Naši birmnci o birmi

Zvrst: 
 
 
NAŠI   BIRMANCI  O   BIRMI
 
 
 
Birma mi pomeni nov začetek  krščanskega življenja, veselje ob prejetju sv. Duha.
Z birmo bom postal boljši kristjan in bom utrdil svojo vero. Sv. Duh mi bo pomagal pri nadaljevanju  verskega življenja.
Pri birmi bom prejela darove sv. Duha. Upam, da jih bom pametno uporabljala zase in za druge. Birma mi bo utrdila vero v Boga, poglobila sem versko znanje, sedaj vem več. Zaključila sem osnovnošolski verouk in se bom pridružila mladim. To mi pomeni prehod v samostojno versko življenje. 
Birma je eden od sedmih zakramentov…pri birmi obnovimo krstne obljube, birma mi pomeni , da postaneš bolj odrasel v verskem smislu.
Birma mi pomeni, da dobim darove sv. Duha, postal bom »pravi« kristjan, ter se, ko bo čas za to poročil v cerkvi pred Bogom.
Birma mi pomeni prijateljstvo s svetim Duhom. Obljubim, da ga bom spoštovala /sv. Duha/ in ga bom vedno prosila za darove sv. Duha.
Pri birmi bom prijel darove sv. Duha in bom s tem postal Gospodov maziljenec.
Birma mi pomeni  prejeti sv. Duha, tolažnika za naše srce in dušo. Spremlja me na dobrih in slabih poteh in nam pomaga najti pravo pot.
Birma, v obilici prejeti darove sv. Duha, se bolje spoznati s škofom in potrdilo za uspešno opravljenih 9 let verouka.
 
Darovi sv. Duha
 
Dar modrosti – je dar pri neskončni ljubezni, božji instinkt, s katerim uživamo Boga, s katerim okušamo, kako je Bog dober. Resnično modri presoja vse  božji luči, pod vidikom večnosti. Modri doživlja Boga v vseh stvareh. Ljubezen je središče vsega življenja. Človek je bil ustvarjen za ljubezen.
Dar umnosti  - je dar, ki nam pomaga odkrivati resnice, ki jih je Bog razodel. To je poseben dar , ki duši odkriva globok smisel božjih skrivnosti. Pomaga nam razumeti našo vero. Pomaga nam odkrivati pomen sv. besed v sv. Pismu ali pa tudi v liturgiji. Dobremu Bogu čisto preprosto povem, kar mu hočem povedati, brez lepi puhlic, pa me vedno razume.
Dar vednosti -  s tem darom nas sv. Duh ne naredi učenih in izvedenih v znanostih tega sveta, ampak nas stori deležne božje vednosti. Nas nauči oprav soditi  o stvareh in nas vodi, kako jih moramo uporabljati. Kaže nam njihovo veličino in njihovo ničevost, ter jih postavlja pod večnostni vidik.
Dar sveta – ta dar nam pomaga spoznati božjo voljo ter ji poslušno in voljno slediti. Ta dar je posebna luč, ki nam narekuje, kaj je bolje storiti in čemu se je bolje izogniti. Ta dar je v nas v obliki trajne luči ter nas uči, da uporabljamo najboljše odločitve na poti k Bogu sredi velikih preizkušenj na zemlji. S tem darom pomagamo sebi in drugim, ko jim svetujemo.
Dar moči – je v tem, da obleče človeka z močjo sv. Duha…Zanj je značilno dvoje teženj, napad in obramba. Duh moči priganja človeka k delu velikih stvari v slavo božjo. Duši se ne zdi nemogoče, ker vse pričakuje od Boga. Ni dovolj ostati samo pri obrambi, preiti moramo v napad. Sovražnikov ne manjka. Božje koristi moramo varovati. Bog nam je dal leta, da jih res napolnimo.
Dar pobožnosti – nas uči, da se radujemo božjih popolnosti, nam predvsem pomaga, da vidimo, kako je Bog vreden, da ga ljubimo…Ta dar bas priganja k oznanjevanju, da bi Boga bolj častili in bi rasla božja slava.
Dar strahu božjega  - sinovski strah je strah otroka, ki noče žalostiti ali izgubiti očeta, je nežnost ljubezni, ki jo je strah vsega, kar bi moglo žaliti dobrega Boga, katerega ljubi. Tisti, ki ljubi se vedno boji izgubiti predmet svoje ljubezni Ta dar nam pomaga odkriti vso zlobo greha.
NCNG  + Janez Korošak
Nekoč bo prišla, če sprejemamo dar vere, tudi naša osebna velika noč. Takrat bo naše telo in duša poplačano za pogum, da je kljub vsej šibkosti hotelo živeti; poplačano bo z neuničljivim življenjem. Ob smrti sina, brata, soseda in vaščana so darovali za sv. maše in za cerkev: družina Korošak, vaščani Gorenjega Blata – družina Stojanovič, družina Miklič, družina Šilc, družina Solar, družina Hrovat, družina Okoren, družina Samec, družina Debevc, družina Rokavec, družina Smole, družina Smiljanovič, družina Teodorovič, družina Šerjak, družina Boben, družina Tomič, družina Podržaj, družina Švajger, družina Dragovan, Bedenčič Gregor z družino, Milijaševič Zdravko, Miljaševič Dejan, Milijaševič Dijana, Hrovat Rozi, Stane Bedenčič, Hrovat Branko z družino in Klančar Bojan z družino. Hvala vsem darovalcem – dobrotnikom.
Kjer ni upanja na večno življenje, tam ugasne sleherno veselje. Pogled, ki ga krščanstvo ponuja človeku, je poln upanja. Kristjana ob smrti zato ne spremlja samo žalost, ampak tudi upanje, ki ga postavlja na trdna tla in ga obenem pripravlja na večnost.
 
Zahvala ob nabirki
Darove današnje nedelje so namenjeni za socialno zavarovanje duhovnikov naše nadškofije. Z svojim darom pomagate tudi vsem duhovnikom v nadškofiji. Kar nekaj jih je ki so na manjših župnijah in se le s težavo prebijajo skozi vsakdanje življenje. Vaši darovi pa jim bodo v pomoč pri socialnem in pokojninskem zavarovanju. Za vašo pozornost in dobroto se vam duhovniki zahvaljujemo. Naj bo tudi vaš dar k Bogu klic za nove duhovne in redovne poklice.
 
K šmarnicam
Šmarnice so samo meseca maja. V tem mesecu se obračamo k naši nebeški materi Mariji, ki je vsem nam naša duhovna mati. Marija je tista, ki nas ljubi po svojem Sinu Jezusu Kristusu. Kako nas ta podoba matere Marije priteguje v svoj objem, k razmišljanju in občudovanju njene lepote dobrote…To je prava mati, otroku skrbna mati, ljubeča mati, h kateri se otrok zateka v stiski, ji odkriva svoje najgloblje skrivnosti srca, njene besede, njeni nauki so zanesljivo življenjsko vodilo, tudi ko je ni več, otrok živi z njo. To dobrotna, skrbna in  ljubeča mati. Vsak večer ob 19 uri se ji pridružimo pri sv. daritvi, ji prisluhnimo in pojmo pesmi njej v čast.
Srečanje s škofom birmovalcem  v četrtek 11.5. 2017 ob 18 uri
To srečanje je župniji v spodbudo in pomoč na poti verskega življenja. Čeprav je nekatere birmance nekoliko strah, ga pa drugi birmanci nestrpno pričakujejo. Birmanci se še veliko let spominjajo srečanja z škofom in celo to kaj so bili vprašani s strani škofa.  Njegova vprašanja so največkrat postavljena tako, da potem mlademu rodu razloži določene stvari za življenje. Škof spregovori tudi staršem in botrom o odgovornosti do birmancev in verskega življenja. Birmovalec pride kot nosilec veselega oznanila in jim spregovori o Bogu in njegovi ljubezni do sveta in človeka. Ko pride birmovalec na župnijo je to velikega pomena za vso župnijo. Zato vabim vse verne, da se z veseljem udeležimo srečanja – starši, birmanci, botri in tudi vsi veroučenci veroučne šole. Na začetku bomo tudi zapeli pesem : »Skupno pesmijo prosimo…«
 
Spovedovanje za praznovanje 
Večkrat boste imeli priložnost za sv. spoved pred mašo v tednu in tudi med sv. mašo. Spovedovanje birmancev bo v sredo od 18 ure dalje. Spovedovali bomo trije duhovniki. V četrtek med sv. mašo bo spovedoval sam gospod škof Jamnik. Praznik bo doživet, ko bomo tudi sami doživljali božjo ljubezen, zato izkoristimo to lepo priložnost.
 
Čiščenje in krašenje cerkve za birmo bo po dogovoru staršev. K  delu ste vabljeni vsi starši
 
V ponedeljek za prvoobhajance ne bo verouka. Vabljeni k šmarnicam.
 
Godovi in mašni nameni 8.5. – 14.5. 2017
pon. Bonifacij………….za + Franc Gruden, Klanec, ob 19 uri
tor.   Beat……………….v čast MB za zdravje, ob 19 uri
sr.    Job…………………v čast MB za zdravje, ob 19 uri
čet.  Odo…………………za + Janez Zagorc, obl. ob 19 uri
pet.   Leopold……………za + Alojzij Goršič, obl. ob 19 uri
sob.   Fat.MB…………..za + Henrik Zgonec, obl. ob 19 uri
ned.  5 vel.ned………….ob 8 uri za žive in mrtve farane
                                       ob 10 uri za birmance – škof
                                       ob 10 Franc, Frančiška Bedenčič
Komisija za družino ima srečanje v ponedeljek ob 20 uri
Dan birme – ugasnemo telefone, fotografi so določeni
Molimo za naše prejemnike zakramentov – birme, obhajila.