Kaj želimo

Zvrst: 

 

K A J     Ž E L I M O  ?

 

Koliko želja nosimo vsak čas v svojem srcu? Nekatera so uresničljiva, nekatera niso. Za nekatere stvari pa si v življenju moramo prizadevati in tudi mlaidim večkrat ponoviti, predstaviti in tudi zahtevati, da si pridobijo sposobnosti in da je prav tako kot jih starejši učijo.

Nekateri kar dobro spremljate razna tekmovanja in ob tem dosegajo športniki izredne rezulatete, zaradi katerih jih občuduje ves svet. Mi večkrat slišimo samo za rezultate in uspehe športnikov – kaj pa so morali ti tekomovalci prestati, koliko ur vsak dan trenirajo, čemu so se vse morali odpovedati, da so dosegli tak rezultat pa nam ostane največkrat skrito, nam novinarji in spikerji ne posredujejo.

Mnogi se vpišete tudi k veroučni uri, v kateri želimo mlademu rodu posredovati vrednote verskega življenja ali nauk Jezusa Kristusa. To kar danes Cerkev ponuja današnjemu človeku je veliko, je vrednota, je dar, je smisel in tudi cilj vsega dela in naporov.

Vsakemu učencu so dane velike priložnosti za napredek v dobrem, za dosego svojega življenjskega cilja, za izpopolnjevanje osebnosti, za rast v medsebojnih odnosih, za sodelovanje v skupnosti, ki jo lahko srečamo po vseh kontinentih sveta, dobi vednost za pozitiven pogled na svet, za večjo odprtost za skrivnosti sveta...maša, zakramneti, molitev, presežnost.  Starši, poslali ste svoje otroke v novo veroučno leto, kaj vas je nagnilo k temu, kaj želite doseči, kaj želimo skupaj doseči za otroke?

Znanost ni rešiteljica vseh vprašanj II

 

Čeprav ima znanost veliko veljavo, ni najvišji razsodnik pri vseh vrstah znanja, predvsem ne pri tistih, ki ne spadajo na njeno področje. Tudi je treba upoštevati, da človek ni samo razum.

Veliki znanstveniki so večinoma zelo skromni in odprti za skrivnosti in za Boga. Čeprav veliko vedo, se zavedajo, da je še mnogo več tega, česar ne vedo. To jim odpira obzorje za vero. Young je zapisal: »Veliko znanja omogoča človeku, da odkriva svojo prostrano nevednost.«

Tudi na področju znanosti ni mogoče vsega dokazati. Marsikaj je treba kratko in malo sprejeti. Verjeti je treba, da so naši miselni procesi smiselni in zanesljivi in da je svet mogoče spoznavati in razumeti, da je znanost vredna truda ter, da v svetu vladajo zakoni, ki se ne spreminjajo.

Danes mislečim ljudem vedno bolj prihaja v zavest, da ima znanost meje, čez katere ne more. Znanost ne more podati prave podobe o celotni stvarnosti človeku in svetu. Prava znanost nikakor ni veri nasprotna.

Nekateri ljudje z »manjšo« izobrazbo so večkrat domišljavi in ne vidijo svojih omejenosti. Pravijo, da je vera v Boga samoprevara in da bo znanost v prihodnosti vero spodrinila. Neki kirurg je rekel, da je odprl že veliko človeških možganov, pa ni našel duše.

Drugi vatikanski zbor je znanstenikom namenil posebno poslanico. »Nikoli ne obupajte nad resnico. Nikoli se ne utrudite, ko jo iščete. Spominjajte se besed enega vaših prijateljev sv. Avguština, ki pravi: »Iščimo z željo, da bi našli in odkrivajmo, da bi iskali še naprej. Toda ne pozabite; če je misliti velika stvar, je to še ečja dolžnost. Gorje tistemu, kdor nalašč zapira oči pred svetlobo. Misliti pa je tudi odgovornost. V ta namne vam nudimo svetlobo svoje skrivnostne svetilke – vere, ne da bi seveda s tem hoteli ovirati vaše samostojno raziskovanje in slepiti vaš pogled. On je navišji učitelj modrosti, mi smo le njegovi učenci. On je edini, ki je rekel in mogel reči: »Jaz sem luč sveta. Jaz sem pot resnica in življenje.

 

Oddane  maše

Te dni sem oddal duhovniku Karlu Geržanu naslednje maše da jih daruje po namenu darovalcev: 2 za + Lado Dolinšek, 2 za ++ priporočene v molitev, 2 za + Alojzij Kastelic, 3 za + Cirila Smole in za + Nežko Šavs. Te maše bodo v kratekm darovane za naše rajne brate in sestre. Hvala vsem, ki pomagate tudi duhovnikom, ki nimajo maš. Bog vam povrni vašo dobroto in razumevanje.

 

Še enkrat KPŠ

Katehetsko pastoralni študij je dvostopenjski in traja štiri leta. Slušatelji si lahko izberejo  katehetsko ali biblično smer. Študij poteka ob delu. Predavanja so enkrat tedensko. Na pultu vzemite zloženko in boste izvedeli več in tudi vse telefonske številke so napisane. Vabim mlade na izpopolnjevanje, tisti, ki so končali srednjo šolo.

 

Čiščenje učilnic v letu 2014/!15

Iz Gregorčičeve pesmi – kar človek lahko naredi, to storiti je dolžan.In vsi veroučenci, ki pridejo v deveti razred in so stari13,14 ali 15 let so sposobni čiščenja učilnic Potrebno je postaviti stole na mizo, z metlopomesti tla in z primerno mokro krpo pobrisati tla. Odnese se tudi smeti iz košar v učilnicah in WC in pobriše prah. Za to delo so vsako leto učenci 9 razreda. Čistijo se prostori vsak petek ali soboto. Letos so v to delo pritegnjeni: Bevec Manica- Bratina Anja; Brglez Rok – Centa Tjaša, Gale Peter – Gregorič Patrik, Kastelic Matej – Kovačič Monika, Lavka Živa – Madved Luka, Nemanič Anže – Novak Luka, Pangerc Andraž – Poglajen Ana, Rošer Špela – Stare Maja, Ščavničar Manca – Škufca Lara, Škufca Petra- Štajner Mihael, Tekavec Anže – Tomažič Lenart, Trtnik Luka – Vešligaj Anja in Žerjal Nejc. Učenci držite se reda in bodite odgovorni za lepoto in čistočo vaših učnih prostorov.

 

Romanje na Kurešček /14.9.2014/

Na  romanje vabim birmance, starše in vse željne romanja. Zberemo se ob 13.3o v Želimljem pred cerkvijo sv. Vida. 

ŽPS – srečanje v torek 16.9.

Člani lepo vabljeni. Njaprej se bomo posvetili vpršalniku za lanskoletno delo. Pogledali bomo tudi v prihodnost. Pogovorili se bomo o tekočih stvareh. Spored boste dobili po elektronski pošti. Pridite.

 

Ni verouka

V četrtek ne bo verouka za 8 in 9 razred. Drugi razredi imajo redne veroučne ure. Birmanci doma lahko ponavljate vpršanja v zadnjem delu knjige.

 

Duhovnost vzgaja

 Te dni je izšla knjižica z gornjim naslovom. Knjižica nam podaja čudovite misli odličnega vzgojitelja mladih Janza Bosca. Cena je 2€ in zelo priporočam staršem – vzgojiteljem.

 

Mladi v Stično  2014

Mladi lepo vabljeni tudi letos na srečanje. Sodelujte v skupinah in si nabirajte modrosti za svoje odgovorno življenje. Vlak bo vozi tudi leto ob istem času kakor vsa leta. Ponesite pozdrav naše župnije mladim širom Slovenije.

 

Godovi in mašni nameni 15.9. – 21.9. 2014

pon. Žal. Mati božja......za + Neška Šavs, 30 dan, ob 19 uri

tor.   Kornelij.................za + Danijela, Karel Glavič, ob 19 uri

sr.    Robert....................za ++ Štajner in Cigale, ob 7.3o zj.

čet.   Jožef......................doma ne bo sv. maše

pet.   Januarij..................doma ne bo sv. maše

sob.  Andrej....................ob 13.3o poročna – Barbara + Maks, Lan.

ned.  25 ned.med let.......ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                       ob 10 uri za + Janez Blatnik, obl.

 

Nabirka za semenišče – v nedeljo boste svoje darove namenili za semenišče v ljubljani, kjer se mladi fantje pripravljajo na svoj poklic. Hvala!