Nioč je velika

Zvrst: 

 

 

NOČ JE VELIKA

 

 

Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti našo vero v vstajenje in življenje. Cerkev uči  in kristjani verujemo, da bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju.

Vi veste o Jezusu…je zapisal apostol Peter, jih je spomnil na to kar so že vedeli. Mi danes nimamo samo prvih prič, tistih, ki so se srečali z Vstalim Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so predvsem svetniki, ki jih je »velika množica« (Raz7,9)

Veste o Jezusu. Govorimo o njem v različnih priložnostih. Verni in neverni poslušajo naše oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti. O veliki noči obnavljamo svojo vero. Jo krepimo in izpovedujemo – ko opravljamo svoje verske dolžnosti, ko obhajamo velikonočna bogoslužja, ko smo pri svojem delu zazrti v onostranstvo…kar oko ni videlo…

Peter je vedel o Jezusu bistveno – tri leta je bil z Njim, kaj je občutil, ko ga je zatajil in Jezus ga pogleda, še več je dojel, ko se je po vstajenju srečal z Njim, a najbolj ga je ljubil takrat, ko je v Rimu pretrpel mučeniško smrt, ko se je z Jezusom srečal iz obličja v obličje.

O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če pademo nas vstali Jezus spremlja in krepi. On nam daje samega sebe v hrano. Temelj temu dogajanju je Jezus dal na Veliko noč. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi za nas novo, večno življenje.

Vsem vernikom želimo lepe velikonočne praznike, še posebej vsem bolnim in trpečim.

 

Misli in želje so zapisali slovenski škofje!!

 

NCNG  + Stanislav Novak

Kristus je naš odgovor: On je premagal smrt in nam prinesel življenje, da bi ga imeli v izobilju.

Ob smrti našega brata Stanislava so darovali za sv. maše in cerkev: žena Bernarda, hčerka Darja z družino, družina Vide, Andrej Pirnat z družino, Jože Gruden z družino in družina Iskra.

Po božji ljubezni živi naprej. Ob tem slovesu naj nas preveva velikonočna misel – da si bo zemeljsko nadelo neminljivost za večnost.

 

17. poletna jezikovna šola

Odvijala se bo v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Jezikovna šola bo potekala od 3.do 9 julija 2017. Je za vse, ki so končali 6,7,8 ali 9 razred osnovne šole in bi radi nadgradili ali utrdili svoje znanje angleščine. Cena za udeležbo je 230€ - izvajanje dejavnosti po programu, 6 nočitev in polni penzion. Več informacij lahko dobite na pjs@stanislav.si.

 

SKAM – Kaprije poletni oddih

V poletnem času vabimo mlade na tedenski poletni duhovni oddih na otok Kaprije. Pripravljeni so tudi programi za družine. Dom lahko najamete tudi v izven sezonskem času (do 35 oseb) za izvedbo lastnega programa. Poglejte tudi na http://tiny.cc/tp89jy

Filmski ples do 01.00

Ljubitelji plesa in filmske glasbe vabimo na ples »Filmski do 01.00«, ki bo v četrtek 20 aprila, ob 20 .uri v Antonovem domu na Viču. To si lahko preberete tudi na plakatu zunaj na stenčasu.

 

Obnova kapelice

Na glavnem križišču /pri studenčku/ je te dni akademski slikar Alojzij Čemažar napravil novo fresko v spodnjem delu kapelice. Motiv je podoben prvotnemu – voda, krstna milost, trije križi – v imenu Boga Očeta, Sina in sv. Duha. Gospodu se lepo zahvaljujem za novo fresko. Radi se ozrimo na podobo Matere božje, ko gremo mimo ali pa se odkrijemo, s kratkim vzklikom počastimo našo mater Marijo. Naj bo sredi našega življenja znanilka večnosti. Ne zakrivajmo podobe z svečami in z velikim cvetjem.  Delo je dokončal 11.4. 2017.

 

Molitev ob velikonočni mizi

Na praznično mizo damo primerno svečo. Ko se vsi zberejo jo prižgemo. Potem če je le mogoče skupaj zapojemo velikonočno pesem »Jezus naš je vstal od smrti. Zatem vsi skupaj napravimo križ. Zatem bo najlepše če moli gospodar: Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj Sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v Svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in povsod prinašali Luč Življenja.

Če je le mogoče naj vsak izreče svojo prošnjo ali zahvalo in skupaj zmolimo Oče naš, Zdravo Marijo in Slava Očetu.

Zatem pa morda mati moli: Gospod Jezus Kristus, blagoslovi vse nas ob tej velikonočni mizi in ta velikonočna jedila. Navdaj nas z veseljem svojega vstajenja, da bomo povsod prinašali  tvojo navzočnost, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Ob zaključku naredimo križ.

Nato si sežemo v roke in si voščimo lepe praznike in zaužijemo blagoslovljena jedila. Vesela Aleluja.

 

Ali še veste:

Da je vsak krščeni pod velikim grehom zavezan, da opravi sv. spoved vsaj enkrat v letu in da v velikonočnem času prejme sv. Rešnje Telo?

Da je najpomembnejši dogodek Velike sobote večerna vigilija in ne blagoslov jedil.

 

Velikonočno voščilo župnika

Velika noč je lahko lepa priložnost za razmislek, kako bi prišel do bolj žive zavesti, da nosim v sebi Veliko noč in da to spoznanje in izkušnjo uporabim tako, da bo vsak dan, vse leto in celo življenje čutil, da me nosi Velika noč in da moje življenje ni prazno in da teče v pravo smer.

 

Zahvala za darove

Vsem dobrotnikom, ki ste v teh dneh darovali za različne namene se lepo zahvaljujem. Vesele bodo družine, ki jim bomo pomagali po Karitasu, veseli bodo vašega daru tudi v samem svetem mestu Jeruzalemu, saj ste svoj dar namenili tudi za božji grob in za vzdrževanje in potrebe naše župnije. Bog vidi vašo dobroto in vam bo povrnil.

 

Tednik Družina – prejeli smo večje število tednika. Dobite v avli.

Zahvala sodelavcem

Lepo bogoslužje zahteva tudi večje sodelovanje laikov. In to ste pokazali v teh dneh.  Brez sodelovanja tudi praznovanja ne more biti. To sodelovanje pa je večkrat tudi zahteva po vajah, po točnosti, po vnaprejšnji pripravi in pristanku, da bomo sodelovali. Pri vsem tem je potrebna odgovornost in zavzetost. Hvala vsem sodelujočim pri obredih velikega tedna.

 

Veroučne ure v tem tednu

V ponedeljek  je dan brez pouka v šoli pa tudi otroci nimajo veroučnih ur. V četrtek imajo veroučenci 8 in 9 razreda reden verouk. Birmanci bodo pisali tudi teste in pokazali svoje znanje. Naj doma v teh dneh ponavljajo vprašanja, ki so postavljena pri vsaki vaji. Le z verskim znanjem in vero morejo pogumno korakati na poti življenja. Brez vere je življenje brez pravega cilja. Starši tudi vi jim pomagajte!

 

Velikonočni ponedeljek

Po mnogih župnijah se v teh dneh vrstijo protipotresne pobožnosti. Leta 1895 je Ljubljano prizadel hud potres. Od takrat naprej se Bogu priporočamo za varstvo od naravnih nesreč /potresa, toče, povodnji, lakote, vojska, nalezljivih bolezni itd. Maša bo ob 10 uri v podružnični cerkvi v Lanišču. Vabljeni.

 

Godovi in mašni nameni  17.4. – 23.4. 2017

pon. velikon………..ob 8 uri za + Stanislav Novak, 7 dan

                                  ob 10 uri zaobljubljena maša v Lanišču

tor.  Galdin…………ob 19 uri za + Majda Štaba, obl.

sr.    Leon……………za + Marija, Jože Škrabec, obl. ob 19 uri

čet.   Teo…………….za + Marija Anžlovar, obl. ob 19 uri

pet.   Anzelm……….. za + Marija Tomažič, obl. ob 19 uri

sob.  Leonid………….za + Tomaž Novak, obl. ob 19 uri

ned.  bela……………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                    ob 10 uri za + Leopold Marinčič