Na poti smo

Zvrst: 

N A    P O T I     S M O

 

Vozi se ali pa hodi peš, smrti naravnost naproti greš –   J. Stritar

Velik človek se smrti ne boji. Ona je prehitenje tistih, ki še čakajo, za celo vesoljstvo, je le silno nadaljevanje večnega življenja, je pot duše v objem Tistega, od katerega je izšla.  – Bogomir Magajna

 

 

+ Roman Mikulčič

++ Kladnik

++ Mikulčič

+ Renato Etling

++ Tomažič Marija

+ Marija Repar

++ starše Boh in brate

+ Frančiška Zelnik

++ iz družine Mulh

++ Golob

++ Kovačič

++ starše Bratkovič

+ + brat Jože in družina Ošlaj

++ starše in brate iz Fištrove dr.

+ Anžič Franc, Marij, Jerca

+ Keber Ana, Franc, Jože

+ Perovšek Neža, Janez, Jože

+ Vencelj Alojz

+ Menard Janez

+ Menard Ana

++ Hosta

++ Benčina

++ starše Živanovič

+ sestra Nada

+ brata Jovota

+ brata Lazarja

++ Papeževe – ata, mama

+ Jožeta – Drenov Grič

+ Česnik Silva

++ sosede iz Pleš

+ Kraljič Anton in Marija

+ starša in teto Okoren

++ brate in sestre Podlogar

+ Franc Gruden

+ Anton Šerjak

++ Jesih

+ Franc in Ana Okoren

+ Babnik Leopold, st.

+ Babnik Leopold, ml.

++ Franc Gruden in starše – Klanec

+ Antonija Gale

+ Ciril Gale

++ Kramar

++ Gale

+ Ana in Jže Janežič - Magdalenska gora

+Ljudmila Sattier, Mestre

+ Vilma Flajnik – Logatec

+ Franc Gruden Klanec

+Mari Novak – Kanada

++ Gregorjeve

++ Poličarjeve

++ Mišmaševe – Kanada

+ Pavla Adamlje

+ Česnik Silva

++ prijatelje in sorodnike

++ Herman in Medved

+ Jožef Glad

++ Gladove

++ družino Rožič

+ Petra Konda

+ Pepca Cujnik

+ Jože Hrovat

++ starše Strle

++ starši Hrovat – Kamni vrh

++ stari starši Okoren

+ Jože Hrovat

++ starši in brata Gruden

++ stari starši in teta Gruden – Gumnišče

+ Urška Gruden

+ Metod in Perka Gruden

+ Marija, Jože Gruden

+ Julijana Bizjak

++ Černetove in Igorja

++ Jerebove

+ Metoda Levstik

+ Marko Levstik

+ Marija Verbinc

+ Marija in Jože Gruden

++ starše Groznik

++ Jerebove in Črnetove

+ Metod in Perka Gruden

++ Stajnar

++ Cigale

+ Silva Meden

+ Anton Zaman

++ družina Rorman

++ za vse verne rajne duše

+ Janez Zakrajšek

++ starše, brata in sestri Zakrajšek

++ starše in brata Janežič

+ Drago Poje , st.

+ La,pič Vinko in Marija

+ Janez in Frančiška Jamnik

+ Lavka Jože

++ Lavka

++ starše Skubic, rimska

+ Janez Možina

++ starše Možina

++ starša  in brata Rebolj

+ Jože Garvas

++ starše in brata Rebolj

+ Jože Garvaz

+ + starše Hiti

+ Ivan Hiti

+ Tončka Gruden

++ starše Trtnik

++ starše Zupančič

+ Ivan Zupančič

++ strice in tete roj. Zupančič

+ Ivi Potokar

+ Ćesnik Silva

za vse ++ pozabljene

++ starše Buh

++ starše Jurjevec

+ Karel Skubic

+ mama Marija

++ starše Gruden – Klanec

++ brata Alojz in France

+ Alojz Valentinčič

++ starše Gruden , Klanec

+ brata Alojz, France

++ Angela, Franc Erjavec

+ Ladislav Pečnik

+ Veber Peter

++ starše Švalj

+ Krivic Anton

+ Krivic Rozalija, Smrjene

+ Marucelj Janez, Smrjene

+ Marucelj Frančiška

+ Krivec Anton, Rozalija

+ Gorišek Anton

++ starše Hiti

+ brat Ivan

+ sestra Tončka

++ Goriškovi

+ Terezija in Alojzij Švigelj

+ Marija in Franc Hribar

+ Anica Tanko

+ Franc, Frančiška Mlinarič

+ Franca in starše Švigelj

+ Ivana Perne

+ Albina in Marijo Hlebš

++ Joži in Janez Matjaž

+ ata Janez Nered

+ mama Milka Nered

+ brat Janez Nered

++ Škufca iz Ratja

++ Smrdel

++ Boben

++ Iskra

+ Ana in Anton Kastelic

Veliki vrh

+ Alojzij Goršič

++ Mazi

++ Mavec

++ Kraškovic

++ Žnidaršič

+ Janez Samec

++ starše Samec

+ Jože Dolinšek

+ Tone in Ančka Švigelj

+ Bogomir Pirečnik

++ brata ibn starše Serajnik

+ Zdenka Serajnik

+ Agneš Bedič

++ Koloman

+ Anton Zupanc in starše

++ Kastelic – Zalog

++ Rajšp

++ Fluher

+ Angela Vrečar

+ Janez Vrečar

+ Frančiška Kocjan

++ starše Skubic

+ Jože Skubic

++ Strežek

++ Goršič

++ Verbič

+ Pirnat Anton

++ starše Lunder

+ Ivan Ilc

+ Jožefa Adamič

+ Amalija in Rudolf Kovačič

++ Dolinškove

++ Lundrove

+ Karel Cvet

+ Stane Gruden

++ starša, sestra, brat Gorišek

++ Gruden

++ starše in brata Pajk

++ starše, svojce Zupančič

/se nadaljuje v prihodnji številki NG/

 

Karitas  - prošnja

Kot vskao leto v tem času vas Škofijska Karitas Ljubljana vabi, da se priključite akciji STISKA,  v kateri nabiramo sredstva za nakup hrane in za pomoč ljudem pri prlačilu osnovnih življenjskih stroškov. Naj doborta, ki jo boste na ta način izkazali ljudem v stiski, tudi vam prinese notranji mir in veselje. Pomagate lahko z enkratnim plačilom položnice, lahko pa izpolnite prijavnico in postanete redni darovalci Karitas z mesečnim prispevkom 2,50 €. Nekateri boste položnice prejeli v našem glasu, prijavnice pa so na pultu ob izhodu iz cerkve. Hvala vsem.

 

Srečanje za člane ŽPS

Srečanje bo potekalo v zavodu sv. Stanislava nad Ljubljano in to 8 in 15.11. Lahko se udeležite enega ali drugega termina. Naš termin je drugi. To bo srečanje duhovnikov in laikov. Namen srečanje je - prepoznavati, potrditi in okrepiti poklicanost in poslanstvo laika in duhovnika. To srečenje je obenem tudi kot dekanijsko srečanje. Prosim, da se člani ŽPS udeležijo tega srečanja  in da mi do torka 11.11. sporočite svojo udeležbo.

 

Srečanje starejših – 3.11.

Tokrat bo v naši sredi naš veliki ljubitelj sveta Aleš Juvanec. Rad bi nam pokazal pot, ki jo je napravil, da je obiskal našega velikega misijonarja Petra Opeko na Madagaskarju. Nekaj tega ste lahko že prebrali v tedniku Družina, zdaj pa bomo iz njegovih ust slišali o zahtevni poti po Madagaskarju. Najbrž je bilo nekaj posebnega tudi samo srečanje z misionarjem Petrom – velikanom človečnosti, svobode, pravice in resnice. Lepo vabljeni gledalci in poslušalci, zvečer po maši, ob 18.30.                                                                           

 

Biblična skupina v torek ob 20 uri – sv. Pismo nas  hrani in vabi!!

 

Godovi in mašni nameni  3.11. – 9. 11. 2014

pon. Viktorin......................za + Zalar Ivanka, 30 dan, ob 18 uri

tor.    Karel..........................za + Jožef Marolt, ob 18 uri

sr.     Zaharija.......................za + Lado Dolinšek, ob 7.3o zj.

čet.    Lenart.........................za + Vida Zaletelj, obl. ob 18 uri

                                             za ++ Kramar, Gum. na Gumob 19 uri

pet.   Vincenc.......................za + Edvard Krampelj, obl ob 18 uri

sob.   Bogomir......................za + Ana Marinčič, obl. ob 18 uri

ned.   zahvalna.....................ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                              ob 10 uri  za + Franc ++ Podlogar

Na prvo sredo vabljeni k skupni polurni molitvi ob 19.3o v kapeli.