Krščanstvo na zatožni klopi

Zvrst: 

Krščanstvo na zatožni klopi

 

S tem naslovom je bila izdana knjiga v Franciji. Napisal jo je francoski mislec Rene Remond. Že od preloma tisočletja do danes se množijo taki in podobni naslovi /Evropa, kje je tvoj Bog, Evropa z ali brez Boga, Kakšno prihodnost ima krščanstvo, Čemu je sploh še potreben kristjan…/.

Francija je najbolj laična država v Evropi Krščanstvo postavljajo na zatožno klop, kakor tudi po drugih evropskih državah. Krščanstvo sistematično izključujejo iz  življenja sodobne družbe, z nalepko, da je sovražno modernosti, konservativno in zagledano v preteklost. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Evropo zajel val sekularizacije. Pojav doslednega ločevanja vere in družbenega življenja. Ta val je tekel različno po evropskih državah. Ta val je postal vodilni princip tudi na ravni vse Evrope. S tem sta postala vera in Cerkev domena zasebnega. Slogan iz maja leta 1968 da je, »prepovedano prepovedovati« je na široko odprl vrata liberalizaciji osebnega, družinskega in družbenega življenja. To najbolje prepoznamo v evoluciji navad in običajev od zelo permisivne pravice do ločitve, kontracepcije, evtanazije do homoseksualnosti in istospolnih porok. Val za valom se je spreminjalo. Vse to je prihajalo tudi v vse pore družbenega življenja in si podredila moderno misel, si izdelala medijske elite borbene laičnosti.

Cerkev je v tem procesu vedno zagovarjala krščansko tradicijo. Človeka je jemala celostno. Zato je zagovarjala previdnost pri spreminjanju navad in običajev. Zato jo je laična družba izločila iz sodobne razprave. Postavila jo je

preprosto na zatožno klop. Še več iz nje je naredila grešnega kozla, odgovornega za temačno preteklost, v sedanjosti pa za oviro in razvoj. Ta vodilna in gospodovalna  misel je šla še naprej iz krščanstva, Cerkve, papeža, duhovnikov, predvsem katolicizma, se mediji in kulturniki lahko norčujejo, žalijo, pišejo in prirejajo karkoli.   /Se nadaljuje/

 

Skupina se predstavi – biblična skupina

Zakaj pravimo, da je Sveto Pismo živa beseda? So to samo pravljice ali vsebuje kakšen širši pomen? Kako se lotiti branja Svetega Pisma. Zakaj je Jezus preklel ubogo nerodovitno smokvo? Vsak izmed nas se je ubadal  s podobnimi vprašanji in dilemami?

V letu 2013 smo uspeli pridobiti Jano Podjavoršek, ki nam pomaga pri vseh teh vprašanjih. Srečanje se začne s skupnim branjem  odlomka. Nato še vsak zase prebere in razmišlja, kaj ga je nagovorilo ali kje je kaj nerazumljivega. Na začetku smo bili malo plahi, zdaj pa sploh ni več problem. In dejansko ni težko, ni treba biti izobražen ali na visokem duhovnem nivoju. Beseda je namenjena nam. In tudi nihče te ne sili, da spregovoriš.

Se pa dostikrat porajajo vprašanja glede simbolike ali zgodovinskega ozadja. Takrat nam Jana na vprašanja lepo in preprosto odgovori.

In tako zvemo, da figa ni drevo ampak ima smokva sadeže, ki se imenujejo fige. Smokva je simbol ljudstva. Listje pomeni postavo, predpise. Sadovi pa so naša dejanja ljubezni. Torej samo molitev in pravila brez del v božjem pogledu ne pomenijo kaj dosti. Adam in Eva sta se skrivala za smokvinim listom. To pomeni skrivanje za postavo, črko zakona. Kolikokrat se mi skrivamo za pravili? Ima naše življenje kakšne sadove?

V skupini je sproščeno vzdušje in dostikrat se zabavamo, npr. ob preračunavanju starih valut v evre. Včasih kar letijo  razne smešne primerjave starih in novih časov.

Skupino sestavljamo: Maja, Peter, Darja, Andreja, Vladka, Marija, Silvo, Nada, Jožica, Nuša in Jože. Dobivamo se enkrat mesečno za uro in pol. Včasih se udeležimo tudi kakšnega seminarja v zvezi s Svetim Pismom.

Tisti, ki smo se pridružili skupini, vsi vztrajamo naprej in redko manjkamo. Vabimo nove člane, da se pridružijo v novem pastoralnem letu. Nobeno predznanje ni potrebno, samo odprtost za Božjo besedo.

Biblično skupino predstavil: Peter Kolenc

Škofljica, 3.3. 2015

Zbiranje podpisov – za otroke gre

Podpisov, ki se bodo zbirali v nedeljo  po župnijah /8.3./ ni potrebno overoviti. Gre za podpise, ki jih koalicija »Za otroke gre!« potrebuje za vložitev pobude za razpis referenduma o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki so bile v teh dne v državnem zboru sprejete. Prej ga nismo mogli poslati, kot je bil zakon sprejet, saj mora biti obrazec dopolnjen s št. In datumom sprejema.

Šele po vložitvi teh podpisov, za katere ni treba, da so overovljeni, pa se bodo predvidoma že 16.3.2015, začelo zbirati 40000 podpisov, ki bodo morali biti overovljeni na upravnih enotah in krajevnih uradih.

Iščemo tudi ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri zbiranju podpisov ob potrditvi na upravnih enotah ali krajevnih uradih.

 

Molitev za ohranitev  vrednote družine

Novi zakon, če bo obveljal, za zakonsko zvezo spremenil zvezo »dveh oseb«. Iz tega bodo sledile številne posledice, ki se dotikajo življenja Cerkve in vernikov. Ta nauk bo prišel tudi v vse učne vsebine osnovne šole, zasebne šole, diskriminacija katoličanov na delovnem mestu /sodniki, matičarji, učitelji/, omejevanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem … Z zaskrbljenostjo o tem razpravljajo tudi slovenski škofje in svojo polno podporo dajejo zakonski zvezi in družini.

V tem času je potrebno, da okrepimo svojo molitev in molitev v župniji. Zato naj bodo dnevi in tedni, ki so pred nami priložnost, da v svojih župnijah spodbudimo k osebni in skupni molitvi za zakonce otroke in za vse tiste, ki iz takih ali drugačnih razlogov niso uresničili svojih družinskih idealov. V ta namen imamo tudi podobice z molitvijo za družine in otroke.

Vsem župljanom in vsem, ki boste v ta namen naredili korak se vam zahvaljujem in upamo na boljše čase.    p.  Tadej Strehovec, predsednik komisije

                                                            Pravičnost in mir pri SŠK

 

Posvečenje novega pomožnega škofa  msgr. Franca Šuštarja

Posvečen bo na 4 postno nedeljo v ljubljanski stolnici ob 15 uri. Posvečevalec bo nadškof Stanislav in nuncij Janusz. Novi g. škof je doma iz župnije Homec. Posvečen je bil leta 1985. V letih 1997 do 2005 je bil župnik in dekan v Grosupljem. Njegovo novo mašno geslo je »Veselite se vedno v Gospodu.« Vabljeni v stolnico na posvečenje.

 

Križev pot – Ivančna Gorica – nedelja 8.3. 2015 ob 14 uri

Vabim, da se nam pridružite v nedeljo pri križevem potu v Ivančni gorici. Odhod bo izpred cerkve ob 13.3o z osebnimi avtomobili. Veseli bomo vsakega, ki se pridruži!

Pasijon v Škoflji Loki  28.3. ob 20uri

Vse, ki vas vleče, da bi si ogledali starodavne pasijonske igre v Škofji Loki je da se čimprej prijavite. Potrebno je rezervirati prostor. Prijavite se v župnijski pisarni. Ker pa je to v večernih urah, ni najbolj primerno za otroke, mladim fantom in dekletom pa ogled toplo priporočam.

 

Obisk maše v postnem času

Postni čas je za verne brate in sestre velik klic, da v sebi poživimo ljubezen do trpečega Jezusa. Na to smo premalo pozorni. Priložnosti imamo veliko – vsak dan se daruje sv. maša, večkrat imamo razne skupne molitve, tudi križev pot  nam daje priložnost. Mi pa ob vsem tem ostajamo ravnodušni, večkrat z izgovorom, da ni časa, izgovarjamo se kot so se Učitelju – vola sem prodal, oženil sem se, smrt imam v sorodstvu…So res to dovoljšni razlogi za naš odnos do Odrešenika?

 

Križev pot bo danes na Gumnišču ob 18 uri. Vabljeni.

 

V ponedeljek bo srečanje za zakonsko skupino ob 20 uri.

 

Srečanje za botre birmancev – 15.3. ob 9 uri

Kaj ste botri mlademu  kristjanu na poti. Ste samo obdarovalci ali pa njihovi sopotniki na poti življenja. Kaj od vas pričakuje mladi rod, kristjan, ki se pripravlja na življenje s Kristusom. Kaj mu boste lahko sporočili s svojim verskim življenjem.?

 

Godovi in mašni nameni 9.3. – 15.3. 2015

pon. Frančiška…………za ++ starše Bedenčič, ob 18 uri

                            za + Janez Murkovič, 30 dan Gum, ob 19 uri

tor.   40 mučen…………za + Gabrijela Krnel, Jožefa, ob 7.3o

sre.   Benedikt………….za + Ana Špolar, obl. ob 18 uri

čet.   Justina……………za + Cecilija Pincolič, ob 18 uri

                                      za ++ Erjavec, ob 19 uri na Gum.

pet.   Kristina………….za + Ljudmila Kraškovic, 7 dan, 18h

sob.   Pavlina………….za + Jože, Ana Erjavec, ob 18 uri

ned.   4 postna………...ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                      ob 10 uri za ++ Lavka