Novim izzivom naproti

Zvrst: 

 

 

NOVIM   IZZIVOM  NAPROTI

 

 

Vsak čas in vsak dan nam prinaša nove odločitve. Tako se z novimi stvarmi ukvarja osnovnošolec, ki gre v višji razred, tako v srednjih letih oče in mati z svojimi otroci, pa tudi starček, ki stopa proti domu upokojencev, kakor vsak  sam v svojem poklicu. Nadaljujemo pot, ki smo jo hodili, vendar si želimo v tem času novega napredka, novih dosežkov na vseh ravneh našega življenja – ne moremo misliti samo na dosežke ekonomije, marveč tudi na dosežke v nravnem in moralnem življenju. Zagotovo velja Jezusova beseda, da človek ne živi samo od kruha, temveč tudi od božje ljubezni, od božje besede, zaradi dobrega srca.

Današnji čas zelo in močno poudarja dosežke, uspehe, zmage… Toliko smo dosegli, toliko smo prodali, toliko golov smo zabili, toliko turistov smo imeli, toliko milijonov smo zaslužili… Vse to je igra velike ekonomije in dosežka – kje je srce.

Na drugi strani – toliko revnih potuje iz kraja v kraj /begunci/, toliko ljudi ne more živeti primerno v svoji starosti, toliko žalostnih in obupanih išče tolažbo, toliko otrok brez enega od staršev…

Kdo bo vse to reševal, kdo je za to odgovoren, kaj lahko storimo mi verni – ŽPS, veroučenci, pevci, bralci, Karitas, molitvena , mladi… To bo naše delo v tem letu. Lepo vabljeni na delo v Gospodov vinograd.

Predstavitev pritrkovalske skupine na Škofljici

 

Ko ob večjih praznikih prispete do cerkve, zaslišite prijetne glasove iz zvonika – da, to smo mi, mlajši člani ter starejši člani Pavel, Franci, Janez in Tomaž iz pritrkovalske skupine. Za ustanovitev nove skupine, kateri smo člani mlade generacije, pa ima največ zaslug g. Cigale Pavel. On je bil tisti, ki nas je spodbujal in navduševal, da smo resno začeli z vajami ter učenjem o pritrkovanju. Z navdušenjem in zavzetostjo in resnim delom tako že vrsto let skupaj bogatimo bogoslužje na Škofljici.

 

Smo mlada pritrkovalska skupina  iz Škofljice, katero sestavljamo: Matej, Domen, Maruša, Marko in Primož. Druži nas veselje do pritrkovanja in do cerkvene glasbe. Vsako leto se udeležimo tudi raznih seminarjev in srečan. Ena izmed njih, ki je nam zelo ljuba je Šola za pritrkovalce, katero vodi g. Marko Česen, ki je slovenski kolovdator. Letos se je bomo ponovno udeležili že kar petič po vrst. Do sedaj smo se naučili in pridobili veliko neprecenljivega znanja o pritrkovanju, o zgradbi zvonov ter sestavi melodij in tudi najpomembnejše – obnašanju v svoniku…

 

Vaje imamo vsak teden v nedeljo zvečer  kar pri družini Marinčič v Glinku, kjer vadimo na pritrkovalske cevi. Verjemite, da so to zelo veseli večeri, zato velja naše vebilo: PRIDITE IN SE NAM PRIDRUŽITE VSI, KI VAS VESELI GLASBA ZVONOV – NE BO VAM ŽAL. PRIČAKUJEMO VAS!

                                                                  Pripravil: Primož Golobič

 

Zvonovi in zvonjenje ima na slovenskem veliko tradicijo. Najstarejši zvon, ki obstaja na Slovenskem je Kopru iz 12 st. Kolikokrat so z zvonovi preganjali Turke, budili k slovesnostim ob državnih in cerkvenih praznikih, kolikokrat so zvonili »hudi uri«, ob poročnih dnevih, ob krajevnih praznikih, vse to ni nič motilo naše prednike temveč so se v tem času celo veselili in praznovali. Zvon je bil znanilec veselja in življenja in tudi trpljenja in preizkušenj in tudi v smrtni uri ni ostal človek sam brez tega zvena – Vstani človek k življenju.

 

NCNG   -  Hilda Kraškovic

Resnica o življenju in smrti je samo ena. Življenje je priprava na večnost in smrt je vrnitev k Bogu. Bog nas je ustvaril za blaženi cilj onkraj meja zemeljske bednosti.

Ob smrti naše drage sestre Hilde, matere in sodelavke cerkve so darovali za svete maše in potrebe cerkve in župnijski Karitas:

mož France, hčerka Irena z družino, hčerka Betka z družino, sin Franci z družino, vnuki Eva, Urša, Neža, Gašper in Ambrož, družina Skubic – Zalog, Karli Gorišek, Alojzij Goršič z družino, Hafner Bogumil z družino, Špela in Mitja Kastelic z družino, Anton in Marija Kraškovic, Vilma Petrin z družino, Tomaž Kraškovic z družino, družina Anžič – Kovačič, Ciril in Alenka Škufca, družina Keršmanc, družina Hribar – Reber, peci zbora sv. Cirila in Metoda, družina Marinčič, Strgarjevi – Černetovi iz Šmarja Sap, Gracarjevi. Anton Ferbežar z družino, Trtnik Anton z družino, Marija Tomšič z družino, Tišlerjevi, Faconovi – Primičeva, Janko Strgar z družino, Bojan in Davorina Pirnat – Hrepelje, Andrej Pirnat z družino, družina Mušič, družina Gradišar, Ivanka Zagorc, Alojzij Cimerman z družino, družina Zalar, družina Bratina, Ljubo in Ksenija Živanovič, Alojzij Podlogar, Ana z družino, Tina z družino, Veri Dolinšek z družino, Mehlinovi, družina Bozja, Jurmanovi, člani bivšega pevskega zbora Primož Trubar, Franc Anžič z družino, družina Gale – Gumnišče, Martinovi  - Lanišče, Gruden Fani, Gruden Robert z družino, Tekavec Beti z družino, Boštjančič Milena z družino – Kanada, Milena Gruden, družina Bitenc, Polde Boh z družino  - Klanec, Kolenčevi  - Zalog, Anton Lani z družino, družina Švigelj, družina Vrhovec, družina Travičič, Metod Podržaj ml. z družino, Benkotovi iz Iške, Janko Podržaj z družino, družina Šušteršič - Kam–ik pod Krimom, Skubic Franc  - Mihovčevi, Zvonka in Mateja z družino, Marinka Trontelj z družino, Kramarjevi iz Iga, družina Grmek – Iška vas, Tomaž Ščavničar z družino, Metod Podržaj z družino, Nada in Stane Novak, družina Modic – Lavrica, Ana Kraškovic – Lavrica, družina Šmalc, Peter in Franc Jakopin, Franc Trtnik z družino, Jožica in Viktor Kovačič, Stanka Herman z družino, Fani Lavka, Buh Ana z družino, Irenini sodelavci, Pavel in Tatjana Cigale z družino, se nadaljuje prihodnjič v NG.

Veroučne ure v letu 2015/16

Veroučenci naj izpolnjujejo zahteve veroučne šole – redno obiskujejo verouk in nedeljske maše in prejemajo zakramente.  Prvi razred v pon. ob 17h, 2 raz. v pon. ob 17h, 3raz.v pon. ob 16h, 4 raz. v tor. ob 16 uri, 5 raz v pon. ob 17h, 6 raz. v pon. ob 15 in 16 uri, 7 raz. v pon. ob 15 uri, 8 raz. v čet. ob 16h in 9raz. v čet. ob 17h. Verouk se prične v pon. 7 septembra. Kateheti v tem letu  - Nada Marinčič, Maja Kolenc, Matevž Strgar in Jože Tominc.

 

Svetopisemska skupina ima srečanje v torek ob 20 uri.

 

Priprava na krst bo v torek ob 19. 3o . Starši pridite!

 

Pevske vaje – za vse zbore naj se vaje pričnejo že prihodnji teden – mešani zbor v torek ob 20h, dekliški zbor v soboto ob 9 uri, otroški zbor petek ob 17 uri.

Ministranti imajo srečanja v soboto ob 10h.

 

Prva sreda v mesecu – vabljeni k molitvi ob 19.3o. Molili bomo – za mlade za izobraževanje in zaposlitev, da bi kateheti z življenjem pričali za vero, da bi znali prisluhniti vesti, za begunce, za našo občino, ki praznuje.

 

Godovi in mašni nameni od 31.8. – 6.9. 2015

pon. Pavlin………za + Alojzij Kastelic, ob 19 uri

tor.   Tilen………..v čast MB za zdravje, ob 7.3o zj.

sr.    Marjeta  ....za + starše Trtnik in Ivico Potokar, ob 19h

čet.  Gregor………v čast sv. Duhu, ob 19 uri

pet.  Mojzes………za + Janez Murkovič, ob 19 uri

sob.  Terezija……..za + Marija Garbas, ob 19 uri

ned.   23nm.let……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Horvat Mihael

 

Peš romanje na Kurešček bo v ned. 13. septembra ob 13.3o.