za rešenje sveta.                                         Stanislav Zore, nadškof

 

Prošnja predsednika SŠK

Vse župljane po vsej Sloveniji naproša, da bi še enkrat pomagali župniji Košaki pri Mariboru. Strnimo vrste in pokažimo solidarnost. V ta namen bomo zbirali v nedeljo decembra. Bomo najavili.

 

Nikodemovi večeri 2015 /49/

Bodo potekali od 16. 11. – 26.11. 2015 ob 19.3o na TF v Ljubljani. Tema leta je »Kakšno je tvoje srce. Več o tem preberite na www.unipas.si Nastopili bodo tudi tuji predavatelji. Študentje, izobraženci vabljeni na srečanja.

Srečanje zakonske skupine 9. 11. ob 20.oo

Vabljeni k pogovoru in iskanju odgovorov na življenje. Če smo v večjem številu je tudi odgovorov in rešitev lahko več. Drug drugemu si pomagamo. Pridi tudi ti. Tokratna tema našega srečanja bo Zgodba o ljubezni. Če ti je mogoče preberi že doma odlomek Vp 2,3-14. Obstajamo zato, ker hoče Bog z nami deliti svojo ljubezen. Pridi!

 

Škofijska Karitas prosi, da po svojih močeh podprete akcijo STISKA. Sredstva bodo namenjena za nakup prehranskih paketov v Sloveniji. Položnice so na razpolago v avli.

 

Sv. maše za rajne

Vsem darovalcem se lepo zahvaljujem za darove, ki ste jih namenili za molitve in svete maše za rajne. Čez leto bom v ta namen daroval 15 sv. maš, 12 maš pa bom daroval za nove duhovniške in redovniške poklice ob prvih sobotah. Če ne bo duhovnikov tudi maš za naše rajne ne bo. Vabljeni k maši za rajne brate in sestre in prosimo Gospoda za nove duhovne poklice.

 

Darovali za cvetje ob žegnanju – Laniščani

Lepa cerkev, lepo bogoslužje vabi farane k zbranosti, molitvi in češčenju Boga. Boga slavimo tudi na ta način. Zahvaljujem se v imenu vseh, darovalcem za izkazano ljubezen do Cerkve – to so: Julka Mavec, družina Bratkovič, Tončka Zaman, Marija Repar, Joža Repar, Janez Skubic in Tomažičevi. Bog plačaj!

 

Godovi in mašni nameni 9.11. – 15.11. 2015

pon. Ursin……za + Adamič in Lunder, ob 18 uri

tor.   Leon V…za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj

sr.     Martin….za + Hilda Kraškovic, ob 18 uri

čet.    Jozafat…za ++ Golobič, Gum. ob 19 uri

pet. Stanislav…za + Ana Marinčič, obl. ob 18 uri

sob.  Nikolaj….za + Kajetan More, obl. ob 18 uri

ned.   33 n.m.l…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                           ob 1o uri za + Amalija Zupančič

 

Tečaj za zakon – od 9. – 13.11.ob 19.3o in 30.11.- 4.12. ob 17 uri – Krekov trg 1 – Lj. Tel.234-75 – 82. Mladi vabljeni.

 

Komisije pri ŽPS – imejte srečanja za delo v letu 2016.