Moje cerkveno leto

Zvrst: 

 

 

 

MOJE   CERKVENO   LETO

 

 

 

Ob koncu cerkvenega leta je prav, da se vprašamo kako smo ga preživeli, kaj smo dobrega storili, kakšne duhovne koristi imamo, kakšen korak smo storili naproti Jezusu.

Marsikdo se bo morda izgovarjal, kaj pa mi župnija nudi razen nedeljske svete maše. Od duhovnika ne dobimo tistega kar si želimo, slišimo tudi kako mladi zapuščajo Cerkev po sv. birmi, kako se v župniji, dekaniji in škofiji nič ne dogaja za mlade, kako mladim niso pomembne vrednote /katoliške/ in jih ne živijo tako kot smo jih včasih. Vse to in še marsikaj bi lahko naštevali podobnega.

Pa je res tako? Sploh vemo kaj je na voljo posamezniku, da bi lahko duhovno rasel, se utrjeval in napredoval v katoliški veri. Gotovo ima Cerkev pomanjkljivosti – pomanjkljivosti ima vsaka institucija. Seveda pa sem moram tudi sam najprej vprašati, sem jaz osebno kaj pripomogel h kakšnemu delu znotraj institucije  Cerkve, da bi bilo drugače?

Duhovniki smo si zares zelo različni, eni pritegnejo z nedeljsko pridigo in povedo prav tisto, kar bi ljudje radi slišali, celo kar morda iščejo za svoje življenje, drugi pomagajo k lepemu sodelovanju v župniji in laiki močno sodelujejo  pri soustvarjanju duhovne ponudbe, nekateri poskrbijo za prenovo cerkva, za prenovo cerkvene okolice, nekateri se približajo mladim, drugi starejšim, nekateri najdejo osamljene, nekateri naredijo lepo liturgijo z ministranti za praznike. Gotovo je tudi pri nas duhovnikih tista želja, dati vernikom kar moremo.

Moje cerkveno leto je tudi od mene zahtevalo dejanja, eni so bili zelo dejavni, drugi manj. Župnija se od župnije razlikuje. So tudi taki, ki nemo čakajo, da bi jih kdo povabil v svojo sredo – pri ministrantih, pevcih, skavtih, pri Karitasu, pri bravcih, pri ključarjih. Nekateri so navdušeni, drugi pa se ne najdejo in iščejo, če je v njih prisotna želja po sodelovanju. Nekaterim so jasne vrednote za katere se trudijo in želijo po njih živeti, drugi pa si ne znajo odgovoriti na milijon vprašanj, ker si jih znova in znova postavljajo in kar naprej izbirajo in ni nikoli prave odločitve. Nekateri so ostali glede svoje vere na ravni otroškega dojemanja svetopisemskih zgodbe in vere, drugi pa so uspeli povezati svoje življenje z vero, evangelijem in Cerkvijo in se tudi ne boji raznih provokativnih vprašanj in pričujejo za Boga.

Nekateri se bodo izgovarjali, da ni mogoče dobiti ničesar razen maše – mladinec, zakonec, samski, ovdoveli, starejši, bolnik….drugi pa bo izkoristil za to vsako priložnost – evharistijo, bedenje, župnijsko romanje, pomoč otroku pri verouku, biblično skupino, zakonsko skupino, molitveno skupino, izpostavljeno sv. Rešnje Telo, poletne počitnice ministrantov, oratorij, klepet z duhovnikom ali redovnico, molitev oznanila, ikone, ogled cerkva in kapelic, bogkov kot, križev pot, blagoslov jedil, postavljanje jaslic, prvo sv. obhajilo, priprava na krst, župnijski dan, župnijski piknik, versko literaturo, tišino, naravo postni in adventni čas in celo okrožnice papežev, cerkvene dokumente, pogrebe prijateljev, petje v pevskem zboru…

Kakšne so tvoje vrednote, poveš le, če se boriš na shodih in referendumih ali deluješ kot športnik, sindikalist, če širiš vero preko socialnih omrežij, če moliš, če vzgajaš v duhu krščanstva.

Vse to je potrebno in vsak ima prav. Tako molitev kot spreminjanje politike. Tako fizična kot duhovna gradnja. Vsak drobec prinese k rasti, k širjenju obzorij, h gradnji Cerkve.

Prav je da vsak ve pri sebi v čem je močan in čim lahko najbolj služi celotni skupnosti, h gradnji boljše Cerkve. V čem smo šibki in lahko tudi na tem področju napravimo novi korak k boljšemu. Začenjamo novo leto, naj bi bilo bogato, uspešno za duhovno življenje.

 

Verska oskrba v bolnišnicah

Velikokrat se sprašujemo koga naj pokličemo v bolnico, ko nekdo zboli, ki je resno bolan ali je imel hudi nesrečo. Lahko se obrnemo na domačega župnika, na najbližjega duhovnika ali pa pokličemo tudi duhovnika, ki je za tisto bolnico določen. Gotovo je tak duhovnik najbolj primeren in tudi usposobljen za to delo. Ima veliko izkušenj. Zato vam danes posreduje tudi klicne številke za duhovnike, ki delajo po naših bolnišnicah v naši nadškofiji:

Univerzitetni klinični center Ljubljana 041-613-378, 041 951 668

Onkološki institut – 041 613 378

Bolnica Petra Držaja – 041 613 378

Bolnica Golnik – 041 760 352

Bolnica Jesenice – 04 583 10 60

Porodnišnica Kranj – 04 202 55 00

Psihiatrična klinika Ljubljana 041 396 933

Psihiatrična bolnišnica Begunje/Gor. – 040 244 339

Rehabilitacijski center Soča 031 613 378

Bolnica Novo mesto 041 742 721

Te številke si lahko izrežete iz našega glasila in jih spravite ali pa prilepite na kakšno omaro, da bodo takoj pri roki.

 

Gledališče  »pod mostom«

Gledališče pod mostom iz Velike Loke pri Grosupljem  vabi na ogled uprizoritve komedije: »Niti tat ne more pošteno krasti«. Komedija bo v soboto 2 decembra ob 19 uri  v Kulturni dvorani Škofljica. Lepo vabljeni.

 

Kje sem doma?

Priče smo velikemu preseljevanju narodov zaradi posledic vojn, suše, plemenskih sporov, avtoritarnih režimov…

Priče smo veliki mobilnosti, turizmu in potovanju ljudi z enega konca sveta na drugega ali vsaj do bližnjih dežel.

Svojo pozitivno izkušnjo doma, ki ni le lepa in mogočna hiša ali udobno stanovanje, smo dolžni podeliti s tistimi, ki so svoj dom izgubili ali se jim je ta zamajal. Ponudimo jim kruha svoje dobrote.

 V tem tednu bomo več razmišljali na to temo. Vabljeni k sv. maši.

Vsak dan bomo pri sv . maši kratko premišljevali na to temo in molili tudi prošnje za vse potrebe v tem duhu. Več na radiju  Ognjišče.

 

Čiščenje cerkve in okolice

Najprej se vsem zahvaljujem za delo, ki ste ga opravili v mesecu novembru pri čiščenju cerkve in okolice. Darovali ste tudi cvetje. To naj bi bilo skupno delo povabljenih. Žal moram zapisati, da se jih kar lepo število družin izmika sodelovanju. Nekateri se izgovarjajo tako ali drugače. Hiša božja je naš dom in naš Bog prebiva v njej in vsi mi moramo skrbeti zanjo. Bog vam da na leto 365 dni, bodimo pripravljeni mu darovati tudi mi kakšno uro na leto.

Mohorjani

Te dni sem prijel pošiljko knjig za leto 2018 Mohorjeve družbe. Bralcem bo gotovo všeč in v veliko pomoč pri krajšanju zimskih dolgih uric. Zbirko lahko dobite v župnijski pisarni po maši. Knjiga je še vedno velik prijatelj človeku, ki ga bogati in vznemirja za nova dejanja.

 

Marija trka na naša vrata

Tudi letos bomo lahko povabili Marijo v naš dom v adventnem času. To so trenutki druženja med seboj in božjo materjo Marijo. O b njej se učimo verovati, ljubiti, moliti, vztrajati, trpeti. Vse to je doživela naša duhovna mati Marija. Povabimo jo v svojo sredo in z njo tudi naše prijatelje, sosede in sorodnike. Večer bo lep in duhovno bogat.

 

Adventni koledar za otroke

Z veseljem boste sprejeli to majhno knjižico Adventni koledar in iz njega se boste veliko naučili. Vsaki dan boste lahko spoznavali novo deželo in kako v tej deželi štejejo leta in čas. Slišali bomo o času po tujih deželah. Starši berite tudi vi skupaj z otroci.. Naj bo to priložnost za večerno umiritev in molitev. Vsi skupaj naredite načrt kako boste večer preživljali. Vsi otroci bodo dobili knjižico.

 

Srečanje za starše prvoobhajancev

Priprava na prvo sv. obhajilo  je potrebna tudi za starše. Starši morate otroke podpirati pri njihovi rasti v osebnost. Otrok v tem času  sprejema odločitve, ki mu bodo v pomoč tudi za poznejše življenje. Kako ga dobro pripraviti na prejem zakramenta – spovedi in prvega sv. obhajila. Kaj je naša dolžnost? Srečanje bo v torek ob 18 uri.

 

Godovi in mašni nameni  27.11. – 3.12. 2017

pon. Modest………..za + Ladislav Škufca, 30 dan, ob 18 uri

tor.  Katarina……….za + Marija Okoren, ob 7.3o zj.

sr.   Saturnin………..za ++ Anžič, ob 18 uri

čet.  Andrej…………za + Primož Grlica, ob 18 uri

                                   za zdravje v čast MB, ob 19 uri na Gum

pet.  Karel…………..za ++ starše Boh in + Ciril, ob 18 uri

sob.  Bibijana……….za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                                   Za + Jožica Finc, ob 18 uri

Ned.  1 adv………..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 Ob 10 uri za + Lavrič Jelka, Alojz, obl.

V decembru čistijo – Reber, Dole, Pleše, Šmarska  /čez progo/.