Ne ljubi se mi moliti

Zvrst: 

 

NE   LJUBI   SE   MI    MOLITI

 

Ta misel je danes pri mnogih zelo pogostna. Vzrokov za to je lahko več.  Prvi, ki bi ga lahko omenil je osebna vera. Se čutim povezan z Bogom, Boga doživljam v svojem življenju ali pa mi je tudi to najvišje  dejstvo nepotrebno, se ne čutim vernega ali ne želim svoje vere na noben način izpovedovati. Hočem v svojem življenju nečemu kljubovati, ker je to danes moderno.

Ali naj v takem razpoloženju molim, je to mogoče? Komu in kaj se človeku ljubi, ko pa je velikokrat prav naša narava nagnjena k slabemu, bolj kakor k dobremu. Večkrat se posameznik opeče, ko čaka trenutkov, ko se mu ljubi. To se nam dogaja tudi pri vsakdanjem delu.

Za vsako delo je potreben pogum – za vožnjo z avtom, za igro z žogo, za peko kruha, za srečanje z zdravnikom, za ljubezen med fantom in dekletom, tudi za molitev, da boš molil tudi takrat, ko se ti ne ljubi. Vse je milost tudi to, da se ti ne ljubi.

Tudi to povej Bogu, da se ti ne ljubi. On prav dobro razume in te bo morda takole pomiril: »Nič ne de. Dovoli mi, da te ljubim,. Ostaniva nekaj časa v tišini.« In v nekaterih okoliščinah se nikar ne vznemirjaj niti ob božjem molku. »Verovati moraš v Boga dolgih noči in v Boga temnih dni. Bog te bo prijel za roko in rekel: »Tukaj sem!«

Znanost potrebuje vero II

 

Znani mislec in pisec Bossmans in naravoslovni znanstvenik ve o določljivih procesih, ki se odigravajo v pšeničnem zrnu, vse. Glede najglobljega vpršanja o »kako« in »zakaj« prvega pšeničnegazrna ne ve ničesar. To je zunaj njegovega področja. Tudi, če je prepričan, da je v skrivnosti pšeničnega zrna na delu vižje Bitje, bi bilo neznanstveno to javno priznati. In vendar je to prepričanje, ki bi ga morda navdalo z upanjem in ga nekoliko osrečilo.

Azijska pripovedka govori o treh slepih, ki so s tipanjem odkrili velikega slona in se takoj sprli, kaj naj bi to bilo.

Prvi, ki je otipal slononove noge je ugotovil: »To je stebrišče nekega svetišča.«

Drugi, ki je držal slona za uho, je menil drugače: »Nikakor, To je bananino drevo. V rokah držim njegov list.«

Tretji, ki je otipaval  slonov trobec, je trdil: »Oba dva se  motita. To je velika kača.«

Glede nekaterih osnovnih vprašanj smo pogosto podobni omenjenim trem slepim. Potrebujemo duhovne oči, ki nam jih posreduje vera. Sicer nam groui katastrofa.

Filozof Martin Heidegger pravi: »Vse deluje, prav to je grozljivo. Grozljivo je da se delovanje čedalje bolj š. Tehnika človeka čedalje bolj izkoreninja od zemlje. Ne vem ali ste prestrašeni, jaz sem. Sploh ne potrebujemo atomske bombe, izkoreninjenja človeka je že tu. Imamo samo še čisto tehnična razmerja. To na čemer živi današnji človek, ni nikakšnja zemlja več....

Pred nekaj desetletji so ljudje mislili, da bo zanost rešila vse probleme. Res je rešila marsikaj.Prinaša pa tudi nove probleme. Strahotna črnobilska katastrofa je omajala prepričanje ljudi glede napredka in sloh glede preživetja človeštva. Prihod neozdarvljive bolezno »aids«, nov način bojevanja, strahotne vremenske spremembe, vse to vodi ljudi k skromnosti. Vedno bolj ugotavljamo, da se mnogi znanstveni doseži obrnejo proti tistim, ki jih neodgovorno uporabljajo.

Mladinska srečanja

Vse mlade, ki so končali osnovno šolanje vabim ob petkih na srečanje.  Ustavljali se bomo ob pesmi, igri in tudi važnih življenskih vpršanjih. Želimo si tudi dotakniti naših slovenskih problemov in težav. Tudi zanimivi filmi in videoprogrami so zaželjeni, skratka pobuda je vaša, dokler je v okviru dobrega, dostojanstva in božjega. Srečevali se bomo ob petkih ob 20 uri v mladinski sobi. Združimo svoje moči v prijateljstvu in dobrem za boljšo prihodnost.

 

Pevske vaje  - mladi

Pesem prinaša v naše vsakdanje življenje lepe trenutke, veliko veselja, mnogo prijateljstev in ne nazadnje tudi zabave. Vse to mladi potrebujete in si tudi želite. To lahko uresničujete tudi preko pevskega zbora. Petje pa seveda ni namenjeno samo pevcem, ki prepevajo temveč tudi skupnosti poslušujočih in ob liturgiji tistemu, ki nam je dal te sposobnosti – samemu Bogu. Mnogi radi rečejo mi smo pa peli v tej mogočni in veliki dvorani, v »milanski skali«, v »newjorški metropolitani«, mi pa pojemo največjemu in najvišjemu – Stvarniku sveta. Kako lepo je prepevati Bogu, ki je naš Derigent, pa še ne jezi se če kaj pogrešimo, morda se samo malo nasmehne. Mladi valbjeni – ne bojte se prestopiti praga do pevskega zbora.

 

Skavti – steg Škofljica 1

Danes začenjamo novo leto swkavtstva. Slišali ste vabila naših skavtov. K skavtom lahko pristopijo že v tretjem razredu – med volčiče in voljkulijce. Danes nas skrbi vzgoja. Otroke vadimo na vse mogoče načine. Skavtsvo pa jih vodi nazaj v naravo in k naravi. K naravnemu življenju, ko se človek srečuje z osnovami življenja. Vsem skavtom želim, da bi se čimbolj vključili v naše vsakdanje krajevno življenje, da bi vas videli delovati v našem okolju, z našimi ljudmi in za naše ljudi. Srečanje se bo pričelo ob 16 uri pred župniščem. Vabljeni tudi starši otrok, da boste spoznali, kaj je tudi vaša dolžnost pri tem.

 

Molitvena sreda  1.10.

Svet v katerem živimo je zaznamovan z nasprotji, vojnami in hudodelstvi, v političnem, ideološkem in verskem pogledu. Vsepovsod zmaguje sebičnost, splošna korist pa je potisnjena vstran. Jezus pa nas uči naj služimo bližnjemu in pozabimo nase. Zaradi tega umira na miljone ljudi na različnih koncih sveta. Vsak kristjan pa je po kristusovem nauku dolžan, da si prizadeva za mir, za pravico in enakost med narodi, za uravnoteženje dobrin, ki pripadajo vsemu svetu.

Papež Frančišek nas prosi naj gremo ven iz cerkve in naj zunaj oznanjamo evangelij. Oznanjajmo ga vsaj v svojih domovih – otrokom. Otrok tega potrebuje, si želi.

To poslanstvo ima vsa cerkev in ne samo misijonarji ali duhovniki. Vsi smo oznanjevalci veselega oznanila.Da bomo pa to lepo in veliko nalogo zmogli se moramo povezati z Trto, mi smo mladike. Naša moč in naš blagoslov prihaja po trtido mladik. Naša skrb naj bi bila, da bi bili vedno povezani z Njim.

V oktobru bomo praznovali tudi posvetitev cerkve in še žegnanjsko nedeljo v Lanišču. Za lepo praznovanje bomo prosili božje milosti. Z lepim in duhovnim razpoloženjem v notranjosti bomo tudi v polnosti doživljali tudi zunanjost. Za vse te namene se bomo zbrali ob 19.3o.

 

Maše med tednom

Z jutrišnim dnem bomo delavniške maše obhajali ob 18 uri v župnijski cerkvi in ob 19 uri na podružnici, če ne bo posebej drugače zapisano. Jezus je svojim učencem naročil naj obhajajo sv. daritev v njegov spomin – smrti in vstajenja – to delajte v moj spomin. Radi se udeležimo maše takrat, ko je za domače, pa tudi ko ni za domače, če imamo le čas. Nabirajmo si zaklade za večno življenje. Nič zemeljskega ne bomo mogli odnesti seboj, le to kar je božje in večno. Ne odlašajmo s to priložnostjo. Zdaj je čas in zdaj je dan rešitve – pravi prerok Izaija. Seboj pripeljite tudi otroke, spoštovani starši.

 

Občinske volitve 2014

Kaj se je spremenilo in kaj se bo spremenilo. Pri tem nas mora voditi modra beseda Antona Martina Slomška: »Kakor si boste postlali tako boste ležali.« Imamo izbiro? Zakaj se držimo ob strani in ne delamo za kraj ali boljši jutri?

 

Godovi in mašni nameni  29.9. – 5.10. 2014

pon. Mihael..............za + Ciril Smole, ob 18 uri

tor.  Hieronim...........za + Jožef Hrovat, 7 dan, ob 18 uri

sr.   Terezija..............za ++ Pešec, ob 7.3o zj.

čet.   Angeli va..........za + Franc Gruden, obl. Klanec, ob 18 uri

                                  v zahvalo Materi božji, ob 19 uri Gum.

pet.  Gerard...............za + Marija Sedej, ob 18 uri

sob.  Framčišek..........za duh. in red. poklice, ob 6.30

ned.  27 ned. med. le...ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za + Franc, Marija Hribar, obl

 

Krašenje cerkve v oktobru

Vsem, ki ste čistili cerkev in okolico v septembru gre zahvala za delo in skrb. V mesecu oktobru bodo nalogo prevzeli – Šmarska /med AC in progo/ Rabska, Ul. 16 maja, Laniška, Ul. bratov Kastelic in Bučarjeva. Dogovor veliko olajša delo. Vabljeni.