Ljubezen - dobrota

Zvrst: 

 

 

 

 

 

Ljubezen  -  dobrota

 

Nekega zimskega jutra je majhen deček  postopal pred vrati pekarne in poskakoval, da bi si ogrel svoje bose noge. Žena je šla mimo in videla dečka bosega, imel je na sebi lahek jopič, noge je imel bose.

»Kje pa imaš čevlje, fant?«. Deček ji je odgovoril, da jih nima. »Potem pa pridi z menoj. Morda se bo našel kakšen par tudi zate, je dejala žena. Peljala ga je v svoje stanovanje, ki je bil v bližini, ter mu prinesla par čevljev in jopič za zimo.

Ko sta zopet prišla na ulico, je bil deček tako vesel, da se je deček tako spustil v tek. Stekel je proti domu, da bi svojim pokazal, kaj je dobil. Kar naenkrat se je ustavil, se hitro obrnil in pritekel nazaj k gospe. Zahvalil se ji je, potem nekoliko okleval, nazadnje pa je dejal: »Gospa ali vas lahko nekaj vprašam? Gotovo ste žena Boga, a ne?«

Ženi je šlo na smeh, ko mu je odvrnila: »O ne, jaz sem le božji otrok.«

Deček pa je v otroški modrosti pomodroval: »Saj sem imel prav, ko sem pomislil, da ste z njim v sorodu.«

 

Ali lahko ljudje iz našega obnašanja ugotovijo, da smo v sorodu z Bogom.

 

Ob 28 župnijskem dnevu so pokazali svojo ljubezen in dobroto:

Kolenčevi – Zalog, družina Krevs, družina Štrus, Skubic Janez in Ivanka, Ivanka Zagorc, Gostilna Petkovšek – Jani Blatnik, Babnik

Marija – Ravenska pot, Gostilna Strah – Štrukelj Damjan in Polona, družina Perovšek, Viktor in Jožica Kovačič, Marolt Alojzij in Anica, Vladka Nose, Pekarna Pečjak, Mile Hafner, družina Mikulčič – Etling, Antonija Zaman, Srečko Zupančič, Gruden Fani, Blatnik Slavka, Brezinščak Ivan, Tomšič Marija, Repar Joža, družina Mušič, Marucelj Joži, Skubic Boža, Lavka Fani, Tomažič Marija, Menard Franc, Skubic Minka, Hiti Ana, Gradišar Milena, Malnarjevi, družina Bitenc, Jurkovič Jože, Podržaj Erna, Jurkovič Franc in Dragica, Goršič Janez z družino, Kastelic Tončka, Ciril in Alenka Škufca, družina Kavčič, družina Gracar, Robikum d.o.o. Stare Klavdija s.p., Franc Šilc z ženo, družina Modic, družina Švigelj, Rujz desing s.p.; Squadpack /Petra Štajner/, Goršič - Ravenska pot, Černič Zdenka, Mesarstvo Blatnik s.p., družina Grlica, Pepca Glad, Golobič Martin, Jelen Vesna, Marija Slak, Danica in Aleš Zalar, družina Cannarela, družina Ciperle, družina Pirnat, družina Strgar,, družina Kutnar, družina More, družina Ferbežar, Primož Golobič – LesGP s.p., Franc Golobič, Franc Golobič, družina Bratina, Simona Kovačič z družino, Anžič Marija, družina Papež, F.S. – Dani, družina Peter Repar, družina Jeršin, Frizerstvo Brigita Štajner, družina Marinčič, Trtnik Franc z družino, Jože Dolšina – Martinovi- Lanišče; Tesarstvo Mehlin, Sabolj Štefan in Angelca, Treven Marija,  Poje Marija, Kmetija Toni, družina Pirnat, družina Brglez, Tone in Marija Kraškovic, družina Kovačič, Zlata nit – Grosuplje, družina Buh, Štepec Barbara, zeliščarstvo Maršič – Borut in Andreja Zupančič, Matej Skubic, Nada Cimerman, družina Jakše, Darko Zupančič z družino, Kmetija Toni, Boštjančič Sonja in Milan, Trtnik Anton in Ana, Marija Samec, Vrtnarstvo Ferbežar – Šmarje Sap s.p. , neznana oseba odložila v zakristijo, Boštjan Repar – sobo pleskarstvo s.p., Jože Hrovat – parketarstvo, Franci Vidrih, Angelca Kraljič, Metod Podržaj, d.o.o., Gabrijel Sonja. Pavel Cigale, Lani Anton – dvigala, d.o.o., Špica ln d.o.o., Rujz desing – obrtne storitve, Skubic Franc – avtoelektrika, Tesarstvo in krovstvo Igor Žalac s.p., Strgar Marija, Valdo – proizvodnja in trgovina , d.o.o, Prostovoljno gasilsko društvo Škofljica

Mnogi ste darovali in vsem se v imenu župnije zahvaljujem. Vaša dobrota in ljubezen bo zaznavna v sliki blaženega Alojzija Grozdeta  in v video projektorju za mlade. Denar bo skrbno naložen v stvari ki nam bodo v pomoč za duhovno in telesno rast. Bog vam povrni!

 

Priprava na krst  /27.6./

Rojstvo in smrt, mladost in starost, krst, obhajilo, poroka…to so obdobja in prazniki človeškega življenja. Kristus je vse to posvetil s svojo sveto navzočnostjo. Cerkev obnavlja to njegovo navzočnost pri podeljevanju svetih zakramentov. To je lepa prilika, da se vsak kristjan zamisli v svoj krst, ko je bil vcepljen v Jezusa Kristusa. Ob premišljevanju obreda sv. krsta se bomo morali vprašati, kakšen kristjan sem, kaj je v meni sv. krst? Kaj bo krst za otroka, ki ga nesem k sv. krstu' Starši lepo vabljeni na srečanje, ki bo v torek ob 20 uri v župnišču. Krščevanje otrok bo v nedeljo 2.7. ob 10 uri. Novokrščence sprejemamo v župnijsko skupnost in postanejo člani našega občestva. Smo v Kristusu bratje in sestre zato smo tudi drug za drugega odgovorni.

 

Nedelja Slovencev po svetu /2.7. 2017/

Ta dan naj bi se spomnili vseh naših bratov in sester, ki živijo daleč od doma. Razlogi so zelo različni zakaj danes živijo na drugih celinah. Včasih tudi sama država ni taka kot bi morala biti do svojih sinov in hčera. Tako kot se od sina in hčere pričakuje spoštovanje in odgovornost do staršev, tako mora tudi lastna domovina pokazati  ljubezen do svojih otrok. Žal je tega premalo, žal se domovina večkrat zelo mačehovsko obnaša do svojih otrok – pa naj bo nas, ki smo doma ali pa tudi do tistih, ki so zapustili tal lep košček zemlje zaradi – ekonomskih, političnih verskih in drugih razlogov. »Kdor svojega doma in svoje domovine nima rad, nima ničesar in nikogar rad.« - Akad. Prof. dr. Kajetan Gantar. Molimo za vse Slovence po svetu in za rojake doma.

 

Čiščenje cerkve v mesecu juliju 2017

Veliko časa namenite krašenju, čiščenju in pospravljanju cerkve in okolice, Vsem gre za to iskrena zahvala. Seveda pa je prav, da se vedno znova med seboj dogovorite za sodelovanje. Povabite k sodelovanju tudi tiste, ki se včasih nekoliko izmikajo z najrazličnejšimi izgovori za sodelovanje. Cerkev ni moja, ne tvoja, cerkev je naša skupna skrb, ki smo tudi mi vsi njeni člani. Če vas kdo povabi k sodelovanju je dobro, je pa prav če se tudi sami javimo prostovoljno v skupino. Vsi smo deležni sadov Cerkve, Cerkev je tudi božja ustanova, ki nam prihaja naproti in tudi mi lahko pridemo k njej.

Hvala vsem sodelavcem meseca junija.  V mesecu juliju bodo poskrbeli za lepoto božje hiše iz zaselka Klanec.  V slogi je moč!

 

Pomoč za prihodnost otrok

Otroci se veselijo prihodnosti, razmišljajo, kaj bodo postali, kakšen poklic bodo opravljali in kje bo njihovo mesto v svetu. Da bi lahko živeli ustvarjalno in dostojno življenje, potrebujejo znanje in spretnosti. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo pomoč in podporo, da se bo v njihovih očeh zopet prižgalo upanje. Hvala! Z vašimi darovi bo Karitas socialno ogroženim osnovnošolcem pomagala s paketom šolskih potrebščin  v vrednosti do 30€. Najbolj ogroženim otrokom pa bo Karitas pomagala tudi z boni za nakup delovnih zvezkov. Nekateri ste dobili povabilo v našem glasu , lahko jih dobite tudi na našem pultu v avli.

 

Oratorij 2017 – Škofljica

Geslo letošnjega oratorija bo Dotik nebes. Na oratoriju bomo spoznavali eno najbolj pomembnih osebnosti v zgodovini človeštva – Božjo mater Marijo. Želimo, da bi Marijo dobro poznali, da bi nam bili v pomoč njeni zgledi življenja, da bi Marijo imeli za svojo duhovno mamo, ki nam bo pomagala priti v naš večni dom pri Bogu. Prijavnice so na razpolago na pultu v avli.

 

Godovi in mašni nameni 26.6. – 2.7. 2017

pon.Vigilij………..za + Franc Markič, obl. ob 20 uri

tor.   Ema…………za + Jožica Finc, ob 7.3o zj

sr.  Hotimir……….za + Anton Pirnat, ob 20 uri

čet. Peter, Pavel….ob 9 uri za + Anton Hosta

                                 ob 19 uri za + Jožef Štefančič, obl.

pet.  Oton………… za + Hilda Kraškovic, obl. ob 20 uri

sob.  Estera………...ob 7.3o za nove duh in red. poklice

                                  ob 15.3o  poročna za Barbaro in Roka

ned. 13 n.m.l……….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za + Anton Bartol

 

Slike  - birmanci 8 in 9 razreda – čakajo vas!!