Ljubezen je potrpežljiva

Zvrst: 

 

 

Ljubezen je potrpežljiva

 

Ljubezen deluje. V človeškem življenju je to največji vir spodbude, poleg tega pa sega veliko globlje in ima veliko bogatejši pomen, kot si večina predstavlja. Ljubezen vedno stori to, kar je najboljše za bližnje in nas krepi za sprejemanje z največjimi težavami. Hrepenenje po ljubezni nas spremlja od rojstva pa do smrti. Naša srca jo tako krvavo potrebujejo, kot naša pljuča potrebujejo zrak. V luči ljubezni si osmislimo življenje. Odnosi v ljubezni postanejo smiselni. Brez nje ni dobrega zakona.

Ljubezen sloni na dveh stebrih, ki jo najbolje določata. To sta potrpežljivost in dobrosrčnost. Vse druge lastnosti ljubezni so le razširitev teh dveh. In naš izziv se začne prav s potrpežljivostjo.

Ljubezen vas bo spodbujala k potrpežljivosti. Ko se boste odločili zanjo, se boste na negativno situacijo odzvali pozitivno. Počasni boste za jezo. Ne boste se prepuščali vzkipljivosti, ampak boste jezo brzdali. Ne boste več nemirni in zahtevni, ampak se boste v ljubezni umirili in na svoje bližnje širili milost. Potrpežljivost vam bo v zakonskih neurjih prinašala notranji mir.

Z jezo bomo težko kaj popravili, zelo verjetno pa bomo ustvarili še dodatne težave. Potrpežljivost ni toliko v tem, da se ugriznete v jezik ali si prikrijete usta, ampak da globoko zajamete  zrak, se pomirite in si ne dovolite, da bi z jezikom pikali. Odločite se, da boste vi nadzorovali svoja čustva in ne čustva vas.

 

Starši – birmanci – botri

 

Oblike dela

Starši so med odraslimi prvi, ki imajo pravico do naše posebne katehetske zavzetosti. Zato iščemo potrebne pristope. Premalo so izkoriščene naše možnosti dela.

Oblike dela s starši so namreč različna:

-         Pogojevanje in jeza – pristopamo z pogoji ali ljubeznijo

-         Način oznanjevanja – razumeli današnji starši

-         Odprtost  - tlečega stenja ne ugašajmo

-         Sprejemanje realnosti – poznati razloge zgodbe ljudi

-         Odnos – imeti pozitiven odnos do staršev

-         Iznajdljivost – lep spomin še dolgo greje srce

-         Biografsko učenje – učenje iz lastne življenjske zgodbe

-         Molitev – je izraz vitalnosti našega krščanskega življenja

Če smo starši sprejeti, taki kot smo in če skupaj iščemo nove in čimbolj celostne poti, kako bi se drug drugemu približali, bomo v pripravi radi sodelovali. Sam božji sin se je daroval Očetu v pokorščini, tako je prav da se tudi v občestvu odraža sprejeti drugega, ki je drugačen. Krščanstva ni tam, kjer ni sprejemanja križa.

Prav bi bilo da bi priprava na birmo razgibala vso družino, da bi se bolj približali Cerkvi. Birma je velika priložnost za starše in za druge člane Cerkve, če so se oddaljili od Cerkve, da ponovno najdejo pot nazaj. Nekateri to želijo, kako jim pomagati? Če vidijo tudi druge, ki dobro sprejmejo povabilo, se bodo tudi sami navdušili Potrebno je pomagati tudi tistim, ki so nasprotnega mnenja. Zato je zares dobro, da se v to dogajanje vključi čim večje število družinskih članov. To je ena velikih priložnosti, da družina poglobi versko prakso in pogled na prejem zakramentov. Vedno znova moramo vabiti mlade in starejše k zakramentom, navajati starše k verski vzgoji njihovih otrok. Starši morajo tudi sami začutiti kako imajo pomembno mesto pri tem delu in tudi naj bi spremenili svojo miselnost, da sta verouk in priprava na zakramente le versko izobraževanje, ampak je potrebno življenje po veri.

Pri vsem tem pa moramo misliti tudi na to v kakšnih težavah se nahajajo današnji starši /vsakdanje življenje/ tudi sami niso imeli ustrezne verske vzgoje. Potrebna bi bila tudi kateheza odraslih.

 

Čiščenje in krašenje cerkve v letu 2016

Z veliko dobre volje in delavnostjo naredite veliko dobrega za celotno župnijo in župnijsko skupnostjo. Večkrat me obiskovalci in romarji naše cerkve povprašajo kdo vse to počisti. Vedno odgovorim, da naši marljivi prostovoljci, ki jim je svetišče nekaj svetega, pomembnega to naredijo vsak teden v cerkvi in okrog cerkve. Hvala vam in Bog vam povrni vašo skrb za sveti hram. Lani so poskrbeli za lepoto okolice in cerkve naslednji prostovoljci: Trtnik Tone, Buh Nuša, Ferbežar Tone, Trtnik Pavla – starši prvoobhajancev, Kraljič Angelca, Kraškovic Marija, Ščavničar Darinka, Škrabec Ljuba, Matjaž Milena, Škufca Alenka, Škufca Ciril, Fani Gruden, Saška Janežič, Marko Janežič, Marija Boh, Branka Pečnik, Stela Pečnik, Karmen Pečnik, Helena Valentinčič darovala za cvetje. /se nadaljuje/.

 

Slovo od rajnih /2016/

S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 15 župljanov. Poslovili smo se od: Ana Zupančič – Gratova; Antonija Janežič, Gratova; Ljudmila Tekavec, Ob potoku; Anton Bartol, Ul. Jerneja Petriča; Ivanka Golobič, Gumnišče; Jože Lipovšek, Ob pošti; Ivana Volkar, Ahlinova; Ivanka Skubic, Cesta ob Barju; Marija Okoren, Gorenje Blato; Jožica Finc, Zavod Ponikve; Anton Zupančič, cesta ob Barju; Branko Tomažič, Cesta ob Barju; Angela Miler, Habičeva; Leopold Marinčič, Glinek; in Alojzija Zakrajšek, Lanišče. Nekateri so bili prevideni ali so prejeli samo maziljenje, nekaj jih ni bilo previdenih zaradi nagle smrti, nekateri pa niso bili prevideni, žal zaradi odlašanja…tudi ob dolgotrajni bolezni, ko se poskrbi za veliko stvari, zakramente pa velikokrat zanemari. Bog nam daj vsem pravo spoznanje.

 

Občni zbor Karitas za leto 2016

Na občni zbor niso vabljeni samo člani in dobrotniki temveč tudi vsi, ki dobro čutite in delate v svoji sredi. K temu smo poklicani vsi. Tudi karitativna pomoč se deli med vse – tudi med drugače misleče. Jezusovo naročilo je za vse čase in vse ljudi na svetu: »Kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjši bratov ste meni storili.« Lepo vabljeni na občni zbor, ki bo po prvi maši v pevski sobi župnišča.

 

Teden edinosti 18.1. – 25.1. 2017

Geslo tedna je Kristusova ljubezen nas priganja. Gradivo naj ima dvojni poudarek. Najprej naj se proslavljata ljubezen in milost Boga, ki človeka opravičuje zgolj po milost – glavna misel cerkva, ki izhajajo iz Lutrove reformacije. Poleg tega pa mora priti do izraza tudi bolečina in skupno priznanje krivde za globoke delitve, ki so sledile reformaciji. S tem se bo odprla možnost, da napravimo nove korake na poti sprave. Lepo vabljeni k sv. daritvi in molimo za edinost Cerkve, naroda in družin.

 

Nedelja sv. Pisma /29.1. 2017/

Geslo nedelje je – »ljubezen nikoli ne mine«. Vse krščanstvo se napaja ob tej čudoviti sveti knjigi sv. Pisma. Posebno pozornost bomo tudi mi namenili sv. Pismu v nedeljo med 9 in 10 uro. Člani skupine sv. Pisma bomo brali iz njega Božjo besedo. Pridružite se nam v cerkvi. Božja beseda nagradi poslušalce.

Srečanje članov sv. Pisma

To bo v nedeljo 29. januarja 2017 v Antonovem domu na Viču. Predaval bo naš znani biblicist Jože Kraševec, prof. na Teološki fakulteti v Ljubljani. Predavanje bo potekalo pod geslom »ljubezen nikoli ne mine«. Začetek bo ob 15 uri. Vabljeni člani bibličnih skupin, bralci božje besede in vsi, ki imate radi Božjo besedo. Za odhod se bomo zbrali pred domačo cerkvijo ob 14.3o. Gremo z osebnimi avtomobili.

 

Klasična gimnazija Šentvid/ Ljubljana

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu  vabita na DAN ODPRTIH VRAT v soboto 28. januarja 2017 od 8 ure dalje. Spoznali boste lahko pouk na gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in pestro življenje v dijaškem domu. Vabljeni mladi iz 8 in 9 razreda z starši.

 

Mesec verskega tiska in teden knjige 23.- 31.1.17

Vse naše verske založbe se zelo trudijo, da bi nam ponudile dobre verske knjige in dobro branje. Vse to vodi tudi k globljemu osebnemu življenju. Zato je prav, da ima vsaka družina tudi dovolj verskega branja na razpolago. To so lahko revije, mesečniki ali pa knjige. V tem tednu boste kar za 20% dobili knjige po znižani ceni pri vseh verskih založbah. Ta popust gre na njihove knjige. Izkoristimo to priložnost. Podarimo v dar dobro knjigo!

 

Otroci za otroke

Tudi letos so se v večjem številu odzvali naši otroci in želijo pomagati svojim vrstnikom po revnih deželah sveta. Ti darovi z vsega sveta se zberejo v Vatikanu in potem z njimi ureja in deli sv. oče. Hvala otrokom in staršem, ki ste jim pomagali in tako oblikovali njihovo vest za ljubezen do bližnjega. Zbrali so 122€. Bog povrni.

 

Godovi in mašni nameni  23.1. – 29.1. 2017

pon. Suzo……..za + Alojzija Zakrajšek, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Frančišek….v dober namen, ob 7.3o zj.

sr. Pavel……….za + Angela Šmalc, obl. ob 18 uri

čet. Tit…………za + Agneš Bedič, obl.ob 18 uri

                            za + Jožef Kočar, obl. ob 19 uri na Gum.

pet…………….za + Primož Grlica, 7 dan, ob 18 uri

sob. …………...za + Hilda Kraškovic, ob 18 uri

ned. 4 ned. m. l. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                           ob 1o uri za + Ciril Smole