Nedeljska sv. maša

Zvrst: 

 

 

 

 

NEDELJSKA   SVETA    MAŠA

 

Skupno obhajanje evharistije je v krščanskem pojmovanju nedelje »osrednjega pomena«. V zadnjem času je poglavitno prepoznavno znamenje kristjana. Na osnovi podatkov o štetju nedeljnikov vemo, da je v Sloveniji redno udeležuje nedeljske maše okoli 16% prebivalstva, izmed krščenih pa ena petina.

Kako bi starši reagirali, če bi se njihov otrok začel upirati in ne bi več hotel hoditi k maši. Z avtoriteto bi nastopilo 7% staršev. Blizu dve tretjini, bi izbrala demokratični usmerjevalni  pogovor. Otroku bi pomagali, da bi bolje spoznal razloge obiskovanja bogoslužja in ga tudi spodbujali k spolnjevanju spoznanega. Nekateri pa bi se sicer z otrokom pogovorili, vendar ga ne bi poskušali usmeriti k obiskovanju bogoslužja. In nazadnje so še versko  »brezbrižni«, ki bi vsako odločitev v zvezi s prakticiranjem  vere v celoti prepustili otroku, tudi v času med desetim in 15 letom. Takšnih staršev je približno toliko kot avtoritarnih.

Otroci so zaključili veroučno leto. Kmalu bodo tudi šolsko leto. Želimo jim vesele in prijetne urice in dneve počitnic. Kljub temu pa z žalostjo vedno znova ugotavljamo, da med počitnicami otroci ne pridejo več  k nedeljski sv. maši. Kot, da bi bila ta samo »domača naloga« za med veroučnim letom. Verouk sam po sebi ne pomeni dosti, če mu ne sledi družinska molitev, nedeljska sv. maša, spovedi in obhajilo. To je kristjanovo življenje. Znanje o veri je kakor puščava, v kateri ne zraste nič, če je ne zalivamo. Svoje versko znanje je treba poživljati, hraniti, zalivati z zgoraj navedenim, drugače ostane samo občutek, da smo nekaj opravili. Otrokom večkrat rečem, da jim lahko kaj povem o budizmu, islamu in drugih religijah, ki mi pač nič ne pomenijo. To pa je isto, kot če o krščanstvu nekaj veš, po njem pa ne živiš (ali samo takrat ko kaj potrebuješ. Moje srce je bilo žalostno, ko je tako malo prihajalo otrok k šmarnicam. Pa tako lepo berilo smo imeli letos. Zgled fatimskih pastirčkov Lucije, Frančiška in Jacinte, bi nam vsem zlasti pa otrokom bil lahko spodbuda in kažipot na poti vere.

Razumeti moramo: s tem, da smo bili pri prvem sv. obhajilu in birmi, smo šele na začetku svoje vere. To so zakramenti uvajanja v vero in nikakršen zaključek. Iz teh milosti je treba živeti, drugače zakramenti postanejo kot zakopan zaklad, za katerega bomo po Jezusovi besedi, morali nekoč dati odgovor o oskrbovanju. Zato tudi med počitnicami nedeljska sv. maša za vernega kristjana ostane prvo dejanje dneva. Potem pa pride na vrsto počitek, sprostitev, dobra dela.

Mnogi podatki pričajo, da je približno za tretjino družin nedelja tudi danes alternativa drugim dnevom tedna. Nedelja ostaja prostor osvoboditve od bremen delavniških dni, dam srečanja, pogovora, različnih aktivnosti, ki so večkrat povezane tesno z življenjem doma.

Nedelja v marsičem postaja podobna drugim dnevom v tednu. Pri tem ne gre la za obvezna nedeljska dela /katerih se zdi, da je vedno več/, marveč za različne nove aktivnosti, od spremljanja programov medijev …

Desetina veroučencev v nedeljo dolgo spi, še ena petina pa se jim pri nedeljskem lenarjenju pogosto pridruži. V precej večji meri polenarijo fantje, učenci višjih razredov osnovne šole in pa v družinah, kjer imajo le enega ali dva otroka. Poleg tega je poležavanje v višji meri mestni kot vaški pojav.

Mnogi mladi se predajajo gledanju televizije in  brskanju po internetu. Mnogi šolarji v nedeljo opravljajo svoj osnovni poklic – učenje. Pri tem sodeluje tudi veliko njihovih staršev, drugače v višjih razredih in drugače v mestu in na vasi.

Zelo dobro bo če si večkrat postavimo na te teme tudi vprašanja, ki nas bodo spodbujala k obhajanju nedelje v duhu  božje zapovedi – posvečuj Gospodov dan – se vera prebuja z praznovanjem v mojem življenju – po maši vera gor ali dol – družina je v tem – domača cerkev, ki mladi rod uvaja v življenje po veri in v Cerkvi.

NCNG  *  IVANKA GOLOBIČ

Kakor si vse življenje preživela v službi Bogu in bližnjemu, v delu in molitvi, tako smo prepričani, da boš draga Ivanka, tudi sedaj pri Bogu molila za nas. Saj se te brez molitve sploh ne moremo predstavljati. Kadar je bila maša na Gumnišču si jo tudi ti darovala skupaj z nami. Molila si za svoje otroke, za našo župnijsko skupnost, za vso božjo Cerkev našo domovino, čeprav ti je bila večkrat mačeha kot mati, za vse ljudi sveta, da bi se nekoč vsi sešli pri Bogu. Do tedaj pa nasvidenje draga mati in hvala za vse.

Ob smrti so darovali za maše in za potrebe cerkve:

Mož Martin, hčerka Cirila z družino, sin France z družino, Hči Vida z družino, hči Martina z družino, hči Damjana z družino, Marija in Anton Kraškovic, družina Kovačič – Glinek, Joži in Viktor Kovačič, Leopold Krevs z družino, družina Gregorič – Glinek, Vaščani Gumnišča, družina Gale – Gumnišče, Marija Tekavec – Videm Dobrepolje, družina Garvas, sestra Tončka, Mira Kočar z družino, Miklič Tončka iz Šmarja – Sap, družina Oven iz Žalne, družina Krnc iz Stične, družina Trontelj – Grosuplje, Tomaž Gorišek z družino, družina Henigman, Ana Ferbežar z družino, Mohar in Kastelec, Trtnik Franc z družino, Helena Novak z družino – Lanišče, Tomaž Kraškovic z družino, Kraškovicevi z Lavrice, Modicevi iz Lavrice, Janko in Anica iz Mengša, Anton Trtnik z družino, družina Marinčič, pevski zbor sv. Cirila in Metoda – Škofljica, Simon in Mojca Bratina z družino, Alojzij Goršič z družino, Metod Podržaj z družino, Jože Hrovat z družino – Lanišče, družina Cigale – Glinek, Gregor Bedenčič z družino, družina Cimerman, Betka Zagorc z družino, Malnarjevi z družino, člani Karitas – Škofljica, Marija Kastelic, Kočarjevi – Komenda, družina Velikanje, nečakinja Darinka Dežman, Janez Goršič z družino, Zupančičevi – Šmarje Sap, Jože Gruden z družino, Fani Lavka, družina Tomšič, Jože in Martina Jurkovič, Janez Skubic z družino, Sodelavci doma starejših občanov – Škofljica, Ivanka in Tone Zorman, Matjaž Traven z družino, svakinja Milka z Janezom, družina Golobič iz Semiča, družina Simonič iz Semiča, vaščani Glinka, Rozika z družino, Mušičevi – Škofljica, družina Erjavec – Nova vas, družina Brodnik, nečakinja Milena, družina Kobal – Vrhnika, družina Stanek, družina Lah, Luba in Jože Škrabec in Jože in Davida Jagrič. Hvala vsem, ki ste darovali in s tem tudi materi polepšali pot do večnega življenja. Bog povrni!

Zahvala

Naša draga mama Ivanka je odšla v večno domovino, k večni luči, v veselje in mir neskončne božje ljubezni. Vso svojo ljubezen, ki jo je živela, je položila predenj. Naj jo Gospod sprejme v večno veselje in mir.

Zahvaljujemo se najprej Bogu, ker nam je dal tako mamo in za vse, kar smo z njo doživeli in spoznali. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nas ob tako nenadnem slovesu podpirali s sočutno bližino in molitvijo. Hvala tudi za darove, ki ste jih namenili za svete maše ali v kakšen drug dober namen.

                                                              Vsi njeni.

 

Slovenska Karitas

Slovenska Karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Lani ste pomagali 12.993 ogroženim otrokom. Prosimo vas, če lahko svoje župljane opozorite  na to dobrodelno akcijo.

 

Nedelja Slovencev po svetu /3.7./

Letošnje leto je jubilejno, saj praznujemo 25 samostojne države Slovenije. Imamo priložnost, da se spomnimo najprej nanje in na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine in tudi za njihovo veliko delo, ki so ga opravili v času mednarodnega priznanja Slovenije. Spomnimo se z njimi, da imamo skupen dom. Vabljeni k molitvi in maši za rojake.

 

Priprava na krst bo v torek 28.6. 0b 20 uri v zakristiji.

 

Godovi in mašni nameni 27.6. – 3.7. 2016

pon. Ema………..za + Franc Markič, obl. ob 20 uri

tor.   Irinej……….za + Ciril Smole, ob 19 uri na Gum.

sr.     Peter……….v čast MB ob 9 uri

                              za + Terezija Novak, obl. ob 19 uri

čet.   Oton……….za ++ Boben , Gum. ob 19 uri

                              za + Jože Zupančič, obl. ob 20 uri

pet.   Estera………za + Anton Bartol, 30 dan, ob 20 uri

sob.   Janez……….za duh. in red. poklice, ob 20 uri

ned.   14 ned………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Ludvik, Frančiška Zakrajšek

 

Tednik Družina –novomašna številka – /15 kom/ več. V avli!

Cerkev čistijo – hvala za mesec junij – julij – Glinek in Zalog.