Laniški lan

Zvrst: 

 

 

 

 

Laniški   lan

 

Kako si lep, kako krasan

cvetoči naš laniški lan.

Že davno v Lani9šču sejali so lan,

da se oblekli  za zimo, leto in dan.

Ko se jutro budi in lan zacveti,

čebelica ga obleti,

bim bam, bim bom

poje naš laniški zvon.

Sv. Uršula je njegov patron,

že tisoč let ti slavo pojemo,

zato si nam v ponos

bim bam, bim bom

Ta lepi glas zvona

se sliši do neba,

bim bam, bim bom

bim bam, bim bom…..

 

 

Janez Skubic

 

 

 

 

Izredni delivci sv. obhajila

 

Izredni delivci obhajila so – podobno kot vsi drugi pastoralni sodelavci v župniji ljudje, ki so za to službo primerni. Gre seveda za odrasle, ki so starejši od osemnajst let.

Kongregacija za duhovnike je dala tudi nekaj navodil tudi za izredne delivce sv. obhajila. Namen ustanovitve te službe je bil »da bi bil dar sv. evharistije  vedno globlje poznan in da bi se vedno bolj za vzeto udeleževali njegove odrešenjske učinkovitosti. Ker je v več primerih, da ni dovolj delivcev obhajila, je Cerkev uvedla službo izrednih delivcev. To seveda ne pomeni, da bi bili izredni delivci manj vredni od rednih delivcev. Gre le za to, da bi ti ljudje lažje prinašali  vernikom sv. evharistijo, zlasti bolnim in starejšim, ki ne morejo prihajati k nedeljski župnijski maši. Obhajajo takrat, ko je premalo rednih delivcev. So tri vrste izrednih delivcev: a/postavljen za posamezni primer; b/ za nekaj časa; c/ za stalno.

Nadomestna naloga pomeni, da je ta naloga nadomestna in izredna. Nadomestna naloga pomeni, da se uveljavi takrat, kadar redni delivec ne zmore deliti sv. obhajila, tako med mašo kakor po njej. V ta namen je primerno, da krajevni škof izda posebne odredbe, ki v tesni skladnosti s splošno zakonodajo Cerkve uravnavajo opravljanje te naloge.

Pri tem je treba paziti, da bi se izredni delivci ne obhajali sami, kot bi šlo za somašnike, da se nebi duhovnikom pridružili pri duhovniških obljubah na veliki četrtek, da ne bi samovoljno  širili pojma  »številne udeležbe, zaradi katere bi delili sv. obhajilo.

Samo po sebi mora biti razumljivo, da mora biti izreden delivec primerno poučen o tej službi, pa tudi o sv. evharistiji, ki jo bo delil, o predpisih, ki se jih mora držati /kje nosi sv. evharistijo, kdo sme prejeti sv. obhajilo, zakaj podeljuje sv. obhajilo, kdaj se ne sme deliti sv. obhajila.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Našemu bratu je zaupana služba, da bo smel drugim deliti obhajilo, ga nositi bolnikom in tudi kot sv. popotnico. Ti pa naš brat, ki se ti daje tako velika dolžnost v Cerkvi,  si prizadevaj, da boš vsem vzor krščanskega življenja v veri in vedenju, da boš skrbno živel iz te skrivnosti edinosti in ljubezni, kajti eno telo smo vsi, ki smo deležni enega kruha in enega keliha.

 

Spovedovanje ob prazniku Vseh svetih.

Vsako leto vas vabimo k spovedi ob praznovanju praznika Vseh svetih. Ta naš poziv je usmerjen k temu, da bi lahko pridobili popolni odpustek zase in za svoje bližnje. Eden izmed pogojev za popolni odpustek pa je tudi, da prejmemo zakrament božjega usmiljenja ali bolj po domače rečeno, da opravimo sv. spoved.

Spoved je zakrament, je sveto znamenje, da nas Bog sprejema in razume, nam odpušča in nam daje novo možnost. Sprejema nas vedno znova. Je hkrati neizprosno zahteven in razumevajoč, usmiljen in odpuščajoč. Svetopisemska podoba Boga je Bog, ki odpušča, ki išče  in rešuje, kar je izgubljeno. Bog se v Jezusu izkaže kot zdravnik, kot dobri pastir, ki išče, kot Prijatelj, ki nas v stiski ne zapusti. Najlepši dokaz in najgloblje znamenje te zveste božje ljubezni je Jezusov križ. Spoved oblikujemo kot pogovor, ki ne išče le odpuščanja, češ: »k spovedi bom šel, pa bo vse dobro«, - ampak tudi resnično spravo – spreobrnjenje. Spovedovanje bo v petek ob 18 uri. Na razpolago bo več tujih spovednikov. Vzemimo si čas za svoje duhovno zdravje.

 

Popolni odpustek

Za grehe, ki so glede na krivdo že odpuščeni, je mogoče dobiti odpuščanje časnih kazni. To se imenuje odpustek. Popolni odpustek je mogoče prejeti le enkrat na dan. Opraviti je potrebno predpisano delo in izpolniti tri pogoje /spoved, obhajilo in molitev po namenu sv. očeta – očenaš/. Vernik ne sme biti navezan na greh.

 

Zaključek rožnovenske pobožnosti

Hitro se izteka mesec rožnega venca. V soboto bomo obhajali zadnji dan meseca oktobra. Večkrat ste bili povabljeni k molitvi, k češčenju in prošnji k Materi božji. Žal udeležba ni bila velika. Vabilo smo birmance, vabili zakonce, vabili redne obiskovalce, starejše…Vsem, ki ste prišli se zahvaljujem. Posebno plačilo pa pričakujte iz božjih rok, ki ga ne uničuje čas ali kakšna druga stvar. Dragi starši, upam, da ste otroke uvajali v molitev doma, da ste otrokom kazali na to veliko bogastvo, ki ga prejemamo po molitvi. Otroci vam bodo hvaležni še na starost, da ste jim dali upanje, vero in ljubezen. Nikakor pa z koncem meseca ne opuščajmo molitve. Naj molitev ne zamre po naših domovih. Če bo ugasnila molitev bo tudi vera zamrla. Brez cilja, upanja in vere pa življenje postaja neznosno.

 

Cerkev čistijo v novembru

Večkrat smo že slišali, da je cerkev lepo počiščena in okrašena. Vsem prostovoljnim sodelavcem in sodelavkam gre za to lepa zahvala. Mnogi vložite veliko truda in časa v to. Najbolj pomembno pa je to, da želimo s tem delovanjem dati Bogu, kar mu gre. Bog je neskončno dober, svet in popoln. Častimo njega. V oktobru so skrbeli iz Rebri, Dol, Pleš in Šmarske čez progo. V novembru naprošam: Šmarsko, Rabsko, Ul. 16 maja, Laniška, UL. bratov Kastelic, Bučarjeva. Pogovor veliko pripomore k večji udeležbi in k veselemu sodelovanju.

 

Prijava za krst – vabljeni starši – krst je božje darilo otroku!

Krompirjeve počitnice

Po nedelji bodo otroci imeli teden dni počitnic. Za mnoge bo to majhna razbremenitev, sprostitev, lahko pa tudi izgubljanje časa za nepotrebne stvari. Prav je da bodo otroci ta čas pametno izkoristili, se veliko gibali na prostem, se ukvarjali z športom. Ta čas je priložnost za veliko obogatitev na raznih področjih. Ta teden ne bo veroučnih ur – lepo vabljeni kdaj v delavniku k sv. daritvi.

 

Srečanje za člane ŽPS

Člani našega ŽPS ste v soboto 7 novembra lepo vabljeni na skupno srečanje članov 3 in 4 arhidiakonata. Srečanje se bo pričelo ob 9 uri v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Konec bo ob 13 uri. Lahko se pridružijo tudi drugi – mož, žena. Tema srečanja bo družinska pastorala – družina je na udaru. Lepo vabljeni.

 

»Novembrska pisma«

Radi se spominjamo naših rajnih bratov in sester in za njih molimo. Tega ne delamo samo v mesecu novembru, temveč skozi vse leto. V ta namen darujemo tudi več skupnih daritev za vse priporočene v molitev. Zato boste v pismu zapisali tiste, ki jih želite, da se jih bomo spominjali pri sv. mašah. Pisma čimprej oddajte v nabiralnik, cerkvoniku ali pa župniku. Imenovani bodo v naslednjem Našem glasu ali pa še eno številko poznje.

 

Dan Vseh svetih – ne dan mrtvih

Sam praznik nam razodeva polnost življenja. Berilo nam posreduje misel o neskončni množici vernih bratov in sester, ki jih nihče ne more prešteti. Živijo pri Bogu in so srečni. To je tudi naš cilj. Mi pa se trudimo skupaj z svetimi, da bomo ta cilj dosegli. Maša bo dopoldne ob 9 uri in popoldne ob 14 uri. Po drugi maši bomo šli na božjo njivo, kjer bomo blagoslovili vse grobove. Vabljeni.

 

Godovi in mašni nameni 26.10. – 1.11. 2015

pon. Lucijan……..doma ne bo sv. maše

tor.   Sabina………doma ne bo sv. maše

sr.     Simon……….za srečno zadnjo uro, ob 18 uri

čet.    Miha….za ++ Henigman in Drstvenšek, ob 19 uri Gum.

pet.   Marcel……….za ++ Boben in Iskra, ob 18 uri

sob.   Volbenk…….za + Vida Zaletelj, obl. ob 18 uri

ned.    Vsi sveti  ….ob 9 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 14 uri za ++ priporočene v molitev