Ljubezen je dobrosrčna

Zvrst: 

 

 

 

Ljubezen je dobrosrčna

 

 

Dobrosrčnost je dejavna ljubezen. Dobrosrčnost je udejanjanje ljubezni. Z dobrosrčnostjo ustvarimo čudovite stvari. Potrpežljivost in dobrosrčnost sta vogelna kamna, na katerih temeljijo mnoge druge lastnosti ljubezni.

Tudi Sv. pismo posveča pozornost dobrosrčnosti: »Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita, priveži si jo okrog vratu, zapiši ju na tablo svojega srca. Tako boš našel milost in dobro dojemljivost pri Bogu in pri ljudeh« (Prg 3,3-4). Dobrosrčnost je zelo širok pojem, še zlasti, če ga skušamo živeti. Razdelimo ga na štiri osnovne sestavine:

Blagost – Nikoli niste po nepotrebnem ostri. Rahločutni ste in nežni. Govorite, da bo sozakonec čim lažje prenesel.

Ustrežljivost – Če zakonec potrebuje vaše uho, mu prisluhnite. Mož bo pomagal ženi, čeprav bodo njegove želje izostale…

Pripravljenost – Namesto, da vztrajate pri svojem, sodelujte in bodite prilagodljivi. Prisluhnimo drug drugemu in ne uveljavljajmo svojih razlogov. Mnogi prepiri bodo izginili.

Pobuda – Zakonec ne čaka na pobudo, ki jo dobi na kavču, kdo se bo prvi nasmehnil, pozdravil, prvi odpustil. Če boste izhajali iz dobro

srčnosti boste videli potrebo žene ali moža in boste takoj ukrepali – prvi.

 

Starši – birmanci – botri

 

Poslanstvo botra

 

Ta služba botrstva je prisotna že v prvih krščanskih časih – je starodavna ustanova, ki ima v vseh časih svoj globok pomen, tudi v današnjem – teološki, liturgični, duhovni in versko-vzgojni vidik.

 

Teološki pomen  - ta vidik je zelo pomemben. Boter ima nalogo, da birmanca vodi v občestvo župnije, da ga uvaja v življenje župnije, da ga vpeljuje v cerkveni skupnosti na odgovornost za sodelovanje. Boter pa seveda tudi skrbi, da bo birmanec dejavna priča za Kristusa. Da ga bo pripravljal tudi na pogumno pričevanje, v današnjem svetu zna zagovarjati tudi vero in se ne  /potegniti vase/ če je potrebno zagovarjati  Cerkev. Zato je toliko bolj potrebno, da boter živi blizu birmancu /v isti župniji/ ali vsaj čim bližje. Seveda bo vsak duhovnik zelo vesel tudi pomoči birmanca – in tudi duhovnik mu lahko nato zaupa nove naloge v času odraščanja v cerkvi, katehezi, pastorali…

Boter vstopa v družino, kot nekakšen nov član, kot nekdo, ki lahko veliko pomaga k odraslosti in zrelemu pogledu na življenje. Potreben je zato dober stik, večkratni stik s strani staršev in tudi mladostnika ali pa tudi duhovnika. Mladi tako dobijo tudi drugačen pogled na samo pripravo, na darove sv. Duha, na sodelovanje z cerkvijo. Seveda pa so tudi z mladimi težave /mamila, tudi pijača, pohajkovanje, nezainteresiranost/. Popolnoma se je treba aktivirati in tudi takrat poklicati botra, duhovnika, Cerkev na pomoč. Mladostniku velikokrat primanjkuje moči, poguma, odločnosti, da se bo tu kaj premaknilo. Da se bo zavedal birmanec svojega položaja.

Liturgični pomen – To je vprašanje botra pri samem sodelovanju pri podeljevanju zakramenta sv. birme. Boter spremlja birmanca k podelitvi zakramenta. Kako potrebno je mlademu človeku opora na poti vere. In ravno ta opora je boter birmancu, ki ga vodi k zakramentu. Ne mislim tu samo na tisti dan, ko birmanec prejme dar sv. Duha, temveč že tudi vso pripravo in tudi po birmi mu mora biti opornik na katerega se lahko nasloni. Zagotavlja mu, da na poti vere in v mladosti ni sam. Prav je da boter pri  maši, ko se deli zakrament sv. birme prejme sv. obhajilo in se na to tudi ustrezno pripravi s sveto spovedjo. Škofu tudi zagotavlja, da je birmanec pripravljen.

NCNG  + Jelka Hribar

Naši mrtvi živijo in tudi mi se ob smrti ne bomo pogreznili v nič. Roka živega Boga nas vodi v življenje in v tej roki so naši pokojni in bomo nekoč tudi mi. Že sedaj smo povezani z našimi umrlimi brati in sestrami, tudi po naših dobrih delih. Ob smrti drage matere so darovali za sv. maše in v dobre namene: Hči Nataša s Petrom, brat Janez z družino, nečaka Matej in Aleš z družino, Pavla Skubic in sin Franci z družino, Sonja in Ciril Martinc, Ivica Babšek z družino, Slavka Skubic in Milena, družina Miklič iz Dobrega polja, Štajnarjevi, Mušič Anton z družino, Boža Skubic, Franc Skubic z družino. Vsem imenovanim in neimenovanim gre zahvala. Bog naj vas usliši in povrne vašo dobroto. Naši rajni so deležni naše in božje ljubezni.

 

Vpis na fakulteto  za poslovne vede

Fakulteta deluje pri katoliškem institutu. Gre za vpis za leto 2017/18 v univerzitetni in magistrski študij od začetka februarja do konca septembra 2017. Zakaj izbrati študij pri nas – sodobnost vsebin, uporabnost znanj v praksi, etičnost v poslovanju, zaposljivost diplomantov. Za več informacij o študiju na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem institutu obiščite našo spletno stran in nas poiščite na družbenih omrežjih Facebook in Lindkedln ali tel. 0820 52 300.

 

Škofijska klasična gimnazija – sv. Stanislava Šentvid

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA V PETEK 17.2.  od 9 – 15 ure in 18 FEBRUARJA 9 uri . Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na srednjo šolo.

 

Dijaški dom Ljubljana – Rakovnik

Salezijanci na Rakovniku smo se odločili , da odpremo novo enoto dijaškega doma, ki bo po don Boscovem zgledu prednostno namenjena fantom iz poklicnih šol. Želimo ponuditi okolje, kjer bi se mladi počutili doma, varno in kjer bi lahko razvijali svoje talente, tako na področju izobraževanja ali pa tudi na drugih področjih. Več o tem dobite zgibanko na pultu v avli ali pa se obrnete na Rakovnik ali pa v Želimlje. Morda dijaški dom še komu priporočite iz oddaljenih krajev. Vabljeni so najprej fantje iz poklicnih šol.

Svetovni dan bolnikov 11.2. 2017

Letos že 25 obhajamo svetovni dan bolnikov. To je 11.2.Letos bo potekal pod geslom Velike reči mi je storil Vsemogočni. Osrednja svetovna slovesnost bo v Lurdu pri nas pa na Brezjah pri Mariji Pomagaj. Papeževo pismo naj nas zbliža z bolnimi in trpečimi. Pismu, ki ga je napisal papež Frančišek boste lahko prisluhnili v soboto pri sv. maši ob 18 uri. Vabljeni!

 

Revija prijatelj – bolnike, invalide in starejše

V reviji boste lahko prebrali veliko zanimivega in poučnega za zdravega in bolnega. Spoznali boste tudi nove osebnosti, spoznali domače kraje …Lepo priporočam zdravim in bolnim pa tudi za dom starejših občanov Škofljica.

 

Naročniki

Velikokrat se nam postavi vprašanje kaj in s čim obdarovati godovnjaka ali slavljenca. Veliko lepih izbir imamo tudi pri katoliških založbah. Mesečna naročnina na revijo, naročimo knjigo ali pa kakšen nabožen predmet – križ, podoba, kip, molitvenik…Izkoristimo te lepe priložnosti in mladim lahko nevsiljeno pokažemo tudi na verske stvari za dom in življenje. /Ognjišče, Prijatelj, Jaslice, Najst…/.

 

Prešernov dan  /8.2./

Država nam naklanja dela prost dan, da bi se bolj zavedali »da človek ne živi samo od kruha« temveč tudi od duha kulture /besede, umetnosti, stvaritev. Ta dan se obogatimo z dejanji, ki so jih naši veliki možje in žene ustvarili za prihodnost. Za praznik izobesimo zastavo. Bodimo ponosni in tudi pokažimo to drugim – bližnjim in drugim narodom.

 

Godovi in mašni nameni 6.2. – 12.2. 2017

pon. Pavel…………za + Anton Zaman, obl. ob 18 uri

tor.   Nika…………za + Ivana Volkar, ob 7.3o zj.

sr.    Jožefina………za + Alojzij Palčar, ob 18 uri

čet.   Polona………..za + Antonija Janežič – pevci, ob 18 uri

                                  za + Ani Erjavec, obl. ob 19 uri Gum.

pet.   Alojzij……….za ++ Bolta, ob 18 uri

sob.  LMB………….za + Gregor Cerar, ob 18 uri

ned.   6 n.m.l……..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Alojzij Kastelic, obl.

 

Sedaj si med mašo ne podajamo rok zaradi nevarnosti gripe! Upoštevajmo to navodilo.