Moj delež pri Jezusovem trpljenju

Zvrst: 

 

 

MOJ  DELEŽ  PRI  JEZUSOVEM  TRPLJENJU

 

 

Jezusovo trpljenje ima svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je moralo izvršiti v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnim i vlogami posameznikov, a je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti samo uporabil te okoliščine, da je izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato glavne in celostne krivde za Jezusovo trpljenje ne moremo  pripisati niti zgolj takratnim  judovskim narodnim in verskim voditeljem niti Ponciju Pilatu kot predstavniku Rimljanov, ampak je prav, da se v ponižnosti zavemo tudi svoje odgovornosti, saj smo grešniki. Zato tudi kristjani v vsakem času prevzemamo  svoj delež krivde in odgovornosti za trpljenje in smrt Jezusa Kristusa našega Gospoda.

Ko beremo poročila o Jezusovem križanju postane očitno, kako zelo je Jezus trpel. Izdali in zapustili so ga njegovi najbližji prijatelji; poniževali so ga, tepli in ubili na najstrašnejši način. Kljub vsemu temu so Jezusovi učenci v križanju kmalu videli središče svoje vere. Nekaj tednov po Jezusovi smrti je Peter govoril množicam: »Njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – vam izročili, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili.« Zakaj je križ za krščanstvo tako pomemben?

Veliki četrtek

Ta večer se spominjamo in podoživljamo obhajanje najsvetejše daritve. Jezus jo je prvi obhajal z svojimi učenci /predpodoba te daritve je bila pashalna večerja Judov v egiptovski sužnosti. Jezus ta večer postavi zakrament evharistije in zakrament mašniškega posvečenja, prevzel si je tudi nalogo umivanja nog /ljubezen/. Ko si Gospodar sveta nadene suženjsko nalogo umivanje nog – kar pomeni, da nam umiva noge skozi vse naše življenje – dobimo popolnoma drugačno sliko. Bog nas ne želi poteptati, on pred nami poklekne, da bi nas povzdignil . Skrivnost božje veličine  je ravno v dejstvu, da je zmožen postati tako majhen… Šele, ko se spremenimo od znotraj ter sprejmemo Jezusa in njegov način življenja, usmerjen v to, da nam umiva noge, šele takrat lahko svet ozdravi in bodo ljudje sposobni živeti v miru drug z drugim.

Veliki petek

Jezusa aretacija in smrt očitno nista presenetili. Jezus je povedal svojim učencem, da je prišel z odrešenjskim poslanstvom - da reši ljudi iz oblasti greha. Križ je bil v središču tega odrešenjskega poslanstva. Tako je bil sicer križ res neka tragedija, vendar je do nje prišlo  samo zato, ker so ljudje grešili. Tragedija je v resnici mnogo večja kot sami dogodki prvega velikega petka v Jeruzalemu. Začela se je, ko so ljudje prvič obrnili od Boga in se odločili, da bodo živeli po svoje. In nadaljuje se, kadarkoli živimo sebično, grdo ravnamo z drugimi  ljudmi ali zlorabljamo darove, ki nam jih je Bog dal. To je večja tragedija: naša lastna grešnost.

Križ pa nam kaže več kot resnico o nas samih. Kaže nam tudi resnico o Božji ljubezni. Jezusova smrt je podoba nezaslišane Božje ljubezni do nas, čeprav se ji upiramo. Bog je šel tako daleč, da je poslal svojega lastnega Sina v smrt, zato da bi nas osvobodil greha in smrti. Zato je križ absolutno središče celotnega krščanskega sporočila. Je blagovest o tem, kar je Bog storil za nas.

Velika sobota

In šel je v predpekel ta resnica je čudovito lepo prikazana na bizantinskih in ruskih ikonah o vstajenju. Te kažejo Gospoda, kako se sklanja, da bi nekega starca prijel za roko in ga vzdignil: ta človek je Adam, to je človeštvo. Tudi nam novodobnim ljudem te gib pove še vse o skrivnosti velike sobote. Gospod, ki je sam šel v smrt se sklanja nad umrlim človeštvom, da bi mu za zmeraj dal življenje.  Po smrti se molijo zadnji stavki: »Pridite na pomoč svetniki božji pridite naproti angeli Gospodovi. Sprejmite njegovo dušo, nesite jo pred obličje najvišjega. S temi upa polnimi besedami jemljemo kristjani slovo od svojih mrtvih.

Velika noč

Zgodovinska veda lahko pove o Jezusovem vstajenju samo tole: učenci so pričevali o njem. Vstajenje je odmaknjeno vsakemu človeškemu pogledu. To so bila srečanja le s prijatelji in učenci. Tehtati more njihovo verodostojnost. Kristjan pa to mora storiti. Vere ne sme sprejeti »lahkomiselno«. Toda zadnji korak, ki se zahteva od njega je vera. Najstarejše je Pavlovo poročilo, tudi tisto o evharistiji. Tudi Pavel je o tem prejel pričevanje. »Zakaj izročil sem vam predvsem to kar sem prejel…nazadnje kot negodniku se je prikazal tudi meni (1Kor 15,3-8).

Križev pot na cvetno nedeljo 20.3. 2016

Našega Odrešenika bomo spremljali na Križevem potu. Kako pomembna je ta pot. Jezus nam je ravno na tej poti zaslužil odrešenje in izrazil največjo ljubezen človeštvu. Vsa njegova dejanja, ne samo do trpljenja tudi do vseh, ki so bili ob njem je pokazal izredno ljubezen. Sedaj pa je na nas da to ljubezen sprejmemo, da se udeležimo te spokorne molitve postnega časa in z vero izrazimo hvaležnost Odrešeniku. Križev pot bo v podružnični cerkvi v Lanišču ob 18 uri. Vodil ga bo g. diakon Imre Jerebic. Pri njem bodo sodelovali veroučenci 9 razreda in njihovi starši. Molili bomo za novokrščence, za razumevanje v družinah, za vredno prejemanje zakramentov. Vabljeni.

 

Obisk bolnikov za Veliko noč

Pravi kristjan se prav gotovo veseli velikonočnega obhajila, ker s tem doživljamo tudi zmago nad grehom in zlom. V nas je življenje. Tudi naši bolni bratje in sestre so veseli tega obiska za veliko noč. Naloga in skrb domačih pa je, da za to poskrbijo. Zelo težko je če bolnik nastopi pot večnega življenja brez zakramentov. Zdaj je priložnost in čas milosti za srečanje z Odrešenikom. Ne odlašajmo z zakramenti do trenutka smrti. Tudi v bolnišnicah povabimo duhovnika k preizkušenemu bratu ali sestri. Obhajilo in maziljenje sta samo v oporo za duhovno in telesno življenje. V ponedeljek dopoldne bom obiskal bolne po župniji v torek pa v domu starejših. Lahko še prijavite obisk. Sporočite na tel. 041 328 606 ali 366 63 36.

 

Spovedovanje – v župniji pred mašo z najavo ali pa po maši v velikem tednu. Spoved  prinaša svobodo, pogum, veselje, zdravje. Na Rakovniku vsak dan od 9 do 12 in od 15 – 19 ure.

 

Obredi velikega tedna bodo vsak večer ob 19 uri – čet. pet. sob. Iz sobote na nedeljo se urni kazalci pomaknejo za eno uro naprej!!

 

Veliki četrtek – dejavnosti- pri maši se nam bodo pridružili letošnji prvoobhajanci, ki se nam bodo predstavili, da želijo hoditi po poti za Jezusom, ki jim daje kruh življenja , smisel in cilj. Pri maši boste svoje darove namenili za potrebe naše ŽK. Po maši vas vabim, da bomo vsaj nekaj časa z Jezusom na Oljski gori. Dogovorite se po družinah. Jezus tudi nam govori kakor je apostolom: »Niste mogli eno uro čuti z menoj. Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo«. Najprej povabim – dalnje, za tem bližnje, pa člane ŽPS, molitvena skupina in ključarje, zakonsko skupino, nazadnje pa naj bi bili mladi, ker njim ni težko čuti ponoči. Bedimo z Jezusom na Oljski gori za prenovo naše župnije. Gledali bomo tudi zgodbo največjega oznanjevalca apostola Pavla.

 

Pomoč  - za praznične dni

Prosim za sodelovanje pevce, ministrante, bralce beril, kar pridite v zakristijo posebej na soboto, nosilci bander, dogovorite se fantje, to je častna naloga, luči, redarji – to nalogo bi lahko prevzeli skavti, čistilke, molivci na veliki četrtek, soboto, pri sami procesiji in še drugi. Vsi, ki ste naprošeni, stopite v kontakt z svojimi

sodelavci in se dogovorite za izvršitev dela. Vse stvari se moramo prej dogovorite ne zadnji trenutek.

 

Veliki petek –dejavnosti. Ob 15 uri bo v župnijski kapelimolitev križevega pota. Radi se udeležimo te molitve in seboj pripeljimo še koga. Tudi otroke. Ta dan je tudi strogi post, kar pomeni, da iz ljubezni do Jezusa si bomo nekaj pritrgali v hrani. Lahko tudi kaj darujemo za revne in pomoči potrebne. Po večernem obredu se lahko nekaj časa zadržimo ob božjem grobu. Darovi ob božjem grobu so namenjeni za božji grob v Jeruzalemu. Spomnimo se bratov in sester po veri v sveti deželi in na Vzhodu.

 

Velika sobotai – blagoslov ognja za domove ob 7 uri zj.

 

Češčenje v božjem grobu         blagoslov jedil

8.oo Gumnišče, Glinek, Dole   10.oo na Gumnišču

9.oo Škofljica                            11.oo na Škofljici

10.oo Lanišče, Reber, Pleše      11.3o v Lanišču

11.oo Blato, Zalog, Drenik        14.oo na Gumnišču

15.oo  1-4 raz.                            14.3o v Lanišču

16.oo   5-9 raz                            17.oo v župnijski cerkvi

17.oo sodelavci župnije. Tudi češčenja se bomo lažje udeležili.

 

Godovi in mašni nameni  21.3. – 27.3. 2016

pon. Hugo…………za + Stane Gruden, obl. ob 18 uri

tor.   Lea…………..za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj

sr.     Rebeka………za + Peter Erjavec, Kar. Ob 18 uri

Vel. čet. ……………za ++ starše Zupančič, ob 19 uri

Vel.pet. ……………obredi velikega petka, ob 19 uri

Vel. sob. …………..za ++ Krevs, ob 19 uri

Vel. noč……………ob 7 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Jožef, Angela Kolovič, obl.

 

Tednika Družine je več – 15 kom. Dobite jo v avli na pultu.

 

Pot do svetega sedeža – papež Frančišek

Letos nas je doletela velika sreča, da si ravno v velikonočnem času lahko ogledamo film – življenjepis sedanjega papeža Frančiška. Vrteti ga bodo začeli na Veliki četrtek, pa najbrž te dni najprej le prevladajo obredi velikega tedna. To še vedno lahko storimo po Veliki noči. Papež nas je že velikokrat presenetil.

 

V ponedeljek je verouk za 3, 5, 6 in 7 razred – spoved.