Laiški sodelavci

Zvrst: 

LAIŠKI  SODELAVCI

 

Te dni smo imeli duhovniki ljubljanske nadškofije srečanje v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Predavatelji so nam želeli posredovati željo in misel, da morajo tudi laiki čimveč sodelovati pri delu v župniji na raznih področjih – na področju zakonske pastorale, kateheze, oznanjevanja, na področju karitativne dejavnosti...

Sklepni dokument plenarnega zbora  v točki 324 piše:...naj se na ravni dekanij oblikujejo ustanove, ki bodo to delo /zakonsko/ izvajale na različnih nivojih. Te ustanove naj skrbijo tudi za izobraževanje sodelavcev klerikov in laikov. Naj si prizadevajo za zadostno število usposobljenih laiških sodelavcev za družinsko pastoralo.

Naslednji člen, ki govori o laiški sodelavcih je člen 339 – pri prenovi občestva in mladinske pastorale je potrebno posebno pozornost nameniti laiškim voditeljem in animatorjem. Intenzivno je treba iskati in vzgajati mlade iz vrst mladih. Mladinske pastorale bo toliko kolikor bo v Kristusu močnih in pedagoško usposobljenih voditeljev, ki so pripravljeni hodoti z mladimi. Mladi so pripravlejni prevzeti to  vlogo, mladih ne nagovori samo tisti, ki govori, temveč tudi tisti, ki jih postavi pred določeno odgvornost.

Že ta dva člena nam dajeta veliko priložnosti za delo v Cerkvi današnjega časa. Ne čakajmo, kaj bodo drugi naredili. Mi  storimo korak.

Znanost ni rešiteljica vseh  vprašanj

 

Napetost med znanostjo in vero je v veliki meri  posledica racionalizma, ki zavrača vse česar ni mogoče spoznati z človeškim razumom. Obe skupaj nam nudita celoten pogled na svet.

Vera v neomejenost človekovega razuma, je mnoge pripeljala tudi do vere v znanost, ki bo rešila vsa težka vprašanja, npr. trpljenje, svobodo, zdravje, smrt. Uveljavilo se je pripričanje daje samo tisto, kar se da izmeriti. Človek teži po tem, da bi čimveč imel. A človeka predvsem osrečuje predvsem kvaliteta, npr. medsebojna ljubezen.

Danes prihaja do iztreznenja. Če se človek ne bo pravočasno spametoval, mu grozi samouničenje. Mnogi že nekaj stoletij pozabljajo, da je vse dar. Zato je treba imeti drugačen odnos do sveta. Znanost gleda na človeka smo z posameznih vidikov – ekonomskega, psihološkegamedicinskega, kemičnega.... Človek pa je celota. Je bitje, ki išče srečo in smisel življenja. Človeka moramo jemati pod vsemi vidiki hkrati.

Bosmans piše:

Znanstvenike in tehnike sem prosil, naj mi napravijo travno biloko. Naredili so jo.. Na videz je bila kakor pristna travna bilka, prav tako zelena, prav tako drobna, prav tako upogljiva. Ko sem si jo podrobno ogladal, sem videl, da je mrtva. Ni mogla dihati. Ni mogla rasti. Ni mogla živeti in umreti. Pravzaprav od pristne travne  bilke ni imela ničesar drugega, razen imena. Niti krava, niti koza je nista moglei požreti in iz nje napraviti mlaeko. Slišal sem, , kako so se vse travne bilke sveta smejale  človekovi travni bilki: »Veliki ljudje ne morejo z vso svojo znanostjo in tehniko napraviti niti ene same male travne bilke.«

Znanost in tehnika sta človeku prinesli veliko dobrega. To so različne pridobitve v zadnjem stoletju. Brez njih si danes življenja ne moremo več predstavljati, ne moremo zamisliti. Resnično pa ni le tisto do česar more znnost. Znanost obravnava zelo ozko področje. Življenje pa je čisto nekaj drugega. Znanost se ne more ukvarjati s tako pomembnimi dejstvi kakor so ljubezen, doborta, lepota, srčna omika, kulturno življenje. Sama znanost človeka ne more zadovoljiti.

Katehumenat v Grosupljem

Kakor vskao leto bo tudi letos potekal katehumenat v dekanije grosuplje v Grosupljem. Kaj je to Katehumenat. To je čas priprave za starejše na prejem zakramnetov – krst, birma in sv. obhajilo. Lahko pa seveda tudi posamezni zakrament, birma ali sv. obhajilo. Danes imamo vedno več strank, ki prihajajo k pripravi na zakon z enim samim zakramnetom – krstom. Vsem, ki bi želeli spoznati Kristusa, Cerkev, božji nauk in po njem živieti, da pristopijo k tej pripravi, ki se bo pričela 5 oktobra, ob 19 uri. Mladi in starejši, premislite in se odločite za to pot.

 

Stična mladih – 2014

To srečanje bo v soboto 20. 9. 2014 od 9.00 – 17.3o. To leto se bomo zbrali pod geslom, ki ga je izbral sam sv. Oče  Frančišek – Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je neeško kraljestvo. To geslo vam bodo približali mladi prostovoljci Stične in Chiara Amirante, ki bo pričevala z svojimi izkušnjami. Mašo bo daroval koperski škof Jurij Bizjak. Lahko boste sodelovali  - kot dijaki, študentje, potekal bo nogometni turnir, likovni atelje, molitev pred Najsvetejšim, spovedovanje in tržnica. Osrednji del bo sv. maša, nato pa praznovanje. Lepo vabljeni.

 

Romanje na Kurešček

V ponedeljek bomo praznovali praznik Marijino rojstvo ali mali šmaren. Veselimo se rojstva božje matere. V nedeljo po prazniku pa vedno poromamo na Kurešček h kraljici miru s prošnjo za birmance in vse veroučence, ki prihajajo v našo veroučno šolo. Pred nami je birma, zato najprej vabim, da se nam pridružijo vsi birmanci in njihovi starši v tem letu. Namen, da bi bili odprti navdihom sv. Duha. Zbrali se bomo v Želimljem 14.9. 0b 13.3o. Lepo vabljeni tudi vsi drugi, da se priporočimo božji materi za dober potek pastoralnega leta.

 

Zakonska skupina -  srečanje v ponedeljek ob 20 uri.  Vsak zakon prinaša nove zahteve in doživetja s katerimi bogatimo sebe in druge.

Zakonci, življenje je iz dneva v dan novo, novi izzivi. Zato je lepo.

Ministrantska skupina

V to skupino vabimo mlade dečke, ki so na poseben način pripravljeni služiti Bogu, so poleg oltarja in blizu tabernaklja, kjer prebiva sam Bog. Za to službo se je treba usposobiti, zato tudi mamo skupne vaje. Srečujemo se ob sobotah ob  10 uri. To sodelovanje pa tudi zahteva, da smo vestni pri svojih obljubah in pri svojem delu. Brez vestnega sodelovanja je ministrant...težko uporaben sodelavec. Kako bi gladali na trgovce, ko bi imeli trgovino odprto samo tedaj, ko bi se njim zdelo. Mlade navajajmo na red, odgovornost in držati obljubo, ki jo da. Srečamo se v soboto ob 10 uri.

 

Cenik knjig za leto 2014

1 raz. ...........6 €                       2 raz.......8 €    3 raz..................10 €

4raz..............8 € +4z         5 raz..... 8 € +4z      6 raz............8 € + 4z

7raz...........8 € +4z            8raz......8 €              9 raz............8 € +4z

Litrgični zvezek je za vse razrede enako  3€. Mavrica za to leto 2014/15 stane 37 €. Lahko naročite pri župniku ali katehetu ali po pošti.

 

Teološka pastoralna šola 2014/15

Šola vabi k vpisu vse, ki jih zanimajo teološka vpršanja, vprašanja človeka, Cerkve , sveta in Boga. Vabijo tudi vse, ki že poučujejo verouk. V Ljubljani vodi šolo Darja Toman tel. 051679-764. Informativni dan in vpis bo 26.9 ob 16 uri. Začetek predavanj bo v petek 10.10. ob 15.3o

 

Godovi in mašni nameni  8.9. – 14.9. 2014

pon.  Marijino roj...........za + Amalija Kovačič, ob 9 uri

                                       za + Terezija in Matija Lukač, ob 19 uri

tor.   Friderik..................doma ne bo sv. maše

sr.    Oglerij....................doma ne bo sv. maše

čet.  Prot.........................za + Stane Kastelic, obl. ob 19 uri

                                        za ++ Golobič, Gum. ob 20 uriž

pet.  Tacijan....................doma ne bo sv. maše

sob.  Janez......................za + Marija Skubic, obl. ob 19 uri

ned. 24 ned. med let.......ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                         ob 10 uri za + Jožefa Rupnik