Moje bogastvo

Zvrst: 

 

MOJE      BOGASTVO

 

Misli, ki jih boste prebirali v današnjem Našem glasu so izpod peres mladih 7 razreda. Dobili so za domačo nalogo, kaj je za njih bogastvo. Zapisal bom del njihovih misli:

Moje bogastvo je vse okoli mene. Moje bogastvo je tudi družina. Z njo sem že od začetka življenja. Družina mi pomaga, me podpira, me razume in vodi skozi življenje. Bogastvo je tudi šola, prijatelji, zdravje, Bog, zame so bogastvo ljudje.... /Karin /

Razmišljal sem kaj sploh pomeni, da si bogat – na misel mi je prišlo, da imaš veliko denarja, dober avto, na morju vikend in ladjo. Veliko ljudi ima vse to pa niso srečni. Ko sem bolj razmišljal sem ugotovil, da je bogastvo to, da si zdrav, zadovoljen, da imaš rad ljudi, da si veren, pošten. Želim si da bi zrastel v poštenega, dobrega vernega fanta.../Luka/

Vsak človek nosi v sebi bogastvo. Moje bogastvo je tudi v tem, da sem samostojna in mi starši zaupajo, da grem sama domov iz šole verouka...Vem, da imam v sebi še veliko stvari... /Lara/

Jaz si pravim, da brez družine ni življenja, tako tudi ne bogastva /Nina/

Moje bogastvo je tudi vera, da mi je Bog omogočil dostop do mojih glavnih potreb – po hrani, vodi, varnosti, počitku, ljubezni... /Klara/

Bog se razodeva v Evangelijih

 

Evangelij je treba doživeti, sicer ostane podoben  mrzlemu predmetu, o katerem lahko le razmišljaš, ga študiraš. Samo veren človek, ki v evangeliju srečuje Osebo, more evangelij prav doumeti. Neveren človek morda odkrije v evageliju lepe misli, ne more pa razumeti njegove globlje vsebine.

Da bo branje in poslušanje  sv. Pisma srečanje z živim Bogom, je treba, da se božji besedi bližamo z vero, molitvijo, ponižnostjo in vztrajnostjo.

Kadar je bil ruski pisatelj Fjodor Mihajlovič Dosotojevski /1881/ otožen ali v dvomih je vedno odprl evangelij  in bral, kar je bilo napisano na prvi  strani, ki se mu je odprla. Tudi pred smrtjo je vzel v roke evangelij.

Že starozavezni prerok Izaija je zapisal , kakšno moč ima božja beseda:

»Kakor pride dež in sneg izpod neba se ne vrača tja dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti...tako je tudi z mojo besedo, ne povrne se k meni brez uspeha...

Prerok Jeremija pa z besedami izpove hrepenenje po božji besedi: »Če so prišle tvoje besed, sem jih požiral, tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca...

Tudi učitelj narodov nas spodbuja, da nam je beseda dana za rešitev, vsakomur, ki veruje. Vsi, ki se trudijo živeti po evangeliju tudi hitro spoznajo njegovo moč, moč evangeljske besede.

Z močjo razuma lahko spoznamo nekatere resnice – da Bog biva, da je spregovoril po sv. Pismu, da je duša neumrljiva...

 

Čiščenje cerkve

Velikokrat danes slišimo – treba se je izpopolnjevati v svojem poklicu. Vse se zelo hitro menja in prihaja do novih spoznanj. Tudi delo v cerkvi to zahteva. Vzgajamo si čut, da bomo čutili z bogoslužjem z vsem kar se dogaja v cerkvi. Tako si nabiramo novih spoznanj, kako bomo drugič lažje pripravili božji hram za sveto daritev. Seveda je pri tem na prvem mestu naša ljubezen do cerkve – Cerkve. V letu 2013 so pri tem sodelovali:Ferbežar Anton in Ani, Trtnik Ana, Buh Nuša, Trtnik Pavla, Suzana Ščavničar, Beti Zagorc, Neža Zagorc, Angelca Kraljič, Franc Kastelic, Tone Kraškovic, Marija Kraškovic, Matjaž Milena, Škufca Ciril, Škufca AlenkaŠkrabec Ljuba, Stopar Pavla, Škufca Alenka, Pečnik Branka, Valentinčič Helena darovala za cvetje, Pečnik Karmen, Boh Marija, Janežič Saška, Janežič Anja, Gruden Francka in Mojca darovali za cvetje, veliko butaro za cvetno nedeljo je napravil Marko Janežič iz Klanca, Ana Trtnik, Tončka Kastelic, Nuša Buh, Angelca Kraljič, Marija Kraškovic, Franc Kastelic in Ljuba Škrabec, Kastelic Franc, Trtnik Tone, Trtnik Ani, Buh Anica, Škrabec Ljuba, Stopar Pavla, Škufca Alenka, Ciril, Nuša Buh,Ani Ferbežar, Ani Trtnik, Pavla Trtnik, Marija Kraškovic, Beti Zagorc, Julijana Bekš, Suzana Ščavničar. /se nadaljuje/

 

Zakrament božjega usmiljenja

Sv. Pismo nam velikokrat govori o božji ljubezni do človeka. Bog svojo ljubezen izkazuje vsak trenutek, Že stara zaveza je polna besedil o božjem usmiljenju, še veliko bolj pa je to zaznati v novi zavezi, saj je takorekoč vsaka stran evangelija izraz božje ljubezni do človeka. Tudi v trenutkih, ko človek skrene z božje poti, ko se upiramo njegovi dobroti, ko zaničujemo božje stvarstvo, ko se dvigujemo nad vse, ko nam ni mar za drugega...Vse to so tudi trenutki, ko nam stoji blizu naš Odrešenik. Jezus nam je dal poseben zakrament – spoved, znamenje božjega usmiljenja, da se rešujemo tega slabega in zla stanja. Vse to v nas - namreč greh – povzroča težave, ki nas bremenijo in nam jemljejo svobodo. Zakramnet spovedi, odpuščanja nam daje moči, da znova vstajamo in se napotimo proti cilju. V naši župniji imamo večkrat na razpolago tujega spovednika, spovedujemo otroke, imamo parkrat na leto tudi skupno pripravo na spoved in posamično spoved, predvsem za večje praznike. Izkoristimo te lepe priložnosti za osebno rast.Ne čakajmo in ne odlašajmo s tem zakramentonm – Oče nas pričakuje.

 

Srečanje za starejše bo v ponedeljek po večerni maši v zakristiji.

 

Biblična skupina ima srečanje v torek zvečer ob 20 uri. Lepo vabljeni tudi novi raziskovalci sv. Pisma. Izkoristimo to lepo priložnost in spoznavajmo knjigo življenja in tudi kaj nam je treba stroiti na poti življenja.

 

Prvi petek – bom obiskal bolne brate in sestre na domu – dopoldne.

Blagoslov sv. Blaža – Vabljeni k sv. maši na dan sv. Blaža za zdravje. Kdor bo želel bo prijel blagoslov, ki ga podeljujemo na priprošnjo sv. Blaža, da nas varuje bolezni v grlu in drugega zla. Zdravje je veliko bogastvo in bodimo Bogu hvaležni.

 

Konferenca duhovnikov – sreda 5.2. ob 9 uri.

Duhovniki imamo vsak mesec srečanje. V tem mesecu bo pri nas in srečanje bomo začeli ob 9 uri z sv. mašo. K maši ste lepo povabljeni tudi verni naše župnije. Skupaj bomo molili za naše potrebe, za naš kraj, za delo duhovnikov in pastoralnih delavcev na ozemlju naše dekanije. Z sodelovanjem pri maši izražamo poveznost in skupnost bratov in sester.

 

Prva sreda – molitev ob 19 uri

Vedno znova vas vabim, da se povežemo v molitvi. Molitev nas povezuje med seboj in z Bogom. Tokrat se nam bodo pridružili letošnji prvoobhajanci in povabljeni so tudi birmanci, po svojih skupinah. Vsi smo povabljeni da se Bogu zahvaljujemo za vse kar imamo in ga prosimo, da bi ostali zvesti njegovemu klicu. Nameni – da bi znali ceniti modrost starejših v Cerkvi in v družbi, da bi vsi redi sodelovali pri širjenju vere, da bi pastoralni delavci omogočili ustrezno pripravo na prejem zakramentov – obhajilo, birmo...

 

Prešernov dan – 8.2. spomnimo se naših kulturnih delavcev – da bi nam posredovali to kar je dobro za naš duhovni razvoj – izobesimo zastave.

 

Godovi in mašni nameni 3.2. – 9.2. 2014

pon. Blaž...............za + Anton Zaman, obl. ob 18 uri

tor.  Jožef..............za + Jožef Skubic, obl. ob 18 uri

sr.    Agata............ob 9 uri v dober namen – kon. d.

čet.   Pavel.............v čast MB za zdravje, ob 18 uri

 za + ata in brat Janez Nered, obl. na Gum. ob 19h

pet.  Nivard........za + Jožef Križman, obl. ob 18uri

sob.  Jožefina......za + Marija Hribar, ob 18 uri

ned.   5 ned. m. let....ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za ++ starše in brate Pajk