Maša in postni čas

Zvrst: 

MAŠA  IN  POSTNI ČAS

 

Postni čas je klic k hoji za Kristusom. Ne samo v besedah, ne samo v molitvi, na samo ob premišljevanju križevega pota, temveč ob sami skrivnsotni daritvi sv. maše, ki je za vernega človekatudi višek verskega izražanja in zahvale Bogu.

Vsaka sveta maša ima v sebi obilje notranjega bogastva, ki se izraža na mnogo različnih načinov (simboli, besede, gibi, tihota). Tudi sam pouk za vse to ne zadostuje. Dobro se lahko vključi vernik šele potem, ko se je usposobil v govorici znamenj, npr. opazovati znamenja, kretnje, podobe, molčati, poslušati, sprejeti in biti sprejet, prebujati čut za pomoč, izraziti se v gibanju, stati, sedeti, poklekniti, hoditi, razširiti roke, skupaj moliti, peti in odgovarjati. Seveda ta čas, ki ga preživimo pri sv. daritvi porabimo tudi za osebno molitev, Bogu skušamo izraziti svojo stisko in se mu zahvaliti, ga tudi prositi in še bolj častiti. Prav je, da bi se večkrat zazrli v te besede in pomislili na to kako sami sodelujemo v teh dejanjih pri sv. daritvi.

»Najlepše in najgloblje, kar more človek doživeti je čustvo skrivnosti. Ta je za podlago religij in vsemu globljemu prizadevanju v umetnosti in znanosti. Kdor tega ne doživi, se mi dozdeva kot mrtvec ali vsaj kakor slepec. Za našimi čuti je še nekaj, kar dosegamo posredno.« /V. Grmič/

Ti  si ljubezen

Mati Terezija iz Kalkute je pripovedovala o svojem srečanju z gobavci: »Na tisoče gobavcev imamo. Tako so veličastni. Vsako leto jim v Kalkuti priredimo božično razvedrilo. Pretekli božič sem prišla k njim in jinm razložila, da je njihova bolezen božji dar, da jih Bog posebno ljubi, da so mu zelo dragi in da njihova bolezen ni greh.

Starejši mož, popolnoma iznakažen, se mi je skušal približati in mi je rekel: »Ponovite to še enkrat. Dobro mi je delo. Do sedaj sem vedno poslušal, da nas nihče nima rad. Čudovito je vedeti, da nas ima Bog rad. Prosim ponovite to.«

Božja ljubezen do nas je popolnoma nesebična. Mi pogosto ljubimo bližnjega iz sebičnih nagibov, od njega pričakujemo kakih koristi zase. Če Boga ljubimo zaradi njega samega, ker njemu želimo dobro, je to prava nesebična ljubezen. Tako nas ima rad Bog. On ne more od nas ničesar pričakovati, česar že ne bi imel sam. Bog nas ljubi, ker nam hoče dobro, ker nas hoče bogato obdarovati.

Temeljni dar, ki smo ga od Boga prejeli , smo mi sami. V nas je združenih mnogo božjih darov, neumrljiva duša, razum, svobodna volja, zmožnost čustvovanja in spominjanja, telo s svojimi močmi, zdravje...

Vse kar nas obdaja je božji dar za nas. Svetniki so videli v vsaki cvetlici, travi, živali poseben božji dar, posebno božjo pozornost. Zadaj za vsemi stvarmi je stvarnik, ki nas ljubi in s stvarmi razodeva svojo ljubezen do nas. Neizmernost in moč stvarstva, njegova lepota, različnost in harmonija nam govorijo: Bog nam s svojo ljubeznijo služi.

Največji dar, ki ga nam on daje je on sam. To se je zgodilo z učlovečenjem, s smrtjo in vstajenjem Božjega Sina in s poslanjem sv. Duha. Učlovečeni in na križu pribiti božji sin je najbolj čudovito in hkrati nedoumljivo dejanje božje ljubezni do nas. Z učlovečenjem se je Bog dal vsem ljudem, po prihodu sv. Duha se daje še vsakemu posamezniku. Z Sinom je prišel med nas, z sv. Duhom pa v nas.

Apostol Janez je zapisal: »Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe.«

Apostol Pavel: »Če je Bog za nas, kdo bo zoper nas. On ni prizanesel Sinu.«

Duhovne vaje za birmance

Mladi stopajo na pot življenja. Lahko bi rekli, da zapuščajo dom in odhajajo v svet. Vse to pa kaže tudi, da se bo treba odločiti – kam, zakaj, kam me bo to pripeljalo, bo to tista pot, ki vodi v novo življenje? Veliko vprašanj za vsakega mladega fanta ali dekle, pa tudi za njihove starše in vzgojitelje, ki jim hočemo pomagati. Ob vsem tem pa ne moremo mimo vere, ki daje vsakemu upanje, cilj vsega življenja.

Zato so kratke duhovne vaje velika priložnost za osebni razmislek in dobra odločitev za naprej. Vsi, vsa župnija, vzgojitelji in starši pa jih podprimo v dobrih sklepih, z molitvijo, za nadaljno osebno rast. Eni so se odločili da gredo na duhovne vaje v Stično, drugi pa k Novi Štifti pri Ribnici. Oboji bodo končali v nedeljo ob 13 uri.

 

Križev pot – na Gumnišču ob 18 uri

Veliko danes govorimo o težavah, kako se velikokrat z njimi srečujemo sami, družine, občestva, skupnosti, otroci, mladi in stari. Kaj vse je nad nami. Ali nam ne govori tudi križev pot v tej smeri? Jezus nam s svojim križevim potom odgovarja na zastavljena vprašanja. Odgovarja meni, tebi, nam. Mu bomo prisluhnili? Bomo sprejeli njegovo povabilo? Se bomo ustavili ob kakšni postaji križevega pota – ali bomo pa po svojih načrtih hiteli dalje v življenje, ne vedoč kje se bo vse to ustavilo. Povabljeni k skupni molitvi za reševanje problemov današnjega časa. Križev pot pripravi komisija za bogoslužje. Za prihodnjo nedeljo ga pripravi komisija za družino, na četrto postno nedeljo pa imamo postno romanje.

 

Srečanje botrov – 23.3. 2014 ob 18 uri

Botri – vzor birmancem in ogledalo zrelosti občestva. Cerkveno pravo priporoča naj bodo krstni botri tudi birmanski botri. Tako bi se pokazala enotnost obeh zakramentov in še utrdi povezanost med birmancem in botrom. Seveda pa je ena izmed možnosti za izbiro botra tudi župnija. Tako bi se botrstvo rešilo »ekonomske razsežnosti«. Tako bi se tudi ti botri lahko vključevali v neposredno pripravo na birmo, bi s tem dali mladim tudi lep zgled sodelovanja z župnijo, z vero, z pričevanjem, z

pomočjo družinam birmanca. Prihodnjo nedeljo bo vodil srečanje za botre. gospod Klavdijo Petrca – trebanjski dekan. Botri pridite, da boste seznanjeni z vašo nalogo tudi pri sami maši na dan birme.

 

Teden družine – 19.3. – 25.3.

Letošnji teden družine bo potekal pod geslom - Družina živi veselje. Že nekaj let med praznikom sv. Jožefa in praznikom Device Marije obhajamo teden družine. Z mislijo papeža Frančiška bomo razmišljali kako živeti spoštovanje, odnosi med člani družine, kako naj bi živela po Božjem nauku. Rdeča nit vsega pa naj bo veselje.

 Veliko vprašanje pa je tudi kako naj bi bila današnja družina odprta navzven – do preizkušanih. Vabljeni k maši, da bomo deležni teh darov papeža Frančiška.

 

Birmanci v pripravi na življenje

Za pot, ki je daljša, se je potrebno pripraviti in vzeti določeno opremo s seboj zaradi varnosti in samega življenja. Podobno je tudi za vsakega kristjana. Molitev je potrebna za kristjana kot zrak za življenje. Potrebne so tudi znanje skupnih molitev. Zato naj birmanci ponovijo in se naučijo molitev v prvem in drugem učbeniku za birmo. Znanje boste pokazali pred župnikom.

 

Godovi in mašni nameni od 17.3. – 23.3. 2014

pon. Patrik.............  za + Jožef, Stanislava Tome, obl. ob 18 uri

tor.   Ciril..................za + Jožef in Marija Gruden, ob 18 uri

sr.   Jožef.................ob 9 uri za ++ Repar in Ferjan

                                 ob 18 uri  za + Jožef Glad

čet.  Klavdija..........za + Frenk Kramar, na Gum. ob 19 uri

pet.  Hugolin...........za + Alojzij Kramar, obl. ob 18 uri

sob.  Lea.................za + Stane Gruden, obl.ob 18 uri

ned.  3 postna..........ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za ++ Benčina

 

Nabirka za bogoslovjevnedeljo pri obeh mašah – hvala.

 

Duhovna obnova za pevce in člane ŽPS

Pevci in člani ŽPS veliko pomagate pri življenju župnijske skupnosti. Na poseben način služite župniji in pri bogoslužju. Z svojim življenjem in delom mngim tudi pričujete o vrednosti verskega življenja. Mnogim ste ogledalo in pomoč na poti vere. Zato je vaše ravnanje v zboru in pri sodelovanju v župniji in bogoslužju še toliko bolj pomembno. Zato vas vabim, da se skupno povežemo v duhovni navezavi na pripravo Velike noči. Cerkev je poslana k ljudem. Povabljeni smo, da vsem oznanjamo veselo oznananilo. Ta naloga zahteva pogunm, prav tako pa tudi pastoralno spreobrnjenje, ki ni v čakanju v cerkvi amapk v iskanju novih poti. Evangelij je namreč vedno nov, svež, izzivalen. Pastoralno spreobrnjenje se tiče vseh članov Cerkve. S tem bomo odgovarjali tudi na potrebe sveta. Pridi!