Kaj pričakujem od birme

Zvrst: 

 

KAJ  PRIČAKUJEM  OD  BIRME

 

Dan podelitve zakramneta sv. birme se zelo hitro bliža. Še dober mesec je pred nami. Mladim, ki se pripravljajo na prejem zakramenta so zapisali:

-          Da se bom bolj dejavno vklučila v Cerkev, darovi mi bodo pomagali odkrivati Boga in njegovo voljo, znala živeti po veri, vem da moram v svojem življenju kaj spremeniti... /Klara/

-          Mislim, da se bom spremnila duhovno in karakterno. Morda mi ne bodo več morali reči: »pojdi k maši. Za Boga si bom skušala vzeti čas. Bog mi bo stal ob strani in mi pomagal na pravi poti življenja /Neža/

-          Upam, da bom lahko čimbolje opravljala svoje poslanstvo, ki mi ga je Bog namenil. Ljubezen, ki mi jo izkazuje Bog želim deliti tudi drugim /Zala/.

-          Potrditev v eri, ki jo še vedno dojemam po otroško z vsemi plusi in minusi, se bom znala odločiti za Boga, ker me on in njgov nauk učita, naj bom dobra oseba in da je to prava pot ../Manica/

-          Utrdimo tisto, kar smo začeli pri sv. krstu, sprejel bom tudi dolžnosti živeti po veri in jo oznanjati, tako vračam Bogu ljubezen /Rok/

-          Želim, da bi tudi moji sošolci – sovrstniki prejli darove sv. Duha, saj bomo v življenju potrebovali veliko duhovnih in duševnih moči za premagovanje raznih preizkušenj. Ko pomislim na te darove se mi zdi, da bo življenje lepše, lažje in bolj zanimivo /Peter/.

-          Pričakujem, da mi bo birma pomagala živeti v krščanskem živlejnju /Špela/

-          Sv. Duh me bo razsvetlil in utrdil v veri, da bom cinil sveto.../Gašper/

 

Zate se zavestno odločam

 

Newmann pripoveduje, kako je kot petnajst leten fant, nekoč izkusil, da Bog biva. O tem je bil tako prepričan, kakor je bil prepričan, da ima roke in noge. Takrat si je izbral življenjsko geslo: »moj Stvarnik in jaz«. Do svojega 45 leta je bil anglikanski pastor, potem je postal katoličan, katoliški duhovnik in končno kardinal.

O svoji izkustveni veri v Boga je zapisal:

»Vsemogočni Bog! Ti si edina neizmerna polnost...Prepričan sem o tem, ker stvarno doživljem Tvoj blagoslov in Tvojo milost, kar jasno govori za Tvojo čudovito bivanje in stalno prepričuje moj razum – trdnejše od vseh dvomov in ugovorov.

Držim se te resnice, ker mi je že dolgo silno domača in je že vsa prepojila mojo razumsko naravo.

Oklepam se te resnice, ker ne bi mogel strpeti brez Tebe, moj Gospod in moje Življenje, saj biti s teboj pomeni srečo, ki se izraziti ne da.«

 

Fizik Ampere je ob izkustvu Boga v stvarstvu  vzklikal: »Kako velik je Bog! Kako velik je Bog!«

Slovenski duhovnik in pisatelj Jože Gregorič je na svojem vsakem koraku odkrival Boga:

Moja življenjska pot mi je dan za dnem potrjevala resničnost krščanskega veselega oznanila, ki se je pred menoj odkrivalo vedno v novih razsežnostih. Nikdar mi ni bilo treba iskati Boga. Vedno sem čutil, kar je po stari modrosti zapisal apostol Pavel, da se v Bogu gibljemo in smo. Ba vsakem koraku sem odkrival Boga in se mu zahvaljeval za vse, zlasti pa za tisto kar mi pripravlja v večnosti. Ne predajam se samovšečnosti, saj tudi mene presune srečanje z svetim Bogom. Vse življenjske izkušnje, pogled v zgodovino, vse to me navdaja zaupanjem v neskončno doborto in me rešuje iz težkih stisk, ki niso prihranjene nobenemu človeku.

Tomaž Akvinski je nehal pisati  - zakaj – odgovoril je:«pred nekaj meseci sem doživel božjo bližino. Tistega dne me je minilo vsako veselje do pisanja. Kar sem napisal o Bogu se mi zdi vse prazna slama.«

NCNG + Ivanka Potokardaroval Alojzij Goršič z družino. Hvala!

 

Križev pot – danes ga bomo molili v župnijski cerkvi  ob 17.30. Pripravi ga komisija za družino, ob 18 uri imamo srečanje za botre.

 

Srečanje za botre Naloga botrov je, da pomagajo staršem in tistim, ki sodelujejo v procesu priprave na birmo in neposredno stojijo ob strani pripravniku na prejem zakramenta. Birmanec bi moral imeti botra od vsega začetka priprave na birmo, ne pa šele tik pred birmo. Boter naj bi birmanca uvajal v občetvo Cerkve, mu odkrival navade in smernice božjega ljudstva. Birmnec v botru išče duhovno pomoč, v to pomoč pa spada tudi redna molitvena podpora. Za vse to je potrebno, da boter živi tudi v bližini prejemnika zakramneta, da mu lahko pomaga. Srečanje bo ob 18 uri v pevski sobi.

 

Materinski dan – 25.3. ob 18 uri.

Ti, ki nosiš in daješ in braniš človeško življenje, kolikokrat storiš to sebi v smrt! Da dete živi, se žrtvuješ ti. Grozno bridka je ta tvoja usodaq. Naj ti bo tu izrečena zahvala v imenu oseb, ki cenijo tvoje delo in tvojo molitev za mladi rod. Prejmi tudi ti iskreno hvaležne čestitke za materisnki dan, dobra duhovna mati

Glasbeno društvo Deseti brat – Oktetek iz Črnuč, bo ta večer med nami. Peli bodo pri večerni maši in na to bo kratek koncert po maši v zahvalo materam, ženam in dekletom, ob materinekem dnevu. Sodelovala bo tudi komisija za družino, saj bomo zaključili teden družine. Lepo vabljene matere, žena in dekleta ta dan k slovesnosti.

 

Prvoobhajanci maša za vas

Pripravljamo se na prvo sv. obhajilo tudi z sveto mašo. Prav je da mladi mašo spoznavajo tudi kot daritev – daritev Jezusa Kristusa in tudi samega sebe. Zato bodo sedaj nekajkrat prišli zvečer ob sredah k sveti maši. Začetek bo že ta sreda. Naj bo prisoten saj eden od staršev. Kru je božji dar za vse ljudi, zato ga moramo znati deliti. Postanimo torej kruh za druge, za življenje sveta. »Ta je pa dober kot kruh« Ali znamo ta kruh deliti?. Vabljeni v sredo ob 18 uri k sv. maši.

 

Duhovna obnova – za pevce in člane ŽPS

V delo za božje kraljestvo smo vklučeni vsi krščeni in birmani, saj smo ob prejemu zakramentov prejeli tudi trojno nalogo – oznanjati, darovati in voditi. Naša vera v sebi nosi tudi željo po spreobrnitvi sveta. Pristna vera ni nikoli lagodna in individualistična, posredovati vrednote in svet zapustiti boljši. K temu nas spodbuja tudi postni čas. Župnija z vsemi svojimi dejavnostmi opogumlja in oblikuje svoje člane, je svetišče kamor žejni prihajajo pit in bi postali živa občestva. Vabljeni v soboto ob 9 uri.

Srečanje za župnijo- v nedeljo smo v našo sredo povabili g. Heleno Jaklitsch prof. zg. s predavanjem na temo Temelj našega narodovega obstoja – ne revolucija temveč vera. Predavanje bo po jutranji maši v dvorani ob 9 uri. To bo na četrto postno nedeljo. Na peto postno nedeljo pa bo predavanje na temo – Grem v novo življenje. Lepo vabljeni

 

Postno romanje – Hribec – Škofja Loka 30.3.

Nad puštalskim naseljem je vzpetina imenovana Hribec z baročno cerkvijo sv. Križa iz prve polovice 18 st. V njej so freske Jelovška, oltarne slike Šubica in Bradaške. S Hribca je eden najlepših pogledov na Škofjo Loko. Iz Puštala na Hribec se vije tudi križev pot. Je vsako nedeljo ob 14.3o. Romarji vabljeni.

 

Urni kazalci

Iz sobote na nedeljo bomo urne kazalce pomaknili za eno uro naprej. Stopili bomo v poletni čas.

 

Danes ste svoj dar namenili za bogoslovje. Hvala!

 

Spoved

Prihodnji teden bo med nami spovvednik. Imeli bomo lepo priložnost, da opravimo sv. spoved. Posebej vabim tudi te, ki že dlje časa odlašajo z božjim usmiljenjem. Bog želi življenje, daje življenje, ne želi smrti grešnika. Spovedoval bo ves dopoldan. Vabljeni.

 

Godovi in mašni nameni  24.3. – 30.3. 2014

pon. Simon............za + Janez, Jožefa Žitnik, ob 18 uri

tor.   G. Ozn...........ob 7.3o uri za ++ starše Zupančič

                               ob 18 uri za ++ Brodnik

sr.    Kastul............v čast MB za zdravje, ob 18 uri

čet.  Peregrin.........za varno delo v gozdu, ob 19 uri na Gum

pet.  Milada............za + Franc Gruden st. ob 18 uri

sob.  Štefan.............za + Marija Budja, obl. ob 18 uri

ned.  4 postna.........ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Janez Samec

Dar postnega časa za Notranjsko oddamo v avli v nabiralnik.