Ljubezen ni sebična

Zvrst: 

 

 

 

LJUBEZEN NI  SEBIČNA

 

 

Živimo v svetu, ki je zaljubljen sam vase. Kultura, ki nas obdaja, nas uči, naj se posvečamo predvsem svojemu videzu, občutkom in osebnim željam. Posledice takega razmišljanja pa se boleče pokažejo v zakonskih odnosih.

Skoraj vsako grešno dejanje v zgodovini  človeštva ima korenine v sebičnem nagibu. To lastnost pri drugih sovražimo, svojo sebičnost pa opravičujemo. Če kažete na sebična dejanja pri zakoncu morate pokazati tudi na svoja sebična dejanja.

Zakaj imamo tako nizka merila zase, od sozakonca pa tako veliko pričakujemo. Odgovor na to vprašanje vam ne bo všeč. Ker smo vsi sebični.

Če mož svoje koristi, želje in prioritete postavi pred ženine, je to znamenje sebičnosti. Če se žena nenehno pritožuje, koliko časa in energije porabi za zadovoljevanje moževih potreb, je to znamenje sebičnosti. Toda »ljubezen ne išče svojega« /1Kor 13,5/. Ljubeči pari, ki v polnosti živijo svoj zakon, so trdno odločeni, da bodo dobro poskrbeli za nepopolnega človeka, s katerim delijo življenje. To je zato, ker se iskrena ljubezen vedno trudi reči »da«.

Bistvo je torej v tem, ali se odločate iz ljubezni do drugega ali iz  iskanja lastnega užitka.

 

Starši – birmanci – botri

 

Izbira birmanskih botrov

 

Pomen in poslanstvo, ki ga ima boter v življenju birmanca, nalaga vsem udeleženim  - birmancu, družini, duhovniku in cerkvenemu občestvu dolžnost skrbne izbire. Boter je človek, ki mu mladostnik zaupa, zato je prav, da ga izbere sam, starši pa mu pri tem lahko pomagajo ali svetujemo.

 

Pri izbiri botrov je potrebno troje:

-         molitev – osebna in po družinah birmancev – za milost dobre izbire

-         spodbuda  - tistemu, ki izbira, birmancu in družini, glede na dane kriterije in premislek o tem ter usposabljanje

-         in priprava botrov na to poslanstvo

 

Pravni vidik službe botrstva nam, naj ima, če je le mogoče, birmanec botra (ZCP, kan. 892), saj je to služba, ki je lahko birmancu v veliko pomoč, ni pa potrebna za veljavno  prejetje zakramenta. Primerno je, da je boter isti kakor za krst, da se pokaže enota obeh zakramentov  (KKC 1311) – ni pa to nujno.

 

Mladostnik odrine starše včasih čez noč. Pa ne zato, ker hčerka ali sin ne bi imela rada staršev, ampak ker želita reči; jaz sem čisto drugačen od tebe, drugače razmišljam kot ti. V tistem trenutku starši nimajo avtoritete, besede. V tem obdobju je dober boter dragocen. Osebi zunaj družine mladostnik zaupa, se nanjo lahko opre in ji pove o vseh skrivnostih. Te so sicer majhne, ampak takrat zelo velike in pomembne, ker so v razvoju nove  in je to zanj nov svet. Pomembno je, da se ima s kom pogovarjati tudi zunaj družine. To je zlasti potrebno takrat, ko se v družini dogaja kaj slabega, zlorabe, trpinčenje, izkoriščanje…

Ko razmišljamo o tej situacije bi bilo zelo dobro, da preberemo tudi odlomek iz sv. Pisma Stare zaveze – Abraham daruje svojega sina Izaka. So velike težave, dokler Abraham ne pusti sinu, da živi svobodo.

 

Katoliški študentski domovi

V prihodnjih mesecih se boste spraševali, ko odhaja dijak ali študent na študij v tuje kraje. Posredujem vam nekaj naslovov v ta namen:

Ljubljana – Frančiškov študentski dom Černetova ul 7; Antonov študentski dom – Tržaška 85; študentski dom Janeza Gnidovca Štula 23; študentski dom Vincencij Tabor 12; študentski dom Uršula ul Josipine Turnograjske 8 /samo za dekleta/; študentski dom Domanjko Gornji trg 21 /samo za dekleta/; Jožefov rezidenčni center – za tuje študente Ul. Stare pravde 11.

Maribor – Frančiškov študentski dom  ul. š. Maksimiljana Držečnika /samo za fante/ študentski dom  sv. Elizabete Štrossmajerjeva ul 17 /samo za dekleta; Magis – jezuitski kolegij Ljubljanska 13

Koper – Študentski center Jadro Destradijev trg 10a.

Več o različnih katoliških ustanovah pa najdete na portalu: http://solstvo,rkc.si vrste ustanov/studentski domovi.

                                                           Vse dobro želim.

 

Dekanijsko postno romanje

Sobratje duhovniki naše dekanije organiziramo dekanijsko postno romanje na kraj naše mučenke s. Krizine Bojanc v župnijo Šmarjeta na Dolenjskem /lahko pogledate na svetniški-kandidati/bl-drinske-mucenke/  in v Mirno kraj smrti mladega gimnazijca Lojzeta Grozdeta, ter na Zaplaz, kjer je njegov zadnji grob in čaka dneva vstajenja. Tudi zanj lahko pogledate na internet. Šli bomo z avtobusom. Vrnili se bomo okrog 19 ure. Prijavite se čimprej, da bomo lahko naročili avtobus.

 

Krščevanje – prijava

Kristjan živi v skladu  z 10 božjimi zapovedmi. Prav to prizadevanje mu prinaša resnično svobodo, mir srca in radost življenja. Ker se je kristjan svobodno odločil, da bo svoje življenje zasidral na dva glavna temelja krščanstva – na ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega, veruje in doživlja, da ima njegovo življenje smisel, vrednost in prihodnost v dobroti in ljubezni. Vabim vas dragi starši k prijavi otroka za krst. Seboj prinesite rojstni list in družinsko knjižico če jo imate. Molimo za novorojence.

 

Vrni spričevalo  - še vedno so veroučenci, ki niso vrnili spričevala.

Duhovne vaje za birmance

Duhovne vaje so lepa oblika priprave na birmo, kar vključuje duhovni, izobraževalni in družbeni vidik. Za duhovne vaje naj velja preprosto pravilo, da čas, ki nam je namenjen, preživimo kot kristjani, z namenom, da mladi pridobijo lepo, kakovostno izkušnjo za nadaljnje krščansko življenje in doživijo veselje, radost biti kristjan, veselje v tem, kar so drug z drugim in v odnosu ter sobivanju z Jezusom  Prva skupina odhaja  v petek 24.2. ob 17.45 uri. Naslov duhovnih vaj bo Surfanje v globino. Cena od petka do nedelje je 35 € na osebo.

 

Čiščenje cerkve 2016

V septembru so še skrbeli za lepoto božje hiše naslednji prostovoljci: Janja Miklič, Eva Šilc, Neža Hrovat, Rozka Hrovat, Darja Debevec, Marija Kus, Klančnik Mari, Marija Samec, Klavdija Tancek, Petra Miklič. Zlato Horvat, Jana Horvat, Viva Horvat, Živa Horvat, Zoja Horvat, Cvetka Kanduč, Rozka Hrovat, Helena Hrovat, Neža Hrovat, Klavdija Tancek; poleg prisotnih so še prispevali za cvetje - družina Žnidaršič, Rokavec, Šmajgl, Jože Boben, Šerjak in Stane Bedenčič. Naslednji mesec so prevzeli skrb za lepoto božje hiše iz Lanišča: Tomažič Marija, Tomažič Peter, Novak Helena, Novak Tjaša, Hrovat Zvonka, Hrovat Urška, Blaž Skobe, Hrovat jan, Bratkovič Joži, Tomažič Karmen, Tomažič Peter ml. Tomažič Eva, Potokar Anica, Repar Marija, Ilijaš Domen, Rupnik Zlata, Rupnik Jože – se nadaljuje.

 

Godovi in mašni nameni 20.2. – 26.2. 2017

pon. Jacinta…za +Jožica Šipuš, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Peter…za + Frančiška Boben, obl. ob 7.3o zj

sr.    Maksi…za + Angela Kastelic, obl. ob 18 uri

čet.  Polikarp..za + Janez, Antonija Skubic, obl. ob 18 uri

pet.  Matija… za ++ starše Kastelic, Klanec, ob 18 uri

sob.  Terazij….za + Anton Bartol, ob 18 uri

ned.  8 ned. m. l…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                              ob 10 uri za + Marija Hribar, obl.

 

Mesečno spovedovanje

Vsak mesec je zadnjo nedeljo med nami tuj spovednik. Prihaja iz družbe sv. Janeza Boska – Rakovnika. Dobra spoved nam pomaga na poti duhovnega življenja. Izkoristimo to lepo priložnost, da se v zakramentu spravimo z Bogom in bližnjim.

 

Tečaj za zakon od 20-24.2. Krekov trg 1 Lj. Pričetek ob 19.3o