Misijonsko delo

Zvrst: 

M I S I J O N S K O    D E L O

 

Obhajamo misijonsko nedeljo po vsem svetu. Že v stari zavezi so Judje vsajv sojim rojakom govorili o Jahveju. To so delali tudi drugi narodi, ki so bili drugačne vere. Vere niso oznanjali samo  svojim otrokom ampak tudi mnogim drugim, oddaljenim narodom.

Jezus je v Novi zavezi svojim učencem – apostolom naročil naj gredo po vsem svetu in oznanjajo veselo oznanilo vsem narodom. Tega se je Cerkev zavedala skozi vso svojo zgodovino. Vedno znova je pošiljala misijonarje v različne dele sveta, kjer še niso slišali za veselo oznanilo ali pa je znova potrebno evangelizirati kraje, kjer so bili že verni, a so se vrnili nazaj v poganstvo. Vedno znova bo potrebno živeti Jezusovo prošnjo: Pojdite po vsem svetu...

To naročilo pa ni samo za »poklicne« misijonarje, temveč je to naloga za vsakega vernega človeka. Veselo oznanilo lahko posreduje otrok, lahko ga posreduje učenec šole, lahko študent, vsekakor tudi oče in mati in ne nazadnje tudi starejši, dedki in babice. Vse preveč se je v nasu ustalila misel, da je to naloga, škofa, duhovnika, kakšnega zavzetega pastoralnega delavca in s tem se stvar konča. Res, da imamo imenovani lahko večjo odogovornost, nikakor pa ne morejo prevzeti naloge staršev, vzgojiteljev. Starši so prvi oznanjevalci vere svojim otrokom.

Znanost potrebuje vero V

 

Poučno je kar pravi Wernher von Brauen (1912) oče vesoljskih poletov, brez katerega bi človeška noga verjetno še ne stopila na Luno.

»Poznal sem veliko znanstvenikov na tem svetu, nikdar pa nisem srečal znanstvenika, vrednega tega imena, ki bi mu uspelo razložiti  naravo brez Stvarnika. Znanost skuša raumeti kar je ustvarjenega, vera pa skuša razumeti Stvarnika.... Znanost in vera nista nasprotnici. Narobe, sestri sta. Ko se znanost trudi, da bi čimveč spoznala o stvareh, si vera prizadeva, da bi čibolje razumela Stvarnika. Z naravoslovno znanostjočlovek teži za tem, da bi obvladoval naravne sile okoli sebe, vera pa hoče obvladati naravne sile v človeku samem...

Materialisti v 19 st.  in njihovi nasledniki v dvajsetem stoletju so nam hoteli dopovedati, da bomo mogli živeti brez vere v Stvarnika, ko nam bo znanost omogočila, da bomo več vedeli o stvareh. Doslej smo zvsakim novim odogo9vorom naleteli  na nova vprašanja. Bolj ko poznamo zapletenost atomske strukture, naravo življenja ali mojstrski načrt ozvezdij, več razloga imamo, da občudujemo krasote božjega stvarstva.

Albert Einstein pravi: »Znanost brez vere šepa, vera brez znanosti je slepa.«

Vera je v pomoč znanosti, ker spodbuja človeka, da vestno in zavzeto raziskuje božje stvarstvo.

James Clark Maxwell /+1879/, matematik in fizik je nad vrata svojega laboratorija v Cambrdgeu dal napisati  iz 111 psalma tole misel: »Velika so Gospodova dela, preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.« Spomnimo se na božje naročilo prvima človekoma v raju: »Napolnita zemljo, podvrzita si jo!« (1Mz  1, 28).

NCNG  +  Ivanka Zalar

Kjer ni upanja na večno življenje, tam ugasne sleherno veselje. Pogled, ki ga krščanstvo ponuja človeku, je poln upanja. Kristjana zato ob smrti ne spremlja samo žalost, ampak tudi upanje, ki ga postavlja na trdna tla in ga obenem pripravlja na večnost. Ob smrti matere so darovali za maše in za potrebe naše cerkve – hči Nevanka, sin Slavko in družina Cimerman. Bog plačaj.

+  Jožef Marolt

Ob smrti Jožefa so darovali za cerkev in za maše: člani Karitas Škofljica in Marija in Anton Kraškovic. Bog povrni!

+ Jerca Lavrič

Z željo po poveznaosti in pomoči so darovali za sv. maše in potrebe cerkve: mož Alojz, sin Boris, hči Sonja, Alojz Podlogar – sosed, družina Zupančič iz Grosuplja, družina Slak iz Reber, družina Krašovec iz Vrhnike, družina Papež iz Rebri in družina Štravs iz Drečjega vrha. Vsem dobrotnikom bo poplačano po božji dobroti.

 

Seminarji – DKPS

Društvo katoliških pedagogov že 15 let izvaja seminarje za pedagoške delavce, starše in druge posameznike, ki želijo osebno in strokovno rasti. Vzemite si zloženko na pultu ali pa pobrskajte na www.dkps.si/seminarji ali pa na tel. 43 83 987. Izberite si kakšno dodatno izobraževanje.

 

Kurirček  /MIC/

Kurirčke je predvsem namenjen študentom in dijakom starejših letnikov. V tej brošurci boste našli veliko takega, ki vam bo pomagalo na poti izpopolnjevnja samega sebe in telesnih veščein. Zato vas prosim, da najprej preberete kaj prinaša Kuriček pa se potem odločite po svojih željah in zmožnostih. To brošurico si vzemite na pultu in jo skupaj s prijateljem ali prijateljico preberite. Še in še možnosti....

 

Korupcija in greh /knjižica 196/

Te dni je izšla nova knjižica zbirke na temo korupcija. O temi spregovori papež Frančišek. S tem problemom se srečujemo tudi v naši domovini in se zažira v naše žiljenje. Ali bomo stali nemočni ali pa bomo povzdignili svoj glas. Zlo je zlo in proti slabemu se moramo boriti. Za dva evra dobite knjižico na polici. Posredujte misli naprej.

 

Spovedovanje  za Vse svete

Vsako leto imamo večkrat priložnost za skupno pripravo na sv. spoved in potem tudi spovedovanje. Več duhovnikov pride skupaj iz naše dekanije. To je lepa priložnost da se pripravimo na praznovanje Vseh svetih in prejmemo tudi popolni odpustek zase ali za koga, ki mu ga želimo nakloniti. Tako bo tudi letos v petek 24. oktobra ob 18 uri. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil – pravi Jezus.

 

Žegnanjska nedelja v Lanišču 26. 10.

Že v torek vabim v podrožnično cerkev v Lanišču, ko obhajamo god zavetnice cerkve in kraja. Starodavni zapiski nam pričajo o vernosti, o ljubezni Boga do človeka in tudi obratno. V čimvečjem številu se bomo zbrali pri maši. Tudi v nedeljo vabljeni, ko bomo obhajali zunanjo slovesnost praznika sv. Uršule, ob 10 uri. Naj nas praznik poveže in druži!

 

Godovi in mašni nameni  20.10. – 26.10. 2014

pon. Irena...............za + Ivanka Zalar, 7 dan ob 18 uri

tor.   Uršula...........za + Jerca Lavrič, 7 dan, ob 18 uri

                               .v čast sv. Uršuli v Lanišču, ob 19uri

sr.    Janez Pavel.....za + Franc Greuden, ob 7.30 zj.

čet.   Janez...............za + Jožef Hrovat, 30 dan ob 18uri

pet.   Anton..............za + Drago Poje, st. obl. ob 18 uri

sob.   Krišpin..........za + Jože Marolt, ob 18 uri

ned.   30 ned.m. let...ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za sosesko Lanišče v Lanišču

Sprememba ure – urne kazalce v soboto pomaknemo za eno uro nazaj.

Maše na dan vseh svetih – ob 9 uri dopoldne in ob 14 uri – nato gremo na Trate

Svečke za na grob dobite tudi pri nas v avli. Ponuja jih vam Karitas

Otroci bodo imeli počitnice od 27. – 3.11. 2014. Sprostite se na zraku!