Kakšen post "osrečuje" Boga

Zvrst: 

 

 

 

Kakšen   post  »osrečuje«  Boga?

 

 

Postni čas, ki smo ga začeli pred dobrimi štirinajstimi dnevi s spokornim obredom pepeljenja, je »močen« čas bogoslužnega leta. V prvem postnem tednu sta nam prerok Izaija in Joel sporočala, kakšna je božja zamisel o postu. Bog noče samo zunanjih postnih vaj – pritrgovanja v jedi in pijači, v zabavah in še v čem, temveč tudi in predvsem notranjo prenovo – da si prizadevamo za pravičnost in dobroto. Po preroku Izaiju nas poučuje, naj se ne postimo v »prerekanju in prepiru«, naj si ne mislimo, da je Bog neznansko srečen, če smo zaradi posta potrti in hodimo okrog kot meglene prikazni. »Kadar se postite, se ne držite kakor čemerno kakor hinavci«, pravi Jezus v svojem govoru na gori, »mažejo asi namreč  obraze, da ljudem pokažejo, kako se postijo.« Post ni teater, ki traja štirideset dni, post je čas prizadevanja za notranjo duhovno lepoto.

Kako je lepoto mogoče doseči, je povedano v prvem postnem hvalospevu: » Z večjo vnemo naj bi se posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega.« Cerkev, ki ji je zaupana razlaga evangelijev, nas uči, da ljubezen do bližnjega pokažemo  s telesnimi in duhovnimi deli usmiljenja. Nekdaj smo se jih pri krščanskem nauku učili na pamet in starejši  bi jih morda še znali našteti. Po zgledih iz sv. Pisma navadno navajamo sedmero telesnih in sedmero duhovnih del usmiljenja. Telesna dela usmiljenja so: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati in mrtve pokopavati. Vse, razen zadnjega, našteva Jezus, ko slika prizor vesoljne sodbe ob koncu časov. Duhovna dela usmiljenja pa so sledeča: grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. Mnogi ljudje, tudi taki, ki Kristusa in njegovega nauka ne poznajo, vršijo marsikatero od naštetih del. Mi pa če smo iskreni, pogosto opustimo marsikaj, kar bi kot Jezusovi učenci morali  storiti. Trudimo se, da tega opuščanja v dnevih posta, ki je pred nami ne bi bilo.

Romarski spremljevalec skozi leto 2015/2016

 

Pomen svetih vrat

 

Sveta vrata označujejo prehod, ki ga mora vsak kristjan narediti od greha k milosti. Jezus je rekel: » Jaz sem vrata« /Jn 10,7/, s čimer je označil, da nihče ne more priti k očetu razen po njem.. Ta označba, ki jo Jezus daje o sebi, izpričuje, da je on edini Odrešenik, ki ga je poslal Oče.

Prehod skozi vrata je priznanje, da je Jezus Kristus Gospod, okrepitev vere vanj, da bi živeli novo življenje, ki ga je On naklonil.« /Janez Pavel II, Skrivnost učlovečenja,8/

Papež Frančišek je v svoji buli Obličje usmiljenja zapisal: »Ko bomo stopili skozi sveta vrata, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenje in se bomo obvezali, da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami.« (št.14)

Prvič v zgodovini svetih let bo mogoče odpreti sveta vrata – vrata usmiljenja- tudi v stolnicah po svetu ter v pomembnih romarskih svetiščih. Na našem slovenskem ozemlju je odprtih kar 15 svetih vrat.

Sveti oče, papež Frančiške in naši slovenski škofje si želijo, da bi verni bratje in sestre stopili v tem letu vsaj skozi ena  sveta vrata in prejeli zakrament sprave. Pri nas so sv. vrata:

Ljubljanska nadškofija: Ljubljanska stolnica – sv. Nikolaj

                                       Slovensko Marijino narodno – Brezje

                                       Žalostna MB  v Stični

Nadškofija Maribor:      Maribor stolnica – sv. Janez Krstnik

                                       Maribor frančiškani – BMU

                                        Ptujska gora – bazilika

Škofija Celje:                 Celje – stolnica – sv. Danijel

                                        Brestanica – LMB

                                        Petrovče – BMB

Škofija Koper:                Koper – stolnica – MV

                                        Bazilika na Sveti gori

                                       Log pri Vipavi – MTŽ

Škofija Murska Sobota: Murska Sobota – stolnica – sv. Nikolaj

Škofija Novo mesto:       Nov mesto – stolnica – sv. Nikolaj

                                        Čatež – Zaplaz – Marijino Vnebovzetje

Skozi vse leto lepo vabljeni na te svete kraje – v molitvi, spravi in usmiljenju.

NCNG  - Ana Zupančič

Človek je od svojega početja večen; smrt je le eno poglavje človekove osebne zgodovine, ne pa konec. Kakšen pomen bi sicer imele Jezusove besede, da  »se bodo zbrali pred njim vsi narodi«, če bi bilo s smrtjo vsega konec. Vezi ljubezni in prijateljstva se s smrtjo ne pretrgajo. Ob smrti + Ane so darovali za svete maše in za cerkev:

družina Cimerman, družina Brodnik iz Gratove, Marija in Polde Krevs in Jože Okoren z družino. Vsem darovalcem se lepo zahvaljujem in naj vas Bog obilno blagoslavlja.

 

Obisk Fatimske matere božje  /7.6. 2016/

Mnogim je Fatima poznana po dvakratnem obisku Marije romarice v Sloveniji. Prvič je bila med nami leta 1997 in drugič leta 2008. Zopet nas bo obiskala  in se srečevala z nami od 13. maja do 13 oktobra 2016. V tem času bo Marija romarica prišla tudi v našo župnijo v torek  7.6. 2016 od 19 – 22 ure. Na to srečanje se bomo pripravljali z molitvijo, z duhovno pripravo, pa tudi z zunanjimi opravili – pripravi in okrasitvi kipa, cvetja v cerkvi, pevci, ministranti, molitvena ura, bogoslužje. Pripravljamo se tudi z opravljanjem pet prvih sobot v čast  Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Papež Janez Pavel II je preroško napovedal: »Kristus bo zmagal po Mariji. Kristus želi, da je njegova mati udeležena v zmagah Cerkve, tako danes kot jutri.« K tej zmagi lahko nekaj prispeva vsak izmed nas. Že sedaj vabim k pripravi in sodelovanju.

 

Člani ŽPS lepo vabljeni v Šentvid nad Ljubljano v soboto, kjer bo srečanje članov na temo kako v družini posredovati vero naprej – mlademu rodu – začetek ob 9 uri, konča se s kosilom. Člani lepo vabljeni.

 

Praznovanje pet prvih sobot

Marija je to željo izrazila Luciji 10.12. 1925 in ji dala naročilo glede širjenja  pobožnosti petih prvih sobot. To je velika obljuba Marijinega brezmadežnega srca. Marija je obljubila zveličanje vsem tistim, ki bodo vsaj enkrat v življenju obhajali pet prvih sobot na fatimski način: pet zaporednih prvih sobot  se bodo spovedali, prejeli sveto obhajilo, molili rožni venec in Devici Mariji delali družbo s petnajst minutnim  premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca – vse to v zadoščenje Marijinemu Brezmadežnemu srcu. To češčenje je zelo pospeševal škof Gregorij Rožman v naši škofiji. Vse v naši župniji vabim k obhajanju pet prvih sobot. Imamo lepo priložnost, ker se skupno pripravljamo – z molitvijo rožnega venca, z sv. mašo, z litanijami v čast MB in tudi priliko za sv. spoved imamo na nedeljo.

 

Cerkev čistijo  - iskrena zahvala vsem sodelavcem za mesec februar. Bog lonaj. V marcu sodelujejo Ravenska pot in Dolenjska cesta – dogovorite se!

Križev pot  - danes  - Škofljica ob 18 uri

To nedeljo bomo molili križev pot  v župnijski cerkvi. Pridružili se nam bodo veroučenci 7 razreda, letošnji birmanci. Lepo vabljeni tudi njihovi starši, da bomo skupaj opravili lepo postno pobožnost. S tem bomo odkrivali tudi smisel trpljenja, cilj našega življenja, ljubezen do bližnjega, povezanost za odrešenje sveta. Nabirali si bomo zaklade, ki ne propadajo in so v večnih zakladih. Pridite!

 

Križev pot na 4 postno nedeljo – Žalostna gora

Že mnogo let, lahko rečemo, da je to že tradicija, gremo vsako leto 4 postno nedeljo h križevemu potu v drugo župnijo. Že dlje časa nismo bili na Žalostni gori pri Preserju, pa smo se odločili z komisijo pri ŽPS, da se udeležimo tokrat križevega pota na Žalostni gori. Križev pot bo ob 15 uri, okrog cerkve, nato pa sv. maša v cerkvi. Molivci in romarji prihodnjo nedeljo lepo vabljeni. Gremo z svojimi prevoznimi sredstvi. Če kdo nima prevoza naj se oglasi.

 

Priprav na krst bo v torek  1.3. 2016 ob 18 uri. Priprava bo v zakristiji. Starši pridite.

 

Prvo srečanje staršev birmancev 1.3.  2016 ob 19 uri

Razmišljanje, da bomo dali našim birmancem nekaj bistveno drugačnega, kot živijo v svojih domačih družinah je prav tako zmotno, kot reševati ribo zunaj vode. Mladostnik, ki ga želimo tudi z birmo pripraviti na odraslo krščansko življenje, je namreč veliko bolj zakoreninjen v zglede ter izkušnje svojih staršev, sorodnikov in okolja, v katerem živi, kot pa v našem še tako lepem in »pravovernem« oznanjevanju. Brez družine skoraj ne moremo nič. Zato starši lepo povabljeni na srečanje.

 

Godovi in mašni nameni 29.2. – 6.3. 2016

pon. Osvald……………..za + Janez Murn, obl. ob 18 uri

tor.   Albin………………za + Cecilija Pincolič, ob 7.3o zj.

sr.   Karel………….za ++ starše, sestro, brat Gorišek, 18 uri

čet.  Marin…………….za + Lado Dolinšek, ob 18 uri

pet.  Kazimir…………..za + Jožef Skubic, st. obl. ob 18 uri

sob.  Olivija…………….za duh. in red. poklice, ob 18 uri

ned.  4 postna………….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                        ob 10 uri za + Franc Talijan, obl.

 

Sreda – molitvena skupina po maši

Četrtek biblična skupina ob 20,15 – zakristija